Dela

Buket Ukus

 • Kravanalytiker
 • Systemanalytiker
 • Systemdesigner

Översikt

Bukets specialistområde är främst kravhantering/systemanalys. Med sin breda erfarenhet både inom projekt och förvaltning har Buket tagit rollerna som produktspecialist, kravanalytiker och utbildare. Hon har även erfarenhet av agilt arbete enligt Scrum.

Egenskaper

Buket brinner för att arbeta med människor. Hon har en bred internationell erfarenhet inom IT-branschen och har varit involverad i flera internationella IT-projekt som utbildare och kravanalytiker.

Buket har en stark empati- och sympatikänsla som hon positivt använder under sitt arbete. Att förstå och bli förstådd är viktiga nyckelord för henne och ett värdefullt verktyg i arbetet inom kravhantering. I detta sammanhang har hon anammat det agila arbetssättet med täta möten med beställare/användare, visualisering samt kravbeskrivning i form av user stories. Buket har även modellerat processer för att tydliggöra specifika arbetsflöden.

I samband med kravhantering har Buket specialiserat på User Stories och tagit fram utbildningsmaterial inom området. Ett material som legat som grund för de kurser hon hållit i ”User Stories – en agil teknik” Hon är van vid att kommunicera med kund och arbetar gärna med att fånga verksamhetsbehov och beskriva systemkrav. Hon ser positivt på förändringar och antar gärna nya utmaningar.

Konsultens CV

 • Sveaskog

  2014 -

  Systemspecialist

  På Sveaskog intar Buket flera olika roller inom förvaltningsteamet. Den primära rollen är som systemspecialist. Därutöver driva uppdrag och aktiviteter i rollen som uppdragsledare, kravanalytiker samt testledare, allt utifrån behoven i förvaltningen.

  Huvudrollen som systemspecialist innebär bl.a.
  •Stötta förvaltningsledaren med systemkunskap
  •Delta i arbetet med att verkställa förvaltningsplanen
  •Ansvara för behovsanalys av nya förvaltningsärenden
  •Delta i acceptanstester
  •Tillhandahålla support rörande systemet

  Rollen som uppdragsledare
  •Planerar, leder och koordinerar arbetet med att realisera beslutade förändringar i uppdragsform.
  •Rapporterar och redovisar status och ekonomi i förändringsarbetet
  •Samordnar olika förändringsbehov vid planeringen av förvaltningsarbetet

  Rollen som kravanalytiker
  •Samla in önskemål och behov av förändring av förvaltningsobjekten
  •Formulera krav som kan användas vid beställning av förändring
  •Analysera behov av strategiska förändringar av förvaltningsobjekten

  Rollen som testledare
  •Framtagande och dokumentation av testplaner och testfall
  •Etablera och dokumentera testmiljöer
  •Leda och genomföra testarbetet

 • RPS

  2011 - 12

  Kravanalytiker

  Buket var kravanalytiker i projektet RENA och INKA 2011. RENA betyder renodling och syftet med projektet var att renodla systemstödet för operativ planering respektive personaladministration och lönehantering (COPS/Palasso). När Buket började i projektet fick hon ansvara över frånvaromodulen som skulle integreras med Palasso. Arbetet innebar framtagning av nuläge, kravinsamling, flödesdiagrammer tillsammans med verksamheten, diskutera och designa lösningar tillsammans med utvecklare, leverantör och verksamheten, samt testare. Projektet följde RUP men själva utvecklingsteamet SCRUM. Sedan gick hela projektet över till att helt och hållet följa SCRUM och vid ett senare tillfälle infördes även CANBAN.

  Projektet INKA 2011 innebar att införa förändringar i kollektivavtal i berörda it-stöd. Förändringar i avtalen rörde semester, sjukavdrag, föräldralön och ob-tillägg. Bukets roll som kravhanterare var att förstå det nya avtalet och sedan specificera krav och flöden och förmedla detta båda till leverantör, utvecklare och testare.

 • Avea

  2006 - 07

  Systemanalytiker

  Arbetade som systemanalytiker hos ett telekomföretag där affärsprocesser skulle införas enligt tjänste¬orienterad arkitektur (SOA). Var del i kravinsamlingen som bedrevs i samarbete med kund i form av workshops. Kravinsamlingen var användningsfallsdrivet och innehöll sektioner där användningsfallen utformades i aktivitetsdiagram.

  Deltog i kravanalysfasen och arbetade där¬efter vidare med att identifiera roller, aktiviteter, tjänster och affärsregler enligt UML och SOD, samt genom referenser införde dessa i sekvens¬diagram och systemanvändningsfall. Bland arbets¬uppgifterna ingick teknisk dokumentation och prototyping av användargränssnittet, med fokus på användbarhet. Allt arbete genomfördes i nära samarbete med kund, programmerare och testare.

 • Unilever

  2005 - 05

  Webbansvarig

  Ansvarig över Unilever Turkeys webbsida. Den skulle helt och hållet göras om för att passa den globala standarden världen över. Standardiseringen förverkligades enligt globala, fördefinierade regler och mallar, vilket innebar regelbundet kontakt med huvudkontoret i Storbritan¬nien.

  Bukets huvuduppgift var att identifiera och beskriva kraven och därefter samla ihop nödvän¬dig information och data från alla affärsområden på företaget, samt strukturera dessa på hem-sidan genom att använda Tridion (CMS). Bland uppgifterna ingick att se till att all data som samlades in följde standarderna i form av stor¬lek, längd och design. Redigerade bilderna själv i Photoshop. Projektet bedrevs på både engelska och turkiska.

 • Shell, Unilever

  2005 - 06

  Kravhanterare

  Buket var som kravhanterare ansvarig över innehållet och nya krav för Shell, Algidas och Knorrs webbsidor. Agerade som kravhanterare då en helt ny webbsida skulle utvecklas åt Knorr. Bland uppgifterna ingick att identifiera och dokumentera kundens krav och målgruppens behov. Mycket av arbetet utfördes i form av skisser.

  Arbetat regelbundet som webbeditor för Shell och Algida.

  Systemanalytiker och projektledare för framtagandet av en helt ny webbsida åt Algida för åldersgrupp mellan 11-13. Arbetet utfördes genom enkäter, brainstorming, prototyper och forskning vilket utformade innehållet, designen och strukturen på webbsidan. För att mäta användbar¬heten av webbsidan genomfördes tester med ett antal barn i åldrarna 11-13.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Agresso, MS Content Manager, Palasso, Siebel

 • - Modulkunskap affärssystem

  Tidrapportering

 • - Verktyg & Middleware

  Eclipse, FrontPage

 • - Metoder & Processer

  LEAN, BPM, KANBAN, Processer och metoder allmänt, RUP/UP, Scrum, Agila metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Mentor, Kurs- och seminarieledare

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Test

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Testledning, Acceptanstest, Funktionstestning, Systemtestning, Validering & Test - Mjukvara

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datalager

 • - Systemtyper

  Systemförvaltning, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  CRM-system, SOA, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Service/Tjänster

 • - Utbildning

  Systemvetenskap, Fil.mag

 • - Roller

  Användbarhetsspecialist, Testledare, Utvecklare/Programmerare, Designer, Testare, Upphandlare, Workshopledare, Kravanalytiker, Systemanalytiker

Anställningar

 • 2013 -

  Kravanalytiker, Kvadrat Red Oak Consulting AB

 • 2008 - 2013

  Kravanalytiker, Frontwalker AB

 • 2006 - 2008

  System analytiker- och designer, eteration a.s.

 • 2004 - 2006

  Webbutvecklare och informationshanterare, prP Multimedia and Information Technologies

 • 2003 - 2004

  Teknisk Support, Siemens Business Services

Utbildningar

 • 2001 - 03

  Datavetenskap, Ronneby

 • 1998 - 01

  Internationell ADB, Ronneby

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363