Dela

Per-Åke Engström

 • Seniorkonsult
 • Projektledare
 • Interimschef

Översikt

Har sedan år 2001 arbetat som konsult med projektledning, utveckling av BI-/ERP-/CRM-lösningar, samt med interimsuppdrag inom ekonomi och administration.
Tidigare arbetslivserfarenhet som ekonomichef/administrativ chef på företag av olika storlek och branscher samt som auktoriserad revisor, specialiserad på IT-revision och registeranalys.
Arbetar gärna med BI-utveckling där ekonomi- och verksamhetskunskap går väl i hand med förståelse för underliggande systemstöd och vilka möjligheter detta ger för insamling, bearbetning och presentation av data.

Egenskaper

Ekonom med stort intresse för IT som verksamhetsstöd.
Kan prata både med ekonomer och IT-specialister vilket underlättar vid förstudier och kravspecificeringar av verksamhetslösningar.
Ser inget som omöjligt utan vet av erfarenhet att det går att hitta en lösning om problem plockas ned till hanterbara storheter som är förståeliga för alla parter.

Konsultens CV

 • Fastighetsbolag

  2015 - 16

  Seniorkonsult, BI-lösning

  Utveckling av BI-lösning med data från ekonomisystemet Unit4 Agresso samt benchmarkingdata från IPD. Initialt gjordes en förstudie och utvärdering av produkterna QlikView respektive Qlik Sense där valet slutligen föll på QlikView på grund av vissa eftersökta funktioner. Lösningen ersatte och utvidgade tidigare rapporteringslösning mot befintligt affärssystem. Resultaträkningar på flera nivåer och dimensioner inklusive nedbrytning per kvadratmeter, olika typer av nyckeltal kompletterat med benchmarking och portföljanalys av fastighetsbeståndet.

 • Mjukvarubolag

  2014 - 14

  Seniorkonsult, lösning för koncernrapportering

  Bolaget förvärvade nya dotterbolag och ville hitta en kostnadseffektiv lösning för koncernrapportering utan att behöva lägga upp och underhålla dotterbolagen i moderbolagets ekonomisystem. Framtagen lösning innebar att dotterbolagens data fanns tillgängligt och tillrättalagt för rapportering och analys i moderbolagets ekonomisystem utan att bolagen behövde läggas upp i systemet. Lösningen innefattade även kontokonvertering och valutaväxling.

 • Universitet

  2012 - 13

  Projektledare, införande av Avtalsreskontra

  Leverantörens projektledare vid utveckling och införande av en Avtalsreskontra i ekonomisystemet Unit4 Agresso inklusive koppling till diariesystemet W3D3. I en fas två utvecklades även ett webgränssnitt.

 • Statligt verk

  2011 - 12

  Projektledare, nytt projektuppföljningssystem

  Leverantörens projektledare vid dels översyn av ekonomisk modell och rapportering från ekonomisystemet Unit4 Agresso och dels utveckling av nytt projektuppföljningssystem. Måluppfyllelse att huvuddelen av projektadministration, planering, rapportering och analys skulle ske via web.

 • Statligt verk

  2009 - 10

  Delprojektledare, integration Fastighetssystem

  Kundens Delprojektledare för kravspec och implementation av affärssystemet Agresso som integrerat system till nytt Fastighetssystem under utveckling. Agresso hanterade funktioner för huvudbok, kund- och leverantörsreskontra samt betalningar.

 • Innehållsleverantör

  2007 - 08

  Projektledare och Seniorkonsult, BI-lösning

  BI-lösning med data från ekonomisystemet Unit4 Agresso och CRM-systemet SuperOffice. Webbaserade rapporter beställdes via intranätet och användes för intäkts- och lönsamhetsanalyser i flera olika dimensioner och aggregeringsnivåer. BI-lösningen byggde på MS SQL Server BI produkter med Reporting Services som användargränssnitt.

 • Mediabolag

  2006 - 07

  Projektledare, implementation ERP-system

  Leverantörens projektledare vid uppgradering av respektive nyinstallation av ekonomisystemet Unit4 Agresso i totalt fyra bolag. Uppgradering samt utökning av Agresso på två bolag inklusive byte av databas från Oracle till MS SQL server. Byte av ekonomisystem till Agresso på ytterligare två bolag inklusive konvertering av data från tidigare system. Utbildning av personal avseende nya rutiner och system.

 • Telecombolag

  2004 - 05

  Projektledare, uppgradering ERP-system

  Kundens Projektledare för uppgradering av samt utvidgning av affärssystemet Agresso med Tid & Projektmodul samt Elektronisk fakturahantering, EFH. Kravspec, upphandling, implementation samt utbildning av personal.

 • Callcenterverksamhet

  2002 - 03

  Interim Ekonomichef och Projektledare, ERP-system

  Ansvarig för den löpande ekonomiska verksamheten samt kundens Projektledare för hemtag av outsourcad ekonomifunktion inklusive implementation av ekonomisystemet Unit4 Agresso.
  Utveckling av lösning för Resultat- och Balansbudget inklusive Working Capital och Cash Flow analys.

 • Telekombolag

  2001 - 01

  Interimschef, uppbyggnad ny ekonomifunktion

  Tf Administrativ chef för en nybildad bolagsgrupp bestående av tio bolag med en omsättning på 10 miljarder kr, som i ett senare skede skulle säljas ut. Ansvar att från grunden bygga upp en ny ekonomifunktion med rutiner och systemstöd för den nya underkoncernen. Överlämning och stöd till nyrekryterad ledning.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, iOS, MS Internet Information Server, Windows 2008 Server, Windows 7, VM

 • - Databashanterare

  FileMakerPro, Oracle, MS Access, MS SQL-server, MSSQL Server Integration Services

 • - Affärssystem

  CROM, Dynamics AX, Guda, Navision, Hogia, Scala, Agresso, SuperOffice

 • - Modulkunskap affärssystem

  Anläggnings-/Inventarieregister, Inköp/lager, Lönehantering, Material-/ Produktionsstyrning, Order/Distribution, PA/Human Resource, Säljstöd/ Marknadsföring, Fakturering, Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Tidrapportering, Controlling, Projektredovisning/Projektstyrning, Redovisning

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Visual Studio .NET, MS Explorer, SharePoint 2013, SharePoint Online, Visio, MS Office, MS Project, MS Reporting Services, QlikView

 • - Utvecklingsspråk

  Cobol, CSS, MS .NET, Pascal, Webservices, Visual Basic .NET, SQL, VBA

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Affärsplanering, Affärsutveckling, Business restructuring, Förändringsledning, Medicinteknik, Organisationsutveckling, Processutveckling, Projektrevision, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, ERP Implementation, Kravanalys, Projektledning

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Försäljning

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Val av utvecklings- och produktionsmiljö, CRM Project systems

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Kravformulering, Leverantörsanalys, LOU, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, Controlling and Reporting

 • - Ledarskap

  Fackförhandlingar, Ledarskap allmänt, Rekrytering & Personalutveckling, Interimsledning, Kansli och administrativ chef, Operativ ledning

 • - Projektfaser

  Drift, Test, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Effekt- och nyttohemtagning, Infrastruktur och logistik, Projektadministratör/assistent, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Acceptanstestledning, Testledning, Funktionstestning, Systemtestning

 • - Fast datakommunikation

  Datakommunikation allmänt, Ethernet, LAN, TCP/IP

 • - Drift/Support/Service

  Installation/underhåll, Nätverksadministration, Användarsupport, Drift/Support/Service allmänt

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Gateways och modem, Routrar

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Riskanalys

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt, Datalager, Datawarehousing

 • - Systemtyper

  Systemförvaltning, Data Warehouse, Operativsystem och drivrutiner, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer, Beslutstöd- och BI-system

 • - Tillämpningar

  Butiksdatasystem, e-handel, Elektronisk fakturering, Ärendehanteringssystem, Billing-system, Finanssystem, Affärssystem, CRM-system

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Hälso-Sjukvård, Postorder/ e-handel, Bank & Finans, Medicinsk Teknik, Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år, civ.ek

 • - Roller

  Systemförvaltare, Testare, Testledare, Affärsutvecklare, Coach, Förändringsledare, Lösningsarkitekt, Organisations-och Processkonsult, Projektadministratör, Team-ledare, Utredare, Utvecklare/Programmerare, Workshopledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Interimschef

 • - Kommunikation & Information

  Grafisk identitet och profil, Utbildningsmaterial, Förändringskommunikation, Internkommunikation, Intranät, Presentationsteknik, Engelska

Anställningar

 • 2008 -

  Seniorkonsult/CEO, Conira AB

 • 2005 - 2007

  Seniorkonsult, Cinteros AB

 • 2001 - 2004

  Management konsult, Ansero AB

 • 1999 - 2000

  Ansvarig organisationsutveckling/COO, Telia InfoMedia Reklam AB

 • 1997 - 1998

  Ekonomichef/CFO, Telia Infomedia Respons AB

 • 1996 - 1996

  Projektledare, Svensk Exportkredit AB

 • 1994 - 1995

  Administrativ chef, Merimedic AB

 • 1991 - 1993

  Auktoriserad revisor, KPMG Bohlins AB

 • 1990 - 1990

  Administrativ chef, PenningmarknadsCentralen PmC AB

 • 1986 - 1989

  Revisor, KPMG Bohlins AB

 • 1984 - 1985

  Taxeringsinspektör, Skattemyndigheten

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Microsoft Power BI, Addskills Cornerstone

 • 2013 - 13

  Microsoft Sharepoint med BI-portal, Cornerstone

 • 2010 - 14

  Certified Developer/Designer QlikView, Qlik Sense, QlikTech

 • 2007 - 09

  Konsultutbildning Unit4 Agresso affärssystem, Agresso Academy

 • 2006 - 06

  MBS Certified Professional, Applications (MS CRM), Cornerstone

 • 1986 - 92

  Revisorsexamen (krav för auktorisation), FAR/IREV

 • 1984 - 86

  Enstaka kurser (Skatte-/Handels-/Associationsrätt, IT), Stockholms Universitet

 • 1984 - 85

  Landskanslistexamen (Svenska skattesystemet), Skattemyndigheten

 • 1981 - 84

  Ekonomexamen (Redovisning & finansiering), Lunds Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025