Dela

Tommy Jakobsson

 • IT-arkitekt
 • Projektledare
 • Systemförvaltning

Översikt

Jag har varit verksam inom IT sedan 1987 och jobbar med Systemutveckling, Integration, Arkitektur och Projektledning.
Jag har samlat på mig en gedigen kunskap inom CRM- och ERP-system, Supply Chain och Logistik och har erfarenhet och kunskaper i allt från Lösningsarkitektur, Systemförvaltning, Projektledning och Test.

Egenskaper

Jag är en entusiastisk generalist med ursprung inom systemutveckling och med ett stort intresse för verksamhetsutveckling såväl som teknik vilket gör att jag trivs i en roll som länk mellan beställare och leverantör.

Konsultens CV

 • SAAB Aeronautics

  2017 -

  Verksamhetsarkitekt

  Projekt för utveckling av ett modellbaserat supportsystem för Gripen E

 • Arbetsförmedlingen Avdelningen Digitalatjänster

  2016 - 17

  Tjänsteutvecklare/Teamledare

  • Behovs-analys och kravhantering
  • Utredningar
  • Workshops och verksamhetsmodellering
  • Acceptanstester
  • Teamledare för tvärfunktionellt team för utveckling av responsiv attestlösning
  • Systemförvaltning enligt PM3

  Konsult med rollen som Tjänsteutvecklare på avdelningen Digitala Tjänster, enheten Externa Användare vilken ansvarar för systemstöd till Arbetsförmedlingens externa tjänsteleverantörer. Jobbar specifikt i ett projekt för framtagning av ett nytt systemstöd för avrop av Tolktjänster och ett annat projekt med förbättringar av leverantörsbetalningar.

 • Siemens Industrial Turbines

  2014 - 15

  Systemförvaltare

  System- och produktförvaltning av en Remote monitoring lösning för datainsamling av turbin data. I uppdraget ingick uppgifter som Utredningar, Kravanalys, Dokumentation, Systemutveckling, Test och Releasehantering. Verktyg som MS Visual Studio C# och TFS, MS SQL Server, MS Visio och Sparx Enterprise Architect.

 • Större svenskt industriföretag i västra Sverige

  2013 - 14

  Lösningsarkitekt/Systemutvecklare

  Integration mellan web-portal för inköp och ett system för administration av transporter. Elektroniska transportbokningar och bekräftelser samt spårning. Roll kravanalytiker, projektledning, test och utveckling. Projektet drevs agilt med Scrum.

 • IBS Enterprise AB/IBS Sverige AB

  2010 - 14

  Lösningsarkitekt/Systemutvecklare

  Till och från medverkat som underkonsult till uppdragsgivaren i ett antal installationsprojekt för MS Dynamics CRM integrerat mot IBS ERP system. Kunder: MECA, Axflow, Lifco, Bevego och J. F. Knudtzen (Norge) samt i framtagandet av lösningen tillsammans med IBS utvecklingsavdelning.

 • Paperlinx Europe

  2007 - 09

  Lösningsarkitekt/Projektledare

  Utveckling av en modul för elektroniska inköp av kontorspapper från tillverkare till grossist verksamhet. Integration mellan affärssystem från IBS och en integrationsplattform i Windows-miljö. Utrullning till Paperlinx Tyskland och England. Roll kravanalys, lösningsdesign, delprojektledning och test.

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  DB2/400, MSSQL Server Integration Services, mySQL, MS SQL-server, SQL server

 • - Affärssystem

  M3, Movex, IBS

 • - Modulkunskap affärssystem

  Fakturering, Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Inköp/lager, Material-/ Produktionsstyrning, Order/Distribution, Säljstöd/ Marknadsföring

 • - Verktyg & Middleware

  Enterprise Architecht (verktyg), Entity Framework, MS Project, Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation, xTrade, MS Office, MS Visual Studio, Team Foundation Server, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  Cobol, COM, COM+, ASP, HTML5, Javascript, Jquery, MVC, RPG, SOAP, SSL, Webservices, Visual Basic .NET, XSD, XSL, ASP.NET, C#, HTML, MS .NET, SQL, SQL Windows, UML, XML

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplanering, Affärsutveckling, Arkitekturramverk, Begreppsmodellering, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Make /& Buy Analyser, Metodstöd, Organisationsutveckling, Programledning, Strategiskt inköp, Utforma logistiksystem, Verksamhetsmodellering, Affärs och IT strategi, ERP Implementation, Kravanalys, Order- och leveransflöden, Produktledning, Projektledning, Supply chain management, Utredning, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Försäljning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  CRM Project systems, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö, IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt, Mentor, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Test, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Effekt- och nyttohemtagning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektadministratör/assistent, Agile project systems, Inköp, Projektledning, Projektledning inom Supply Chain, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumenthantering, Change Management, Dokumentation

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Acceptanstestledning, Testautomatisering, Testutveckling, Funktionstestning, Systemtestning

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport, Drift/Support/Service allmänt, Installation/underhåll

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  MongoDB, RavenDB, Databasadministration, Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, Systemtyper allmänt, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Systemarkitektur - systemnivå, Systemförvaltning, Systemintegration, Windowsapplikationer, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Internet of Things, AJAX, Elektronisk fakturering, Ärendehanteringssystem, Affärssystem, CRM-system, e-handel, SOA

 • - Branscherfarenhet

  Aerospace, Försäkring, Stat/kommun/Landsting, Transport/Spedition/Flyg, Detaljhandel, Konsumentelektronik, Postorder/ e-handel, Tillverkande Industri, Verkstad och Automotive

 • - Utbildning

  Systemvetenskap, Annan högskoleutbildning 1 år

 • - Roller

  Projektledning digitala medier, VD, Coach, Interimschef, Omvärldsbevakare, programledare, Testare, Utvecklare/Programmerare, Affärsutvecklare, Arkitekt, Delprojektledare, Enterprise Architecht, Facilitator, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Lösningsarkitekt, Produktledare, Produktägare, Projektadministratör, Scrum master, Systemanalytiker, Systemförvaltare, Team-ledare, Teknisk projektledare, Upphandlare, Utredare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Kampanjer, Pedagogik, Presentationsteknik, Sociala medier, Utbildningsmaterial, Engelska

Anställningar

 • 2017 -

  Ägare, Kangcono AB

 • 2012 - 2017

  IT Konsult, Apper Systems AB

 • 2011 - 2012

  Region chef och IT Konsult, Dfind Redpatch AB

 • 2007 - 2011

  Team-/ Produkt-chef/ IT Konsult, Iptor Konsult AB (f d IBS Konsult AB)

 • 2006 - 2006

  Team-/ Produkt-chef/ IT Konsult, IBS Integrator AB

 • 2001 - 2006

  Produkt-chef/IT Konsult, Mapics Solutions AB

 • 2000 - 2001

  Verksamhetskonsult IT, IBS NetCommerce AB

 • 1995 - 2000

  Team-chef/IT Konsult, IBS Sverige Syd AB

 • 1992 - 1995

  Systemutvecklare, DataFast AB

 • 1989 - 1992

  Systemutvecklare, Agria Försäkringar AB

 • 1987 - 1989

  Systemutvecklare, Överstyrelsen för Civil Beredskap

Utbildningar

 • 2013 - 13

  Dataföreningen Kompetens, Certifierad IT-arkitekt Master, Dataföreningen Kompetens

 • 1986 - 87

  Högskola ADB-linjen 40p, Kommunala Högskolan, Stockholm

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Håkan Deblén
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0724516010