Dela

Abtin Moniri

 • Systemutvecklare .NET
 • Databaser

Översikt

Abtin är en ambitiös och skicklig systemutvecklare med lång och gedigen arbetslivserfarenhet från mjukvaruutveckling inom många olika utvecklingsområden såsom: VB.net, SQL server, Web-applikationer med mera. Han är kvalitetsmedveten och vet vikten av bra uppföljning och tydlig dokumentation av sina leveranser. Abtin är självgående, teamspelare, handlingskraftig och pragmatisk.

Egenskaper

Abtin är glad, hjälpsam och blir snabbt omtyckt av sina medarbetare. Han är fokuserad och har förmågan att snabbt motta kundens arbetsrutiner och anpassa sina resurser efter dessa till bästa förmåga. Abtin är noggrann, har kundens nöje i fokus, har lätt att lära sig nytt och är inte rädd för nya utmaningar. Han ser en glädje i att hjälpa andra och delar gärna med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

Konsultens CV

 • Arbetsförmedlingen

  2017 -

  Utvecklare

  Fullstack utvecklare (frontend och backend).
  - .NET
  - Angular
  - CSS
  - Bootstrap
  - C#
  - VB.net

 • Ikano Försäkring

  2016 - 18

  Kravanalytiker/Förvaltning/Systemutvecklare .NET

  Utveckling och förvaltning av befintligt system.
  Ta fram nya krav.
  Migrering av befintligt system i samband med försäljning.

  Tekniker: MS Visual Studio, Visual Basic .NET, MS Sql Server, WCF, SSIS packages.

 • Ikano Försäkring

  2016 - 16

  Systemutvecklare .NET och förvaltning

  Har jobbat som utvecklare i utvecklingsteamet. Det handlade både om att förvalta försäkringssystemet och att vidareutveckla systemet för nya koncept och ständigt förbättra produkten.

  Tekniker: MS Visual Studio, Visual Basic .NET, MS Sql Server, WCF, Winforms.

 • Nordea

  2015 - 16

  Utveckling och förvaltning

  Design och vidareutveckling av de befintliga programmen inom Market Data team (aktie handel och värde papper). Optimering av T-SQL skript för både Oracle och Microsoft SQL Server. Underhåll och support av befintliga system och implementering av nya system och migration från Oracle till Microsoft SQL Server.
  VBA, .NET, C#, VB.net, Oracle, Jira, Microsoft SQL Server (T-SQL och stored procedures, funktioner och andra databasrelaterade uppgifter), SCRUM
  Nims och Markit EDM

 • EMRIC AB

  2011 - 15

  Support och förvaltning

  Support och förvaltning: Ärendehantering av kundens rapporterade fel via e-Journal och TFS (SAS 70 metodiken)

  e-Journal, TFS

 • EMRIC AB

  2011 - 15

  Teknisk projektledare, Configuration Manager

  Databasadministration och förvaltning, Configuration Manager, Teknisk projektledare, Utveckling, design och migrering av Xerox data systemet (Frankrike), Support, ärendehantering och jour.

  Databasadministration (DBA): Installation, konfiguration och konvertering av kundens databaser till interna databasen. Optimering av existerande funktionalitet (Stored Procedure och funktioner). Egenutvecklade övervakning av existerande databaser.

  Databasbackuper/restore av interna och externa databaser.
  Förvaltning av befintliga databaser och design av nya (migrerade) databaser (externa till interna)

  SQL Server 2008, SQL Server 2012

 • EMRIC AB

  2011 - 15

  Design och utveckling

  Design och vidareutveckling av de befintliga programmen. Skriva design specifikationer. Skapa rapporter av finansiell data med hjälp av Crystal Report (SQL). Förvaltning av befintligt system och underhåll.

  VB.NET och Visual Basic, Web Services, MVC, Windows Communication Foundation (WCF), Internet Information Services (IIS), TFS, .NET, C#, Microsoft SQL Server (T-SQL och stored procedures, funktioner och andra databasrelaterade uppgifter), SCRUM

 • Financial Systems AB

  2009 - 11

  Databasadministration, Configuration Manager

  Databasadministration, Configuration Manager, Utveckling, design och förvaltning av system för leasing och avbetalningskontrakt.

  Databasadministration (DBA): Underhåll av existerande funktioner och stored procedure för hantering av databaser och övervakning av existerande databaser. Databasbackuper/restore av interna och externa databaser.

  Microsoft SQL Server (T-SQL och stored procedures, funktioner och andra databasrelaterade uppgifter).

  SQL Server 7, SQL Server 2000, SQL Server 2005

 • Financial Systems AB

  2009 - 11

  Utveckling och förvaltning

  Utveckling och förvaltning av befintlig kod och funktionalitet samt vidareutveckling av nya.

  Visual Source Safe, .NET, Visual C++, Visual Basic, Microsoft SQL Server (T-SQL och stored procedures, funktioner och andra databasrelaterade uppgifter). Design och migrering av olika databaser (externa till interna)

 • Extenda AB

  2008 - 09

  Utvecklare

  Utveckling, design och förvaltning av system för leasing och lån system/program.

  .NET, Visual C++, Microsoft SQL Server (T-SQL och stored procedures), SCRUM

 • Tobii AB

  2008 - 08

  Dokumentering

  Dokumentation av existerande API för Track Eye System.

 • Financial Systems AB

  2006 - 08

  Systemförvaltning, design och vidareutveckling

  Systemförvaltning, vidareutveckling och design av affärsapplikation för hantering av leasing-, lån och avbetalningskontrakt i Windowsmiljö samt integration mellan olika sytem för bank- och finansverksamhet. Framtagning/utveckling av rapporter inom ramverket med hjälp av CrystalReport.
  Installation och konfiguration av ”nya” miljöer samt versionshantering av utvecklingsmiljöer.
  Kundansvarig gentemot kund i England samt ledde morgonmöten med kunden under implementationsfasen. Teknisk miljö: VB .NET, VB6, Crystal Report, SQL (T-SQL), XML, Visual Source Safe.
  Server: SQL Server 2000 & 2005

 • Ericsson Mobile Platform

  2005 - 05

  Utbildning

  ClearCase & CME kurs för Wipro Technologie (India) och Ericsson (Kista, Stockholm)

 • Ericsson Mobile Platform

  2005 - 06

  Utveckling och test

  Design och utveckling av testmjukvara som används för att verifiera mobilens kommunikations protokoll.
  Design och implementering av ny databas, utveckling av ”plug-in”, samt uppgradera systemet för .NET platform.

  Visual C++, Visual Basic .NET, Microsoft SQL Server

 • Enea

  2004 - 04

  Lärare i C++ avancerade kurs

  Har tagit fram kursmaterial för den avancerade C++ programmerings språket samt hållit kursen i Karlstad (extern).

 • Ericsson Mobile Platform

  2004 - 05

  Systemförvaltning, design och vidareutveckling

  Systemförvaltning, vidareutveckling och support av test mjukvara för lager 1 mjukvara för mobilen.
  Utveckling av gränssnitt mot Matlab.
  Utveckling av test verktyg.

  Visual C++, Visual Basic, Microsoft SQL Server, Matlab

 • Ericsson Mobile Platform

  2003 - 04

  Systemförvaltning, design, utveckling och undervis

  Systemförvaltning, design/vidareutveckling och utbildning (Java JDK, SQL Server) samt support av ett verktyg (CME) bygger på Rational ClearCase vilket underlättar ClearCase relaterade operationer samt att säkerställning av Ericsson Generic Process.
  Samtidigt har jag varit kurs ansvarig och lärare i ”CME och ClearCase” och har hållit kurser i Tyskland (Nuremburg), India (Hyderabad) och Sverige (Lund, Kista).

 • Kvadrat AB

  2003 - 03

  Lärare i C# och .NET teknik

 • Scandinova

  2002 - 02

  Design, utveckling och utvärdering

  Design och utveckling av Scandinovas hemsidan.
  Design av dokument mallar och planering av den interna dokumenthantering för Scandinovas.
  Utvärdering av utveckling språk och verktyg inom Scandinova.

 • Scanditronix

  2001 - 02

  Design och utveckling

  Design och utveckling av användargränsnitt samt desing och programmering av tillhörande databas (SYBASE).

  Export/import av databaser i realtid (SYBASE). Utveckling är under WinCC program samt SYBASE SQL Anywhere 7.0.0.

 • Ericsson Radio System

  2000 - 01

  Design och utveckling

  Design och pragrammering av ETHERNET drivrutiner för PPC processor i UNIX miljö (C).

  Design/implementation av bios drivrutiner/funktioner samt ASIC programmering/verifiering (C/C++).

 • Ericsson Radio System

  1999 - 00

  Hårdvarunära programmering

  Skrivning av bios drivrutin för laddning av programvara för en programmerbar FPGA (C). Design/programmering av ett program som utför programmering av en EEPROM krets via parallellport på PC (NT, Visual C++).

 • Ericsson Radio System

  1999 - 99

  Design och programmering

  Design och implementering av testprogram för en ASIC samt genomförande och implementering av olika tester och program för kretsar (C/C++).

 • Ericsson Center For Wireless Internet Integeration

  1998 - 98

  Rådgivning och verifiering

  Verifiering och testning av applikationsinterfacen och utvärdering av den tekniska dokumentationen för en plattform (JAVA 1.2)

 • Ericsson Radio System

  1998 - 98

  Programmering

  Utveckling av HTML-baserade formulär med hjälp av CGI och Perl.

 • TG InternetX

  1998 - 98

  Design och utveckling

  Delaktig i design/implementation av ECS (Erda CBR Server) som möjliggör avancerade Client/Server-lösningar baserade på CBR. Systemet är objektbaserat och som objektmodell användes Microsofts COM/DCOM teknik.

 • Ericsson Radio System (EPK)

  1998 - 99

  Delprojektledning, design och utveckling

  Delprojektledning, design och implementering av en intranetstruktur baserad på Netscapes Directory Server. Klient accessen sker via MS IE/Netscape tillsammans med PERL och CGI-teknik.

 • BULL AB

  1997 - 98

  Test och verifiering

  Arbete inom testgruppen för Bulls OpenVoice projekt. Design, genomförande av tester med medföljande kvalitetssäkring och testverktyg. Ansvarig för all testutrustning, bokning, kontaktperson, intranet lösningar.

 • Fujitsu ICL Personal Systems

  1996 - 97

  Design och utveckling

  Design och implementering i C och C++ av OS- och BIOS-nära programvara för bl. a. temperatur och hårddisk övervakning (SMART).
  (Visual C++ 4.0, Boundchecker under Windows NT 4.0 plattform).

 • SAAB Combitech, Image system(f.d. Innovativ Vision

  1995 - 96

  Utveckling och programmering

  Implementation av diverse funktionsbibliotek för koordinatsystem och dess transformationer. Deldesign och implementation av bussdrivrutin.

  Design och implementation av användargränsnitt för målföljningssysteme (OOD i S-CASE, Borland C++ under Windows 3.11 och Windows NT, Visual C++ 4.0).

 • ERDA AB

  1995 - 96

  Design och utvkeckling

  Giraff++. Design och implementation av ett styr- och uppföljningssystem för försäkringsförsäljning vid Skandia. Vid designen användes Coad & Yourdons objektorienterade metod (MS Visual C++, OOATool, MS Access).

 • Simhallen i Linköping

  1994 - 94

  Design och programmering

  Design och programmering av simtävlingsprogram. Vid design användes Microsoft Visual Basic, MS Access.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  iOS, Red Hat, VM, Dos, Linux, Mac OS X, OSE, Windows CE, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 Server, Windows 95, Windows 98, Windows NT

 • - Databashanterare

  mySQL, SQLite, MS Access, MS SQL-server, Sybase SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  ABC Flowcharter, Borland IDE, Eclipse, MS Project, Xcode, FrontPage, Clearcase, MS Office, MS Visual Source Safe, MS Visual Studio, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  ADA, COM, Delphi, Objective-C, Perl, ASP, C#, HTML, Java, Javascript, Pascal, C, C++, MFC, MS .NET, SQL, Visual Basic .NET, XML, Visual Basic

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, RUP/UP, Scrum, Parprogrammering

 • - Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara

 • - Fast datakommunikation

  Ethernet

 • - Databaser

  Databasadministration, Datalager, Prestandaoptimering, Datamodellering, Datawarehousing, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Mobila telesystem, Mobilapplikationer, Nätverk och kommunikation, Operativsystem och drivrutiner, Data Warehouse, Stordatorsystem, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer, Inbyggda system, Objektorienterade system, Realtidssystem, Mjukvaruarkitektur - programnivå

 • - Tillämpningar

  Finanssystem

 • - Branscherfarenhet

  Försäkring, Byggarkitektur, Försvar, Hälso-Sjukvård, Teleoperatörer, Tillverkare av Telekomutrustning, Bank & Finans

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Arkitekt, Databasadministratör, Systemförvaltare, Team-ledare, Utredare, Configuration Manager (CM), Delprojektledare, Designer, Lärare, Testare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2006 -

  Konsult, Kvadrat

 • 2004 - 2006

  Underkonsult, Sigma Exallon AB

 • 2003 - 2004

  Konsult, Enea

 • 2000 - 2003

  Konsult, Kvadrat

 • 1995 - 2000

  Konsult , ERDA Utvecklingsteknik AB

Utbildningar

 • 2012 - 12

  Programmering för iPhone® och iPad®: introduktion, Learning Tree

 • 2008 - 08

  SQL Advance, Learningtree - Los Angeles

 • 2005 - 05

  UMTS System Intensive, APIS - Stockholm

 • 2004 - 04

  App. utveckling med Java och XML, Learningtree - Stockholm

 • 2003 - 03

  Objektorienterad analys och design med UML , Enea - Malmö

 • 2003 - 03

  Grundkurs i test av programvara och system , Enea - Malmö

 • 2003 - 03

  ISEB certifierad, Malmö

 • 2002 - 02

  C# och .NET programmering – Advanced, Malmö

 • 2000 - 00

  Rational ClearCase Basic UNIX, Rational - Stockholm

 • 1999 - 99

  Distribuerade objekt med CORBA, Init AB - Stockholm

 • 1989 - 95

  Datatekniklinje , Linköpings tekniska högskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Magnus J Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0709 - 38 31 38