Dela

Mattias Heinze

 • Test
 • Testledning
 • Systemingenjör

Översikt

Mattias är en senior systemingenjör/testledare/testutvecklare med erfarenhet från telekom, försvar, medicinteknik och it. Mattias har examen som högskoleingenjör elektronik från KTH.

Egenskaper

Mattias är engagerad, nyfiken, noggrann och har lätt att samarbeta med övriga deltagare/intressenter i ett utvecklingsprojekt. Han tar gärna på sig en drivande och koordinerande roll, ofta med kundkontakt.

Konsultens CV

 • Saab Electronic Defence Systems

  2015 -

  Test/Integration

  Test och integration av sensorsystem. Testutveckling i Java. Kravhantering i Doors.

 • Speed Identity

  2015 - 15

  SW Test

  Mattias arbetade med framtagning av kravmatris, testplan och testspec för biometrisk platforms API. Dokumentation av UML 2.4 Use Cases, Activity diagrams och Sequence Diagrams för Web Service API i verktyget Gliffy. Ärendehantering och projektledning mha JIRA Agile Scrum board.

 • Maquet Critical Care

  2014 - 15

  Delsystemtest, testautomation

  Mattias ingick i ett SCRUM-team som hade till uppgift att implementera ny funktionalitet till en av Maquets medicintekniska produkter. Mattias uppgift var att tillföra testkompetens till gruppen som bestod av personer med krav-, implementation och testkompetens. Mattias arbetsuppgifter bestod i testautomatisering på delsystemnivå. Testerna skrevs i Python i Eclipse IDE och med Subversion som versionshanteringssystem.

 • Wireless System Integration AB

  2014 - 14

  Systemtest

  Mattias arbetade med systemtest av ett trådlöst system Wi-Fi/WLAN för mediastreaming. Framtagning av testplan,testspec och testrapport. Test av systemet och felsökning tillsammans med intressenter/delsystemleverantörer i projektet. Vikarierade som ordförande i change control board.

 • SAAB Electronic Defence Systems

  2009 - 13

  Integration och test

  Mattias arbetade med integration och test av ett sensorsystem hos SAAB Electronic Defence Systems. Utveckling av funktionella testfall för signalbehandlingskedjan. Java-programmering av testmiljö för prestandatest av mottagarkedja. Test av verktyg för analys och presentation av insamlade data. Test av biblioteksverktyg. Kravhantering i Doors. Felrapportering och ändringshantering. Framtagning av acceptanstestspecifikation för leveranstester av systemet till kund. Bidrog med material till systembeskrivning i samband med framtagning offerter till nya kunder.

 • SAAB Electronic Defence Systems

  2007 - 14

  Test/verifiering, systemering, dokumentation

  Mattias arbetade med test/verifiering, systemering, dokumentation hos SAAB Electronic Defence Systems i ett utvecklingsprojekt för en radarvarnarsimulator. Framtagning av specifikation (funktionella krav) för systemets centraldator och specifikation av externt applikationsgränssnitt mot överordnad flygsimulator. Framtagning av acceptanstestspecifikation (ATP) för leveranstester av systemet till kund (FAT). Programmering i TCL/TK och Java för att utveckla nödvändiga testverktyg. Framtagning av krav för kundanpassning av radarvarnarens systemprogramvara. Utveckling av funktionella testfall för dito.

 • Luftfartsverket

  2007 - 07

  Programutveckling och test

  Mattias vidareutvecklade ett system som automatiskt hanterar och översätter väderdata från en websida för inmatning till flygledningssystem. Programmering i C++ och reguljära uttryck. Utvecklingsmiljö Microsoft Visual studio. Framtagning av testspec för leveranstest.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  HP, iOS, VXWORKS, Dos, Linux, Mac OS X, Red Hat, Windows 7, Windows XP

 • - Databashanterare

  DB/2, MS Access, mySQL, SQLite

 • - Affärssystem

  IFS

 • - Verktyg & Middleware

  Git, Jenkins, Xcode, Atlassian Jira, Clearcase, CVS, Eclipse, Jira, MS Explorer, MS Project, MS Visual Source Safe, MS Visual Studio, Quality Center, Subversion, Tcl, ClearQuest, Visio, MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  C++, CSS, Unix Shell script, Visual Basic, Agilent VEE, C, Java, Javascript, Python, UML

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Standarder

  3GPP

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling, Kravanalys, Kravmodellering, Utbildning, Utredning

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  Teknikutredning

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, LEAN, PROPS, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, ISTQB, Scrum

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Test

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Testprocessutveckling, Testledning, Typprov och certifiering, Acceptanstest, Funktionstestning, Systemtestning, Testautomatisering, Testutveckling, Validering & Test - Hårdvara, Validering & Test - Mjukvara

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, WiMax, RAN, WLAN

 • - Fast datakommunikation

  WAN, ATM, Datakommunikation allmänt, Ethernet, LAN, Protokollutveckling, TCP/IP, Unix

 • - Mobila Telesystem

  GPRS, GSM, Nätplanering, LTE, Mobilsystem allmänt, Basstation, RNC, WCDMA (3G)

 • - Fasta Telesystem

  Accessnät, Telesystem allmänt, Transmissionsnät

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Accessnät och linjeanalys, ADSL, Provisioning, Routrar, Bredband allmänt, Gateways och modem

 • - Systemtyper

  DSP-program, Fasta telesystem, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Mobilapplikationer, O&M-system, Audio & Video, Ledningssystem, Nätverk och kommunikation, Realtidssystem, Systemintegration, Systemtyper allmänt, Inbyggda system, Mobila telesystem, Simulering, Trådlösa system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem

 • - Branscherfarenhet

  Media, Konsumentelektronik, Medicinsk Teknik, Elektronikindustri, Försvar, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Kommunikationsstrateg, Kravanalytiker, Omvärldsbevakare, Utvecklare/Programmerare, Delprojektledare, Systemingenjör, Team-ledare, Testledare, Testare

Anställningar

 • 2011 -

  Konsult, Heinze Consulting AB

 • 2007 - 2011

  Konsult, Sjöland & Thyselius Teknik AB

 • 2003 - 2007

  Konsult, Network Expertise Sweden AB

 • 1997 - 2002

  Utvecklingsingenjör, A Brand New World (fd. Radio Design AB)

 • 1995 - 1997

  Verifieringsingenjör, Ericsson Radio Access AB

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Intermediate Python, Informator

 • 2014 - 14

  ISTQB, Informator

 • 2014 - 14

  REQB, Kunsultbolag1

 • 1989 - 94

  Högskoleingenjör (med inriktning mot tele- och radiosystem), KTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Malin Rällsjö
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-660 97 87
Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363