Dela

Linda Vitell

 • Projektledare, Interimschef, Förändringsledare

Översikt

Jag har jobbat som chef och projektledare i 15 år. Jag trivs som bäst när jag får jobba med att utveckla människor och organisationer i uppdrag som 1. Interimschef 2. Projektledare eller 3. Förändringsledare

Egenskaper

Jag har en förmåga att motivera teamet och har en passion för mina uppdrag som brukar smitta av sig. Jag är engagerad, målmedveten och prestigelös. Jag lyckas kombinera medarbetarnas förmåga att prestera med ledningens förväntningar att leverera. "Jag är orädd och får saker gjorda".

Konsultens CV

 • Stena Metall

  2017 -

  Manager Business Application

  Interimschef

 • KappAhl

  2016 - 17

  Projektledare, PMO

  Leda projekt och projektkontor. OMNI-channel development.

 • Ascom

  2015 - 16

  Senior Projektledare

  Senior projektledare med ansvar för Ascom Wireless R&D-projekt med utvecklingsteam/delprojektledare i USA, Ryssland och Sverige.

 • H&M

  2014 - 15

  Team Leader, Project Manager, Coach

  Att som interim-chef leda två av H&M Onlines distribuerade utvecklingsteam samt att stödja projektledning av IT-organisationens outsourcing till Indien och coacha chefer/ledare runt om i organisationen på denna förändringsresan vad gäller souring-strategi, definition av sourcing-objekt, arbetssätt, governance modell och KPI:er för att planera, exekvera och följa upp arbetet som läggs ut på IBM.

 • GTECH Interactive

  2011 - 13

  Head of Customer Delivery / Managing Director

  Leda en global leveransorganisation med ansvar för fyra enheter (PMO/Projektledning, Solution Architecture, Test & Verification, Customer Configuration) och 70-tal anställda i Sverige, UK, Gibraltar, Indien och ett 30-tal parallella kundprojekt. Del av företagets ledningsgrupp och med stort fokus på portföljhanteringen av alla leveransprojekt.

 • IKEA IT

  2009 - 10

  Senior projektledare

  Bygga upp ett projektkontor (PMO) på IKEA IT med 120-tal projektledare samt del av Project & Program Management-teamet med syfte att leda företagets mest komplexa och globala projekt samt stötta och coacha PM kollegor med exvis audits för att höja den organisatoriska projektmognaden.

 • IKEA IT USA

  2008 - 09

  Projektledare

  Outsourcing-projekt i USA med syfte att flytta utveckling och underhåll av IKEA’s alla IT-system för den nordamerikanska marknaden till HCL, Indien.

 • IKEA IT

  2007 - 08

  Programledare

  Driva IKEA IT’s första stora outsourcing-program med syfte att välja leverantör, hantera kunskapsöverföring, förändringshantering, etablera nya arbetssätt och metoder i nära samarbete med affärssidan, medarbetarna och leverantören. Stort fokus på Change Management.

 • IKEA IT

  2007 - 07

  Teamchef

  Interim-chef med uppdrag att förbättra IKEA of Swedens IT-stöd där Linda fick agera både beställare och leverantör av IT-system.

 • IKEA IT

  2006 - 07

  Project Manager

  Affärsutvecklingsprojekt för IKEA Communications (katalogen) som uppdragsgivare med syfte att förbättra deras IT-stöd.

 • Boss Media

  2004 - 06

  Produktionschef

  Chef för 20-30 medarbetare (projektledare, grafiker, utvecklare och testare) samt processägare för en av två huvudprocesser: ”Time to Customer”-process med delprocesser som Sales, Implementation, Test & Verfication, Delivery.

 • Boss Media

  2004 - 05

  Förändringsledare

  Att under en omfattande organisationsförändring jobba med att införa, informera, utbilda och coacha personalen genom denna förändring. Detta var Lindas första uppdrag inom Change Management.

 • Boss Media

  2003 - 04

  Teamchef

  Byggde upp en ny funktion och process med syfte att kundanpassa standardprodukter i samband med att företaget gick från att vara operatör till att bli leverantör. Detta var Lindas första uppdrag i rollen som chef och innefattade rekrytering, verksamhetsutveckling, resursplanering etc för en ny och växande enhet.

 • Boss Media

  2002 - 04

  Projektledare

  Projektleda leveranser till nya och befintliga kunder runt om i världen där uppdraget innebar nära samarbete med kunden och teamet från krav till implementation och utbildning. Detta hanterades parallellt med Lindas uppdrag som gruppchef.

 • Boss Media

  2001 - 03

  System engineer

  Konfigurering av företagets standardprodukt utifrån kundens behov av anpassning som språk, valutor, funktioner, marknader etc.

 • Casino.com

  2000 - 01

  Webmaster

  Design, utveckling och underhåll av världens största spelportal. Administration av nyhetsbrev och annonsering. Framtagning av illustrationer, logotyper, foto etc for webb och print. Daglig kontakt med internationella skribenter och kunder/spelleverantörer.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Navision

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Dreamweaver, Adobe Illustrator, Adobe Illustrator', Clearcase, ClearQuest, iMindMap, Sharepoint, Jira, Visio, Adobe Photoshop, MS Explorer, MS Office, MS Project

 • - Utvecklingsspråk

  C++, HTML, Javascript

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Affärsutveckling, Utbildning, Utredning, Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Verksamhetsstyrning, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektledning, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster

 • - Försäljning

  Säljsupport

 • - Upphandling

  Beställarstöd

 • - Metoder & Processer

  ITIL, KANBAN, LEAN, Agila metoder allmänt, RUP/UP, Scrum, XLPM, Processer och metoder allmänt, PPS

 • - Ledarskap

  Mentor, Mentorskap, Beteendevetenskap, Kurs- och seminarieledare, OBM (organizational behavioral management, Operativ ledning, Organisationskultur och värdegrund, VD, Ledarskap allmänt, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Införande och överlämning, Implementation

 • - Projektledning

  Kommersiell projektledning, Projektadministratör/assistent, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management

 • - IT-säkerhet

  Riskanalys

 • - Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  e-handel, Instant Messaging, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Forskning och utveckling (FoU), Hälso-Sjukvård, Ideell organisation, Media, Medicinsk Teknik, Detaljhandel, Postorder/ e-handel, Spel

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 2 år

 • - Roller

  Kommunikationscoach, Organisations-och Processkonsult, Projektledning digitala medier, Coach, Delprojektledare, programledare, Workshopledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Interimschef, Team-ledare

 • - Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Kommunikationsstrategi, Presentationsteknik, Utbildningsmaterial, Engelska, Kommunikationsplanering, Förändringskommunikation

Anställningar

 • 2015 -

  VD, Vili AB

 • 2014 - 2015

  Senior Consultant, Curago AB

 • 2011 - 2014

  Head of Customer Delivery / Managing Director, GTECH Interactive

 • 2009 - 2011

  Senior Project & Program Manager, IKEA IT AB

 • 2007 - 2008

  Line Manager, IKEA IT AB

 • 2006 - 2008

  Project Manager, IKEA IT AB

 • 2004 - 2005

  Change Manager, Boss Media AB

 • 2004 - 2006

  Head of Production, Boss Media AB

 • 2003 - 2004

  Team Manager, Boss Media AB

 • 2003 - 2004

  Project Manager, Boss Media AB

 • 2001 - 2001

  Webdesigner / Webmaster, Casino.com

 • 2001 - 2003

  Software Engineer / Graphic Artist, Boss Media AB

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Certifiering Förändringsledare, Prosci/ADKAR

 • 2013 - 13

  Executive Management training, Move Management

 • 2013 - 13

  PMP Certification course, PnL Consulting

 • 2012 - 12

  Project Portfolio Management, Semcon

 • 2010 - 10

  Managing Projects, ESI International

 • 2007 - 07

  PPS – Advanced Project Management, Tieto

 • 2007 - 09

  Next Generation Managers Program, IKEA

 • 2006 -

  Ledarskap och Organisation, Växjö universitet

 • 2005 - 05

  PPS – Practical Project Management, Tieto

 • 2004 - 04

  Project Management course, Project Solutions by Appiro

 • 2004 - 05

  Organisational theory, Blekinge Tekniska Högskola

 • 2004 - 04

  Personal and Competency Development, Ledarskaparna

 • 2003 - 03

  The Personal Leadership, Reminder HB

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77