Dela

Martin Ekermo

 • Systemarkitekt
 • Lead developer
 • Java-utvecklare

Översikt

Martin Ekermo är en senior och driven utvecklare och arkitekt med fokus inom Java.
Martin har under sina år både designat arkitektur för större lösningar, drivit
utvecklingsteam och agerat lead developer i utvecklingsgrupper. Genom stort
engagemang och ansvarskänsla tar Martin ofta huvudansvar för såväl lösning som team.

Egenskaper

Martin är ansvarstagande och driven och försöker alltid lösa problem på bästa möjliga sätt, både sett från verksamhetens perspektiv och från tekniskt perspektiv. Han är trevlig och social och lätt att samarbeta med.

Konsultens CV

 • Husqvarna DSS

  2016 -

  Utvecklare och teamledare

  Husqvarna Digital Services and Solutions arbetar med att utveckla digitala tjänster för delar av Husqvarnas produkter, primärt med uppkopplade produkter, s.k Internet of Things. Martin sitter i en roll som teamledare och utvecklare för ett team som utvecklar och förvaltar gemensamma stödtjänster (Common Services) som nyttjas av andra team och tjänster. Exempel på sådana är inloggnings och identitetshantering, register för teknisk dokumentation, etc. Teamen jobbar som självständiga enheter utifrån dev-ops metodik och med agilt arbetssätt. Alla lösningar implementeras och driftas på Amazons molnmiljö (AWS).

 • Bringfelt Innovation AB

  2015 - 16

  Mentor

  Mentor och rådgivare för utvecklare på Bringfelt Innovation AB. Martins roll är att granska, validera och assistera i uppbyggandet av ny plattform för mobila applikationer. Detta omfattar sådant som kodstruktur, releasehantering, kodgranskning mm, främst inriktat mot back-end.

 • Starbright

  2015 -

  Utvecklare / Arkitekt

  Utveckling av system för analys av mätvärden som insamlas under transport av gods. Systemet är utvecklat med en REST-tjänster som back-end och en single-page-application som front-end. Martins roll var att ansvara för back-end, teknikval, arkitektur och lösning.

 • Jordbruksverket

  2013 - 16

  Lead developer

  Projekt Kontroll, som är ett delprojekt inom Jordbruksverkets ProCap program, syftar till att leverera ett system där handläggare kan planera kontrollverksamhet samt kommunicera med mobil kontrollenhet. Martins roll är att agera lead developer i ett team på 5-7 utvecklare. I praktiken innefattar detta systemarkitektur, systemdesign, leveranshantering och teknisk projektledning.

 • Jordbruksverket

  2013 - 13

  Lead developer / Teknisk projektledare

  Uppgradering av Jordbruksverkets utvecklingsplattform från version 1 till version 2. Detta innebar teknikval och arkitekturval samt uppgradering och omskrivning av ett antal generella komponenter. Martin agerade som lead developer och teknisk projektledare och drev teknikval samt det praktiska dagliga arbetet i projektet.

 • Jordbruksverket

  2012 - 13

  Utvecklare

  Projektet Plogen syftade till att förbereda inför Jordbruksverkets omskrivning av handläggarsystem i ProCap. Fokus i projektet låg på införandet av regel- och processmotor samt leverans av generella komponenter och utvecklingsmiljö.

 • Jordbruksverket

  2012 - 12

  Utvecklare

  Projekt Bea levererade ett internt behörighetssystem på Jordbruksverket. Projektet var ett av två pilotprojekt med ny plattform och ny metodik. Plattformen baseras på java med fokus på Jboss produkter, i metoden ingår domän-driven-design och agilt tankesätt.

 • Förlagssystem AB

  2011 - 11

  Utredning

  Arkitekturanalys och utredning inför övertagande av förvaltning en del av Förlagssystems applikationer.

 • Husqvarna AB

  2005 - 12

  Arkitekt/Utvecklare

  Utveckling och design av internt prishanteringssystem. Systemet används för att sätta priser på artiklar. Klient-server applikation skriven i Java och med Swing teknik.

 • Electrolux AB

  2005 - 11

  Arkitekt/Utvecklare

  Utveckling av Electrolux Distriparts ehandelsplattform. Systemet tillhandahåll e-handel för återförsäljare (B2B) samt fungerade som backend för konsumentsiter (B2C) via web-services.

 • Husqvarna AB

  2005 - 12

  Utvecklare/Arkitekt

  System för att hantera artikelnummer och artikelinformation för Husqvarna. Javabaserat websystem.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Linux, Mac OS X

 • - Databashanterare

  DB/2, mySQL, Postgresql

 • - Verktyg & Middleware

  Axis, Axis 2, Envox Studio, Fit Nesse, MS Office, MS Project, MS Visual Studio, Netbeans, Node.js, Selenium, Spring, Spring Webservice, Websphere, Ant, Apache Jakarta/Tomcat, Atlassian Bamboo, Atlassian Jira, Atlassian Stash, Cruise Control, CVS, Eclipse, Elasticsearch, Enterprise Architecht (verktyg), Git, Hibernate, JBoss, JDBC, Jenkins, Jira, JMS, Maven, Subversion, Tomcat, J2EE

 • - Utvecklingsspråk

  C#, C++, COM, PowerShell, Spring, Spring Batch, UML, Unix Shell script, Visual Basic, AngularJS, HTML, HTML5, J2ME, Javascript, JSP, JUnit, Rest, SOAP, SQL, Webservices, XML, XSD, XSL, XSL-T, EJB, J2SE, Java, Servlets

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, SAFe, Agila metoder allmänt, Continious Delivery, Continuous Integration, Parprogrammering, Scrum, XP (Extreme Programming), TDD - Test Driven Development

 • - Projektfaser

  Test, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering

 • - Systemtyper

  Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Mjukvaruarkitektur - programnivå

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Arkitekt, Enterprise Architecht, Lösningsarkitekt, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2012 - 2014

  Konsult, Sogeti AB

 • 2005 - 2012

  Konsult, Pdb Datasystem AB

 • 1999 - 2005

  Utvecklare, Spotfire AB

 • 1998 - 1998

  Utvecklare, Ericsson Mobile Data design

Utbildningar

 • 2013 - 13

  Jboss Drools, Jönköping

 • 2008 - 08

  Spring Core, Stockholm

 • 2007 - 07

  Websphere Commerce v6.0, Stockholm

 • 2006 - 06

  JSF Application Development, Stockholm

 • 2000 - 00

  Programming Visual C++, Linköping

 • 1995 - 99

  Civilingenjör, Datateknik, Chalmers Tekniska högskola

 • 1994 - 95

  Pedagogik, Jönköpings Högskola

 • 1994 - 95

  Miljövård, Göteborgs universitet

 • 1993 - 94

  Påbyggnadsutbildning i Musik, Per Brahegymnasiet, Jönköping

 • 1990 - 93

  Naturvetenskaplig linje, Per Brahegymnasiet, Jönköping

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779