Dela

Erik Kjell

 • Interimschef, CPO Inköp
 • Projektledare organisationsutveckling Genomförare av strategiskt inköp
 • Lärare och föredragshållare

Översikt

Erik Kjell har mycket värdefull och gedigen erfarenhet av strategiskt inköp, ledning, realisera förändringar, verksamhetsutveckling och analys av kostnader.

Erik är expert på att projektleda upphandlingar och har en enastående historik av förhandlingsresultat. Han har drivit omfattande, tuffa och uppmärksammande internationella förhandlingar, t ex m Israel. Han har förhandlat med NATO PFP, politiska förhandlingar inom Försvaret och blivit vald till Ericssons bäste förhandlare.

Han har ansvarat för uppmärksammade internationella och nationella projekt i såväl privat som offentlig sektor där hårda krav har ställts på energi, förhandling, ledning och kommunikation.

Erik har rekryterat och implementerat flera inköpsteam. Han har varit ansvarig för att utveckla och implementera processer från kundbehov till leverantör och internt inom organisationen. Han har en gedigen förståelse och erfarenhet av hur olika funktioners processer är sammankopplade och hur de kommunicerar med varandra.

Erik arbetar oftast mot företagsledningar CEO, CFO, affärsområdeschefer etc.

Erik har bl a som VD för ett konsultbolag och Chef för Kommentus Upphandling arbetat med försäljning av inköpslösningar, rekrytering och som managementkonsult i både privat och offentlig sektor. Erik har ofta varit föredragshållare och hållit seminarier och utbildningar i flera olika sammanhang.

Erik har bred erfarenhet från flera branscher inom näringslivet, politikerstyrda verksamheter och internationellt arbete. Han har arbetat både i stora och mindre organisationer och har ett stort nätverk. Han har varit med om kraftiga både upp- och nedgångar med stor påverkan på personal.

Exempel på uppdrag
a) Interimschef - inköp och rådgivare/coach. Är certifierad coach enl. International Coach Federation
b) Förändringsledning relaterat till inköp och kommunikation/dialog internt och externt.
c) Projektledare och koordinering av större upphandlingar. Resultatet blir en förbättrad dialog internt och
externt efter genomfört uppdrag.
d) Reducera kostnader genom att omförhandla avtal (ger snabbt resultat), driva, projektleda större
upphandlingar inom alla områden, IT, tillverkande industri, tjänstesektorn m fl.
e) Integrera processer med företaget övriga processer, ledningssystem. Även delprocesser som resepolicy o
inköpspolicy.
d) Förhandlingsledare
e) Utbildare

Egenskaper

Erik sprider entusiasm, har mycket energi och lätt för att skapa förtroende, övertyga och bygga relationer. Han har en förmåga att se vad som behöver göras och ”få det att hända”. Erik trivs i en roll där han får leda och koordinera. Han tycker om att ”ge” - stötta människor.

Privat är Erik gift och har tre barn. Han åker gärna till fjällen för vandring och skidåkning, och är intresserad av utrikespolitik.

Konsultens CV

 • Office Management (Nalka Invest)

  2018 -

  CPO och Rådgivare (Interim)

  Office Management genomför ett program för att sänka kostnaderna. Intagen av ägarna för att leda reduceringen av inköpskostnaderna. Omförhandling av avtal i syfte att snabbt reducera kostnader. Förbättrar interna relationer och tar fram policys. Reducerat stora besparingar och höjt inköps status.

 • Consolis/Strängbetong AB

  2018 - 18

  Advisor Purchasing (Interim)

  Bain Capital har förvärvat Consoliskoncernen där Strängbetong ingår. Företaget genomgår en omstrukturering. Uppdraget innebar att omförhandla avtal och förbättra arbetssättet mot att arbeta mer tillsammans med sakägare. Arbetet skedde i samverkan med McKinsey och personal från Bain.

 • Esonpac AB (Nalka Invest)

  2017 - 17

  Koncerninköpschef, Interim

  Nalka Invest hade förvärvat företaget som genomgick en omstrukturering. Ledde inköpsenheten, skapade struktur och höjde inköps status. Arbetade tillsammans med ledningen och anställde ny inköpschef. Projektledde en transportupphandling, transportlösning, för hela koncernen. Mycket stora kostnadsreduceringar.

 • Kvadrat AB

  2016 -

  Management konsult

 • Steeltec - Schmolz+Bickenbach

  2016 - 16

  Projektledare

  Genomförde en logistikutredning (fastigheter, lager och transporter) samt Projektledare för flytt av produktionen från Boxholm till Düsseldorf. Drog igång och organiserade projektet. Rapporterade till CEO Steeltec Europa.

 • Tyréns AB

  2015 - 16

  Projektledare

  Projektledde och analyserade inköp och all reseverksamhet i syfte att reducera kostnader och miljöpåverkan. Förändringsledning av nytt resebeteende. Etablerade resepolicy och nya avtal.

 • Vinge Advokatbyrå

  2015 - 16

  Rådgivare

  Genomförde upphandlingar, skapade smidigare flöden mellan regioner. Utbildning i förhandling. Stor reducering.

 • Danderyds sjukhus

  2015 - 15

  Rådgivare

  Genomlysning av upphandlingsverksamheten för val av insatser för inköpseffektivisering – förändringsarbete inom Danderyds sjukhus.

 • Svensk Markservice (ett företag inom Inter Ikea Invest)

  2015 - 15

  Rådgivare

  Svensk Markservice hade förvärvats av Ikea Invest. Företaget genomgick en omstrukturering.
  Verksamhetsanalys av inköp och hur dess flöden påverkade arbetssättet i hela organisationen. Arbetet skedde i samverkan med VD.

 • Stockholm Läns Landsting

  2013 - 13

  Utbildare

  Utbildning i strategiskt inköp - kategoristyrning och förändringsledning. Deltagare var strategiska inköpare och chefer.

 • AB Svensk Bilprovning

  2010 - 11

  Inköpschef

  Bilprovningen var i behov av att anpassa inköpsfunktionen och arbetssätt för strategiskt inköp till ett mera affärsmässigt tänkande och integrera detta i hela organisationen. Genomförde övergången från att arbeta under lagen om offentlig upphandling till att frångå detta. Implementerade kategoristyrningstänkande i genomförda upphandlingar. Etablerade mycket god samverkan mellan inköp, sakägare och företagsledning.

 • Inköpsdesign AB

  2010 - 16

  VD/Säljansvarig/Senior Rådgivare

  VD och partner för ett av Sveriges främsta inköpskonsultbolag. Marknadsföring och försäljning av konsulter och inköpslösningar. Marknadsföring försäljning av konsulter och inköpslösningar. Arbetade parallellt som Senior managementkonsult. Föreläsare.

 • Solid Business Coaching AB

  2009 - 10

  Affärscoach

  Utbildning och praktikuppdrag till diplomerad affärscoach för chefer och specialister. Deltid.

 • Delaval AB

  2006 - 09

  Global Sourcing Manager/Projektledare Outsourcing

  - Ledning och samordning för utveckling, förändring och implementering av Delavals globala inköp och Supply Chain till en verksamhet av hög internationell klass. Nära samarbete med R&D, Affärsområdesdirektörer, ledning m m.m. Ny organisation och processer implementerades för hela Delaval International, 4 500 anställda och med tillverkning och försäljning i fyra kontinenter. Inköps roll fick en helt ny status. Detta i en synnerligen politisk miljö med stark kultur. Personalledning, strategisk planering och operativa frågor. Kommunikation, internrelationer och energi var nyckelfaktorer i förändringsprocessen. Samarbete med och resor till Kina, Europa, USA.

  - Ansvarig Projektledare för Delaval: s omfattande nyckelprojekt avseende outsourcing av en stor del av produktionen på uppdrag av Delaval CEO. Tufft, känsligt och komplext förändringsprojekt som påverkade företagets gemensamma processer. Rapporterade till CEO Delaval International.

  - Ansvarig för rekrytering, etablering och implementering av inköpsteam.

 • KommentusGruppen AB

  2004 - 05

  Affärsområdeschef - Upphandling

  Marknadsinriktad chefsroll för ett affärsområde som verkade som nationell inköpscentral för offentlig sektor. Affärsutveckling, försäljning och förändringsledning. Ingick i ledningsgruppen. Förändrade arbetssättet mot att arbeta mer kategori- och affärsinriktat.

 • Företagens Marknad AB

  2004 - 04

  Marknadsföring

  Etablerade och drev tillsammans med fyra kollegor en marknadsplats på Internet för företag.

 • Supplier Management Teamleader

  2000 - 03

  Ericsson AB

  - Strategiskt koncerninköp. Ledare av leverantörsteam med ansvar för Supply Chain och leverantörsutveckling med fokus på kostnadsmodeller, pris, kvalité, logistik och innovation. Nära samarbete med R&D m m. Samordning av interna och externa inköpsprojekt och relationer. Kontinuerliga resor till Europa o Kina.

  - Ledde två förhandlingsteam för komplexa upphandlingar med en volym på ca 1miljard kr för Ericsson globalt.

  Erik utsågs år 2002 till Ericssons mest framgångsrike förhandlingsledare.

 • Försvarets Materielverk

  1998 - 99

  Internationell Koordinator

  Focal Point och koordinator för Sveriges verksamheter inom WEAG (europeisk organisation för policy- och upphandlingssamarbete) och NATO PFP. Arbetet syftade till att fördjupa och bredda Sveriges internationella långsiktiga relationer inom försvarsmaterielområdet och att utveckla gemensammas upphandlingsrutiner. Representerade Sverige och i enstaka fall ledde en svensk delegation. Reste kontinuerligt till Bryssel. Tjänsten var av politisk karaktär och präglades av internationell lobbyverksamhet.

 • Försvarets Materielverk

  1995 - 98

  Materielsystemledare

  Ledde ett produktledningsteam med ansvar för affärs- och verksamhetsutveckling och anskaffning av all minröjningsverksamhet till Försvarsmakten. Samordnade med andra myndigheter, t ex SIDA och UD. Projektledare för ett tufft och uppmärksammat, både nationellt och internationellt, anskaffningsuppdrag med komplexa förhandlingar internt och externt. Representerade Sverige internationellt och bl. a som föredragshållare på konferenser. Nordisk samordnare. Tunga förhandlingar m bl. a Israel.

 • SAAB AB, Flygdivisionen

  1984 - 86

  Inköpare

  Inköpare, SAAB AB, Flygdivisionen

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Sustainability/Hållbarhet, Affärsutveckling, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Produktledning, Projektrevision, Strategisk planering, Utredning, Verksamhetsstyrning, Workshopledning, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Make /& Buy Analyser, Order- och leveransflöden, Processinförande, Processutveckling, Projektledning, Utbildning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Marknadsföring

  Profilering & positionering, Marknadsanalys, Marknadsplanering, Marknadsundersökning, Strategisk affärsplanering

 • - Försäljning

  Försäljning, Avtal och Förhandling

 • - Upphandling

  LOU, Miljö- och sociala krav, Tillgänglighet, Beställarstöd, Inköp och förhandling, Internationella tekniska upphandlingar, Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, LEAN, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning

 • - Ledarskap

  Beteendevetenskap, Fackförhandlingar, Psykologi, Affärscoachning, Kurs- och seminarieledare, Organisationskultur och värdegrund, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, Operativ ledning, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning, Event Management, Projektadministratör/assistent, Kommersiell projektledning, Projektledning, Contract management, Projektledning inom Supply Chain

 • - Branscherfarenhet

  Fastighet, Ideell organisation, Konsumentelektronik, Läkemedelsindustri, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Teleoperatörer, Byggindustri, Hälso-Sjukvård, Resebranschen, Säkerhet, Tillverkare av Telekomutrustning, Transport/Spedition/Flyg, Elektronikindustri, Försvar, Medicinsk Teknik, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Verkstad och Automotive

 • - Utbildning

  e-learning, Fysik, Matematik, MBA, Workshopledning, civ.ing

 • - Roller

  Facilitator, Kommunikationscoach, Kommunikationsrådgivare, Omvärldsbevakare, Produktägare, Team-ledare, Teknisk projektledare, Utredare, VD, Produktledare, Projektadministratör, Affärsutvecklare, Coach, Delprojektledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Interimschef, Lärare, Organisations-och Processkonsult, programledare, Utbildningsledare, Workshopledare, Inköpschef, Upphandlare

Anställningar

Utbildningar

 • 2009 - 10

  Affärscoach, Dipl. affärscoach för ledare o specialister, Solid Business Coaching AB

 • 1986 - 92

  Civilingenjör, Kungl. Tekniska Högskolan, KTH

 • 1983 - 84

  Militärtjänstgöring, Lapplands Jägarregemente, Fänrik, Kiruna

 • 1978 - 82

  Gymnasieingenjörsexamen, Berzelius Tekniska Gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07