Dela

Kjell Larsson

 • Projektledare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Affärsutvecklare

Översikt

Kjell är en erfaren seniorkonsult inom projektledning, affärs- och verksamhetsutveckling med erfarenheter från många olika verksamheter och verksamhetsområden. De uppdrag Kjell åtar sig omfattar oftast förankring av kravställning, teknikval, projektgenomförande, införande av förändringar inom IT, process och organisation.

Kjells breda branscherfarenhet sammankopplat med en förmåga att snabbt sätta sig in i verksamheters behov, gör att han naturligt kan ta sig an stora och komplexa projekt som är kritiska för beställarens operativa verksamhet. Frågorna som Kjell driver är ofta verksamhetskritiska, omfattar många delar av företaget och har hög synlighet.

Förutom detta har Kjell erfarenhet av:
- Förvaltningsledning inom IT och produktledning
- Verksamhets- och affärsutveckling i startuppbolag
- Projekt med både nordisk likväl som internationell medverkan, olika kulturer och funktioner

Egenskaper

Kjell har en god förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv där kund, affär, teknik, process och implementering samverkar. Hans styrka är också förståelse för verksamhetens behov och förmåga att hitta lösningar som ger fördelar för alla inblandade parter. Kjell har ett prestigelöst sätt och rör sig obehindrat på alla nivåer i kundens organisation.

Konsultens CV

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  ERP Implementation, Förändringsledning, Kravanalys, Kravmodellering, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Omvärldsanalys, Order- och leveransflöden, Organisationsutveckling, Processinförande, Strategisk planering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsstyrning, Workshopledning, Affärsutveckling

 • - Marknadsföring

  Strategisk affärsplanering, Varumärke/branding

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning

 • - IT-strategi

  CRM Project systems, IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Metoder & Processer

  Continuous Integration, KANBAN, LEAN, Processer och metoder allmänt, Scrum, Agila metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering

 • - Projektledning

  Kommersiell projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt

 • - Branscherfarenhet

  Fordon, Skola och utbildningsväsende, Bank & Finans, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Postorder/ e-handel, Service/Tjänster, Tillverkande Industri

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år, Systemvetenskap

 • - Roller

  Arkitekt, Affärsutvecklare, Förändringsledare, Lösningsarkitekt, Huvudprojektledare

 • - Kommunikation & Information

  Kommunikationsplanering, Mobila medier, Sociala medier, Grafisk identitet och profil

Anställningar

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Accredited Project Requirements Analyst, International Organization for Project Management

 • 2017 - 17

  Project Manager, International Organization for Project Management

 • 2017 - 17

  Scrum Master, International Scrum Institute

 • 2017 - 17

  Scrum Product Owner, International Scrum Institute

 • 2016 - 16

  ITIL Foundation v3, Bita

 • 2016 - 16

  Att styra och förvalta med ITIL och PM3, Bita

 • 2014 - 15

  Ledarskapsutbildning, Örebro, Nercia

 • 2013 - 13

  Scrum och Kanban, Sogeti Sverige AB

 • 2002 - 03

  Systemvetenskapliga programmet, Örebro Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60