Dela

Per Ander

 • Affärsutvecklare
 • Projektledare
 • Innovationsrådgivare

Översikt

Per har 20 års erfarenhet av affärsutveckling, innovation och projektledning, inom främst miljö, energi, hälsa och hållbar utveckling. Per jobbar gärna med ett personligt/individuellt konsultstöd, men också i rollen som drivande i mindre arbetsgrupper. I rollen som affärsutvecklare, projektledare och innovationsrådgivare skapar han nytta i form av:
• En bra arbetsstruktur som gör att deltagarnas kreativitet ökar i ett projekt
• Konkreta handlingsplaner som kan användas i olika beslutsprocesser
• En positiv utveckling av nya relationsnätverk som ger stöd i ett strategiskt arbete

Egenskaper

Per har en analytisk förmåga som gör att han har lätt att se samband. Per använder ofta sin förmåga att se kopplingar mellan orsak och verkan i komplexa strukturer, för att leverera bra beslutsunderlag. Per är kreativ och har en drivkraft för hållbara utveckling. Han vet hur man kopplar samman idéer och människor så att det uppstår nya möjligheter, och att detta leder processer vidare i önskad riktning. Per är lyhörd och handlingskraftig, och har lätt att skapa förtroende. Skicklighet att bygga relationsnätverk som leder till en kollektiv drivkraft mot uppsatta mål, är ofta uppskattat i uppdrag där Per medverkar.

Konsultens CV

 • Kvadrat Management

  2016 - 16

  Marknadsförare

  Marknadsföring och utveckling av nya affärsnätverk är en av Pers styrkor. Under hösten 2016 har Per haft ansvar att marknadsföra Kvadrats tjänsteutbud till kommuner och de gröna näringarna.

 • AMG Ander Management Group

  2015 - 16

  Affärsutvecklare

  Utveckling av affärsmodell för delningsekonomi inom privat och offentlig sektor. Modellen kommer att presenteras under 2016 för aktör på den svenska marknaden inom IT, bank, försäkring, transport, servicetjänster och utbildning. Nyttan är att kunderna får en handlingsplan för att sätta sitt eget överskottet av resurser i rörelse, och därmed skapa både ekonomiska och miljömässiga vinster.

 • Innovationsgruppen

  2013 - 15

  Verksamhetsutvecklare

  Projektledning från produktidé till lanseringsfärdig produkt inkl. en filmproduktion i samarbete med SVT-filmteam. Leverans av olika utvecklingsförslag och samordning av kontaktvägar till rätt beslutsfattare.

 • Capgemini

  2011 - 13

  Senior konsult

  Utveckling av handlingsplaner och beslutsunderlag för att skapa regionala aktiviteter i linje med Den nationella innovationsstrategin. En större regional myndighet satte högt värde på insatserna, då de fick tidig information om sökbara projektmedel till sin regionala utveckling.

 • AMG Ander Management Group

  2009 - 11

  Hållbarhetskonsult

  Fokus på Business Administration inom Hållbar Utveckling. Under 2009 genomfördes delar av en marknadsanalys i England för vidare information till LRF. Under samma period valde jag också att ta lektioner i affärsengelska på English Language Centres i London www.ecenglish.com

 • Frontwalker/Pondra

  2007 - 09

  Marknadförare

  Bearbetning av större medlemsorganisationer och kommuner med målet att få dem att bli kunder till Hållbarhetsportalen och börja skapa egna hållbarhetsredovisningar. Marknadsföringen ledde till att både en nationell medlemsorganisation och en av Sveriges största kommuner blev kunder.

 • Naturvårdsverket

  2005 - 06

  Projektledare

  Projektledning och samordning mellan de 16 nationella miljökvalitetsmålen och regionala aktörer. Största nyttan i projektet vara att ett antal delprojekt startades upp regionalt, som senare gav lokala miljövinster.

 • SweLife Service Center

  2002 - 07

  VD

  Planering och utveckling av en IT-plattform (Hållbarhetsportalen) för hälsoekonomiska och miljöekonomiska beräkningar och beslutsunderlag. Försäljning av systemet till Frontwalker 2007.

 • WM-data

  1999 - 01

  Account Manager

  Ansvar för kundkontot på Vattenfall och budgetansvar på 85 mkr. Utnämnd till vinnare i gruppen utbildade Affärsprojektledare inom koncernen. Samordning av säljorganisation på 40 personer.

 • Norrtälje Energi

  1999 - 99

  Installationsprojektledare

  Projektledning vid installation av debiteringssystem för att möta kraven i samband med avregleringen på den svenska energimarknaden. Installationen gav en bättre systemstruktur för kunden, vilket kom till nytta då verksamheten senare skulle övergå till ny ägare.

 • Ragn-Sells

  1995 - 98

  Projektledare

  Projektledning från start till färdig miljöcertifiering, samt upphandling och integration av CRM-system för att samordna ekonomi-, produktions- och marknadsfunktionen. Största nyttan var tidsvinsten som skapades, då 18 lokala driftkontor kopplades samman digitalt.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Abalon, Hogia, SuperOffice

 • - Modulkunskap affärssystem

  Tidrapportering, Projektredovisning/Projektstyrning, Säljstöd/ Marknadsföring

 • - Verktyg & Middleware

  MS Office, MS Project, MS Sharepoint, Sharepoint

 • - Standarder

  ISO 14001, ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Business restructuring, Förvärvsintegration, Processutveckling, Produktledning, Programledning, Workshopledning, Affärsplanering, Förändringsledning, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Projektledning, Verksamhetsutveckling allmänt, Affärsutveckling, Innovationsledning, Strategisk planering, Sustainability/Hållbarhet

 • - Marknadsföring

  Marknadsanalys, Marknadsintroduktion, Marknadsstöd, Marknadsundersökning, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster, Employer Branding, Marknadsplanering, Varumärke/branding, Profilering & positionering, Strategisk affärsplanering

 • - Försäljning

  Försäljningsledning, Försäljning

 • - IT-strategi

  CRM Project systems

 • - Upphandling

  Miljö- och sociala krav

 • - Metoder & Processer

  RUP/UP, Agila metoder allmänt, Processer och metoder allmänt, Ratten/Pilen, Scrum, Workflow management

 • - Ledarskap

  Interimsledning, Beteendevetenskap, Koncernledning, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, Operativ ledning, Psykologi, VD, Affärscoachning, Organisationskultur och värdegrund

 • - Projektfaser

  Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Contract management, Event Management, Projektledning, Innovationsledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetscertifiering, Change Management, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Dataspel/ Internetspel, e-handel, GIS, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Detaljhandel, Elektronikindustri, Fordon, Forskning och utveckling (FoU), Hälso-Sjukvård, Stat/kommun/Landsting, Försäkring, Energi, Skog och Papper

 • - Utbildning

  Workshopledning, Annan högskoleutbildning 2 år

 • - Roller

  Huvudprojektledare, Kommunikationscoach, Kommunikationsrådgivare, Kommunikationsstrateg, Coach, Delprojektledare, Kvalitetsansvarig, Omvärldsbevakare, Organisations-och Processkonsult, programledare, Talskrivare, Team-ledare, VD, Workshopledare, Förändringsledare, Affärsutvecklare

 • - Kommunikation & Information

  CSR, Engelska, Internkommunikation, Kampanjer, Kommunikationsplanering, Kommunikationsstrategi, Marknadskommunikation, Samhällskommunikation, Miljökommunikation, Lobbying

Anställningar

 • 2015 -

  Konsult - Affärsutveckling, AMG Ander Management Group AB

 • 2013 - 2015

  Verksamhetsledare, Innovationsgruppen

 • 2011 - 2013

  Capgemini, Senior konsult

 • 2009 - 2011

  Konsult - Affärsutveckling, AMG Ander Management Group AB

 • 2007 - 2009

  Marknadsansvarig, Frontwalker/Pondra

 • 2002 - 2007

  VD, Swelife Service Center

 • 1999 - 2001

  Key Account Manager, WM-data

 • 1995 - 1998

  Projektledare, Ragn-Sells

Utbildningar

 • 2011 - 11

  EF Language Learning Solutions Course, EF Cambridge

 • 2009 - 09

  Advanced Business English, English Language Centre, London

 • 2001 - 01

  Certifierad affärsprojektledare, WM-data/Huthwaite

 • 1995 - 95

  Miljöutbildning, Ragn-Sells/Tellus

 • 1991 - 92

  Diplomerad marknadsekonom, Sveriges Marknadsförbund

 • 1987 - 87

  Electrolux Business school, Electrolux

 • 1985 - 85

  Grundläggande Lantbruksutbildning, Sala Lantbruksskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Malin Rällsjö
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-660 97 87
Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363