Dela

Karl Lindfors

 • Systemutvecklare .Net
 • Scrum Master

Översikt

Karl har arbetat med systemutveckling sedan 1999 och har gedigen erfarenhet av systemutvecklingsprojekt inom flera olika typer av branscher som försäkring, petroleum, papper, stål och läkemedelsindustrin. Han har arbetat som full stack utvecklare på Microsoft plattform inom flera projekt och arbetat så väl med databaser, affärslager samt GUI både som klient applikationer och web.

Certifieringar:
Certifierad ScrumMaster, 2017-02-07
70-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, 2014-06-18

Egenskaper

Karl är effektiv och kvalitetsmedveten, arbetar gärna i team och med nära kundkontakter. Han är resultatorienterad och vet hur man prioriterar. Karl är van vid att ta ansvar och se till att driva uppgifter i mål.

Konsultens CV

 • Anticimex Försäkring

  2014 - 16

  Systemutvecklare

  Solvens II
  Projektet skulle ta fram en lösning för att samla in data och skapa underlag för rapportering av Solvens II.
  Drivit utvecklingen av webbaserat GUI, utvecklat i MVC. GUI ska hantera inmatning av data samt workflow hantering av rapport genereringen.
  Backendutveckling för GUI. Affärsregler och regler kring versionshantering av data samt Unit tester. Entity Framework 6 har använts som O/R mapper.
  Utvecklingen av Solvency II rapporter har skett med Stored Procedures i SQL Server.
  Datalagret i SQL Server skulle också uppfylla krav gällande versionshantering.
  Utveckla interface för programvara som översätter data till XBRL-formatet som används vid rapportering till Finansinspektionen.
  Projektet har drivits agilt, Team Foundation Server har använts i agila utvecklingen med att hantera backlog, sprintar och workitems samt för källkodshantering.

  Tekniker som använts: .Net, C#, MVC 5, Webapi, Bootstrap, SQL Server, SSIS, JQuery, JavaScript, HTML, CSS, JQuery, TFS 2012, Entity Framework 6, Automapper

 • Trygg-Hansa

  2014 - 14

  Systemutvecklare

  Systemutvecklare
  iClaims
  Systemutveckling backend av tjänst för kunder att anmäla skador via internet. Tjänsten skulle ha funktionalitet för att ta emot dokument och bilder.
  Arbetet innefattar WCF-tjänst som tar emot information om ett försäkringsärende från GUI-skiktet och spara ner informationen i SQL Server. Bilder och dokument skickades via mail till skadehanläggare.
  Roll: Systemutvecklare
  Miljö: Visual Studio 2010, C#, WCF, TFS 2010, SQL Server 2005,SSIS, HP Quality Center 9.2

 • Trygg-Hansa

  2014 - 14

  Systemutvecklare

  Norwon II
  Tillägg av funktionalitet av befintliga internetbaserade säljflöden för försäkringar i Norge. Affärsmässigt mål var att ge möjlighet att ha kampanjer och rabatter för de kunder som räknar på premier via internet. Samt att befintliga kunder ska kunna att beräkna premier.

  Utveckling av WCF-tjänster som tar emot information från GUI. Utveckling av logik för att hantera inmatad information samt kommunikation mot bassystemen.
  Roll: Systemutvecklare
  Miljö: Visual Studio 2010, C#, WCF, TFS 2010, SQL Server 2005, HP Quality Center 9.2

 • Trygg-Hansa

  2013 - 13

  Systemutvecklare

  Mobile 2.0
  Utveckling av internet-baserade säljflöden av försäkringsprodukter. Projektets affärsmässiga mål var att öka försäljningen genom att i tillägg till traditionella datorer nu även med responsiv design nå ut till användare med surfplattor och smarta telefoner. Parallellt med detta arbetade projektet mot ett tekniskt mål att bygga upp en serviceorienterad arkitektur.
  Arbetet innefattade utveckling av WCF-tjänster vilka servar GUI-skiktet med efterfrågat data efter applicering av internet-specifik affärslogik.
  Tjänsterna kommunicerar nedåt i arkitekturen med generella tjänster alternativt bryggtjänster mot bassystemen.
  Roll: Systemutvecklare
  Miljö: Visual Studio 2010, C#, WCF, TFS 2010, SQL Server 2005, HP Quality Center 9.2

 • Fortum ESD

  2010 - 13

  Systemutvecklare

  New Connection
  Effektivisering av processen för att skapa nya elanslutningar.
  Utveckling av webapplikation samt WCF tjänster.
  WCF tjänster används för att hämta data från underliggande system.
  Tekniker som använts: WCF, .NET 3.5, C#, Asp.Net, Web.Forms, HTML, CSS, JQuery, Powershell, Enterprise Library 4.0, SQL, Oracle 10

 • Fortum ESD

  2010 - 11

  Systemutvecklare

  FDMMS
  Utveckling av tjänster för att stödja ett system för mobila meddelanden
  till Fortum Distributions kunder. Uppdraget omfattar vidareutveckling
  av den tjänsteplattform byggd i .NET som togs fram i New
  Connection-uppdraget.
  Tekniker som använts: WCF, .NET 3.5, C#, Enterprise Library 4.0, SQL, Oracle 10

 • Fortum ESD

  2010 - 11

  Systemutvecklare

  Effektivare frånkopplingsprocess
  Processen för att frånkoppla elkunder som inte betalat i tid skulle
  automatiseras med hjälp av ett nytt IT-stöd. En fil med kunduppgifter läses in
  maskinellt, och därefter skulle anrop till oberoende tjänster äga rum.
  Uppdraget omfattar vidareutveckling av den tjänsteplattform byggd i
  .NET som skapats av projektet New Connection.
  Tekniker som använts: WCF, .NET 3.5, C#, Web Services, Enterprise Library, SQL, Oracle 10

 • SSAB

  2007 - 10

  Systemutvecklare

  Odin - Operations Data Information
  Utveckling av program(VB.NET) för att ta emot och hantera XML
  meddelanden, innehållandes data om producerade material.
  SOA design med XML web tjänster samt WCF tjänster.
  Design av databas i SQL Server 2005.
  Webapplikation som används för att söka och spåra material i
  produktionsflödet.
  Windows forms applikation för administrering av arbetsskift och arbetslag
  på produktionslinjer.
  Tekniker som använts: .Net, VB.Net, Windows.Forms, Web.Forms, Web Services, Windows Services

 • Astra Zeneca

  2006 - 06

  Systemutvecklare

  Konvertering produktionsportal ASP -> ASP.NET
  Uppgradering av ASP/HTML sidor i befintlig portal till ASP.NET
  Tekniker som använts: .Net, VB.Net, Asp.Net, HTML, Web.Forms, Oracle, SQL,

 • Astra Zeneca

  2006 - 06

  Systemutvecklare

  Central Användar Hantering
  Utveckling av webgränssnitt(VB.Net)och databas(Oracle) för att
  hantera inloggning samt administration av användare på
  tablettpressar. Implementationen innefattade samarbete och testning
  tillsammans med leverantören av tablettpressar.
  Tekniker som använts: .Net, VB.Net, Asp.Net, Web.Forms, HTML, Windows Services, SQL , Oracle

 • Stora Enso Kvarnsveden

  2005 - 06

  Systemutvecklare

  ProfileManager
  Utveckling av mjukvara för att samla in processdata från maskin för
  papperstillverkning samt användargränssnitt för att visa ytprofiler och
  defekter.
  Tekniker som använts: .Net, VB.Net, SQL Server 2005, Windows Forms

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MSSQL Server Integration Services, MS SQL-server, Oracle

 • - Verktyg & Middleware

  Atlassian Jira, Git, Jenkins, MS Visual Studio, Team Foundation Server, Entity Framework, MVC.net, Windows Communication Foundation, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  AngularJS, HTML, HTML5, Javascript, Jquery, PL/SQL, PowerShell, SQL, Visual Basic .NET, XML, Angular 2, ASP.NET, C#, MS .NET, MVC, Typescript

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Databaskonstruktion, Datalager

 • - Systemtyper

  Systemintegration, Windowsapplikationer, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system

 • - Branscherfarenhet

  Energi, Läkemedelsindustri, Skog och Papper, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Försäkring

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år

 • - Roller

  Systemanalytiker, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2010 - 2016

  Systemutvecklare, Sigma IT & Management AB

 • 2005 - 2010

  Senior konsult/Systemutvecklare, Plantvision AB

 • 2002 - 2005

  Systemutvecklare, Benima Mellan AB

 • 1999 - 2002

  Systemutvecklare, Pronyx

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Certified ScrumMaster, Crisp

 • 1996 - 99

  Högeskoleingenjör, KTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Magnus J Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0709 - 38 31 38