Dela

Afshin Saramat

 • Testledare
 • Testanalytiker
 • Testare

Översikt

Afshin passar utmärkt i roller som testanalytiker, testdesigner och testare och även för ledning och koordinering av både stora, medelstora och komplexa mjukvaruapplikationer där han kan använda sina omfattande tekniska kunskaper och professionella erfarenheter. Afshin började som utvecklare, men gick tidigt över till testområdet då han insåg sitt eget stora intresse för området. Där kombinerar han sin tekniska bakgrund med intresse för att det ska fungera och bli rätt. Han har varit med i projekt hela vägen från planering till leverans och förvaltning i linjen. Afshin har lång erfarenhet att designa, skriva, granska och genomföra testfall gällande system-, integrations- och acceptanstester för komplexa system. Han har varit med och medverkat i stora globala projekt med mer än 30 projektmedlemmar. Afshin har även utlandserfarenhet och har bott och arbetat i Schweiz i mer än fem år. Dessutom innehar han ett ISTQB Foundation certifikat för mjukvarutestning och ITIL Foundation certifikat för IT Service Management.

Egenskaper

Afshin har en stark kommunikationsförmåga i mötet med kunder och projektmedlemmar. Han sätter stort fokus på att leverera i tid och med hög kvalitet. Som person är han lättlärd, utåtriktad, självgående, proaktiv och drivkraftig och gillar att ta större ansvar i de projekt han medverkar i.

Konsultens CV

 • IKEA IT Delivery

  2011 - 15

  Testledare/Testdesigner/Testanalytiker

  Utveckling av IKEAs egenutvecklade sälj och logistiksystem (MHS), som används i ca 300 varuhus världen över med 75000+ användare. MHS tillhandahåller funktionaliteter så som kundorders, kundreturer, lagerpåfyllning, säljstatistik, lagerhantering och försäljningsprognos.

  Exempel på uppgifter i uppdraget:

  • Analysera, designa och skriva testfall utifrån kravspecifikationsdokument.
  • Granska testfall skrivna av offshore team.
  • Verifiera att testfallen är uppdaterade enligt gällande krav.
  • Förbereda testmiljön för acceptanstesterna och stöda dessa vid exekvering.
  • Defektrapportering och defekthantering.
  • Koordinera och planera systemtest, systemintegrationstest och business acceptanstest för MHS releaser.
  • Planera testresurser inför testperioder och releaser.
  • Tilldela testfall till testarna med avseende på deras kompetens och kunskap om systemet.
  • Beställa och verifiera testmiljöer inför system- och systemintegrationstest.
  • Skriva testrapporter efter varje test period och hålla i TDW möten (Test Delivery Walkthrough) tillsammans med kravbeställarna och produktägaren.
  • Delta i produktriskanalysmöten tillsammans med kunden inför varje release.
  • Utbilda nya testare i teamet.
  • Onsite hjälp under pilot och utrullning.

  Metod/Model: V-modell, PPS, Scrum, RUP.
  Verktyg/teknik: HP Quality Center (ALM), IBM Rational ClearCase och ClearQuest, Microsoft Visual Studio, SQL Developer, Ultra Edit, XMind, Open VMS, Oracle RDB, C/C++, Pascal, HP DecForms, Java Script, HTML, DHTML, XML, XSLT.
  Utförda tester: Systemtest, Systemintegrationstest, Regressionstest, Utforskande test, Smoke test, Black-Box test, White-Box test, Funktionstest.

 • Comlink IT

  2008 - 11

  Testdesigner/Testare/Systemutvecklare

  Afshin flyttade till Schweiz och arbetade som systemutvecklare, testdesigner och testanalytiker i flera globala projekt inom IKEA-koncernen. Projekten som han medverkade i var bl.a. SGF (Store Goods Flow), SLM (Sales Location Managment), CPS (Customer Picking Service) och POS Upgrade (Point Of Sale).

  Exempel på uppgifter i uppdraget:

  • Programmera och utveckla nya lösningar inom sälj och logistik tillsammans med andra utvecklare i teamet.
  • Analysera, Designa, skriva testfall och utföra funktionella tester samt systemintegrationstester.
  • Utföra enhets- och systemtester.
  • Kontakt mellan kravbeställare och utvecklingsteam för att definiera, analysera och utveckla användarkrav.
  • Felrapportera och verifiera buggfixar.
  • SPOC (Single Point Of Contact) mellan testgruppen och projekten.

  Metod/Modell: V-modell, Iterativ utvecklingsmetod, Scrum, RUP.
  Verktyg/Teknik: Microsoft Visual Studio, SQL Developer, Ultra Edit, Open VMS, Oracle RDB, C/C++, HP DecForms, Java Script, iTest, BsTester.
  Utförda Tester: Enhetstest, Systemtest, Black-Box test, White-Box test, Utforskande test, Funktionstest, Acceptanstest.

 • Sigma Exallon AB

  2006 - 07

  Systemutvecklare/Testare

  Afshin fick uppdrag som systemutvecklare på IKEA IT där utvecklingsarbetet var inom ett större globalt projekt för Ikeas logistiksystem. Systemet är ett av Ikeas viktigaste marknadssystem som innan projektet startade utvecklades i två olika varianter. Syftet med projektet var att slå samman dessa till en version. Han ingick även i testgruppen för att analysera, exekvera tester samt dokumentera resultatet.

  Exempel på uppgifter i uppdraget:

  • Systemutveckla.
  • Utföra enhets- och systemtester.
  • Felrapportera och verifiera buggfixar.
  • Förbereda miljön för Acceptanstesterna och stöda dessa vid exekvering.

  Metod/Modell: Iterativ utvecklingsmetod.
  Verktyg/Teknik: IBM Rational ClearCase- och ClearQuest, Oracle RDB, VB6, C/C++.
  Utförda Tester: Enhetstest, Systemtest, Black-Box test, White-Box test, Funktionstest, Acceptanstest.

 • Prospectus Trading

  2003 - 06

  Systemutvecklare/Testare

  Afshin utförde sitt examensarbete på 20 poäng under titeln ”PC-applikation för avkänning av signaler och beräkning av tid och händelse”. Han har designat, utvecklat och testat systemet Fencing Clinic med syftet att träna snabbhet och koordination hos den som utövar fäktningssport. Afshin blev projektanställd efter sitt examensarbete för fortsatt vidareutveckling och testning av olika applikationer för sport, industri och leksaker.

  Metod/Model: Iterativ utvecklingsmetod, RUP.
  Verktyg/teknik: Visual Basic 6.0, Microsoft Visual Studio.
  Utförda tester: Enhetstest, Systemtest, Regressionstest, Smoke test, Funktionstest, Acceptanstest.

 • SCA (SCA IT Services)

  2001 - 02

  Systemutvecklare

  Afshin arbetade med systemutveckling och testning baserat på Microsoft .Net Framework. Uppdraget var att utveckla två applikationer för SCAs intranät (PcPool för regional IT Nordic och Switchcost for Customer Development, Consumer Products - München).

  Metod/Model: Iterativ utvecklingsmetod.
  Verktyg/teknik: Microsoft Visual Studio .Net, Rational Rose, Java Script, COM Object, Microsoft SQL Server, ASP, C#.
  Utförda tester: Enhetstest, Smoke test, White-Box test.

 • Webmaster Communication AB

  2000 - 00

  Systemutvecklare/Testare

  Utveckling och testning av E-beställningssystem bestående av order och administrativ del för kundprojekt.

  Metod/Model: Iterativ utvecklingsmetod.
  Verktyg/teknik: HTML, ASP, MS SQL 7.0, Macromedia Dreamweaver, Microsoft InterDev, CSE HTML Validator.
  Utförda tester: Enhetstest, Systemtest, Smoke test, White-Box test, Funktionstest.

 • TM InfoGrator

  1999 - 99

  Systemutvecklare/Testare

  Utveckling och testning av en applikation som genererar rapporter ur företagets tidrapporteringssystem. Applikationen resulterade i en webbaserad lösning av typen klient/server.

  Metod/Model: RUP, Iterativ utvecklingsmetod.
  Verktyg/teknik: JBuilder 2, Oracle Reports 6, CuteHTML, Netscape Navigator 4.5, Oracle 8.0.5, Java, Java Applet.
  Utförda tester: Enhetstest, Systemtest, Smoke test, White-Box test, Funktionstest, Prestandatest.

Kompetensområden

 • - Utvecklingsspråk

  C#, Visual Basic .NET, ADA, ASP, C, C++, HTML, Java, PHP, SQL Windows, Visual Basic, XML, XSL, XSL-T, Pascal, PL/SQL, SQL

 • - Metoder & Processer

  DSDM, XP (Extreme Programming), Agila metoder allmänt, Parprogrammering, Processer och metoder allmänt, RUP/UP, Scrum, ISTQB, ITIL

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Utveckling/Genomförande, Systemering/Design/Krav, Test

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstestledning, Validering & Test - Hårdvara, Tillgänglighet, Typprov och certifiering, Acceptanstest, Funktionstestning, Systemtestning, Testledning, Testprocessutveckling, Testutveckling, Validering & Test - Mjukvara

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Team-ledare, Systemingenjör, Testare, Testledare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2011 - 2014

  Senior konsult (Testledare/Testdesigner/Testare), Comlink IT GmbH (Schweizisk IT konsultbolag)

 • 2008 - 2011

  Senior konsult (Systemutvecklare/Testare), Comlink IT GmbH (Schweizisk IT konsultbolag)

 • 2006 - 2008

  Konsult (Systemutvecklare/Testare), Sigma Exallon AB

 • 2003 - 2006

  Systemutvecklare, Prospectus Trading (IT Konsultbolag)

 • 2001 - 2002

  Sommarjobb (Systemutvecklare), SCA (SCA IT Services)

 • 2000 - 2000

  Projektanställd (Systemutvecklare), Webmaster Communication AB

 • 1999 - 1999

  Examensarbete (Systemutvecklare), TM InfoGrator (IT konsultbolag)

Utbildningar

 • 2000 - 06

  Civilingenjör i datateknik med inriktning mot systemutveckling och kommunikationssystem, Chalmers Tekniska Högskola

 • 1996 - 99

  Dataingenjör med inriktning mot systemutveckling, Chalmers Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Malin Rällsjö
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-660 97 87
Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363