Dela

Erika Silow

 • System-/kravanalytiker
 • Scrum master
 • Projektledare

Översikt

Erika är en driven systemanalytiker och projektledare, som trivs med att arbeta i en verksamhetsnära IT-organisation. Hon har femton års erfarenhet som IT-konsult inom framför allt offentlig verksamhet. I botten är hon dataingenjör från KTH med inriktning mot systemutveckling, som hon kompletterat med företagsekonomi och mjukare ämnen som retorik och socialantropologi.

I sin roll som systemanalytiker kan hon beskrivas som engagerad, analytisk och strukturerad. Hon har en god förmåga att lyssna och fånga upp verksamhetens behov och önskemål och att omvandla dessa till dokumenterade krav. Erika är certifierad systemanalytiker (REQB).

Erika är kreativ, noggrann och social och har lätt för att få kontakt och kommunicera med människor. Hon har stor färdighet i att arbeta i grupp och tar stort ansvar för arbetsuppgifterna och att slutföra dessa i tid.

I flera av sina uppdrag har Erika även fått förtroendet att gå in som projektledare eller scrummaster. I dessa roller visar Erika ett tydligt och motiverande ledarskap. Erika har erfarenhet av flera projektmetoder som till exempel RUP och SCRUM och hon har även en Prince2-certifiering.

Egenskaper

Erika är en engagerad, analytisk och strukturerad konsult. Hon har ett tydligt och motiverande ledarskap.

Konsultens CV

 • Arbetsförmedlingen

  2017 -

  Kravanalytiker

  Uppdrag: Projektet syftade till att vidareutveckla och förvalta systemen Planeringsverktyget och Digitala skrivbordet. Projektet arbetade agilt enligt metoden scrum i ett team om ca 7 personer med release ungefär var tredje vecka.

  Ansvar: Erika har haft flera roller i projektet. I rollen som kravanalytiker var Erikas främsta uppgift att arbeta fram och detaljera kraven för ny funktionalitet tillsammans med produktägare, UX och specialister i verksamheten. Kraven dokumenterade Erika i Jira som User Stories med acceptanstestkriterier och estimerades tillsammans med resten av teamet.

  I rollen som scrum master var Erikas ansvar att planera sprintar och hantera den dagliga verksamheten med problemhantering, morgonmöten osv.

  Erika har också haft ansvar för support av systemet genom att hantera felrapporter från användare i ServiceNow.

  Tekniker/Verktyg: JIRA, agilt arbetssätt, Scrum

 • Capgemini

  2014 - 15

  Teamledare

  Erika var teamledare för ett team på ca 10 konsulter. Hon coachade dem i deras karriärplanering på olika sätt och hjälpte dem att hitta rätt i Capgeminis processer. Hon planerade möten och aktiviteter för Digital management teamet och var aktiv i rekryteringsprocessen. Erika ingick i Digital Managements ledningsgrupp.

 • Skatteverket

  2014 - 17

  Systemanalytiker, Delprojektledare, Scrum master

  Uppdrag: Projektet syftade till att migrera funktionalitet och data från ett gammalt komplext system med många integrationer till ett nytt och modernt.

  Ansvar: Erika har i projektet haft flera olika roller. I rollen som systemanalytiker var Erikas uppgift att arbeta fram kraven för det nya systemet baserat på hur det gamla fungerade. I första hand med hjälp av intervjuer av sakkunniga, men även genom att titta i programspecar och manualer för det gamla systemet. Kraven har sedan dokumenterats som bl.a. användningsfall och regeldokument, flödesdiagram och modeller i RSA.

  I rollen som delprojektledare var Erikas ansvar att ta hand om budget, resursplanering, problemhantering och planering av den dagliga verksamheten för teamet. Teamet bestod av ungefär 15 personer.

  I rollen som scrum master var Erikas ansvar att planera sprintar och hantera den dagliga verksamheten med problemhantering, morgonmöten osv.

  Erika hade även rollen som CCM, där hon var ansvarig för felhanterings- och förändringsprocessen i projektet, där ingick arbetsuppgifter som att hålla i CCB-möten, och se till att processen följs.

  Tekniker/Verktyg: JIRA, RSA, RUP, Scrum, ClearCase, Quality Center, Unix

 • Föräldraledig

  2012 - 13

  Föräldraledig

 • Skatteverket

  2011 - 12

  Scrum master, systemanalytiker

  Uppdrag: Tina/VIP programmet innehöll två av Skatteverkets högst prioriterade projekt, TINA syftande till att utveckla taxeringen i ny applikation och VIP syftade till att utveckla återanvändbara komponenter för resterande verksamhet.

  Ansvar: Erikas ansvar som systemanalytiker var att arbeta fram kraven för de nya delarna i systemet, samt att förändra kraven i de fall befintlig funktionalitet behövde förändras. Detta gjordes i första hand genom djupintervjuer med sakkunniga personer. Resultatet dokumenterades i användningsfall och modeller ritades i Rational Rose. Erika var även scrum master för ett team med ca 9 personer, vilket innebar ansvar att ta hand om planering av sprintarna, problemhantering och den dagliga verksamheten för teamet.

  Tekniker/Verktyg: RUP, Scrum, ClearCase, Quality Center, Unix, Rational Rose.

 • Föräldraledig

  2010 - 11

  Föräldraledig

 • Kronofogdemyndigheten

  2008 - 09

  Systemutvecklare, systemtestare

  Uppdrag: Utveckling av ett nytt handläggarsystem som hanterar skuldsaneringsärenden för Kronofogdemyndigheten.

  Ansvar: Erika var ansvarig för utveckling av delar av systemet från databaslagret till GUI-utveckling, Erika hjälpte även till att testa systemet när extra insatser behövdes.

  Tekniker/Verktyg: Java, Java Script, HTML, SQL. Eclipse, Clear Case, Quality Center, scrum, RUP.

 • Stockholms läns landsting

  2006 - 08

  Systemutvecklare, kravhantering

  Uppdrag: Utveckling, kravhantering och support av en patientportal för vårdkontakter kallad "Mina vårdkontakter" för Stockholms läns landsting.

  Ansvar: Erika var ansvarig för att ta fram nya krav och utveckla ny funktionalitet i systemet. Erika hade även ansvar för att hantera förvaltning och support av systemet.

  Tekniker/Verktyg: Lotus Notes R7.x, Java, Java Script, HTML/XHTML, webservices och XML, Quality Center.

 • Stockholms läns landsting

  2006 - 07

  Systemutvecklare, systemanalytiker

  Uppdrag: Utveckling och support av ett ärendehanteringssystem på landstingets avdelning för beställarevård.

  Ansvar: Kravarbete, nyutveckling, införande och support av systemet. Erika gjorde även en migrering av gammal data från föregående system.

  Tekniker/Verktyg: Lotus Notes R.7.x

 • Atlas Copco Tools & Assembly Systems

  2005 - 05

  Systemutvecklare

  Uppdrag: Utveckling av en flödesapplikation som hanterar godkännandeprocessen av förändringsförslag.

  Ansvar: Utveckling av systemet, driftsättning och support.

  Tekniker/Verktyg: Lotus Notes R6.x.

 • Metso Paper Service AB

  2005 - 05

  Systemutvecklare, kravhantering

  Uppdrag: Ta fram krav och utveckla ett webbaserat system för att söka efter produktblad på företagets hemsida.

  Ansvar: Kravhantering och utveckling av systemet, driftsättning och support.

  Tekniker/Verktyg: Lotus Notes R6.x, Java Script, HTML.

 • Securitas Svenska AB

  2005 - 05

  Systemutvecklare

  Uppdrag: Utveckling och support av företagets hemsida.

  Ansvar: Support och nyutveckling av systemet.

  Tekniker/Verktyg: Lotus Notes R6.x, Java Script, HTML/XHTML.

 • Fastigo

  2004 - 06

  Systemutvecklare, kravhantering

  Uppdrag: Kravhantering och utveckling av ett webpubliceringsverktyg för företagets hemsida.

  Ansvar: Nyutveckling av systemet.

  Tekniker/Verktyg: Lotus Notes R7.x, Java Script, HTML/XHTML.

 • VSM (Viking Sewing Machines)

  2004 - 05

  Systemutvecklare, kravhantering

  Uppdrag: Utveckling av en webbaserad applikation där företagets återförsäljare kan rapportera fel på produkterna via företagets hemsida.

  Ansvar: Kravhantering och utveckling av systemet och support.

  Tekniker/Verktyg: Lotus Notes R6.x, Java Script och HTML.

 • Utfors

  2001 - 01

  Systemutvecklare

  Uppdrag: Utveckling av ett CRM-system för att stödja sälj, support och leveransprocesser.

  Ansvar: Design av rapporter i Visio och utveckling av dessa i Crystal Reports, med hjälp av lagrade procedurer och vyer i SQL.

  Tekniker/Verktyg: Clarify eFrontOffice/Oracle/Crystal Reports.

 • ABB Financial Services

  2000 - 01

  Systemutvecklare, kravhantering

  Uppdrag: Utveckling av ett nytt webbaserat affärsstödsystem för leasing- och avbetalningsaffärer.

  Ansvar: Kravhantering och utveckling i Lotus Notes, design av ny funktionalitet, utveckling av GUI-prototyp och GUI-ansvarig i projektet.

  Tekniker/Verktyg: Treskiktslösning med Lotus Notes Domino R5/COM/SQL Server 7.0. Lotus designer, PhotoShop, Dreamweaver.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Processutveckling, Projektledning, Utbildning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Kravanalys, Kravmodellering, Workshopledning

 • - Metoder & Processer

  Continious Delivery, KANBAN, Prince2, Continuous Integration, Controlling and Reporting, PEJL, Agila metoder allmänt, REQB, RUP/UP, Scrum

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Mentor

 • - Projektfaser

  Förstudie, Test, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Strategisk testledning, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Systemtestning, Quality center

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Postorder/ e-handel, Hälso-Sjukvård, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Stat/kommun/Landsting

 • - Roller

  Lärare, Systemförvaltare, Testare, Coach, Delprojektledare, Kravanalytiker, Systemanalytiker

Anställningar

 • 2008 -

  Konsult, Capgemini

 • 2006 - 2008

  Konsult, Modul 1 AB

 • 2004 - 2006

  Konsult, Femfemfem

 • 2000 - 2002

  Konsult, Cambridge Technology Partners

Utbildningar

 • 2012 - 12

  Effektiv kravhantering, Konsultbolag1

 • 2012 - 12

  REQB, Konsultbolag1

 • 2012 - 12

  ITIL Essentials, E-learning Capgemini

 • 2011 - 11

  Certified Scrum Master, Crisp

 • 2011 - 11

  PRINCE2 Foundation, Capgemini

 • 2009 - 09

  Enterprise JavaBeans 3.0, Informator

 • 2009 - 09

  Oracle Policy Automation, Capgemini

 • 2008 - 08

  Webbutveckling med Java och Struts, Modul 1

 • 2007 - 07

  Objektorienterad programmering med Java, Modul 1

 • 2003 - 04

  Företagsekonomi 20p, Södertörns högskola

 • 2002 - 03

  Socialantrolpologi, Stockholms universitet

 • 2001 - 01

  Objektorienterad Analys & Design, Cambridge Technology Partners

 • 1998 - 99

  Praktiskt retorik, Södertörns högskola

 • 1996 - 99

  Högskoleingenjör, KTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68