Dela

Erik Kjell

 • Interimschef Inköp & logistik
 • Projektledare organisationsutveckling Genomförare av strategiskt inköp
 • Lärare inköp

Översikt

Verka som specialist, strateg och samordnare inom inköp och organisationsutveckling. Att som förändringsledare bygga team och och omstrukturering av inköpsflöden med sammankoppling på en organisations ledningssystem.

Att genomföra upphandlingar och leda förhandlingar, gärna där det låst sig. Erik har exklusiv erfarenhet av att samordna och leda förhandlingar.

Erik har mycket värdefulla kunskaper och lång erfarenhet inom inköp, förändrings-, projekt- och samverkansledning. Han har ansvarat för uppmärksammade internationella och nationella projekt i såväl privat som offentlig sektor där hårda krav har ställts på förhandling, ledning och kommunikation.

Erik har varit ansvarig för att utveckla och implementera organisationer och dess flöden från kundbehov till leverantör och internt inom organisationen. Han har fått en gedigen förståelse och erfarenhet av hur olika funktioner inom en organisation hänger ihop, hur de kommunicerar med varandra och hur förändring påverkar.

Erik har rekryterat, byggt och implementerat flera inköpsteam.

De senaste åren har Erik arbetat med försäljning av inköpslösningar, rekrytering och som managementkonsult i både privat och offentlig sektor. Erik är föredragshållare och håller seminarier och utbildningar i flera olika sammanhang. Är verksam som coach (dipl. enl ICF).

Erik har mycket bred erfarenhet från flera branscher inom näringslivet, politikerstyrda verksamheter och internationellt arbete. Han har arbetat både i stora och mindre organisationer och har ett stort nätverk. Han har varit med om kraftiga både upp- och nedgångar med stor påverkan på personal.

Erik är duktig på och arbetar gärna som
a) Interimschef - inköp eller rådgivare/coach.
b) Förändringsledning relaterat till inköp och kommunikation/dialog internt och externt.
c) Projektledare och koordinering av större upphandlingar, t ex nytt IT system Ofta blir resultatet en förbättrad dialog internt och externt efter genomfört uppdrag.

d) Förhandlingsledare

e) Utbildare

Egenskaper

Erik sprider entusiasm har lätt för att skapa förtroende, övertyga och bygga relationer. Han har en förmåga att se vad som behöver göras och ”få det att hända”. Erik trivs i en roll där han får leda och koordinera. Han tycker om att ”ge” - stötta människor.

Privat är Erik gift och har tre barn. Han åker gärna till fjällen för vandring och skidåkning, och är intresserad av utrikespolitik.

Konsultens CV

 • Strängbetong AB

  2018 - 18

  Advisor Purchasing (Interim)

  Bain Capital har förvärvat Consoliskoncernen där Strängbetong ingår. Företaget genomgår en omstrukturering. Uppdraget innebär att utveckla organisationen och att genomföra upphandlingar. Arbetet sker i samverkan med personal från Bain.

 • Esonpac AB (Nalka Invest)

  2017 - 17

  Koncerninköpschef, Interim

  Företaget genomgår en omstrukturering. Strukturering och ledning av inköpsorganisation, arbetssätt och coach. Genomförare av transportlösning för koncernen. Mycket stora kostnadsreduceringar.

 • Kvadrat AB

  2016 -

  Managementkonsult

 • Steeltec - Schmolz+Bickenbach

  2016 - 16

  Projektledare

  Logistikutredning (fastigheter, lager och transporter) och projektledare för flytt av produktionen från Boxholm till Düsseldorf. Rapporterade till CEO Steeltec Europa.

 • Tyréns AB

  2015 - 16

  Projektledare

  Projektledning och analys av all reseverksamhet i syfte att reducera kostnader och miljöpåverkan. Samverkan regioner och förändringledning av nytt beteende. Etablering av policy och nya avtal.

 • Vinge Advokatbyrå

  2015 - 16

  Rådgivare

  Genomförare av upphandlingar, samverkan av regioner, förändring och utbildning.

 • Danderyds sjukhus

  2015 - 15

  Rådgivare

  Genomlysning av upphandlingsverksamheten för val av insatser för inköpseffektivisering – förändringsarbete inom Danderyds sjukhus.

 • Svensk Markservice (ett företag inom Inter Ikea Invest)

  2015 - 15

  Rådgivare

  Verksamhetsanalys av inköp och hur dess flöden påverkade arbetssättet i hela organisationen. Rapporterade till VD.

 • Stockholm Läns Landsting

  2013 - 13

  Utbildare

  Utbildning i strategiskt inköp - kategoristyrning och förändringsledning. Deltagare var strategiska inköpare och chefer.

 • AB Svensk Bilprovning

  2010 - 11

  Inköpschef

  Bilprovningen var i behov av att anpassa inköpsfunktionen och arbetssätt för strategiskt inköp till ett mera affärsmässigt tänkande och integrera detta i hela organisationen. Genomförde övergången från att arbeta under lagen om offentlig upphandling till att frångå detta. Implementerade kategoristyrningstänkande i genomförda upphandlingar. Etablerade mycket god samverkan mellan inköp, sakägare och företagsledning.

 • Inköpsdesign AB

  2010 - 16

  VD/Säljansvarig/Senior Rådgivare

  Sålde inköpslösningar, utvecklade metodik, rekrytering och managementkonsult.

 • Solid Business Coaching AB

  2009 - 10

  Affärscoach

  Utbildning och praktikuppdrag till diplomerad affärscoach för chefer och specialister. Deltid.

 • Delaval AB

  2006 - 09

  Global Sourcing Manager/Projektledare Outsourcing

  - Ledning och samordning för utveckling, förändring och implementering av Delavals globala inköp och Supply Chain till en verksamhet av hög internationell klass. Nära samarbete med R&D, Affärsområdesdirektörer, ledning m m.m. Ny organisation och processer implementerades för hela Delavals organisation, 4 500 anställda och med tillverkning och försäljning i fyra kontinenter. Inköps roll fick en helt ny status. Detta i en synnerligen politisk miljö med stark kultur. Arbetade med personalledning, strategisk planering och operativa frågor. Kommunikation, internrelationer och energi var nyckelfaktorer i förändringsprocessen. Samarbete med och resor till Kina, Europa, USA.

  - Projektledare för Delaval: s omfattande nyckelprojekt avseende outsourcing av en stor del av
  produktionen på uppdrag av Delaval CEO. Tufft, känsligt och komplext förändringsprojekt
  som påverkade företagets gemensamma processer.

  - Ansvarig för rekrytering, etablering och implementering av inköpsteam.

 • KommentusGruppen AB

  2004 - 05

  Affärsområdeschef - Upphandling

  Marknadsinriktad chefsroll för ett affärsområde som verkade som nationell inköpscentral för offentlig sektor. Affärsutveckling, försäljning och förändringsledning. Ingick i ledningsgruppen. Förändrade arbetssättet mot att arbeta mer affärsinriktat.

 • Företagens Marknad AB

  2004 - 04

  Marknadsföring

  Etablerade och drev tillsammans med fyra kollegor en marknadsplats på Internet för företag.

 • Supplier Management Teamleader

  2000 - 03

  Ericsson AB

  - Strategiskt koncerninköp. Ledare av leverantörsteam med ansvar för Supply Chain och leverantörsutveckling med fokus på kostnadsmodeller, pris, kvalité, logistik och innovation. Nära samarbete med R&D m m. Samordning av interna och externa inköpsprojekt och relationer. Kontinuerliga resor till Europa o Kina.

  - Ledde två förhandlingsteam för komplexa upphandlingar med en volym på ca 1miljard kr för Ericsson globalt.

  Erik utsågs år 2002 till Ericssons mest framgångsrike förhandlingsledare.

 • Försvarets Materielverk

  1998 - 99

  Internationell Koordinator

  Focal Point och koordinator för Sveriges verksamheter inom WEAG (europeisk organisation för policy- och upphandlingssamarbete) och NATO PFP. Arbetet syftade till att fördjupa och bredda Sveriges internationella långsiktiga relationer inom försvarsmaterielområdet och att utveckla gemensammas upphandlingsrutiner. Representerade Sverige och i enstaka fall ledde en svensk delegation. Reste kontinuerligt till Bryssel. Tjänsten var av politisk karaktär och präglades av internationell lobbyverksamhet.

 • Försvarets Materielverk

  1995 - 98

  Materielsystemledare

  Ledde ett produktledningsteam med ansvar för affärs- och verksamhetsutveckling och anskaffning av all minröjningsverksamhet till Försvarsmakten. Samordnade med andra myndigheter, t ex SIDA och UD. Projektledare för ett tufft och uppmärksammat, både nationellt och internationellt, anskaffningsuppdrag med komplexa förhandlingar internt och externt. Representerade Sverige internationellt och bl. a som föredragshållare på konferenser. Nordisk samordnare. Tunga förhandlingar m bl. a Israel.

 • SAAB AB, Flygdivisionen

  1984 - 86

  Inköpare

  Inköpare, SAAB AB, Flygdivisionen

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Sustainability/Hållbarhet, Affärsutveckling, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Produktledning, Projektrevision, Strategisk planering, Utredning, Verksamhetsstyrning, Workshopledning, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Make /& Buy Analyser, Order- och leveransflöden, Processinförande, Processutveckling, Projektledning, Utbildning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Marknadsföring

  Profilering & positionering, Marknadsanalys, Marknadsplanering, Marknadsundersökning, Strategisk affärsplanering

 • - Försäljning

  Försäljning, Avtal och Förhandling

 • - Upphandling

  Miljö- och sociala krav, LOU, Beställarstöd, Kravformulering, Resurs i upphandlingsprocess, Inköp och förhandling, Leverantörsanalys, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Beteendevetenskap, Fackförhandlingar, Psykologi, Affärscoachning, Kurs- och seminarieledare, Organisationskultur och värdegrund, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, Operativ ledning, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning, Event Management, Projektadministratör/assistent, Kommersiell projektledning, Projektledning, Contract management, Projektledning inom Supply Chain

 • - Roller

  Produktledare, Produktägare, Team-ledare, Teknisk projektledare, Coach, Organisations-och Processkonsult, Projektadministratör, Utredare, Delprojektledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Interimschef, programledare, Upphandlare

Anställningar

Utbildningar

 • 2009 - 10

  Affärscoach, Dipl. affärscoach för ledare o specialister, Solid Business Coaching AB

 • 1986 - 92

  Civilingenjör, Kungl. Tekniska Högskolan, KTH

 • 1983 - 84

  Militärtjänstgöring, Lapplands Jägarregemente, Fänrik, Kiruna

 • 1978 - 82

  Gymnasieingenjörsexamen, Berzelius Tekniska Gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07