Dela

Alexander Tuttle

 • Systemutvecklare, processutvecklare

Översikt

Utvecklare med fokus på Microsoft-plattformen och webben. Hans huvudsakliga roll har varit som utvecklare, men han har ett stort intresse för verksamhetsutveckling, projektstyrning och kommunikation och tar gärna på sig fler ansvarsroller då det behövs.

Hans primära utvecklingsmål just nu är att lära sig mer om designmönster för att stödja automatiserad testning och producera förvaltningsbar kod.

Egenskaper

Alexander är ambitiös, kvalitetsmedveten och prestigelös med en stark vilja att ständigt förbättra sin kompetens och inhämta nya kunskaper. Han har lätt för att kommunicera och är mån om att alla i gruppen ska förstå varandra och jobba mot ett gemensamt mål. Är tålmodig, ansvarskännande och gillar att slutföra saker.

Konsultens CV

 • Kriminalvården

  2016 -

  Delprocessledare

  Alexander ansvarar för att ta fram, beskriva och implementera de utvecklingsrelaterade delarna i kundens nya process för IT-projekt. Processen grundar sig på ramverket Scaled Agile Framework (SAFe) och innehåller alla de grundläggande komponenterna i en agil process.

 • Kriminalvården

  2016 -

  Systemutvecklare

  Alexander är representant för systemutvecklarrollen i ett projekt för att analysera, dokumentera och förbättra kundens utvecklingsprocess för IT-projekt.

 • Kriminalvården

  2015 -

  Systemutvecklare

  Alexander har arbetat med implementation och förvaltning av en systemintegration för att skicka och ta emot data mellan internt systemstöd och 3M Web Offender Management via BizTalk.

  Tekniker och verktyg: C#, VB.Net, WCF, SOAP, Windows Forms, Visual Studio 2013, Team Foundation Server.

 • Kriminalvården

  2014 -

  Systemutvecklare

  Alexander arbetar som systemutvecklare i ett större projekt med målet att tekniskt lyfta och anpassa kundens viktigaste systemstöd till nya interna arbetsprocesser. Utvecklingen är till stor del testdriven och projektmodellen är agil.

  Han har tagit mycket ansvar för att introducera och handleda nya teammedlemmar med målsättningen att inspirera alla utvecklare att sträva efter hög kvalitet genom att tillämpa interna "best practices" och testdriven utveckling.

  Alexander har också haft en plats i en arbetsgrupp för interaktionsdesign (UX) och bidragit konkret till förbättra den interna hanteringen av UX-krav bl.a. genom att skapa ett exempelbibliotek för att förmedla riktlinjer inom interaktionsdesign och användbarhet för både kravställare och utvecklare.

  Tekniker och verktyg: C#, WPF, XAML, MVVM, PRISM, NHibernate, WCF, TDD, NUnit, NSubstitute, Visual Studio 2013, Team Foundation Server, Powershell.

 • Tekniska verken i Linköping AB

  2014 - 14

  Systemutvecklare

  Design och nyutveckling av Windows 8-applikation anpassad för mobil Tablet PC med touch-skärm. Applikationens syfte är att underlätta bokföring vid byten av RFID-taggar på sopkärl. Innehåller bl.a. funktioner för att kommunicera med RFID-läsare via serieport, visa kärlposition på Bing Maps och synkronisera med webbtjänster.

  Tekniker och verktyg: C#, WPF, XAML, MVVM, PRISM, Entity Framework Code First, WCF, Visual Studio 2013, Visual Studio Online, Git

 • Bixia AB

  2012 - 14

  Systemutvecklare

  Utveckling, förvaltning och support av interna och externa webbsidor för administration och försäljning av elprodukter samt tillhörande integrationer.

  Tekniker och verktyg: ASP .NET MVC, C#, WCF, Entity Framework Code First, MS SQL, Visual Studio 2013, Visual Studio Online , Git, AutoMapper, JIRA.

 • Tekniska verken i Linköping AB

  2012 - 12

  Systemutvecklare

  Support och buggrättning av Windows CE-baserad handdatorklient och tillhörande .NET-baserade webbtjänster för synkning av arbetsordrar mm.

  Tekniker och verktyg: Visual Studio .Net, C#, Web services, Windows CE.

 • Trafikverket

  2012 - 13

  Systemutvecklare

  Nyutveckling och anpassning av C7, Fujitsus egenutvecklade verksamhetssystem för projektstyrning. Systemet är en Windowsapplikation baserad på Microsofts .NET-plattform.

  Tekniker och verktyg: Windows Forms, C#, MS SQL, Subversion.

 • Tekniska Verken Driftum AB

  2011 - 14

  Systemutvecklare

  Förvaltning och utveckling av program och integrationer för lagring och hantering av provdata för ackrediterad provning av el-, vatten- och temperaturmätare.

  Tekniker och verktyg: C#, WCF, Oracle Database, Windows Forms, Crystal Reports, Visual Sourcesafe.

 • Företagarna

  2011 - 11

  CRM-konsult

  Förvaltning och nyutveckling av anpassningar till Pivotal CRM.

  Tekniker och verktyg: Pivotal CRM, C#, Visual Studio 2008, Visual Source Safe.

 • AxFlow AB

  2010 - 11

  CRM-konsult

  Nyutveckling av server- och klientanpassningar till Dynamics CRM 4.0.

  Tekniker och verktyg: MS Dynamics CRM 4.0, C#, Visual, Studio 2010, TFS 2010, Javascript.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Linux, Windows 2000, Windows 2003, Windows 95, Windows 98, Windows CE, Windows NT, Windows XP, .NET Server, Windows 2008 Server, Windows 7

 • - Databashanterare

  mySQL, MS SQL-server, Oracle

 • - Modulkunskap affärssystem

  Order/Distribution, Säljstöd/ Marknadsföring

 • - Verktyg & Middleware

  Git, MS Office, MS Reporting Services, MS Sharepoint, MS Visual Source Safe, Sharepoint, Visio, Atlassian Jira, Jira, MS Visual Studio, MVC.net, Subversion, Team Foundation Server, Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation

 • - Utvecklingsspråk

  C, C++, Java, MFC, PowerShell, Unix Shell script, XML, ASP.NET, HTML, Javascript, Jquery, MS .NET, MVC, PL/SQL, SQL Windows, Webservices, C#

 • - Hårdvara

  PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Processutveckling, Workshopledning

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Metoder & Processer

  Continious Delivery, Continuous Integration, KANBAN, LEAN, Agila metoder allmänt

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Införande och överlämning, Test, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Projektadministratör/assistent, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport, Drift/Support/Service allmänt

 • - Mobila Telesystem

  Handburna terminaler/ Mobiltelefoner

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Databaskonstruktion, Datamodellering, MongoDB, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, Objektorienterade system, Systemförvaltning, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  AJAX, Billing-system, e-handel, Elektronisk fakturering, SOA, CRM-system

 • - Branscherfarenhet

  Energi, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  civ.ing, Matematik

 • - Roller

  Användbarhetsspecialist, Interaktionsdesigner, Organisations-och Processkonsult, Testare, Workshopledare, Arkitekt, Delprojektledare, Systemförvaltare, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2011 - 2014

  IT-konsult, Fujitsu Sweden AB

 • 2010 - 2010

  IT-supporttekniker, Sveriges Radio Förvaltning AB

 • 2010 - 2011

  CRM-konsult, Cybernetics Business Solutions AB

 • 2007 - 2007

  Systemutvecklare, Ericsson AB

 • 2005 - 2006

  Matematikmentor, Linköpings Universitet

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Certified Scrum Master, Crisp AB

 • 2015 - 15

  Anpassad Utbildning i SOA, AddSkills

 • 2013 - 13

  EPiServer 7 CMS - Grundkurs för utvecklare (3 dagar), EPiServer AB

 • 2010 - 10

  Microsoft Certified Professional in CRM 4.0 Customization and Configuration, Microsoft

 • 2010 - 10

  Programutvecklingsteknik (6 hp), KTH

 • 2004 - 05

  Jägarsoldat specialist, sjukvårdare (15 hp)., K4, Arvidsjaur

 • 2002 - 10

  Civilingenjör i Teknisk fysik och elektroteknik, Linköpings Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757