Dela

Mats Adolfsson

 • Teknisk Projektledare
 • IT-säkerhet
 • Systemarkitektur

Översikt

Mats har en lång erfarenhet av roller såsom linjechef, teknisk projektledare, mjukvaruutvecklare och systemarkitekt. Han har en mångårig och bred erfarenhet av arbete inom olika delar av IT-branschen. Under dryga 20 år har han arbetat med krav, metodik, säkerhets-, design- och arkitekturfrågor, projektledning, utbildning och systemutveckling.

Egenskaper

Mats trivs att att arbeta i och leda projekt, helst med tekniskt innehåll. Han har lätt för att förstå sammanhang och snabbt skapa sig en helhetsbild. Han tycker speciellt projekt som innefattar direkt kundkontakt och gärna ansvar för dessa kontakter och har de senaste åren börjat brinna för IT och informationssäkerhetsfrågor.

Konsultens CV

 • Saab Aerosystems AB

  2016 -

  Projektledare och biträdande förvaltningsledare

  Mats arbetade som projektledare och senare biträdande förvaltningsledare för ett Application Life cycle managementsystem med fokus på versionhanteringa av säkerhetskritisk mjukvara. I uppdraget dels det dagliga arbetet på förvaltningen med ledning av systemadminstratörers och supportens arbete, dels projektledning i projekt främst med fokus på informationssäkerhet och exportkontroll.

 • Sectra AB

  2011 - 15

  Utvecklingschef

  Utvecklingschef och projektledare på Sectra Orthopaedic Solutions. Avdelningen utvecklar mjukvara för preoperativ planering för ortopedioperationer. Produkten erbjuds även som en cloudbaserad onlinetjänst.
  Mats var personalansvarig linjechef för utvecklare och testare och ansvarig för utvecklingsprojekten inom orthopaedic solutions. I detta ingick även ansvar för regulatoriska frågor för medicintekniska produkter.
  Hans ansvar omfattade även drift och kundsupport för företagers medicinska onlinetjänst Sectra Preop Online. I detta ingick även ansvar för juridska frågor som utformning av kundavtal samt se till att vår tjänst EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG samt dess implementation i EUs alla länders landsspecifika lagstiftning och andra legala krav.

 • Autoliv Electronics AB

  2010 - 11

  Kravarbete och systemarkitektur

  I detta uppdrag arbetade Mats med kravarbete och systemarkitektur för Autolivs Nightvisionsystem. Han arbetade med att skapa en arkitektur för att stödja en produktlinje med ett flertal kunder och utforma ett arbetssätt för att stödja utvecklingen av denna och de kundspecifika produkterna. Utvecklingsarbetet skulle uppfylla Automotive SPICE och functional safety-standarden ISO 26 262. Kravarbetet skedde huvudsakligen med Doors.

 • Föräldraledig

  2009 - 10

  -

 • Saab Aerosystems AB

  2007 - 09

  Teamledare och kravanalytiker

  Mats uppdrag på Saab var att arbeta med utvecklingen av ett underhållsystem för Gripen. Han arbetade som teamledare för utvecklingsgruppen samt med krav-, arkitektur- och designarbete. Han var ansvarig för kundkontakter i tekniska frågor. Utvecklingen skedde för .NET-plattformen i C# och omfattade en klientapplikation och en databasserver.

 • Teligent AB

  2005 - 07

  Projektledare och technical lead

  Projektledare och technical lead/systemarkitekt på Teligents utvecklingsavdelning i Stockholm. Mats var ansvarig för ett projekt med tio medlemmar. Projektmedlemmarna var placerade i Stockholm och södra England. Projektet utvecklade en ny operation and maintenance-lösning för Teligents telekomplattform.
  Mats arbetade med teknologier som CORBA, XML samt ett antal datakom- och telekomprotokoll. Systemet utvecklades i Java, C++ och shellscript. Design, arkitektur och modellering gjordes i UML med verktygen Magic Draw och Microsoft Visio.
  Mats arbetade med teknologier som CORBA, XML samt ett antal datakom- och telekomprotokoll. Systemet utvecklades i Java, C++ och shellscript. Design, arkitektur och modellering gjordes i UML med verktygen Magic Draw och Microsoft Visio.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Dos, HP, MS Internet Information Server, VXWORKS, Apache HTTP Server, Linux, Windows 2008 Server, Windows 7, VmWare ESXi

 • - Databashanterare

  MS Access, MS SQL-server, mySQL, Oracle

 • - Verktyg & Middleware

  Ant, Domino, Hibernate, Jenkins, Lotus Notes, MySQL Workbench, Visual Studio .NET, Apache Jakarta/Tomcat, Atlassian Jira, CVS, Eclipse, JDBC, Jira, MS Visual Studio, Visio, MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  HTML5, Javascript, JUnit, SSL, XSD, C, C#, C++, HTML, PL/SQL, SQL, UML, XML, XSL, Java

 • - Hårdvara

  Sun, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Change Management, Information Management, Utbildning, Workshopledning, Kravanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Utredning, Medicinteknik

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Metoder & Processer

  ITIL, KANBAN, LEAN, Processer och metoder allmänt, PROPS, Agila metoder allmänt, Continious Delivery, Scrum

 • - Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt, Operativ ledning

 • - Projektfaser

  Projektering, Förstudie, Införande och överlämning, Test, Utveckling/Genomförande, Drift, Implementation, Systemering/Design/Krav

 • - Projektledning

  Inköp, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Configuration Management, Kvalitetssystem

 • - Test & Verifiering

  Systemtestning, Testautomatisering, Validering & Test - Mjukvara

 • - Fast datakommunikation

  LAN, TCP/IP, Unix, Datakommunikation allmänt, Ethernet

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport, Datadrift/övervakning

 • - Mobila Telesystem

  Mobilsystem allmänt

 • - Fasta Telesystem

  Telesystem allmänt, Transmissionsnät

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Bredband allmänt, Routrar

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Informationssäkerhetsspecialist, IT-säkerhet allmänt, Kryptering, Säkerhetsarkitekturer

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaskonstruktion, Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Fasta telesystem, Inbyggda system, Mobila telesystem, Operativsystem och drivrutiner, Realtidssystem, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Nätverk och kommunikation, Systemarkitektur - systemnivå, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer, O&M-system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Ärendehanteringssystem, OSS (Operational Support Systems)

 • - Branscherfarenhet

  Fordon, Säkerhet, Försvar, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning, Transport/Spedition/Flyg, Verkstad och Automotive, Forskning och utveckling (FoU), Medicinsk Teknik, Teleoperatörer

 • - Utbildning

  e-learning, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, civ.ing

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Systemingenjör, Workshopledare, Arkitekt, Designer, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Produktledare, Produktägare, Testare, Testledare, Utvecklare/Programmerare, Delprojektledare, Team-ledare

 • - Kommunikation & Information

  Integrerad kommunikation, Intranät, Utbildningsmaterial, Engelska

Anställningar

 • 2011 - 2015

  Utvecklingschef, Sectra

 • 2007 - 2011

  Konsult inom projektledning och kravarbete, Knowit Technology Managment

 • 2005 - 2007

  Projektledare och technical lead, Teligent

 • 1997 - 2005

  Konsult inom telekom management, AU-System/Teleca

 • 1994 - 1997

  Elevingenjör och projektledare/utvecklare, ABB

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Certified ScrumMaster®, Crisp/Scrum Alliance

 • 2014 - 14

  Utveckling av Grupp och Ledare, Firo AB

 • 2012 - 12

  Personuppgiftslagen med fokus på informationssäkerhet, Datainspektinen

 • 2000 - 00

  IT-arkitekt, Dataföreningen kompetens

 • 1989 - 93

  Civilingenjör i Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Håkan Deblén
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0724516010