Dela

Buket Ukus

 • Kravanalytiker
 • Systemanalytiker
 • Systemdesigner

Översikt

Bukets specialistområde är kravhantering, kravanalys och systemdesign. Med sin breda erfarenhet både inom projekt och förvaltning har Buket tagit rollerna som produktspecialist, kravanalytiker, uppdragsledare, testledare och utbildare. Hon har jobbat med olika metoder genom åren och anammar gärna det agila arbetssättet.

Egenskaper

Buket brinner för att arbeta med människor. Hon har en bred internationell erfarenhet inom IT-branschen och har varit involverad i flera internationella IT-projekt som utbildare, kravanalytiker och systemdesigner.

Buket har en stark empati- och sympatikänsla som hon positivt använder under sitt arbete. Att förstå och bli förstådd är viktiga nyckelord för henne och ett värdefullt verktyg i arbetet inom kravhantering. I detta sammanhang har hon anammat det agila arbetssättet med täta möten med beställare/användare, visualisering samt kravbeskrivning i form av user stories. Buket har även modellerat processer för att tydliggöra specifika arbetsflöden.

I samband med kravhantering har Buket specialiserat på User Stories och tagit fram utbildningsmaterial och även utbildat inom området. Buket är bryggan mellan utvecklare och verksamheten och älskar att prata om krav och behov. Hon ser positivt på förändringar och antar gärna nya utmaningar. En stor fundering som ockuperar henne idag är hur man skulle kunna göra kravprocessen mer motiverande och engagerande. Hon har därför börjat intressera sig inom människodriven design (Gamification) för att förstå de psykologiska aspekterna som ligger bakom framgångsrika systemlösningar.

Konsultens CV

 • Sveaskog Förvaltnings AB

  2014 -

  Systemspecialist

  På Sveaskog intar Buket flera olika roller. Den primära rollen är som systemspecialist i förvaltningen. Därutöver driva uppdrag och aktiviteter i rollen som uppdragsledare, kravanalytiker samt testledare, allt utifrån behoven i förvaltningen.

  Buket har också tagit fram kravstrategi- och riktlinjer för hur kravarbetet bör genomföras på Sveaskog, samt skapat en process för förvaltningsetablering som används flitigt idag. Hon har varit med att realisera möjligheten att skicka e-faktura till kunder och leverantörer och andra integrationslösningar som har varit av stor betydelse för kunden. Buket har varit uppdragsledare för genomförandet av GDPR i Sveaskogs IT-system.

  Huvudrollen som systemspecialist innebär bl.a.
  •Stötta förvaltningsledaren med systemkunskap
  •Delta i arbetet med att verkställa förvaltningsplanen
  •Ansvara för behovsanalys, kravanalys och tester av nya förvaltningsärenden
  •Samordnar olika förändringsbehov vid planeringen av förvaltningsarbetet
  •Leda och planera acceptans- och regressionstester (omfattar ca 10 personer)
  •Leda och planera driftsättningsplaner och aktiviteter tillsammans med leverantörer
  •Tillhandahålla support rörande systemet

  Rollen som uppdragsledare
  •Planerar, leder och koordinerar arbetet med att genomföra systemförändringar - från krav och test till driftsättning.
  •Rapporterar och redovisar status och ekonomi i förändringsarbetet

  Rollen som kravanalytiker
  •Samla in önskemål och behov av förändring av förvaltningsobjekten
  •Formulera krav som kan användas vid beställning av förändring
  •Analysera behov av strategiska förändringar av förvaltningsobjekten

  Rollen som testledare
  •Framtagande och dokumentation av testplaner, testfall och testrapporter
  •Etablera och dokumentera testmiljöer
  •Leda och genomföra testarbetet

 • RPS

  2011 - 12

  Kravanalytiker

  Buket var kravanalytiker i projektet RENA och INKA 2011. RENA betyder renodling och syftet med projektet var att renodla systemstödet för operativ planering respektive personaladministration och lönehantering (COPS/Palasso). När Buket började i projektet fick hon ansvara över frånvaromodulen som skulle integreras med Palasso. Arbetet innebar framtagning av nuläge, kravinsamling, flödesdiagrammer tillsammans med verksamheten, diskutera och designa lösningar tillsammans med utvecklare, leverantör och verksamheten, samt testare. Projektet följde RUP men själva utvecklingsteamet SCRUM. Sedan gick hela projektet över till att helt och hållet följa SCRUM och vid ett senare tillfälle infördes även CANBAN.

  Projektet INKA 2011 innebar att införa förändringar i kollektivavtal i berörda it-stöd. Förändringar i avtalen rörde semester, sjukavdrag, föräldralön och ob-tillägg. Bukets roll som kravhanterare var att förstå det nya avtalet och sedan specificera krav och flöden och förmedla detta båda till leverantör, utvecklare och testare.

 • Eteration

  2006 - 08

  Systemanalytiker

  Akbank (Istanbul)
  Buket intog rollen som kravanalytiker, processmodellerare och systemdesigner i ett uppdrag inom finans där många av deras manuella processer skulle automatiseras. Funktionella krav och verksamhetsregler togs fram och specificerades, samt modellerades i BPM. Ännu idag använder kunden samma lösning.

  Avea (Istanbul)
  Arbetade som systemanalytiker hos ett telekomföretag där affärsprocesser skulle införas enligt tjänste¬orienterad arkitektur (SOA). Var del i kravinsamlingen som bedrevs i samarbete med kund i form av workshops. Kravinsamlingen var användningsfallsdrivet och innehöll sektioner där användningsfallen utformades i aktivitetsdiagram.

  Deltog i kravanalysfasen och arbetade där¬efter vidare med att identifiera roller, aktiviteter, tjänster och affärsregler enligt UML och SOD, samt genom referenser införde dessa i sekvens¬diagram och systemanvändningsfall. Bland arbets¬uppgifterna ingick teknisk dokumentation och prototyping av användargränssnittet, med fokus på användbarhet. Allt arbete genomfördes i nära samarbete med kund, programmerare och testare.

 • Unilever

  2005 - 05

  Webbansvarig

  Ansvarig över Unilever Turkeys webbsida. Den skulle helt och hållet göras om för att passa den globala standarden världen över. Standardiseringen förverkligades enligt globala, fördefinierade regler och mallar, vilket innebar regelbundet kontakt med huvudkontoret i Storbritan¬nien.

  Bukets huvuduppgift var att identifiera och beskriva kraven och därefter samla ihop nödvän¬dig information och data från alla affärsområden på företaget, samt strukturera dessa på hem-sidan genom att använda Tridion (CMS). Bland uppgifterna ingick att se till att all data som samlades in följde standarderna i form av stor¬lek, längd och design. Redigerade bilderna själv i Photoshop. Projektet bedrevs på både engelska och turkiska.

 • Shell, Unilever

  2005 - 06

  Kravhanterare

  Buket var som kravhanterare ansvarig över innehållet och nya krav för Shell, Algidas och Knorrs webbsidor. Agerade som kravhanterare då en helt ny webbsida skulle utvecklas åt Knorr. Bland uppgifterna ingick att identifiera och dokumentera kundens krav och målgruppens behov. Mycket av arbetet utfördes i form av skisser.

  Arbetat regelbundet som webbeditor för Shell och Algida.

  Systemanalytiker och projektledare för framtagandet av en helt ny webbsida åt Algida för åldersgrupp mellan 11-13. Arbetet utfördes genom enkäter, brainstorming, prototyper och forskning vilket utformade innehållet, designen och strukturen på webbsidan. För att mäta användbar¬heten av webbsidan genomfördes tester med ett antal barn i åldrarna 11-13.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Agresso, MS Content Manager, Palasso, Siebel

 • - Modulkunskap affärssystem

  Tidrapportering

 • - Verktyg & Middleware

  Eclipse, FrontPage

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Begreppsmodellering, Change Management, Information Management, Processförvaltning, Projektledning, Utredning, Workshopledning, GDPR, Kravanalys, Kravmodellering, Processinförande, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering

 • - Metoder & Processer

  ITIL, REQB, LEAN, Processer och metoder allmänt, BPM, BPMN, KANBAN, RUP/UP, Scrum, Agila metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Psykologi, Mentor, Kurs- och seminarieledare

 • - Projektfaser

  Projektering, Drift, Förstudie, Implementation, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande, Införande och överlämning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumentation

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Testprocessutveckling, Strategisk testledning, Systemtestning, Testutveckling, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Integrationstest, Quality center, Testledning, Validering & Test - Mjukvara

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datalager

 • - Systemtyper

  Systemförvaltning, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  CRM-system, SOA, Billing-system, Elektronisk fakturering, Finanssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting, Bank & Finans, Skog och Papper

 • - Utbildning

  Workshopledning, Fil.mag, Systemvetenskap

 • - Roller

  Användbarhetsspecialist, Arkitekt, Lösningsarkitekt, Scrum master, Teknisk projektledare, Utvecklare/Programmerare, VD, Configuration Manager (CM), Designer, Enterprise Architecht, Huvudprojektledare, Produktledare, Testare, Testledare, Upphandlare, Utredare, Workshopledare, Delprojektledare, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Systemförvaltare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2013 -

  Kravanalytiker, Kvadrat Red Oak Consulting AB

 • 2008 - 2013

  Kravanalytiker, Frontwalker AB

 • 2006 - 2008

  System analytiker- och designer, eteration a.s.

 • 2004 - 2006

  Webbutvecklare och informationshanterare, prP Multimedia and Information Technologies

 • 2003 - 2004

  Teknisk Support, Siemens Business Services

Utbildningar

 • 2001 - 03

  Datavetenskap, Ronneby

 • 1998 - 01

  Internationell ADB, Ronneby

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363