Dela

Daniel Attström

 • Projektledare, lösningsarkitekt, analys

Översikt

Daniel arbetar och trivs bäst i projektledarroller i förändringsprojekt där tempot är högt och innovationsbehoven är stora. Genom att tillföra struktur, erfarenhet och driv kan han styra mot prioriterade mål. Daniel har en god förmåga att söka och hitta gemensamma lösningar vilket han gärna använder i sina projekt för att uppnå verksamhetsmålen.

Med ett ben i systemarkitektur, integration och teknik och ett annat i verksamhetsfrågor och kravställningar har Daniel en synnerligen god förmåga att både sätta sig in i de övergripande målbilden i projekt såväl som bidra till lösning på både hög och låg nivå i sina projekt.

Egenskaper

Daniel är en mycket målfokuserad person i sin yrkesroll då han alltid eftersträvar att leverera enligt förankrad plan. Han är strukturerad och anser att struktur och metodik skapar tillförlitlighet och en förutsägbarhet som alla uppskattar. Som projektdeltagare är Daniel pragmatisk, öppen, lösningsorienterad och fokuserar på att alla i teamet ska få de bästa förutsättningarna för att lösa sin uppgift och bidra till den totala lösningen.

Konsultens CV

 • Handelsbanken

  2016 -

  Projektledare

  Daniel är engagerad som projektledare och driver ett antal parallella IT-projekt. Ansvar som projektledare innebär att hålla i uppstart av projekt, kontinuerligt följa upp, rapportera till intressenter och säkerställa att resurser finns tillgängliga. Planera milstolpar såsom tester, driftsättning och avslut. Projekten är både utvecklingsprojekt och infrastrukturprojekt

 • Enoro

  2015 - 16

  Projektledare

  Daniel har tagit över som leveransprojektledare. Införande av ny version av verksamhetskritiskt system för E.ON (Meter data management, Generis). Arbetet innefattar att tillsammans med kund planera leveranser, scope, resurser, koordinera releaser med intern QA och gentemot kund. Sitter med i gemensam styrgrupp och rapporterar till egen styrgrupp. Kombineras med testledarraroll .

 • Enoro

  2015 - 16

  Testledare

  Projektet innebär Införande av ny version av verksamhetskritiskt system för E.ON (Meter data management, Generis). Daniel är ansvarig för att samordna tester mellan leverantör (Enoro) och slutkund (E.ON Elnät). Ansvaret innebär att planera tester, följa upp, bevaka, leda analyser, utvärdera krav och sammanställa rättningar och release notes. Koordinera med interna resurser, både i projektet och experter i bolaget.

 • E.ON Elnät

  2014 - 14

  Inventering och testledning

  Byte och införande av extern logistikpartner i deras verksamhet för Smart metering, AMR. Daniel ansvarade för inventering och koordination av flytt av utrustning från tidigare lager till ny partner. Uppdraget utökades sedermera till test och testledning av det nya system som skulle understödja beställningsverksamheten. Daniel bidrog med struktur och energikunskap och såg till att systemet var kvalitetssäkrat och att delprojektet levererade till tiden.

 • PostNord

  2012 - 14

  Projektledare

  Projektledare och lösningsarkitekt för en masterdata-lösning (MDM). MDM-lösningen byggdes för att stödja PostNords nya CRM-plattform, Salesforce. Daniel var ansvarig för att lösningen levererades enligt budget och kravspecifikation mot CRM-projektet. Det innebar bl.a. ansvar för kravställning, lösningarkitektur och design och rapportering och förändringshantering gentemot intressenter i CRM-projektet. Ett stort implementationsprojekt med intressegrupper från olika nivåer och med kulturella skillnader(SE/DK/NO/FI). Med sin projektledarkompetens bidrog Daniel starkt till att projektet levererade till tiden och med korrekt kravställt resultat.

 • Ej uppgett

  2012 - 12

  Verksamhetsanalys

  Analytiker och kravställare för en ny prognosförbättringsfunktion. Den baserade sig på detaljerade mätningar av referensgrupper tillsammans med väderprognoser för att skapa underlag till förbättrade inköp av el på Nordpool. Projektet krävde god insyn inom elbranschen, analytisk förmåga, förmåga att sammanställa verksamhetskrav till systemlösning och en innovativ approach till problemlösning. Resultatet kunde mätas i kraftfulla besparingar genom minskade differenser mellan beställd och uttagen effekt i elnätet.

 • ONE Nordic

  2012 - 12

  Projektledare

  Projektledare och verksamhetsutvecklare med ansvar för att omstrukturera legala kontrakt och teknisk dokumentation gentemot kunder med syftet att kvalitetssäkra tjänsteleveranser och support för en ny serviceorganisation. Arbetet krävde god social och kommunikativ förmåga med en strukturerad förhållning till arbetet. Resultat blev mycket bra med uppnått mål att få struktur på dokumentation och även vad som saknades för att det skulle vara komplett, därmed kunde potentiella avtalskonflikter undanröjas.

 • EON Värme

  2011 - 11

  Kravanalytiker

  Kravanalytiker för kravspecifikation av mobila enheter som ska användas av fältservicepersonal vid mätarbyten och även vid massutrullning av AMR-mätare (fjärravläsning). Uppdraget innebar undersöka och föreslå förbättringar i deras nuvarande mätarbytesprocess. Uppdraget innebar även att definiera/förfina kvalitetssäkringsrutiner för timavlästa fjärrvärmekunder. Aktiviteter var bl.a. att analysera och föreslå förbättringar till det existerande i form av nya triggers och analysmetoder för att hitta avvikande förbrukningsmönster. Projektet krävde djupa kunskaper inom fjärrvärme, god analytisk förmåga, mobila plattformar samt AMR-utrustning samt dess leverantörer. Projektet var på 2 månader med högt tempo och krav på leverans då Daniel togs in ett sent skede då projektet redan var försenat. Resultat användes sedan som underlag för att upphandla och införa förändringarna i verksamheten.

 • SWITCO

  2009 - 10

  Projektledning

  Eget konsultföretag med uppdrag inom projektledning, test och konceptutveckling.

 • CSAM A/S

  2007 - 09

  Produktspecialist/säljsupport

  Anställd som produktspecialist och säljsupport på norskt bolag verksamt inom IT i vården. Arbetsuppgifter var att internt kravställa produkterna utifrån ett svenskt perspektiv. Andra arbetsuppgifter var att projektleda utställningar, genomföra säljpresentationer och marknadsföra produkterna i branschforum.
  Produkterna var dels fristående kliniska applikationer, dels en journalportal där underliggande journal- och specialistsystem integrerades till en gemensam patientöversikt.

 • Västmanlands läns landsting

  2006 - 07

  Ansvarig arkitekt

  Ansvarig lösningarkitekt för införandet av en processorienterad klinisk portal för konsolidering och integration av patientinformation från ett 10-tal olika system som innehöll klinisk information om patienter. Ansvaret som arkitekt innebar övervakande av integrationsspecifikationer, ansvara för en pilot samt koordinering av partners och underleverantörer. Ett komplext projekt med kritiska framgångsfaktorer som standardiserad säkerhet, sekretess, tillförlitlighet såväl som att förhålla sig till standarder stipulerade inom IT i vården. Daniel bidrog i hög grad till att integrationsarbetet var strukturerat genom sin djupa integrationskunskap samt erfarenhet inom samarbete över företagsgränser och internationell rutin.

 • Logica (inkl Atos Origin)

  2003 - 06

  Solution manager

  Lösningsansvarig för stora offerter inom företaget. Rollen innebar ansvar för att säkerställa att offererad lösning var i linje med kundens krav och att den var genomförbar inom budgeterade ramar. Ofta komplicerade lösningar med flera kommersiella och tekniska parter inblandade. Kravanalys, projektledning och riskbedömning var en viktig bit i arbetet.

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MS SQL-server, MSSQL Server Integration Services, MS Access

 • - Affärssystem

  Dynamics AX, SAP

 • - Modulkunskap affärssystem

  Fakturering

 • - Utvecklingsspråk

  Visual Basic

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Processutveckling, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Workshopledning, Kravanalys, Kravmodellering, Metodstöd, Strategisk planering

 • - Marknadsföring

  Marknadsplanering, Profilering & positionering, Varumärke/branding

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  CRM Project systems, IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Leverantörsanalys, Beställarstöd, Kravformulering, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  PENG, Processkartläggning, RUP/UP, Agila metoder allmänt, KANBAN, Prince2, Processer och metoder allmänt, Ratten/Pilen, Scrum

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare, Mentorskap, OBM (organizational behavioral management, Psykologi, Mentor, Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Infrastruktur och logistik, Effekt- och nyttohemtagning, Event Management, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Dokumenthantering, Change Management

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Testprocessutveckling, Testutveckling, Acceptanstestledning, Integrationstest, Strategisk testledning, Acceptanstest, Funktionstestning, Systemtestning, Testledning

 • - Mobila Telesystem

  Mobilsystem allmänt

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt, Datalager, Datamodellering, Datawarehousing

 • - Systemtyper

  Objektorienterade system, Systemförvaltning, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer, Systemarkitektur - systemnivå, Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse, Systemintegration

 • - Tillämpningar

  Elektronisk fakturering, SOA, Billing-system, CRM-system, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Postorder/ e-handel, Transport/Spedition/Flyg, Tillverkande Industri, Energi, Hälso-Sjukvård, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Matematik, Annan högskoleutbildning 3 år, Systemvetenskap

 • - Roller

  Produktledare, Scrum master, Arkitekt, Enterprise Architecht, Kravanalytiker, Lösningsarkitekt, Produktägare, Team-ledare, Testare, Utredare, Workshopledare, Huvudprojektledare, Teknisk projektledare, Testledare, Delprojektledare

 • - Kommunikation & Information

  Intranät, Presentationsteknik, Event management, Kampanjer

Anställningar

 • 2013 - 2015

  Senior konsult, Knowit Energy Management

 • 2010 - 2013

  Senior Consultant, Prevas Management Consulting

 • 2009 - 2010

  Consultant, SWITCO

 • 2007 - 2009

  Product specialist, CSAM A/S

 • 1998 - 2007

  Konsult, Logica (inkl Sema Group, Schlumberger, Atos)

Utbildningar

 • 2016 - 16

  SVELAV Pro 1 Lavinkunskap, SVELAV

 • 2010 - 10

  PRINCE2 Practitioner, Metier Academy

 • 2003 - 03

  Technical Architect Level 7, Atos Origin

 • 1993 - 96

  Systemvetenskapligt program, Lunds universitet

 • 1983 - 87

  4-årigt tekniskt gymnasium, Polhemsskolan, Lund

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025