Dela

Elin Berg

  • Systemutvecklare
  • Utvecklingsprojektledare

Översikt

Elin har arbetat med utveckling av webb- och Windowsapplikationer sedan 1999. Hon har på senare år även jobbat med handdatorbaserade system. Elin har arbetat inom flertalet projektfaser men implementationen har haft störst fokus.

Egenskaper

Elin är en strukturerad och noggrann person med hög social kompetens. Hon tar stort ansvar i sina projekt och arbetar ofta i rollen som projektledare. Hon har en god förmåga att se kundens behov och utifrån det sammanställa krav och ta fram hållbara lösningar.

Konsultens CV

  • Transportstyrelsen

    2016 -

    Scrummaster

    Scrummaster för ett av utvecklingsteamen inom Yrkestrafiken

  • Transportstyrelsen

    2015 -

    Systemutvecklare

    Förvaltning av externa och interna system inom Yrkestrafiken. Nyutveckling av system för insamling av information och beräkning av riskvärde som ligger till grund för tillsyn av tillstånd för yrkestrafik.
    Teknisk miljö: MVC, WCF, SQL Server, TFS 2013, C#, jQuery, Bootstrap

  • Introva

    2014 - 14

    Systemutvecklare

    Vidareutveckling av handdatorbaserad applikation för spårning av sprängämnen. Införande av lagerhantering. Applikationen är skriven i C# och körs på Windows Mobile 6.5.

  • Mio AB

    2014 -

    Systemutvecklare/Projektledare

    Vidareutveckling och redesign av kundens reklamationsportal.

  • Sectra AB

    2013 - 14

    Systemutvecklare

    Vidareutveckling och felrättning av administrativt system för röntgen. Systemet är utvecklat i VB6 och C# med en Oracledatabas.

  • Bygg och Industrigross i Sverige AB

    2013 - 14

    Systemutvecklare

    Införande och rättningar i tidigare konverterad applikation (från VB6 till C# .Net).

  • Unilever (via DGC Örebro AB)

    2013 -

    Systemutvecklare

    Övertagande av befintligt handdatorbaserat sälj- och leveranssystem skrivet i C++ och MFC. Nyutveckling samt support mot kund.

  • Lagena

    2012 - 13

    Systemutvecklare

    Utveckling och utvecklingsprojektledning av beräkningsmodul för fakturering i samband med uppgradering av affärssystem. Utveckling i C# och Oracle.

  • Introva

    2012 -

    Systemutvecklare

    Utveckling av applikation för sammanställande av information inom bergssprängarbranschen. Applikationen underlättar för företag att uppfylla de juridiska krav som finns samt stödja de administrativa rutinerna och dokumentationskraven för detta.

  • Sapa Group AB

    2012 - 12

    Projektledare

    Sammanhållning av mindre utvecklingsprojekt på Sapas publika webb och intranät. Kontaktperson mot kund gällande vidareutveckling.

  • Lagena

    2011 - 12

    Systemutvecklare

    Uppgradering av kundens EPiServerbaserade intranät.

  • Polestar (via Zooma by Semcon AB)

    2011 - 11

    Systemutvecklare

    Support och mindre utvecklingsarbeten på Polestars EPi Serverbaserade websajt.

  • Mio AB

    2011 - 12

    Systemutvecklare

    Vidareutveckling av kundens reklamationsportal. Införande av modul för hantering av transportskador.

  • Introva

    2010 - 11

    Systemutvecklare

    Utveckling av prototyp av handdatorapplikation för spårning av sprängämnen enligt lagkrav.

  • DGC Örebro AB

    2010 -

    Systemutvecklare

    Support och vidareutveckling av DGCs system som ligger som underlag för fakturering. Utveckling av automatiska avläsningar från olika kringssytem. Systemet är utvecklat i VB .Net och C# med en SQL Serverdatabas.

  • Sapa Group AB

    2010 - 11

    Projektledare

    Projektledare för uppgradering av EPi Serverbaserad web.

  • Mio AB

    2010 - 11

    Systemutvecklare

    Utveckling av kundens reklamationsportal. Införande av central faktureringsmodul.

  • Bygg och Industrigross Sverige AB

    2009 - 10

    Systemutvecklare

    Konvertering av befintlig applikation från VB6 till C# .Net.

  • Sectra AB

    2008 - 09

    Systemutvecklare

    Utveckling av ett administrativt röntgensystem. Applikationen är utvecklad i VB6 och delvis i C#. Även fungerat som mentor för nyanställda då djup kunskap i systemet finns som tidigare anställd.

  • Capto/Inpension

    2008 - 10

    Systemutvecklare

    Utveckling av ett webbaserat pensions/riskförsäkingssystem med tillhörande backofficesystem. Applikationen är helt utvecklad i med Microsoft-teknik. Systemet kommunicerar med ett flertal olika försäkrings- och personalsystem.

  • Sectra AB

    2001 - 08

    Systemutvecklare

    Under anställningen som utvecklare på Sectra arbetade Elin med administrativa system för röntgen. Hon arbetade även med kundanpassade integrationer för bland annat fakturering. Under sitt sista år som anställd arbetade hon som planeringsansvarig för beställda kundanpassningar.

  • Aerotech Telub AB

    1999 - 01

    Systemutvecklare

    Under sin anställning på Aerotech arbetade Elin med system som tillhandahåler information till radion i JAS. Stora delar av arbete var klassat som hemligt och krävde stor disicplin i hanteringen av information.

Kompetensområden

  • - Databashanterare

    MS Access, mySQL, Oracle, SQLite, MS SQL-server

  • - Affärssystem

    IFS

  • - Verktyg & Middleware

    Cordova/PhoneGap, CVS, Episerver, MS Visual Source Safe, Team Foundation Server, TeamCity, Entity Framework, MS Explorer, Subversion, MS Office, MS Visual Studio, Windows Communication Foundation, Visual Studio .NET

  • - Utvecklingsspråk

    ASP, C++, Delphi, Javascript, MFC, Pascal, SOAP, XSD, XSL, XSL-T, HTML, HTML5, MVC, PL/SQL, Webservices, XML, ASP.NET, C#, SQL, Visual Basic, Visual Basic .NET

  • - Metoder & Processer

    KANBAN, Agila metoder allmänt, Scrum

  • - Projektfaser

    Förstudie, Systemering/Design/Krav, Implementation, Utveckling/Genomförande

  • - Projektledning

    Projektledning, Projektadministratör/assistent

  • - Test & Verifiering

    Funktionstestning, Integrationstest

  • - Drift/Support/Service

    Användarsupport

  • - Databaser

    Datamodellering

  • - Systemtyper

    Mobilapplikationer, Stordatorsystem, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Systemarkitektur - systemnivå, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

  • - Branscherfarenhet

    Försvar, Försäkring, Hälso-Sjukvård, Medicinsk Teknik, Stat/kommun/Landsting, Service/Tjänster

Anställningar

  • 2008 - 2013

    Systemutvecklare, Palmarium Konsult AB

  • 2001 - 2008

    Systemutvecklare, Sectra Imtech AB

  • 1999 - 2001

    Systemutvecklare, Aerotech Telub

Utbildningar

  • 1996 - 99

    Systemvetenskapliga programmet, Örebro Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60