Dela

Bo Fernström

 • Projekt-/Förändringsledare
 • Interimschef
 • Verksamhetsutvecklare

Översikt

Bo Fernström är projekt-/förändringsledare och utredare med stor erfarenhet av verksamhets- och IT-utveckling sedan 1973. Under de senaste 20 åren som managementkonsult har han ansvarat för större projektlednings- och utredningsuppdrag inom tjänsteproducerande företag/branscher t ex Försäkring, Bank & Finans, Mat & Evenemang, Retail men även inom Produktion & Logistik.
Bo har även lång erfarenhet som IT-chef och som interimschef inom IT.
Bo har tillsammans med två kollegor även skrivit boken IT-byrån (om hur Affär, IT och Förändring hänger ihop).

Egenskaper

Bo har god analytisk förmåga och har med sin bakgrund, mångåriga erfarenhet och personliga egenskaper lätt att sätta sig in i nya verksamheter och situationer samt har stor vana att agera i och inför företagsledningar och ledningsgrupper. Han driver sina uppdrag med stor kraft och personligt engagemang och skapar därmed förtroende och energi i de sammanhang han verkar i.

Konsultens CV

 • Rottneros

  2015 -

  Projektledare ERP Implementation

  Utmaning: Nytt Affärssystem ska implementeras, inklusive integration med 15-talet övriga stödsystem, baserat på tidigare övergripande förstudie. Avtalet är baserat på Målpris, pressad tidplan, interna och externa resurser från Sverige, Tyskland och USA.
  Lösning: Bo utbildade och etablerade projektstyrning enligt PPS, införde en projektmetod med tydligt ansvar och uppföljning per individ och aktivitet. Projektet omfattar 14 personer över 18 månader.
  Resultat: Projektet pågår enligt beslutad plan och budget.

 • EFG - European Furniture Group

  2015 -

  Strategisk Projektledare ERP

  Utmaning: Leveransprojekt med mycket lång historik (4 år) och stor resursomsättning, avtal och kravdokumentation med otydliga leverabler och godkännandekriterier.
  Lösning: Bo tillsattes som Strategisk huvudprojektledare för EVRY:s räkning. Bo har tillsammans med ny Operativ PL och ett flertal nya konsulter fastställt kvarvarande scope med ny tidplan. Projektet omfattar c:a 30 personer
  Resultat: Projektet pågår med planerad leverans 2017-05.

 • Kommunal

  2014 - 15

  Programledare - Migrering till nytt CRM-system

  Utmaning: Kunden hade upphandlat nytt Medlems-/CRM-system och behövde hjälp av EVRY att migrera all medlemshistorik och skapa ny Integrationsplattform med totalt drygt 100 integrationsflöden.
  Lösning: Med Bo som PM genomfördes en Detaljerad Process- & Informationsanalys. Med analysen som grund genomfördes förändringsarbetet på 9 månader och omfattade drygt 10 000 timmar.
  Resultat: Leverans enligt avtalad budget och tidplan samt med uppnådda projektmål.

 • Inflight Service

  2013 - 14

  Program Manager

  Utmaning: Säkerställa att tre levererande IT-projekt med tre externa parter samspelar med internt verksamhetsprojekt mot gemensamt mål och tidplan.
  Lösning: Som PM och med PPS och Sure Step som projektmetoder styrdes förändrings- och utvecklingsarbetet avseende ERP och E-Handel.
  Resultat: En lösning som ger kunden stora möjligheter att fortsätta utveckla sin roll som den ledande Retailpartnern inom den Nordiska resemarknaden.

 • Sund Birsta

  2013 - 13

  Projektledare / Implementering Affärssystem

  Projektledare vid leverans av nytt Affärssystem (Jeeves)
  Utmaning: Nytt affärssystem skulle implementeras i enligt med kundens tidigare framtagna kravspecifikation.
  Lösning: Lösningsbeskrivning och GAP-analys togs fram och beslutades, därefter genomfördes design, utveckling och implementation med styrning av PPS.
  Resultat: Leverans av lösning till kunds miljö enligt tidplan och budget.

 • Cancerfonden

  2012 - 12

  Managementkonsult IT Governance

  Kunden sökte hjälp med att få bättre styrning av sin IT-verksamhet.
  Bo med kollega genomförde en systemkartläggning samt en Cobitbaserad genomgång av IT-verksamheten.
  Resultatet blev en IT-verksamhet styrd av verksamhetens visioner och mål.

 • EVRY

  2010 - 10

  Affärsutveckling Retail

  På uppdrag av koncernledningen utreda Retailmarknaden i Sverige.
  Utredningen skulle bland annat visa hur marknaden ser ut idag och förväntas se ut om 3 - 5 år. Vilka är de största Retailföretagen och inom vilka branscher verkar de samt vilka IT-leverantörer agerar på denna marknad?
  Utredningens resultat ingick som del av ett beslutsunderlag för strategibeslut i KL.

 • Systembolaget

  2010 - 11

  Projekt- & Kravledare

  Kundens projektledare vid upphandling av ny betal- och presentkortslösning.
  Utmaningen var att ersätta en gammal pappersbaserad lösning i 412 butiker med en modern, effektiv och kundvänlig IT-lösning.
  Lösning: Via processkartläggning, intervjuer och analysunderlag genomfördes upphandling.
  Resultat: En verksamhetseffektiv lösning och flerkanalslösning för Systembolagets kunder.

 • Mekonomen

  2008 - 12

  Programledare

  Kundens programledare och rådgivare vid upphandling och införande av gemensamt nordiskt Butiksdata- och Verkstadssystem. Förändringsarbetet startade med en uppgradering av befintligt affärssystem (Dyn. AX) och som följdes av ett införande av ny plattform för butik och verkstad. Bo hjälpte även till med ett flertal andra verksamhetsutredningar och strategiuppdrag.

 • Systembolaget

  2006 - 09

  Projektledare / Implementering Kassasystem

  Kundens projektledare vid implementation av nytt kassasystem i 410 butiker.
  Utmaning: Leda arbetet med att ta fram processkartor och detaljerade krav samt organisera utrullningsprojektet för en driftsäker successiv driftstart.
  Lösning: Projektet styrdes med PPS, stor representation från företagsledningen, samtliga processer godkändes av butiksverksamheten samt med starkt fokus på säkerhet och effektivitet i kassaarbetet.
  Resultat: Projektet levererade en ny effektiv systemlösning för samtliga butiker enligt kravställda effekt- och projektmål.

 • EMRIC

  2006 - 06

  Managementkonsult Processutveckling

  Förstudie avseende kundens Projektstyrning.
  Utmaning: Företagets verksamhet/leveranser bedrevs i projektform som inte stämde med sina kunders förväntningar.
  Lösning: Tillsammans med kollega genomfördes en förstudie enligt modellen "Överflygning" där nuläge, målbild och förslag till handlingsplan togs fram.
  Resultat: EMRIC erhöll ett beslutsunderlag som de sedan beslutade att gå vidare med till ett införande. Införandet genomfördes under ledning av kollega till Bo.

 • Fastighetsägarna AB

  2005 - 06

  Projektledare / Implementering Affärssystem

  Projektledare vid leverans av nytt Affärssystem (Dyn. Nav)
  Utmaning: Nytt affärssystem skulle implementeras i enligt med kundens tidigare framtagna kravspecifikation.
  Lösning: Lösningsbeskrivning och GAP-analys baserat på NAV:s möjligheter togs fram och beslutades, därefter genomfördes implementationen.
  Resultat: Efter vissa utmaningar i lösningen och i kundens mottagarorganisation kunde projektet leverera enligt krav och beslutad tidplan.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplanering, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Begreppsmodellering, Information Management, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Order- och leveransflöden, Organisationsutveckling, Processinförande, Strategisk planering, Supply chain management, Verksamhetsstyrning, Affärs och IT strategi, Affärsutveckling, Change Management, Förändringsledning, Kravanalys, Processutveckling, Programledning, Projektrevision, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt, ERP Implementation, Projektledning

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Försäljningsledning, Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  Teknikutredning, CRM Project systems, IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Upphandling

  Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  ITIL, Agila metoder allmänt, PPS, Ratten/Pilen

 • - Ledarskap

  Mentor, Interimsledning, Ledarskap allmänt, Operativ ledning

 • - Projektfaser

  Drift, Produktionsinförande, Projektering, Förstudie, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande, Implementation

 • - Projektledning

  Agile project systems, Inköp, Effekt- och nyttohemtagning, Infrastruktur och logistik, Projektledning inom Supply Chain, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Teknisk projektledning, Projektledning

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Acceptanstestledning, Testledning

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Detaljhandel, Försäkring, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Point of Service (POS)., Service/Tjänster

 • - Roller

  Coach, Testledare, Förändringsledare, Interimschef, programledare, Teknisk projektledare, Upphandlare, Utredare, Delprojektledare, Huvudprojektledare

Anställningar

 • 2005 - 2016

  Senior Managementkonsult, EVRY

 • 1998 - 2004

  Managementkonsult, WM-data

 • 1995 - 1998

  Avd.chef Marknad Betalningsförmedling, Postgirot Bank AB

 • 1994 - 1995

  Verksamhetskonsult, Guide Datakonsult AB

 • 1983 - 1994

  IT-chef, Systemchef, Independent Finans AB

 • 1973 - 1983

  Systemutvecklare, Folksam

Utbildningar

 • 2011 - 12

  EVRY Certifierad Projektledare, EVRY

 • 2006 - 06

  PPS Projektstyrning 1 & 2, Stockholm

 • 1998 - 98

  WM-data Projektstyrning - Ratten, WM-data

 • 1997 - 97

  KPMG Bankutbildning, KPMG Stockholm

 • 1996 - 96

  Postgirots Ledarskapsutbildning, Postgirot Stockholm

 • 1984 - 87

  Finas & Företagsekonomi, Independent Finans/SU Stockholm

 • 1977 - 78

  Naturvetenskaplig linje, Hagsätra Gymnasium, Stockholm

 • 1975 - 76

  Försäkringsutbildning, IFU, Stockholm

 • 1973 - 74

  Programmering, IBM och Folksam

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25