Dela

Daniel Valfridsson

 • Systemutvecklare
 • Systemarkitekt
 • Problemlösare

Översikt

”Daniel är en serviceinriktad, målmedveten och effektiv person som har lätt att samarbeta med såväl utvecklingsteam såsom kunder/användare.”

Egenskaper

Daniel har mångårig och bred erfarenhet inom objektorienterad design & utveckling. Han är serviceinriktad och målmedveten, arbetar effektivt och har lätt att samarbeta med såväl utvecklingsteam såsom kunder/användare.
Daniel har ett brinnande intresse för Javaprogrammering, testdriven utvecklingsmetodik och har stor kunskap kring div. JEE-applikationsservrar och Open Source ramverk utöver själva Javaplattformen. Han har under många år arbetat i projekt med höga krav på transaktionsintensitet, tillgänglighet, tillförlitlighet och säkerhet.
Daniel har tagit ansvar för att driva kompetensområden inom utveckling samt hålla föredrag/workshops inom områden såsom Micro-services, TTD mm.

Konsultens CV

 • Novamedia Sverige AB - Norske Postkodelotteriet

  2018 -

  Design, systemutveckling & integration

 • Novamedia Sverige AB – Svenska Postkodlotteriet

  2015 - 18

  Design, systemutveckling & integration

 • Novamedia Sverige AB – Svenska Medaljlotteriet

  2013 - 15

  Design, systemutveckling & integration

  Svenska medaljlotteriet (SM) bedriver ett veckobaserat lotteri vars överskott går till att främja svensk idrott. SM drivs av Novamedia som även driver Svenska Postkodlotteriet.
  Uppdraget var att ta fram ett helt nytt lotteri byggt på micro-service arkitektur. Förutom att ta fram/bygga upp den nya lotteriet, så ingår det att överföra erfarenheter/kunskap till övriga delar hos kunden.
  Roll: Arkitektur, Systemdesign och Systemutveckling.
  Teknik: Microservices, REST, AngularJS, GIT, Maven, IntelliJ, Clojure, Java

 • Arbetsförmedlingen – Konvertering Cobol->JEE

  2012 - 13

  Systemutveckling

  Arbetsförmedlingen (AF) hanterar och förmedlar lediga arbeten mellan arbetslösa och arbetsgivare. Projektets syfte är att konvertera de olika Stordatorsystemen skrivna i Cobol till en modernare Java miljö.
  Daniels uppdrag på AF är att förutom sin roll som systemutvecklare, vara mentor åt AF:s medarbetare och andra konsulter samt att bygga upp en förvaltning åt AF som kan ta hand och förvalta de framtida Java systemen.
  Integrationen mellan systemen görs både med REST, Web Services samt JMS.
  Teknik: JEE, JSE, JBoss, Hibernate, JMS, Oracle, GIT, Maven, IntelliJ.

 • EDB/SEB – Projekt Common Front Private

  2011 - 12

  Arkitekt, Systemdesign & Systemutveckling

  Elektronisk Databehandling AS (EDB) utvecklar Skandinaviska Enskilda Bankens (SEB) nästa generations internetbank.
  Daniel ingår i arkitektteam och har ansvar för de gemensamma delarna i portallösningen samt jobbar även aktivt med utveckling av en distribuerad cache byggd på WXS.
  Teknik: Websphere Portal, Websphere MQ, Web Services, Websphere?eXtreme Scale (WXS), Maven, Jenkins, Oracle, IntelliJ.

 • Rikspolisstyrelsen – Projekt PUST

  2010 - 11

  Systemutveckling, Systemdesign & Datamodellering

  Svensk polis största och högst prioriterade utvecklingsprojekt där ett nytt, mobilt utredningsstöd utvecklas för ska stödja polisens nya arbetssätt.
  Systemet kännetecknas av en komplex domän och mångfaldig integration kombinerat med höga tillgänglighetskrav.
  Daniel ingår i ett av tre utvecklingsteam som arbetar agilt med Kanban, user stories, testdriven utveckling i tätt samarbete med både kravställare och testare.
  Teknik: JBoss 5, Ajax, Spring Framework 3, JPA, JMS, WebSphere MQ,?Web Services, TDD, DDD, Maven, Hudson, IntelliJ.

 • Rikspolisstyrelsen – Ren IT RES/KVR

  2009 - 10

  Arkitekt & Systemutveckling

  Migreringsprojekt i syfte att lyfta systemet Nya Resehandlingar (se nedan) samt KVR (Kriminalvårdsregistret) till Rikspolisstyrelsens nya applikationsplattform kallad Limbo. Innefattar migrering av applikationsserver från Weblogic Server 8 till JBoss 5 samt nytt persistenslager (JPA istället för Hibernate 2) och ny javaversion (från Java 1.4.2 till Java 1.6). Vidare renodlas olika implementationer av Web Services så att endast JBossWS används.
  Daniel ansvarade för förädling av arkitektur i samband med migreringen av dessa två system, samt ledde ett team av utvecklare under migreringsarbetet.
  Teknik: JEE 1.5, JPA, JBossWS mm
  Miljö: Eclipse, WebLogic Server 8, JBoss 5.x, JUnit, ClearCase, Oracle,?DbVisualizer

 • Rikspolisstyrelsen (RPS) – RES

  2004 - 09

  Design, systemutveckling & integration

  Design & utveckling av Resehandlingssytemet som hanterar det biometriska passet samt nationella id-kortet. Förutom hanteringen av resehandlingarna så fungerar systemet även som ett enklare ärendehanteringssystem.
  Daniel ansvarade för serverimplementationen (WebLogic) samt integration mellan RES och kringliggande system (Skatteverket, Belastningsregistret, leverantörer, m.m.).
  Teknik: J2EE, J2SE, Strutsramverket, Hibernate, Web Services, JMS,?RMI.
  Miljö: Eclipse, WebLogic, WebSphere MQ, JUnit, ClearCase, Oracle,?Toad.

 • Rikspolisstyrelsen (RPS) – Interpol

  2004 - 09

  Design, systemutveckling & integration

  Design & utveckling av Resehandlingssytemet som hanterar det biometriska passet samt nationella id-kortet. Förutom hanteringen av resehandlingarna så fungerar systemet även som ett enklare ärendehanteringssystem.
  Daniel ansvarade för serverimplementationen (WebLogic) samt integration mellan RES och kringliggande system (Skatteverket, Belastningsregistret, leverantörer, m.m.).
  Teknik: J2EE, J2SE, Strutsramverket, Hibernate, Web Services, JMS,?RMI.
  Miljö: Eclipse, WebLogic, WebSphere MQ, JUnit, ClearCase, Oracle,?Toad.

 • Volvo Car

  2004 - 04

  Design & utveckling

  Daniel ansvarade för all design och utveckling av en komponent för automatisk generering av Adobe PDF-filer i Java-miljö.
  Teknik: Utvecklingen gjordes i Java (JSE) m.h.a. iText.
  Miljö: Eclipse, ANT samt Junit, iText.

 • Scandinavian Airlines System (SAS)

  2004 - 04

  Kvalitetsgranskning

  Uppdraget gick ut på att granska två system utvecklat i Java av tredje part med avseende på kodningskvalitet, driftsäkerhet samt förvaltningsbarhet. Uppdraget som resulterade i två skriftliga rapporter var beställd av ledningen för att utgöra beslutsunderlag för val av förvaltningspart.
  Daniels roll i uppdraget var att granska systemet och verifiera dess kvalité avseende förvaltningsbarhet (utbyggbarhet, stabilitet, prestanda).
  Teknik: JEE, Applets mm
  Miljö: Eclipse, WebSphere, Metrics, PMD, Jlint

 • Premiepensionsmyndigheten (PPM)

  2003 - 03

  Arkitektur & systemutveckling

  Utveckling av en ny ärendehanteringsmotor på PPM. Ärendehanteringssystemet är ett ramverk bestående av två delar: Server-delen som utför allt arbete, samt ärendeflödet med regelverk som finns beskrivna i en databas. Motorn hanterar alla ärenden som fondbyten, förfrågningar, tvister mm.
  Daniel ansvarade för arkitekturen samt design av plattformen. Var dessutom huvudutvecklare för Serversidan (WebLogic/JEE) av projektet. Systemet används fortfarande idag (2015).
  Teknik: JEE (EJB, JDBC), JSE (klient applikationen)
  Miljö: Eclipse, Ant, CVS, WebLogic, Oracle, TOAD samt JUnit

 • Premiepensionsmyndigheten (PPM)

  2003 - 03

  Arkitektur och systemutveckling

  Framtagning av ett system för uppdatering av fondkurser hos PPM. Alla fondkuppgifter hämtas och lämnas in via externa leverantörer m.h.a. krypterad kommunikation.
  Daniel ansvarade för all ariktektur och design av lösningen.
  Teknik: XML, XSLT, J2SE, JavaMail samt PGP kryptering.
  Miljö: Eclipse, Ant, CVS TOAD samt Oracle.

 • Premiepensionsmyndigheten (PPM)

  2001 - 02

  Systemutveckling & integration

  Förvaltning och vidareutveckling av PPM's Integrationsserver. Denna integrationsserver knyter samman självbetjäningskanalerna (via internet och telefon) så att de har ett gemensamt sätt att kommunicera med PPM's huvudsystem.
  Daniel ansvarade för att ta fram integrationslösningen mellan den redan befintliga Javaplattformen till Tuxedo m.h.a. CORBA/RMI.
  Teknik: Corba, RMI, J2SE, Jolt (Tuxedo) samt JDBC.
  Miljö: VisioBroker, JBuilder, CVS.

 • Premiepensionsmyndigheten (PPM)

  2000 - 01

  Systemutveckling

  Utveckling och förvaltning av en egenutvecklad Content Management plattform. Plattformen bygger på ramverket TPP, som är skrivet i Java. All information lagras som XML i databasen och transformeras till HTML innan den skickas ut till klienten.
  Förutom systemutveckling, deltog Daniel i kvalitetsgranskning av tidigare utvecklad prototyp.
  Teknik: JEE, JSE, XML/XSLT, RMI, JDBC
  Miljö: JBuilder, Apache, JServ, CVS, TOAD samt Oracle.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  HP, Red Hat, Solaris, Apache HTTP Server, iOS, Windows 7, Linux, Mac OS

 • - Databashanterare

  MS Access, MS SQL-server, Progress, mySQL, Oracle

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Photoshop, CORBA, Eclipse, Netbeans, Oracle Weblogic Server, Prezi, Struts, Subversion, Weblogic, Websphere, Visio, Visual Age, Ant, Apache Jakarta/Tomcat, Atlassian Jira, Axis, Axis 2, Borland IDE, Hibernate, JBoss, Jenkins, Jira, TeamCity, Tomcat, Xcode, Git, J2EE, JDBC, JMS, Maven, OmniGraffl, Spring, Spring Webservice

 • - Utvecklingsspråk

  Matlab, MVC, Scala, AngularJS, C, C++, Erlang, Javascript, Objective-C, Python, UML, HTML5, J2ME, SQL, SSL, XML, XSD, EJB, IntelliJ, J2SE, Java, JUnit, Rest, SOAP, Spring, Spring Batch, Webservices

 • - Hårdvara

  Sun, PC, Mac

 • - Databaser

  Databasadministration, Prestandaoptimering, Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Inbyggda system, Operativsystem och drivrutiner, Stordatorsystem, Mobilapplikationer, Nätverk och kommunikation, Systemarkitektur - systemnivå, Windowsapplikationer, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Billing-system, Dataspel/ Internetspel, Finanssystem, SOA, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Hälso-Sjukvård, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Spel, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år

 • - Roller

  Arkitekt, Systemingenjör, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2015 -

  Konsult, delägare, CodeBy AB (Kvadrat)

 • 2009 - 2015

  Konsult, Diversify/Webstep AB

 • 2006 - 2009

  Konsult, Quaint/Devoteam AB

 • 2005 - 2006

  Konsult, Connecta AB

 • 2003 - 2005

  Konstult, Svenska Sogeti AB

 • 2000 - 2003

  Konstult, Cap Gemini Ernst & Young AB

 • 1998 - 2000

  Konsult, delägare, Sunde & Valfridsson HB

 • 1989 - 1996

  Mentalskötare, Stockholms läns landsting

Utbildningar

 • 2015 - 15

  jFokus 2015, jFokus

 • 2014 - 14

  jFokus 2014, jFokus

 • 2014 - 14

  Øredev 2014, Øredev

 • 2013 - 13

  jFokus 2013, jFokus

 • 2013 - 13

  Øredev 2013, Øredev

 • 2012 - 12

  jFokus 2012, jFokus

 • 2010 - 10

  JFokus 2010, JFocus

 • 2008 - 08

  Certified ScrumMaster, Crisp

 • 2007 - 07

  JavaOne 2007, SUN

 • 2005 - 05

  JavaOne 2005, SUN

 • 2004 - 04

  IBM Consultant Interchange, IBM

 • 2003 - 03

  JavaOne 2003, SUN

 • 2001 - 01

  JavaOne 2001, SUN

 • 2000 - 00

  Oracle databas administration & arkitektur, Oracle

 • 1997 - 00

  Datavetenskap, Kungliga tekniska högskolan

 • 1996 - 96

  Ledarskaputbildning, Kommunal

 • 1996 - 97

  Tekniskt basår, Kungliga tekniska högskolan

 • 1988 - 89

  Stadshagens vårdgymnasium, Stockholm stad

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557