Dela

Roland Heimdahl

 • Systemutvecklare, Systemarkitekt

Översikt

Utvecklare med intresse av hela utvecklingsprocessen, från hur kraven framställs till detaljer i hur de implementeras.

Egenskaper

Roland tenderar till att hamna i projektets centrum genom sitt engagemang och erfarenhet. Det han säger kommer sällan utan eftertanke.

Konsultens CV

 • Domstolsverket

  2015 -

  Systemutvecklare

  Som systemutvecklare har Roland varit med och tagit det numera ganska gamla systemet Vera till en modernare teknisk standard. I arbetet har bland annat Oracle DB, Oracle Weblogic, Java 8, Java EE7, Aquillian, Selenium, Junit, Maven och Artifactory använts. Arbetssättet har till stora delar bedrivits agilt. Rolands roll har varit som utvecklare men har också agerat bollplank runt begrepp som Eventsourcing, Immutable Infrastructure och Deployment pipelines som i olika grader nu testas på Domstoksverket.

 • Jordbruksverket

  2013 - 15

  Lead developer

  Roland har varit i projektet inom Procap för Jordbrukarstöden sedan det började och har i sin roll som Lead Developer lett arbetet med hur systemet ska byggas.

  Projektet drivs inom ramen för Jordbruksverkets utvecklingsplattform (DDD) där Roland varit drivande av införande av tekniker som tex CQRS och Eventsourcing.

 • Almega

  2011 - 12

  Systemarkitekt

  Projekt där Roland agerat som systemarkitekt med 3-5 utvecklare. Webblyftet är en omskrivning av Almegas gamla webb. Projektet drevs ihop med en webbbyrå som som tog fram klientkoden som sedan anpassades till Litium Studio och den backend funktionallitet som utvecklades där. Det var flera integrationer tex mot MyNewsDesk, Apsis, Caradoc, Twitter och Flikr.

 • Stockholms Lokaltrafik

  2010 - 12

  Systemarkitekt

  Roland tog över som systemarkitekt i den andra av fyra faser som projektet skulle genomföra. Roland hade bland annat ansvar för att leda de tre utvecklare som satt i Ukraina. Projektet var baserat på Litium Scensum och .Net/C#. Projektets syfte var att möjliggöra för företagskunder att beställa biljetter själva. Integration mot Mayflower och Payex.

 • Jula AB

  2010 - 12

  Systemutvecklare/Systemarkitekt

  Roland började som systemutvecklare men tog över som arkitekt under 2010. Projektet var baserat på Litium Scensum och .Net/C#. Bland delprojekt finns så väl utveckling av deras e-handel, sökfunktioner och mer kundorienterade funktioner som mina sidor. Integration mot Movex och Factfinder. Mot Movex var underhåll av den SSIS-jobb för synkronisering av produktinfo, priser m.m. en stor del. Arbetet har varit lättrörligt mot en aktiv kund och många små leveranser.

 • Jönköpings tekniska kontor

  2010 - 10

  Teknisk motpart

  Roland agerade som teknisk motpart till kommunens leverantör av Alfresco vid införandet. Kravställning, testning och viss utveckling med Alfresco som grund. Bland de delar som gjordes var införandet av dokumentstandard för fastighetsdata (ISO 82045), arkivering av brandskyddsdokument m.m.

 • Jönköpings tekniska kontor

  2010 - 12

  Systemarkitekt

  Rolands första projekt som renodlad systemarkitekt med 1-2 utvecklare. Projektet var ett av två som skulle ersätta det dåvarande systemet för fastighetdata. Projektet var att skapa en webbprotal byggd i Litium Studio och .Net/C# för fastighetsdata. Integration mot Pondus Pro och en anpassad sökfunktion är två punkter att nämna.

 • Svenskt vatten/Danskt vatten

  2008 - 10

  Systemutvecklare/Systemarkitekt

  Roland underhöll och vidareutvecklade ett javabaserat system för insamling av enkätsvar och statistik från kommuners vatten och reningsverk.

  Projektet var i java (jsp, struts) och byggde på en DDD-inspirerad struktur.

  Deltidsuppdrag

 • Safetool

  2008 - 08

  Systemutvecklare

  Arbete som systemutvecklare i projekt för personkontroll på byggarbetsplatser. Projektet utfördes med domändriven design i .Net-miljö med C# som programmeringsspråk.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  .NET Server, Android, Apache HTTP Server, Linux, Windows 7

 • - Databashanterare

  MS SQL-server, mySQL, Oracle

 • - Verktyg & Middleware

  Apache Jakarta/Tomcat, Atlassian Jira, Eclipse, Fit Nesse, Git, Hibernate, J2EE, JBoss, JDBC, Jenkins, Jira, JMS, LoadRunner, Maven, Selenium, Struts, Subversion

 • - Utvecklingsspråk

  ASP.NET, C#, EJB, J2SE, Javascript, JSP, JUnit, MS .NET, Servlets, SOAP, XML

 • - IT-strategi

  Teknikutredning

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Continuous Integration, Parprogrammering, Scrum, XP (Extreme Programming)

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering, Prestandaoptimering

 • - Systemtyper

  Mjukvaruarkitektur - programnivå, Webb- och Internetbaserade system

 • - Branscherfarenhet

  Medlemsorganisationer & Fackförbund, Postorder/ e-handel, Resebranschen, Stat/kommun/Landsting

 • - Roller

  Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2013 -

  Konsult, Consid AB

 • 2008 - 2013

  Konsult, Litium AB

 • 2003 - 2008

  Systemutvecklare, Alfa Quality Moving AB

 • 1999 - 2003

  Systemutvecklare, Swedish Travel Group AB

Utbildningar

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779