Dela

Hans Karlsen

 • Systemarkitekt
 • Utvecklare
 • Modellerare
 • Utredare

Översikt

Hans hjälper till att realisera detaljerade IT-system från verksamhetskrav till leverans.

Egenskaper

Hans har god förmåga att lyssna, tolka och beskriva. Detta parat med ett starkt pragmatiskt teknikintresse och en förståelse av hela processen av att designa, utveckla och förvalta IT-system gör honom till en bra partner i förändringsarbete där IT är ett verktyg.

Konsultens CV

 • Skatteverket

  2014 - 14

  Utredare IT-Arkitektur

  Frågeställning kring strategier för Gemensam mjukvara. Analys av systembukett, ansvarsfördelningar, informationsbehov. Faktaframtagning och presentationer för strategienhet och IT ledning. Slutrapport med identifierade utmaningar och förslag på nya strategier för utveckling av gemensam mjukvara.

 • Perrigo

  2014 -

  IT-Arkitekt

  Hans stöttar Perrigo med IT-Arktitektur och digitalisering genom modellering i verktyget MDriven. UML, OCL och c# används.

 • Movestic

  2013 - 13

  IT-Arkitektur

  Genomgång av försäkringssystem och informationsbehov. Analys av källkod och utvecklingsstrategier.

 • Omega-Pharma Nordic

  2011 - 14

  IT-Arkitektur

  Fortlöpande stöttning av verksamhetsnära IT - implementation, dokumentation och rådgivning

 • Omega-Pharma Nordic

  2011 - 11

  IT-Arkitektur

  Initialt uppdrag med analys av nuläge, inventering av system, dokumentation av informationsbehov, katalogisering av de största informationsmässiga utmaningarna. Resultat i form av rapport och beslutsförslag.

 • Europeiska Försäkrings AB

  2010 - 11

  IT-Arkitekt

  Rådgivning vad avser dokumentation av försäkringssystem och verksamhetsprocesser.

 • Regeringskansliet

  2010 - 13

  IT-Arkitekt

  Stödja arkitektfunktionen med fokus på enterprisearkitektur

 • Europeiska Försäkrings AB

  2009 - 10

  Utredare och workshopledare, 1 av 2

  Roadmap 2012. Utredning som bedrivs i workshopform och engagerar verksamhet, ledning och IT. En nuläges- och framtidsbeskrivning tas fram och sammanställs till ett beslutsunderlag för omedelbara åtgärder.

 • Nextstop distribution AB

  2009 - 10

  Utvecklare (1 av 3)

  Alla centrala verksamhetsprocesser ses över och optimeras i samband med att ett nytt modelldrivet verksamhetssystem tas fram och produktionssätts

 • Europeiska Försäkrings AB

  2008 - 10

  Teknisk specialist

  Rycker in och hjälper till vid behov med underhåll och utveckling av Europeiskas försäkringssystem Eros.

 • Sveriges Riksdag

  2008 - 08

  Teknisk specialist

  Utbildningar, genomgångar och dokumentation för överlämning till förvaltnings- och utvecklarorganisationer inför ett planerat engagemangsslut december 2008

 • Sveriges Riksdag

  2008 - 08

  Lösningsarkitekt

  Modellinformation har gjorts tillgänglig via webtjänster och flera applikationer som utnyttjar den möjligheten har producerats för att visa på möjligheterna. Bland annat en WPF applikation som grafiskt navigerar hela modellen.

 • Sveriges Riksdag

  2008 - 08

  Utredare

  Modellinformationen som driver viktiga verksamhetssystem får en allt viktigare roll på riksdagen och flera beslutsförslag som förankrar detta har formulerats till Arkitekturstyrgruppen.

 • CapableObjects

  2007 - 09

  Produktutvecklare

  UML-editor. Editorn är en framtida del av CapableObjects satsning på VisualStudiomarknaden. Hans är här lösningsarkitekt och tekniken som används är VisualStudio 2008 C#, Windows Presentation Foundation (WPF), ECO-ramverket.

 • Sveriges Riksdag

  2007 - 08

  Lösningsarkitekt

  Riksdagens Distributionssystem är en sammanställd vy av flera olika produktionssystems data. Distributionsystemet ansvarar för leverans till externa intressenter (webben), och fungerar som referensdatakälla för interna intressenter (produktionssystem och rapport generatorer).
  Ägarskap på entiteter i Riksdagens informationsmodell är en förutsättning för att olika produktionssystem skall samverka till en helhet (SOA). Konsultens ansvar har varit att definiera vad som skall göras i de olika produktionsystemen, samt att ge förutsättningar för lösningsarkitekterna att på ett enhetligt och metodiskt sätt dokumentera ägarskap.

 • Atlas Copco

  2007 - 07

  Arkitekt & implementatör

  Arbete med produkten ToolScan. Persistenslagret I form av SQLServer har bytts ut till xml och export- och importfunktioner har förfinats. Hans var lösningsarkitekt och tekniken var .net & ECO-ramverket

 • Sveriges Riksdag

  2006 - 07

  Lösningsarkitekt

  Riksdagens distributionssystem utökades för att tillåta lastbalansering och samlad övervakning.

 • MusiTag

  2006 - 07

  Arkitekt & Implementatör

  Fortsatt arbete med Videoredigeraren; bla har en blogfunktion utvecklats där webkamera innehåll mixas in i producerad musikvideo. Audio mixas med volym och video mixas in som ”picture in picture”. Kareoke-funktion har också utvecklats under perioden. Tekniken win32 Delphi och Microsofts DirectShow.

 • Sveriges Riksdag

  2006 - 06

  Arktitekt , projektmedlem

  Riksdagsmotioner produceras i Word 2003 och skickas till Kammarkansliet via en MSMQ-kö. Motioner märks med streckkod baserad på innehållet. Information såsom ledamöter och yrkanden taggas upp och redigeras i annan källa. Riksdagens ärendehanteringssystem uRix har försetts med versionshantering av fulltexter för motioner. Behandlingen av motioner och yrkanden har dragits isär vilket har gett de olika processerna; tryck- och beslut- friare flöde.

 • MusiTag

  2005 - 06

  Arkitekt implementatör

  Nedladdning och redigering av video-clip. Klipp kan placeras och trunkeras i bak och framkant. Tidslinje bestämd av extern musikfil. Tidslinje visar amplitudkurva av musik. Rendering till mpeg4 utan musik i en kvalitet inställbar i fyra steg. Meta-information läggs in i extra taggar i videofil. Integrerad uppladdning via html-post till server av färdigt resultat. Automatisk generering av Preview för visning på site. Tillhörande spelare av videoklipp läser metainformation i taggar, hjälper användare att hitta rätt musik, samt spelar video i synk med musik.
  Använd teknik: Microsoft DirectShow, Microsoft Direct Editing Service (DES), Borland developer Studio 2006.
  Länk till MusiTag site

 • Atlas Copco

  2005 - 06

  Arkitekt och genomförare

  Uppdraget syftar till att producera ett stödsystem för Atlas Copco's serviceenheter. Dessa enheter finns över hela världen och erbjuder bla en tjänst kallad ToolScan, där Atlas Copco utvärderar en enskild kunds verktygsuppsättning vad avser slitage/kvalité och tillämplighet. Tekniken var .net i Borland Developer Studio, databas SQLServerExpress.

 • Metrima Energi

  2005 - 05

  Delphiexpert

  Företaget läser av El-mätare på distans. Uppdraget gällde mjukvara och servertjänster som samlar data från mätare placerade hos kunder via kommunikation över elnätet. Uppdraget bestod i att stödja interna resurser med produktifiering av existerande mjukvara. Server-tjänster och SNMP-övervakning implementerades men även avancerad felsökning och trådsäkring av systemcentrala komponenter. Teknik: Delphi, DB2.

 • Sveriges Riksdag

  2003 - 05

  Expert, mentor, arkitekt

  Distribution av Riksdagens data
  Serverbaserade tjänster för att sammanställa och leverera modell-drivet definierade XML-dokument från Riksdagens Distributionssystem. Tjänster för upptäckt av invalideringar, dynamiska uppdateringar och uttag av xml data.

  Dokumentproduktion i XML, mha Word2003
  Utveckling av RixEdit, Riksdagens system för Betänkandeproduktion i xml. System använder sig av Word2003 som editor och lagrar all data i ett egenutvecklat dokumentarkiv (SQLDB). Systemet integrerades med uRix där all metainformation och delar av innehållet till riksdagsbetänkanden återfinns. Rendering till PDF mha XSL-FO. Integrering mot distribution för automatisk publicering vid trycklov. Systemet föder voteringsanläggningen med information om förslagspunkter och reservationer.

 • plexityHide.com

  2003 - 04

  Produktutvecklare

  Interaktivt Gantt-schema för .NET och ASP.NET. Produkten är namngiven GTP.NET och utförlig information finns här www.plexityhide.com
  Allt skrivet i C#. Licenser till alla världsdelar. Placerad på plats nr 5 på componentSource.com bästsäljarlista i december 2004.

 • Borland

  2003 - 03

  Utvecklare

  Resursförstärkning för MDA delar i Borland C#-Builder. Komponentutveckling.

 • Sveriges Riksdag

  2003 - 03

  Expert

  Utvecklar-support/mentor och olika modelleringsuppdrag. Modelldiskussioner.

 • Open IAC

  2003 - 03

  Kodanalys och optimering

  Analys av koden i Promik Analays med syfte att höja hastigheten vid laddning av data. Projektet avslutades när en förbättring på ca 400% hade uppnåtts.

 • EkonomiTolken AB

  2002 - 03

  Expert och rådgivning

  XML-strategi och utveckling. Diskussioner kring produktrealiseringar och koncept.

 • Sveriges Riksdag

  2001 - 03

  Arkitekt - RixEdit

  Verktyg för utskottstjänstemän för att enkelt författa utskottsbetänkanden i XML. Microsoft Word används och integreras mot verksamhetssystem. In- och utcheckning av delar av dokument. All produktion versionshanteras och lagras i SQL-databas. XSLFormatter och XSL-FO används för tryckrendering.

 • MAN B&W Diesel A/S

  2001 - 02

  Utvecklare

  Utvidning av funktionalitet i phGantTimePackage från plexityHide.com (Gantt-schema-activeX). Funktionen "Virtual Load" implementerades så att millijontals rader kan hanteras samtidigt utan extrem minnes- och cpu belastning.

 • BoldSoft

  2001 - 01

  Talare

  Talare på RAIN2001 i Stockholm. En konferens anordnad av Rational. Ämnet var "UML in practice at the Swedish Parliament"

 • Boldsoft

  2001 - 01

  Talare

  Talare på Borcon2001 i Long Beach, Kalifornien. En konferens anordnad av Borland. Ämnet var "UML in practice at the Swedish Parliament"

 • Sveriges Riksdag

  1999 - 01

  Tekniskprojektledning

  Riksdagens ärendehandläggningssystem utvecklas i nära sammarbete med slutanvändarna. Projektet är helt UML-drivet (MDA) och hade hög ambitionsnivå vad gäller funktionalitet och GUI, 150 verksamhetsklasser i domänmodellen.

 • Sveriges Riksdag

  1999 - 99

  Tekniskutvärdering

  De tekniska kraven sågs över och en rekomendation gjordes för implementering av riksdagens ärendehandläggningssystem.

 • Sveriges Television

  1998 - 98

  Projektledning / utveckling

  En generell taktik och teknik formulerades och implementerades för att mha av återanvändbara komponenter förenkla de många systemsamband som krävdes för SVTEasy, SVTPlan, SVTMathis och SVTPrins

 • Sundbybergskommun

  1998 - 98

  Utvecklare

  Konsulten byggde systemsamband för beslutsstöd.

 • Sveriges Television

  1997 - 99

  Tekniskprojektledning

  SVTEasy är svts resursplaneringssystem. Här var konsulten inblandad i analys/design och utveckling. Konsulten jobbade tillsammans med projektledning och verksamhet.

 • Sverige Television

  1997 - 97

  Utvecklare komponentutveckling

  Konsulten arbetade tätt med projektledningen för att analysera och bemöta behovet av ett antal generella visuella komponenter i projektet SVTPlan. Projektet syftade till att förändra SVTs tablå-planeringen i hela landet.

 • Försvarshögkvarteret

  1996 - 97

  Tekniskprojektledning

  Systemet MFPStöd fick en nystart och skrevs om. Alla gamla och nya krav tillgodosågs. Ett tekniskt inriktat arbete då mycket verksamhetsanalys redan var gjord. Teknik Delphi, Informix, Sybase

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  Borland IDE, Rational Rose, Visual Studio .NET, BOLD

 • - Utvecklingsspråk

  Java, Visual Basic, C++, COM, SQL, XSL-FO, C#, MS .NET, UML, XML, XSL-T, Delphi

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsmodellering

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Systemtyper allmänt, Webb- och Internetbaserade system, Objektorienterade system

 • - Tillämpningar

  SOA

 • - Roller

  Arkitekt, Delprojektledare

Anställningar

 • 1996 - 1999

  Utvecklare konsult, Openinfo AB

 • 1995 - 1996

  Utvecklingschef, Mactive AoD AB

 • 1993 - 1995

  Utvecklare, Mactive Media AB

 • 1992 - 1993

  Utvecklare, ABB Automation

Utbildningar

 • 2008 - 08

  ScrumMaster, Kvadrat, Henrik Kniberg

 • 2004 - 04

  Certifiering .NET Arktitekt, Sundblad & Sundblad, Uppsala

 • 1987 - 92

  Civ. Ing. Datateknik, Luleå Tekniska Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25