Dela

Jonas Zachrisson

 • Lösningsansvarig
 • Rapportering
 • Kravställare

Översikt

Jonas har lång erfarenhet av implementationer av affärssystem och har fungerat som lösningsansvarig vid ett stort antal implementationer. Jonas har på senare tid även tagit rollen som rådgivare till kunden och kravställare mot leverantören vid implementationer. Han har även stort intresse för att arbeta med rapportering och utdata.

Egenskaper

Jonas trivs väldigt bra att arbeta som konsult eftersom att han uppskattar mötet med människor väldigt mycket. Jonas vet att kunderna uppskattar hans gedigna kompetens inom redovisning/ekonomi, hans goda tålamod och att han inte räds att ifrågasätta.

Konsultens CV

 • Svensk Markservice

  2017 -

  Specialist UBW Planner

  Jonas genomför två workshops med kunden för kartlägga process och krav. Därefter sätter han upp lösningen i UBW.

 • Lantmäteriet

  2017 -

  Kvalitets ansvarig

  Jonas och två andra kollegor ska ta fram en metod för gallring samt genomföra gallring av projekt med tillhörande transaktioner och flöden.

 • Statens Service Center

  2017 -

  Specialist Agresso Planner

  Gå igenom uppsättning av Planner och dokumentera samt föreslå förbättring av arbetssätt och systemuppsättning

 • AB Stokab

  2016 - 17

  Ansvarig uppsättning i Agresso

  Ansvarig för för processerna faktura till betalning och utdata/rapportering samt konvertering. När Stokab koncernen flyttades in i Stockholms Stads gemensamma systemlösning (SUNE) av Agresso.

 • Statens Service Center

  2016 - 16

  Ansvarig uppgradering anläggningsmodul

  Uppgradering av Agresso anläggningsmodul FA till AT för ett antal myndigheter

 • Lycksele kommun

  2015 - 16

  Ansvarig uppgradering anläggningsmodul

  Uppgradering av anläggningsmodul i Agresso. Jonas ansvarade för uppsättning och konvertering samt fungerade som stöd för Lycksele vid uppdelning av fastigheter till komponenter.

 • ESS European Spallation Source ERIC

  2015 - 15

  Konsult

  Uppsättning av nytt bolag samt flytt av register från befintlig till ny klient. Ansvar för gemsamma register, rapportstrukturer, rapporter, kundreskontra, anläggningsregister och Planering

 • Helsingborgs stad

  2015 - 16

  Rådgivare / Kravställare

  Jonas fungerar som rådgivare och stöd internt till Helsingborgs ekonomifunktion samt som kravställare mot leverantören Unit4 vid driftsättning av Agresso.

 • Veidekke Entreprenad AB

  2015 -

  Lösningsansvarig budget

  Jonas uppdrag är att göra om nuvarande hantering av budget till att bli integrerad med Agresso Planering. Jonas har ansvarar för lösning, uppsättning och driftsättning av budgetering i Agresso Planering.

 • Statens fastighetsverk (SFV)

  2014 - 16

  Rådgivare / Kravställare

  Jonas fungerar som rådgivare och stöd internt till SFVs ekonomifunktion samt som kravställare mot leverantören Unit4 vid driftsättning av Agresso. Stödet internt innefattar löpande bokföring så som avstämning, moms och myndighetsredovisning men även användarutbildning, metoder och byggande av rapporter. Uppdraget innefattar även framtagande av ny ekonomimodell tillsammans med SFV och implementering av denna.

 • Statens Fastighetsverk (SFV)

  2013 - 14

  Lösningsansvarig

  Jonas var lösningsansvarig för införandet av ny ekonomimodell samt ansvarig för uppsättning av Agresso vid införandet av nytt ekonomi- och fastighetssystem. Projektet slutfördes enligt plan och 1/9-2014 driftsattes budgetmodulen och den 1/1-2015 resterande delar av ekonomisystemet.

 • AB Trav & Galopp (ATG)

  2012 - 13

  Lösningsansvarig

  Jonas var ansvarig för lösning och uppsättning av Agresso för ATG AB samt framtagande av gemensam ekonomimodell för alla anslutna trav- och galoppbanor i Sverige. Implementationen genomfördes som planerat och första bolagen driftsattes 1/4-2013, därefter genomfördes en utrullning av installationen till landets trav- och galoppbanor.

 • Veidekke Entreprenad AB

  2012 - 13

  Lösningsansvarig

  Jonas uppdrag var att anpassa en befintlig prognoslösning till att fungera i Agresso Planering. Han ansvarade för lösning, uppsättning och driftsättning av prognoshantering i Agresso Planering.

 • Coor Service Management AB

  2012 - 13

  Ansvarig flytt av klient

  Jonas hade ansvar för uppsättning av agressoklient för Coors norska verksamhet samt flytt och konvertering av data från Coors norska agressouppsättning.

 • Saab Danmark AS

  2011 - 12

  Ansvarig uppsättning Agresso

  Jonas ansvarade för uppsättningen av Saabs danska dotterbolag. Han genomförde workshops samt utbildningar på plats i Sonderborg under totalt tre veckor.

 • Saab USA Ltd

  2010 - 11

  Ansvarig uppsättning Agresso

  Jonas ansvarade för uppsättningen av Saabs nordamerikanska dotterbolag (4st US och 1st Canada). Han genomförde workshops samt utbildningar på plats i Washington under totalt tre veckor.

 • Com Hem AB

  2009 - 13

  Förvaltningsansvarig Agresso

  Jonas hade rollen som förvaltningsansvarig för Agresso. I arbete ingick att hålla förvaltningsmöten, planera aktiviteter och allmänt underhåll av Agresso.

 • Saab Systems Pty Ltd

  2008 - 09

  Ansvarig uppsättning

  Jonas var ansvarig för att implementera Agresso hos Saabs dotterbolag i Australien. Workshop och implementation gjordes på plats i Adelaide under juni - november 2008.

 • Harry Sjögren (Castellum koncernen)

  2007 - 08

  Rapportering

  Ansvarig för lösning och implementering av koncernredovisning i Agresso

 • AB Stokab

  2005 - 06

  Lösningsansvarig

  Ansvarade för genomförande av workshops gällande ekonomimodell och uppsättning av Agresso Ekonomi och Rapportering.

 • UIQ Technology AB

  2004 - 05

  Ansvarig uppsättning Agresso

  Jonas ansvarade för lösning och uppsättning av Agresso.

 • Saab AB

  2003 - 10

  Uppsättning externredovisning i Agresso

  Jonas var med i den grupp av tre konsulter som tog fram den ursprungliga uppsättning av Agresso för Saab AB. Han hade huvudsakligt ansvar för gemensamma register, huvudbok, leverantörs- och kundreskontra samt externredovisning.

 • Sveriges Television AB (SVT)

  2000 - 00

  Utbildare

  Jonas och en kollega producerade ett utbildningsmaterial om arbetssätt och funktioner i Agresso huvudbok, kund- och leverantörsreskontra anpassat för SVT. När materialet var färdigt genomförde de en omfattande utbildningsinsats i SVT's ekonomimodell och handhavande i Agresso för all ekonomipersonal på SVT.

 • Kungl Myntkabinettet

  1996 - 98

  Ekonom

  Jonas arbetade som ekonom och skötte bokföring och projektredovisning för museet under en mycket intensiv period. Arbetet gjordes i Agresso modulerna leverantör, huvudbok och anläggning. Museet flyttade från Östermalm till nya lokaler på Slottsbacken 6 under 1996 och i juni 1997 invigs de nya utställningarna.

 • Engelska skolan AB

  1993 - 96

  Ekonomiansvarig

  Jonas anställdes för att bygga upp och ansvara för redovisning och administration. Första verksamhetsåret för skolan var 1993 så alla rutiner behövde byggas upp från grunden. Jonas rapporterade direkt till styrelsen och ansvarade för all övrig rapportering till myndigheter.

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MS SQL-server

 • - Affärssystem

  Agresso

 • - Modulkunskap affärssystem

  Inköp/lager, Lönehantering, Material-/ Produktionsstyrning, Order/Distribution, Säljstöd/ Marknadsföring, Tidrapportering, Anläggnings-/Inventarieregister, Fakturering, Leverantörsreskontra, Projektredovisning/Projektstyrning, Controlling, Kundreskontra, Redovisning

 • - Försäljning

  Säljsupport

 • - Upphandling

  Kravformulering, Offertutvärdering

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Validering & Test - Mjukvara

 • - Tillämpningar

  Affärssystem

 • - Branscherfarenhet

  Medlemsorganisationer & Fackförbund, Service/Tjänster, Skola och utbildningsväsende, Fastighet, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  civ.ek

 • - Roller

  Kravanalytiker, Lärare, Coach, Huvudprojektledare, Lösningsarkitekt, Testledare, Workshopledare, Delprojektledare

Anställningar

 • 2001 - 2014

  Konsult, Unit4 Agresso AB

 • 1998 - 2001

  Konsult, Resco AB

 • 1996 - 1998

  Konsult, Adoff Gruppen AB

 • 1993 - 1995

  Ekonomiansvarig, Engelska skolan AB

 • 1992 - 1992

  Ekonomiassistent, New Sports AB

Utbildningar

 • 1987 - 91

  Civilekonom, Internationella ekonomlinjen, Linköpings universitet

 • 1981 - 84

  Ekonomlinjen, 3-årigt, Tibble gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07