Dela

Adam Sernheim

 • Systemutvecklare
 • Integrationsexpert
 • Java-utvecklare

Översikt

Adam har en bakgrund i som skidåkare och en uppväxt i fjällvärlden. Detta har gjort honom orädd inför nya utmaningar. Kombinationen med hans enorma drivkraft att lära sig mer gör att han har samlat på sig mycket teknisk kunskap och ständigt törstar efter mer och djupare kunskap.
Denna kunskap kommer väl till pass när komplexa problem ska diskuteras och lösas.

Egenskaper

Adams styrkor är bland annat att se mönster i komplexa domäner och se hur dess komplexitet kan minskas. Han är en duktig Java-utvecklare som är väl införstådd med plattformen.

Konsultens CV

 • Jordbruksverket

  2013 - 16

  Systemutvecklare

  Systemutveckling av webapplikation med backend i Java samt front-end i JavaSript, Angular.js.

  Adams roll är som systemutvecklare med fokus på integrationer och kommunikation mellan server och klient. Han har under uppdraget fått ta större och större ansvar som lead developer i teamet med ansvar för integrationer.

 • Telekomoperator

  2013 - 13

  Systemutvecklare

  Uppdraget gick ut på att förenkla kundens arbete med IP-adresshantering. Adam hade rollen som systemutvecklare och han tog även stort ansvar i designen av lösningen.

  Platformen för lösningen: J2EE, Ingres, GWT, JBoss, Groovy

 • Telekomoperator

  2012 - 13

  Systemutvecklare

  Uppdraget innebar att funktionalitet för massuppdateringar av entiteter i ett komplext nätverk. Klienten togs fram i ett iterativt arbetssätt där mock-implementationer var till stor hjälp.
  Tekniker i projektet: GWT, J2EE, Ingres, Apache POI, Groovy

 • Telekomoperator

  2012 - 13

  Systemutvecklare

  Adam skrev om ett stödsystem som hanterade e-post och sms kommunikation. Stödsystemets arkitektur förändrades för att använda sig av Linux-kärnan processhantering.

 • Telekomoperator

  2011 - 11

  Systemutvecklare

  Förstudie där Adam tog fram en testimplementation för illustrering av nätverkskonfigration.
  Tekniker: JavaScript

 • Telekomoperator

  2011 - 11

  Systemutvecklare

  Uppdraget innebar utveckling av en modul för rapportexekvering.
  Tekniker: Java, Oracle, Ingress, J2EE, GWT, JasperReport, IReport

 • Telekomoperator

  2010 - 13

  Systemutvecklare

  Förvaltningsuppdrag med kontinuerliga buggrättningar.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, Mac OS 8, Mac OS 9, Solaris, Windows 95, Windows 98, Windows XP, AWS, Linux, Mac OS X, Windows 7

 • - Databashanterare

  Oracle, SQLite, mySQL, Postgresql, Progress

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe InDesign, Ant, Enterprise Architecht (verktyg), Git, Gradle, Jet Form, JMS, Selenium, Adobe Photoshop, Eclipse, JBoss, Jira, Maven, MS Office, Spring, Atlassian Bamboo, Atlassian Jira, Atlassian Stash, Hibernate, J2EE, JDBC

 • - Utvecklingsspråk

  AngularJS, C#, Perl, Python, C, C++, Jquery, JSP, JUnit, PHP, Rest, Spring, SQL, UML, Unix Shell script, XML, XSD, HTML, HTML5, IntelliJ, Javascript, J2SE, Java

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, XP (Extreme Programming), Parprogrammering

 • - Projektfaser

  Drift, Test, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Fast datakommunikation

  TCP/IP, Datakommunikation allmänt, Unix

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Kryptering

 • - Databaser

  Databasadministration, MongoDB, Databaser allmänt, Datalager, Datamodellering, Ingres, Postgresql

 • - Branscherfarenhet

  Teleoperatörer, Tillverkande Industri, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Fysik, Matematik, Systemvetenskap, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer

 • - Roller

  Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2010 - 2015

  Systemutvecklare, Knowit Jönköping

 • 2008 - 2009

  Amanuens, Umeå Universitet

Utbildningar

 • 2011 - 11

  Java SE 6 Programmer, Oracle

 • 2006 - 11

  Teknisk datavetenskap, Umeå Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779