Dela

Maria Bratt

 • IT Management
 • Förändringsledare
 • Projektledare

Översikt

Befinner mig i gränslandet mellan verksamhet och IT med tyngdpunkt inom förändringsledning och verksamhetsutveckling med digitalt stöd.

Jag är en målinriktad och kommunikativ med tyngdpunkten inom förändringsledning och verksamhetsutveckling. Min största styrka är förmågan att kombinera mitt intresse för teknik med ett lika stort intresse för organisationer och för människor. Jag tycker om utmaningar och brinner för att bygga upp verksamheter och rutiner och når gärna mina mål genom att engagera andra.

Egenskaper

En av mina drivkrafter är att få ut nyttan av IT i en organisations verksamhet, inte bara som ett stöd utan som en integrerad del av verksamheten. Jag tror att ett välanvänt IT-system är en av de bästa investeringar en organisation kan göra och då är två av de viktigaste momenten att lyssna på användarna, förstå deras vardag och samtidigt försäkra sig om att de har förstått hur en lösning kommer se ut samtidigt som verksamhetens affär och kunder måste vara hela grunden till IT-lösningen. Om sedan lösningen består i ett stort arkitektbyggt system unikt för den enskilda organisationen, en standardprodukt från en global leverantör eller en Excel-lista – det bestäms, tycker jag, utifrån verksamhetens behov.

Konsultens CV

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MS Access, MS SQL-server

 • - Modulkunskap affärssystem

  Controlling, Fakturering, Kundreskontra, Projektredovisning/Projektstyrning, Tidrapportering

 • - Verktyg & Middleware

  MS Visual Source Safe, MS Visual Studio, Visio, MS Project, Team Foundation Server, MS Office, MS Sharepoint, Sharepoint, SharePoint 2013, SharePoint Online

 • - Standarder

  WCAG 2.0

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplattformar_Affärsmodeller., ERP Implementation, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Affärsutveckling, Begreppsmodellering, Change Management, Förändringsledning, GDPR, Information Management, Innovationsledning, Metodstöd, Processförvaltning, Processinförande, Processutveckling, Produktledning, Projektrevision, Strategisk planering, Sustainability/Hållbarhet, Utredning, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Kravanalys, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Omvärldsanalys, Programledning, Verksamhetsanalys, Projektledning, Utbildning

 • - Marknadsföring

  Digitalisering

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Försäljningsledning, Säljsupport, Försäljning

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, CRM Project systems, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  LOU, Miljö- och sociala krav, Inköp och förhandling, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess, Tillgänglighet, Beställarstöd, Kravformulering, Leverantörsanalys

 • - Metoder & Processer

  Business valuation, Controlling and Reporting, Lean-baserad processmetodik, LOTS, Parprogrammering, PEJL, Roder, XP (Extreme Programming), BPM, BPMN, Continious Delivery, Continuous Integration, DSDM, HR, ISTQB, Lean Six Sigma, Microsoft Solution Framework, PENG, Processkartläggning, Prosci ADKAR, RUP/UP, TQM, Agila metoder allmänt, ITIL, KANBAN, LEAN, PM3, PPS, Processer och metoder allmänt, PROPS, Ratten/Pilen, Scrum

 • - Ledarskap

  Kansli och administrativ chef, Psykologi, VD, Affärscoachning, Beteendevetenskap, Chefscoaching, Det coachande ledarskapet, Grupprocesser, Interimsledning, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Rekrytering & Personalutveckling, Operativ ledning, Kurs- och seminarieledare

 • - Projektfaser

  Drift, Produktionsinförande, Test, Utveckling/Genomförande, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav

 • - Projektledning

  Contract management, Effekt- och nyttohemtagning, Innovationsledning, Kommersiell projektledning, Project auditing, Agile project systems, Portföljledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektadministratör/assistent, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetssäkring/ Reliability engineering, Configuration Management, Dokumentation, Dokumenthantering, Kvalitetscertifiering, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem, Change Management

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstestledning, Integrationstest, Testledning, Testprocessutveckling, Testutveckling, Tillgänglighet, Validering & Test - Mjukvara, Funktionstestning, Systemtestning, Acceptanstest

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - IT-säkerhet

  Informationssäkerhetsspecialist, Riskanalys

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Systemtyper allmänt, Ledningssystem, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Elektronisk fakturering, Affärssystem, CRM-system, Ledningssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Läkemedelsindustri, Energi, Försvar, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Bank & Finans, Byggarkitektur, Försäkring, Stat/kommun/Landsting, Ideell organisation

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 2 år, Workshopledning, Annan högskoleutbildning 3 år, Systemvetenskap

 • - Roller

  Facilitator, Systemanalytiker, Testledare, Utbildningsledare, VD, Affärsutvecklare, Användbarhetsspecialist, Coach, Förändringsledare, Interimschef, Kommunikationsrådgivare, Kvalitetsansvarig, Organisations-och Processkonsult, Produktägare, Riskansvarig, Testare, Upphandlare, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Omvärldsbevakare, Produktledare, programledare, Scrum master, Teknisk projektledare, Utredare, Workshopledare, Delprojektledare, Lärare, Projektadministratör, Projektledning digitala medier, Systemförvaltare, Team-ledare

 • - Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Internkommunikation, Mobila medier, Presentationsteknik, Sociala medier, Engelska, Pedagogik, Utbildningsmaterial, Intranät

Anställningar

 • 2007 - 2009

  Systemutvecklare, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ)

 • 2004 - 2007

  Systemutvecklare, CyberCom Consulting Group

 • 1998 - 2004

  Systemutvecklare, WM-data Consulting AB

 • 1995 - 1998

  Systemutvecklare, Statistiska Centralbyrån, SCB

Utbildningar

 • 2015 -

  ITIL foundation Examination, AXELOS Global Best Practice

 • 2012 - 12

  Certifierad förvaltningsetablerare enligt pm3, Dataföreningen

 • 1989 - 92

  Systemvetenskaplig linje, Högskolan i Örebro

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25