Dela

Ulf Pettersson

 • Projektledare
 • Systemarkitekt integration
 • IT chef

Översikt

Ulf är en projektledare med stort tekniskt kunnande och erfarenhet av att implementera och leverera kostnadseffektiva och högkvalitativa IT-lösningar till stora och mindre företag.
Ulf tar ett mycket stort ansvar för sina uppgifter och arbetar ofta som projektledare men kan även agera i roller som inhyrd linjechef på olika nivåer.

Egenskaper

Bra problemlösningsförmåga och god förmåga att lösa enkla såväl som komplexa behov med högsta kvalité. En utmärkt ledare/chef med bra social kompetens, utmärkt förmåga att brygga information mellan verksamheten och dess behov till IT och dess möjligheter.

Konsultens CV

 • JF Hillebrand Logistics

  2017 -

  IT chef / projektledare

  IT Interimschef kvartal 1 2017.
  Deltar från kvartal 2 i flera interna IT projekt samt affärsutvecklande verksamheter som PL.

 • Yobber.se

  2016 - 16

  CTO

  Interimschef för företagets IT verksamhet.
  Arbetar med vidareutveckling avseende planering och arkitektur av företagets produkt yobber.se

 • Flygtaxi/Sverigetaxi

  2015 - 16

  IT chef

  Interimschef för företagets interna IT verksamhet och ingår i företagets ledningsgrupp.
  Arbetar med olika utvecklings/integrationsområden samt organisationsuppbyggnad och kompetensförsörjning.

 • ME Group Oy

  2015 - 15

  Projektledare, CM, systemarkitekt

  Projektledare och utvecklare av ett WEB baserat extranät där ME Groups kunder hämtar data och statistik i realtid från ME Groups affärssystem (Movex).
  Teknik: Oracle PL/SQL, Weblogic, Movex order/lager/distributionsmoduler, FTP

 • DLP Drinks Logistics Partner

  2014 - 15

  Projektledare, CM, systemarkitekt

  Projektledare och utvecklare av ett WEB baserat extranät där DLPs kunder hämtar och uppdaterar data i realtid från DLPs affärssystem (Movex).
  Teknik: Oracle PL/SQL, Weblogic, Movex order/lager/distributionsmoduler, Windows 2008, FTP

 • Försvarsmakten FMLOG

  2008 - 15

  Systemförvaltare

  Förvaltning och vidareutveckling av ett webbaserat asystem avseende uppföljning av reservmaterieluppföljning.
  Teknik: ETL, Oracle PL/SQL, HTML, javascript

 • Färdtjänsten Stockholm Läns Landsting / SL

  2007 - 09

  IT chef

  IT chef för färdtjänstenheten inför, under och efter flytt av densamma från SLL till SL. Affärsansvarig och styrning av underleverantörer liksom genomförande av generella metodförbättringar. Arbetet var ITIL baserat.
  Tekniskt ansvarig för ett antal verksamhetssystems utvecklingsprojekt, genomförande av arbetsplatsbyte samt planering för byte av driftpartner.
  Oracle, SQL Server, integration

 • Miguel Torres Sverige

  2007 - 07

  Upphandlingsstöd

  Utredning inför val av nytt affärssystem samt upphandlingsstöd av detsamma.
  Metodik: Genomförande av workshops och sammanställning av kravspecifikation

 • Fondberg & Co

  2007 - 07

  Projektledare, systemarkitekt

  Webbaserat uppföljningssystem för logistikverksamheten.
  Metodik: iterativ styrning av utvecklingsprocessen med genomförande av workshops.
  Teknik: .NET, SQL Server, Scala affärssytem, EDIFACT

 • JF Hillebrand Logistics

  2007 - 16

  Projektledare, CM, arkitekt och systemförvaltare

  Projektledare, CM, utvecklare samt förvaltare i ett flertal interna/externa administrativa IT projekt.
  Metodik: SCRUM
  Teknik: Oracle PL/SQL, HTML, Ajax, Webservices, EDIFACT, IFS affärssystem (order/lager/fakturering/ekonomi), Unix skriptning

 • Monnet Ltd

  2005 - 10

  IT chef

  IT chef, deltid, i ett europeiskt decentraliserat internetspelbolag.
  Ansvarig för systemuppbyggnaden och sammanhållande med de olika europeiska ägarbolagen avseende teknik och teknisk lösning.
  Teknik: Oracle, Java

 • FMV

  2004 - 06

  Utredare

  Medverkande i utvecklingsprojektet TSS och digital reservdelskatalog
  Metodik: sammanställning av regelverk och fastställda riktlinjer, genomförande av workshops och planering samt sammanställning av leverantörsgenomgångar

 • Unibet

  2004 - 05

  Projektledare

  Projektledare för den tekniska sammanslagningen och kundernas konton inkl. ek avstämning vid Unibets köp av Mr Bookmaker (Belgien). En stor del i arbetet var den tekniska konverteringen av MrB databas in till Unibet.
  Metodik: strukturerad projektledning samt ansvarig för de externa konsulterna.
  Teknik: Oracle, MySQL

 • Lagena Distribution

  2004 - 07

  IT chef

  Interimschef för nyuppbyggnad av intern IT verksamhet. Ingick i ledningsgruppen och genomförde både verksamhetsuppbyggnaden av IT liksom var aktiv i företagets affärsutvecklande verksamhet liksom övrigt ledningsarbete. Val och byte av affärssystem genomfördes under perioden.

 • Örebro Universitet

  2001 - 04

  Lärare

  Hålla föreläsningar i ämnet projektledning/arbete.
  Inriktning: Ge grundläggande kunskap i projektledning, -styrning, kvalitetsplanering och uppföljning

 • Frantschach Coating

  2001 - 04

  Systemutvecklare

  Systemkonstruktion och utveckling av webbbaserat system för hantering av externa lagerplatser, konsignationslager och underleverantörsarbeten.
  Teknik: Oracle PL/SQL, Apache, C++, VB, HTML, javascript, intergration med egenutvecklat rullhanteringssystem

 • FMV ILS

  2000 - 04

  Projektledare, CM, systemarkitekt

  Utveckling av ett decentraliserat reservmateriel- och resursledningssystem för stridsfältsnivån inom försvarsmaktens mekaniserade enheter.
  Metodik: Projektstyrning via iterativa processer i nära samarbeta med användarenheterna, kravställning via workshops.
  Teknik: SQL Server, VB, VC++, Försvarsmaktens riktlinjer för utveckling och teknik

 • FMV Resmat

  2000 - 00

  Systemarkitekt och utvecklare

  Design och konstruktion av ett dynamiskt WEB baserat intranät för diverse logistikproduktionsuppföljning.
  Teknik: Oracle PL/SQL, Apache, ETL flöde, HTML, javascript

 • Lagena Distribution

  1999 - 00

  Projektledare / Systemutveckling

  Projektledare och utvecklare av ett WEB baserat extranät där Lagenas kunder hämtar och uppdaterar data i realtid från Lagenas affärssystem (IFS).
  Teknik: Oracle PL/SQL, Apache, IFS order/lager/distributionsmoduler, HTML, javascript, Solaris, c-shell

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, Solaris, Windows 7, Windows XP, Dos

 • - Databashanterare

  DB/2, DB2/400, Informix, mySQL, SQL Base, MS SQL-server, Oracle

 • - Affärssystem

  Movex, Scala, SuperOffice, IFS

 • - Modulkunskap affärssystem

  Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Tidrapportering, Fakturering, Inköp/lager, Order/Distribution

 • - Verktyg & Middleware

  CVS, Episerver, Inobiz Integration Server

 • - Utvecklingsspråk

  ADA, C++, Fortran 77, Javascript, C, HTML, Pascal, Unix Shell script, Webservices, XML, PL/SQL, SQL

 • - Hårdvara

  Sun, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling, Utbildning

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning

 • - IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö, Teknikutredning

 • - Metoder & Processer

  RUP/UP, XP (Extreme Programming), ITIL, KANBAN, LEAN, PPS, Agila metoder allmänt, PROPS, Scrum

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Test, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Projektering

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Infrastruktur och logistik, Kommersiell projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Systemtestning

 • - Fast datakommunikation

  Ethernet, LAN, Protokollutveckling, TCP/IP, Unix

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Riskanalys, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning, IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Databasadministration, Datawarehousing, Datalager, Datamodellering, Prestandaoptimering, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer, Systemarkitektur - systemnivå, Systemförvaltning, Systemintegration, Systemtyper allmänt

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, e-handel

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Elektronikindustri, Hälso-Sjukvård, Skog och Papper, Postorder/ e-handel, Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Transport/Spedition/Flyg, Försvar, Spel

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Förändringsledare, Teknikstöd, Workshopledare, Affärsutvecklare, Coach, Databasadministratör, Enterprise Architecht, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Lärare, Produktägare, Upphandlare, Utvecklare/Programmerare, Arkitekt, Delprojektledare, Interimschef, Lösningsarkitekt, Projektadministratör, Systemanalytiker, Systemförvaltare, Team-ledare, Teknisk projektledare, Utredare

 • - Kommunikation & Information

  Lobbying, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 2004 -

  VD, Seniorkonsult, Palmarium Konsult AB

 • 1999 - 2004

  VD, Seniorkonsult, Infogrator Örebro

 • 1994 - 1999

  Gruppchef, affärsutvecklare, Peridot / IMS

 • 1990 - 1994

  Konsult, Cap Gemini

 • 1988 - 1990

  Presale system engineer, Apollo / Hewlett Packard

 • 1986 - 1988

  Systemingenjör, Gruppchef, Ericsson Radar Electronics

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Certifierad ITIL Foundation, BiTA

 • 2014 - 14

  Certifierad Scrum Master, Crisp

 • 2014 - 14

  Certifierad kravhanterare REQB, Konsultbolag1

 • 1983 - 86

  Civilingenjör Datateknik, Chalmers Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Kjell Larsson
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070-458 09 38
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60