Dela

Jonas Hansson

 • Testledare
 • Testare
 • Krav

Översikt

Jag är en ansvarsfull, självgående och utåtriktad person med lång erfarenhet av olika typer av testarbete.
Jag har arbetat som testledare och testare i över 20 år, med allt ifrån enmansuppdrag till att leda stora testgrupper. Naturligtvis är jag certifierad i ISTQB och utbildad i Kamban/Scrum/Lean/Leading Scaled Agile Framework (SAFe) (se sista sidan). Under de senaste 10 åren har jag testat i agila team, där agil ledning ibland har ingått.

Egenskaper

Mina bästa egenskaper är, att jag har lätt för att snabbt få en helhetsbild över de uppgifter som jag tar mig an. Detta kan vara till stor fördel, när man skall förstå kundernas behov (interna/externa). Jag uppfattas också som pålitlig och kunnig. Jag är mycket teknikintresserad och är inte rädd för att ”använda fingrarna", vilket jag har stor användning av i min testledarroll. Jag har lätt för att skapa förtroende och har en hög ambitionsnivå. Att säkerställa kvalitet i både projekt och produkt ligger mig varmt om hjärtat. Erfarenheten av att ha varit i många olika branscher ger mig stor fördel. Handel, Bank, Försäkring, Industri, Statligt, IT, Medicin, Telekom, Tillverkning, Logistik och Produktion är branscher som jag har jobbat inom.

Konsultens CV

 • Arbetsförmedlingen

  2017 -

  Testledare

  Arbetsförmedlingens för support till beslutshandläggare var jag testledare och testare.

 • SCANIA IT

  2013 - 17

  Testledare

  Scania’s nya intranet testledning och testning (SiteVision, Tibbr, Alfresco).
  Testledare för Införande av ny ”outsourced” lösning för scanning av inkomna fakturor.
  Förvaltnings ansvarig för ReadSoft.

 • PostNord

  2013 - 13

  Testledare

  Testledare för Införande av nytt ”workplace
  operationssytem, ny printrar, ny Citrix miljö, nytt office
  (prestanda, användbarhet, uppgraderingar osv) tester.

 • Axstores

  2013 - 13

  Testledare

  Testledare för Införande av nytt externt lagersystem. Acceptanse för nytt e-handels system för Norge.

 • AMF

  2011 - 13

  Testledare

  1) Testledning / acceptanstest av IP-telefoniprojektet Etapp2. Etapp2, vars prioritet är att ersätta det gamla analoga telefonsystemet, till ett IP baserat telefon system. "One Phone Concept" introducerades också, där de flesta anställda har bara en telefon (mobil). Mobilerna är också knutna till gemensam växel. Telefoni Projekt huvudleverantör av ettap2 är Telia.
  2) Att praktiskt testleda och testa nydesignade tjänste arkitektur. Tjänste plattformen introducerades tillsammans med AMF webbtjänster. Tjänsterna togs fram via Scrum metodik. I detta uppdrag ingick att integrera ihop mängder av system för att ha ett gemensamt ”ansikte” utåt.
  3) Testledning av systemtest och acceptanstest av värdebesked. Varje år generar AMF värdet information till sina kunder. Innan detta skickas ut till kund måste detta testas av. Varje år införs nya förändringar såsom, nya produkter, nya tillämpningar, nya grupper (utbetalning till pensionärer), nya / ändrade strategier eller nya lagkrav och listor vila från tidigare år med tidigare otillfredsställda behov.
  4) Testledning / testa av introducering av katastrofmiljön. Komplettera befintlig miljö med en katastrof miljö, som är så nära en kopia av produktionsmiljön, men hålls inaktiv. Både hårdvara och mjukvara (inklusive produktionsdata) finns i en exakt kopia i katastrof miljö. Ett typiskt testscenarion är att växla till nöddrift under några timmar för att se till att katastrofsidan fungerar.

 • SEB

  2010 - 11

  Testledare

  Testledare för Införande av Windows 7. Där funktions och icke funktions (prestanda, användbarhet, uppgraderingar osv) tester ingick.

 • Ragn-Sells

  2009 - 10

  Testledare / mentor

  Testledare och mentor.
  Definierade upp testprocesser
  Testledare för deras införande av nytt affärssystem.
  System och acceptanse test av ett nytt handhållet logistiksystem.

 • Hotsip / Oracle

  2004 - 09

  Testledare

  Testledare för VoIP (IP Telefoni)
  (2006 köptes Hotsip av Oracle)
  * Införande av scrum i test organisationen
  * Testledare och testareför både mjukvaruklienten och SIP servern

 • Envox

  2001 - 03

  Testledare

  * Ansvarade för framtagning av supportstrategier och övervakning av globala supportaktiviter för kontoren i Europa, USA och Asien
  - Personalansvar för ca 10 personer i Stockholm, tre i USA och
  två i Asien
  - Ansvarade för beställningar och leveranser av HW till kund.
  - Ansvarade för tekniskt säljstöd till försäljningsorganisationen och deltog vid kundbesök
  - Valde ut och införde ett globalt supportverktyg
  * Ansvarade för framtagning av teststrategier och övervakning av globala testaktiviter för kontoren i Europa, USA och Asien
  - Genomförde utbildning som ökade förståelsen för test inom hela företaget (design till försäljning),
  vilket medförde en minskad utvecklingstid och bättre slutprodukt

 • Siemens Elema

  2000 - 01

  Testledare

  * Verifikationsansvarig för hjärtmaskiner på Siemens Elema
  - Projektansvarig för ca 15 personer
  - Strukturerade och definierade mål och processer för testorganisationen vilket markant ökade
  kvaliteten på den slutliga produkten, enligt kund
  - Utformade processer som gjorde det möjligt att kunna spåra alla krav ner till matchande tester
  (FDA krav)
  - Skapade verifikationspecifikationer och tillhörande testscenarion

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Linux, Red Hat, Windows 7

 • - Databashanterare

  mySQL

 • - Affärssystem

  Navision

 • - Modulkunskap affärssystem

  Fakturering

 • - Verktyg & Middleware

  Episerver, MS Sharepoint, Envox Studio, MS Exchange, MS Explorer, MS Project, Quality Center, Selenium, Jira, MS Office, SiteVision

 • - Utvecklingsspråk

  Javascript, HTML

 • - Hårdvara

  PC

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, LEAN, PPS, PROPS, Agila metoder allmänt, ISTQB, Scrum, RUP/UP

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Mentor

 • - Projektfaser

  Projektering, Införande och överlämning, Test

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumentation

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Quality center, Testutveckling, Validering & Test - Hårdvara, Acceptanstest, Integrationstest, Strategisk testledning, Testprocessutveckling, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Systemtestning, Testledning, Validering & Test - Mjukvara

 • - Fasta Telesystem

  Telesystem allmänt

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  SIP

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Fordon, Försäkring, Point of Service (POS)., Postorder/ e-handel, Service/Tjänster, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Coach, Kvalitetsansvarig, Scrum master, Testare, Testledare

Anställningar

 • 2013 -

  VD, Testledare konsult, IT Turn Consulting

 • 2011 - 2013

  Testledare konsult, System verification

 • 2010 - 2011

  Testledare konsult, Fujitsu

 • 2009 - 2010

  Test mentor, Ragn-Sells

 • 2004 - 2009

  Testledare, Hotsip + Oracle

 • 2001 - 2003

  Chef, Envox

 • 2000 - 2001

  Testledare, TietoEnator

 • 1988 - 1999

  Test/support, Ericssom

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Leading Scaled Agile Framework v4.5 (SAFe), Stockholm

 • 2016 - 16

  Agilt: Scaling with Agil thinking, Södertälje

 • 2016 - 16

  Selenium 2, Stockholm

 • 2015 - 15

  Agilt: This is LEAN, Södertälje

 • 2013 - 13

  ISTQB Software Testing, Stockholm

 • 2009 - 09

  Agilt: SCRUM i project, Stockholm

 • 1989 - 90

  Kurser på LiTH, Linköping

 • 1983 - 87

  Gymnasieingenjör, Järfälla

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Magnus J Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0709 - 38 31 38