Dela

Lars Fordner

 • Projektledare
 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Organisationsanalys

Översikt

Lars har under de senaste 14-åren (utifrån egen konsultverksamhet och eget analyskoncept; ”Basefact”), startat och etablerat nya varumärken och erbjudanden inom starkt konkurrensutsatta marknader, ofta med stora etablerade aktörer på andra planhalvan, som satt agendan för etableringsförutsättningarna. Nu senast inom bolånemarknaden, (initialt i rollen som projektledare och därefter VD) tillsammans med sex mäklarkedjor och med SBAB som kreditgivare, som snabbt tog marknadsandelar på en mycket utsatt och bevakad marknad. Dessförinnan startade han (med riskkapital i ryggen) ett nischbolag inom utomhusmedia, som under en fyra-års period hann etablera sig Sverige, Norge, Tyskland och Litauen. Han har också haft ett antal olika interim uppdrag, primärt som sälj- och marknadschef där uppdragen handlat om kundanalys, "cross-sell" aktiviteter, identifiera spin-offer gällande produkt och marknad, (om)positionering av bolag och varumärkesbyggande.

Hans erfarenhet utöver ovanstående är mångfasetterad och täcker in snart 30 år från en mängd olika branscher (IT, film och nöjesindustrin, kommun & landsting/vårdgivare, media, juridik, tillverkande industri, konsulting, bank/finans). Merparten av erfarenheterna är från ledande befattningar (Försäljningschef, Marknadschef och VD) i både små och stora verksamheter, med deltagande i ledningsgrupper och styrelse. Geografisk har han varit verksam inom Sverige och våra grannländer, men även prövat vingarna i Litauen, Tyskland och USA.

Med stöd av ovanstående har han en både bred och djup erfarenhet från många branscher och yrkesroller, som innebär att han snabbt kan sätta sig i nya situationer och utmaningar. Och med en stor kunskap och erfarenhet av kvalitativa kundanalyser och s k win-loss analyser, kan han också hjälpa företag i behov av ökad kundinsikt, likväl som förståelse för de egna vinst -och förlustkriterierna.

Egenskaper

Lars kan nog bäst beskrivas som en orädd, självgående och kreativ entreprenör, med starka kommunikativa och analytiska egenskaper, som trivs bäst och utmanas av starkt konkurrensutsatta branscher där kraven på ständig verksamhetsutveckling utgör grundförutsättningarna. Han har också en starkt utvecklad passion för säljutveckling och marknadsföringsinsatser som tar bäring på maximal kunskap om kunder ock marknad som förutsättning för att hela tiden nå uppsatta försäljningsmål.

Konsultens CV

 • Karlsson & Uddare

  2014 -

  Co Project Manager

  Karlsson & Uddare- an well reputated real estate agency in Stockholm.
  The assignment covered a need to clearify reasons for wins- and losses, benchmarking, an "SWOT" based on input from 75 recent customers
  - An in-dept. customer and "win-loss" analysis (using the ”Barometer” methodology)
  - Advisor regarding prioritized areas for change
  - TBD

 • Navigate AB

  2014 - 14

  Project Manager

  Navigate AB - an brand consultancy firm oriented towards large enterprises in Sweden. The assignment covered a need to identify the cornerstones for an internal “cultural” change, based on input from the top ranked customers:
  - An in-dept. partner/customer analysis (using the ”Thermometer”* methodology)
  - GAP analysis
  - Advisor regarding prioritized areas for change

 • Kvadrat AB (IT)

  2014 - 14

  Project Manager

  - An in-dept. customer analysis (the ”Thermometer”* methodology), covering 22 key accounts in Sweden

 • N/A

  2013 - 14

  Project Manager

  “Mikes Food Bag” – development of a “Home-delivery-food-bag” concept to the Ontario area in Canada (Toronto, Hamilton, London). The assignment covered:
  - Market and competitor research
  - Name, brand and communication platform
  - Business model/process and content strategy (business offer cornerstones)
  - Frame work for www (homepage and legal etc.)

 • Linkon AB

  2010 - 10

  Co Project Manager

  Linkon AB – an IT provider for the travel industry; helps to rationalize sales, distribution and admin process between producers, reseller and travelers within the Swedish marketplace. The assignment covered a need to identify the cornerstones for an internal “cultural” change, based on input from the top ranked partners:
  - An in-dept. partner/customer analysis (using the ”Thermometer”* methodology)
  - GAP analysis
  - Advisor regarding prioritized areas for change

 • Mäklaralliansen AB

  2009 - 11

  Project Manager

  Mäklaralliansen AB - a service provider (owned by seven real estate agencies) oriented to enhance the quality of services, empower joint procurement activities and identify areas of large scale economies within some business critical areas.
  The assignment started December 2009, with a “pre study” aimed to identify the pros-n-cons regarding starting a new brand in the mortgage market vs. joining an existing player. Based on the study; the group decided to initiate a new brand and gave me the assignment, as a Project Manager, to take all the necessary steps (read: build a “NEWCO”) for a successful market implementation. My function as a Project Manager (content; see below), was converted to a role as Managing Director January 2011, and the market entrance occurred 14th of February 2011.
  The Project Manager responsibility covered several business critical areas:
  - Development of business model and business process involving the real estate agencies and chosen creditor (see below)
  - In-dept. market and competitor research
  - Communication platform, branding and marketing activities
  - Mortgage system; “GUI” and blue print towards SBAB (the creditor) + all legal etc.
  - Procurement IT system (CRM); shortlist procedure and implementation
  - Organization; structure, competence mix, hiring etc.
  - Development of lead generation process + more

 • Procast Media AB

  2009 - 10

  Project and Sales Manager

  Procast Media AB – a Media vendor oriented towards the Swedish health care/hospital and dental sector. The assignment as a Sales-/Marketing Director covered:
  - Advisor to the Management team
  - Targeted sales activities towards the major hospitals and health care providers
  - Lead generation/qualification + new sales
  - Sales coach/training, sales channel strategies + establishment of external sales team (TM)
  - Lead generation engine, lead qualification strategies + win-loss analysis

 • Visitor Systems AS

  2007 - 08

  Co Project Manager

  Visitor Systems AS – a Norwegian IT-HW/SW Enterprise. The assignment :
  - Development of Business Plan covering the Nordic region
  - Business development + framework for marketing toolbox
  - Lead qualification and sales strategies
  - Advisor to founders and Norwegian Management team

 • TBS Mediabyrå AB

  2006 - 07

  Project Manager

  TBS Mediabyrå AB – an Media Agency in the Nordics;
  - Customer analysis + implementation of a new sales process/methodology
  - Sales training of Project Managers (the “SPIN”-methodology)
  - Impl. of new lead qualification program
  - Sales coach, sales audits + coach to Management Team

 • Klinger Sweden AB

  2006 - 09

  Project Manager

  Klinger Sweden AB – an industry OEM (sub-supplier) Company. Several assignments covered:
  - An in-dept. customer analysis (the ”Thermometer”* methodology), covering +50 key accounts in four countries + internal gap-analysis
  - Training and implementation of a sales methodology/lead qualification program
  - Sales training of all sales reps. (the “SPIN”-methodology)
  - Sales coach/reviews + coach to management team
  - Lead engine dev. + impl. of a lead qualification process

 • Saratoga Systems AB

  2006 - 06

  Project Manager

  Saratoga Systems AB– a US based SW (“CRM”) Company. The assignment:
  - An in-dept. win-loss analysis targetted towards 15 executed sales activities in order to understand reasons for "wins" and "losses"
  - The ”Barometer methodology was used as the tool in order to expose the most important reasons

 • MAQS AB

  2005 - 05

  Co Project Manager

  MAQS AB – a Nordic top-10 lawyer firm. The assignment covered:
  - An in-dept. client analysis program (the ”Thermometer” methodology) covering 110 clients in Sweden, Estonia, Poland and Denmark
  - Analysis, summary, recommendation and presentation
  - Development of a lead (“client”) generation program
  - A sales coach program (cross sell + argumentative training) to partners and associates

 • Saratoga Systems AB

  2004 - 05

  Nordic Marketing- and Sales Director

  Saratoga Systems AB– a US based SW (“CRM”) Company. The assignment as a “Nordic Marketing- and Sales Director”, 2-3 days/w. during 18 months covered:
  - An in-dept. customer analysis (”Thermometer”* methodology)
  - A targeted “win & loss”* analysis program
  - Coach to the sales- and management team
  - Development of communication platform, presentation material + below the line material
  - Implementation of a new partner strategy
  - Implementation of lead generating activities (TM, DM/DR + own cold call activities)

 • Crescore AB

  2003 - 06

  Project Manager

  A Nordic based Finance/Risk and Compliance Company oriented towards the financial sector. Several assignments during th time-span covered following areas:
  - An in-dept. customer analysis (the ”Thermometer”* methodology)
  - Implementation of a sales methodology and lead qualification program
  - Internal brand image survey + external vice versa
  - A sales training program (the “SPIN”-methodology)
  - Tailored lead generating initiatives (DM + TM)

 • PQM AB

  2002 - 03

  Project and Sales Manager

  PQM – a Finance & Management Company oriented towards the financial sector. The assignment, as a “Sales- and Marketing Manager” covered:
  - An in-dept. customer analysis (through the ”Thermometer”* methodology)
  - Branding (brand positioning, communication platform, PR etc. ) program
  - Implementation of a consistent sales methodology and process
  - Implementation of lead generating activities (TM, DM/DR + cold call activities)

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Business restructuring, ERP Implementation, Utredning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Sustainability/Hållbarhet, Utbildning, Verksamhetsutveckling allmänt, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Förändringsledning, Projektledning, Verksamhetsanalys, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Marknadsplanering, Marknadsstöd, Marknadsanalys, Marknadsintroduktion, Profilering & positionering, Strategisk affärsplanering, Varumärke/branding, Marknadsundersökning

 • - Försäljning

  Säljsupport, Avtal och Förhandling, Försäljning, Försäljningsledning

 • - IT-strategi

  CRM Project systems

 • - Upphandling

  Leverantörsanalys, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Fackförhandlingar, OBM (organizational behavioral management, Psykologi, Beteendevetenskap, Kurs- och seminarieledare, Mentor, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Rekrytering & Personalutveckling, Affärscoachning, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Implementation, Utveckling/Genomförande, Införande och överlämning, Förstudie

 • - Projektledning

  Event Management, Kommersiell projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Fastighet, Försäkring, Konsumentelektronik, Läkemedelsindustri, Spel, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Bank & Finans, Hälso-Sjukvård, Media, Service/Tjänster

 • - Utbildning

  civ.ek

 • - Roller

  Art Director, Copywriter, Talskrivare, Coach, Förändringsledare, Interimschef, Kommunikationscoach, Kommunikationsrådgivare, Kommunikationsstrateg, Produktägare, Affärsutvecklare, Huvudprojektledare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Integrerad kommunikation, Kriskommunikation, Medierelationer, Public Affairs, Sociala medier, CSR, Event management, Förändringskommunikation, Grafisk identitet och profil, Internkommunikation, Intranät, Investor relations, Kampanjer, Kommunikationsplanering, Kommunikationspolicy, Kommunikationsstrategi, Lobbying, Marknadskommunikation, Redaktionell kommunikation, Samhällskommunikation, Utbildningsmaterial, Mätningar, utvärderingar, Pedagogik, Presentationsteknik, Upphandling av kommunikationstjänster

Anställningar

 • 2011 - 2013

  MANAGING DIRECTOR, MA2 AB

 • 2008 - 2009

  MANAGING DIRECTOR, TBS Mediabyrå AB

 • 2007 - 2008

  NORDIC KEY ACCOUNT MANAGER, Dfind Nordic AB

 • 2003 - 2007

  Managing Dir./CEO, Boxen Media AB/Madina Medien GmbH

 • 2001 - 2002

  CEO, Optisys AB/Optisys Inc.

 • 1998 - 2000

  MARKETING DIRECTOR, SAP Sweden/Nordic

 • 1993 - 1997

  BUSINESS AREA MANAGER, Egmont Entertainment AB

 • 1987 - 1993

  SALES MANAGER, Office Stockholm

Utbildningar

 • 1983 - 87

  Master of Science in Business and Economics, Uppsala

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07