Dela

Stefan Rudin

 • Affärsutveckling, Förändringsledning
 • Interimchef, VD
 • Processledare, Projektledning

Översikt

Stefan levererar alltid resultat i sin konsultroll som kunden blir mer än nöjd med. Stefan har drygt 25 års yrkeserfarenhet från ett antal branscher med fokus på förändrings arbeten. Han använder en generalists kunskaper och erfarenheter från tidigare yrkesroller i sin yrkesutövning. Stefan kan verka i de flesta branscher genom sin gedigna erfarenhet och kompetens. Stefan har verkat inom tjänste-, produkt- och offentligasektorerna. Stefan baserar sina erfarenheter bl.a. på rollen som VD/ledare i ett flertal branscher såsom IT-bolag, entreprenadbolag och startups inom produktbolag m.m.. Stefan också erfarenhet av roller som projektledare, processledare, kundtjänstchef, IT-chef, affärsområdeschef, avdelningschef, säljare, konsultchef, coach och managementkonsult.

Egenskaper

Stefan är bra på att leda sig själv, har självdisplin som gör att han utför det som är planerat och satt som mål. Är en ödmjuk och social man som tar stort ansvar i sina roller. Använder ett situations anpassat ledarskap i sin ledarroll.

Konsultens CV

 • Park&Villas, Grenna Hills Fastigheter

  2016 -

  Project manager

  Stefan är project manager för husbyggnationer

 • Science Park - SWEREUCE

  2016 -

  Affärsutvecklare, projektledare

  Stefan genomför en marknadsundersökning för ny patent sökt recyclingprodukt samt skall framtaga en affärsplan och sammanställa ett memorandum som skall användas för att kapitalisera ett nytt bolags uppstart

 • Sweden Water AB

  2013 - 14

  Processledare

  Projektet syftar till att designa och upphandla produktionsprocess för patentsökt produkt. Investeringskostnad ca: 22 miljoner

 • Sweden Water AB

  2013 - 14

  Projektledare

  Projekt att kravställa, utveckla, leverera ett trådlöst sensorstyrt detekteringssystem för föroreningar i vattenmiljöer!

 • Sweden Water AB

  2013 - 14

  Projektledare

  Uppstart av nytt företag med varumärkes och organisationsbyggnation!

 • Sweden Water AB

  2013 - 14

  Processledare

  Industrialisering av patent sökt produkt! Nyutveckling av produkten som generar en ny patentansökan!

 • Jönköpings Kommun Tekniska Kontoret

  2010 - 13

  Processledare

  Syfte att införa en verksamhetsplattform som stödjer verksamheten i dagliga arbetet. Arbete startas med kravspecifikations framtagande!

 • Jönköpings Kommun Tekniska Kontoret

  2009 - 14

  Processledare

  Syfte att upphandla leverantörer till avdelningen och undanröja möjligheten till mutor och bestickning!

 • FT Vätterbygden AB

  2008 - 08

  Affärsutvecklare

  Uppdra att försälja bolaget till externa ägare. Bolaget försåldes oktober 2008!

 • FT Vätterbygden AB

  2007 - 08

  Processledare

  Turnaround uppdrag! Affärsutveckling för att vända en ökande negativ ekonomisk resultat spiral. Utveckling av varumärkesprofilering för fordon, nyinvestering fordon. Projekt att byta verksamhetssystem på tre månader! Jag lyckades att genomföra detta!! Affärsutveckling av prissättningsstrategi. Affärsutveckling ny organisation med nyanställningar.

 • Transab

  2005 - 06

  Processledare

  Projektet syftar till att Transabs leverantörer skall kunna återrapportera debiteringsinformation för uppdrag samt uppdragsstatus. Även uppdrags utskick till leverantörer skall kunna utföras. Testprojekt med leverantörer startas med en fiktiv förarmiljö som upprättas i Transabs lokaler. Projektet framtager kravspecifikation med tillhörande upphandling och implementationer!

 • DEME Environmental Contractors-Dredging International

  2005 - 06

  Leverantör

  Leverantör av maskiner och transporter samt diskussionspartner avseende metod och teknik för sanering av projekt Svartsjöarna i Hultfreds kommun.

 • Transab

  2004 - 05

  Processledare

  EU-delfinansierat fortbildningsprojekt för kompetensutveckling. Lyktan Affärsutveckling AB's GAP analyser användes som metod för att specificera fortbildningsunderlaget.

 • Transab

  2004 - 05

  Processledare

  EU-delfinansierat fortbildningsprojekt för kompetensutveckling. Lyktan Affärsutveckling AB's GAP analyser användes som metod för att specificera fortbildningsunderlaget.

 • Jönköpings Kommun

  2004 - 05

  Projektledare

  Projektledare för Stadsbyggnads vision 1.0 delmomentet utfyllnad av munksjön för byggnation av Kulturhuset Spira och bostäder samt kommersiella verksamheter! Budget 30 miljoner! Projekt utfördes av ett konsortium bestående av Transab AB, Bjursell AB samt JEMAB AB.

 • Transab

  2002 - 03

  Processledare

  Projekt att byta ekonomisystem samt trafikledningssystem. Kravställningfas med utgångspunkt från funktioner ej teknisk lösning. Upphandling med utskick till 11 förundersökta tänkbara leverantörer. Workshops med tre tänkbara leverantörer med intern referensgrupp. Val av leverantör med hjälp av poängsättning utifrån kravspecifikations krav. Utbyte hårdvaruplattform server och klientsida. Moderering källdata för import nytt system. Affärsutveckling prisstrategi för implementering nytt system. Driftsättning nytt system med Internt utbildningsansvar.

 • Skogsstyrelsen

  2001 - 01

  Projektledare

  Framtagning av kravspecifikation för systemstöd till genomförande av skogsbruksplaner. Intervjuer med skogsägare (köpare av skogsbruksplaner) för pedagogiskt användargränssnitt och samt övrig kravbild. Slutlig kravspecifikation med teknikplattform, hårdvara för utförare av skogsbruksplaner, gränssnittsdesign för brukare.

 • Skogsstyrelsen

  2000 - 01

  Affärsutvecklare

  Utveckling av hemsida "Min skog" för skogsägare i CMS verktyget EpiServer. Strukturutveckling samt navigeringsutveckling.

 • Konsum Sverige AB

  1997 - 98

  Säljare/affärsutvecklare

  Införsäljning av utbildning med hjälp av internet baserad utbildning med ljud, rörlig bild, text m.m, samt tentamen. Produktion av utbildning för samtliga Konsums butiksföreståndare i affärsekonomi med sluttentamen?

 • Posten Sverige AB

  1997 - 99

  Affärsutveckling

  Utveckling av utbildningsplattform för grundläggande datakunskap i Windows samt Office-paketen Pro? Projektet levererades som CD-skiva för HemPC köpare samt nätverksbaserad för utbildning på arbetet!

 • AlisonBell AB

  1996 - 98

  Affärsutvecklare

  Startup uppdrag att bygga organisation, varumärke, affärsutveckling och produktpaketering. Upprättande av inre struktur såsom rutiner, kvalité, verksamhetssystem m.m.

 • Linköpings Kommun IT avdelning

  1996 - 96

  Säljare/ projektledare

  Syfte att säkerhetsställa Linköping Kommuns datasäkerhet! Fri hand att pröva hackerattacker på deras nätverk! Lyckades att komma in fullt ut på deras inre nätverk! Hjälpte dem säkra deras nätverks miljö!

 • Stångåstaden AB

  1996 - 96

  Säljare/projektledare

  Utveckling av hemsida med tvåvägs kommunicerande funktioner!

 • SIFU AB

  1994 - 96

  Säljare/ projektledare

  Stefan införsålde en idé om att digitalisera starkströmsföreskriften som infördes i samband Sveriges inträdde i EU. Behovet att utbilda elektriker på kort tid var stort. Stefan fick uppdraget att digitalisera starkströmsföreskriften samt utveckla en digital utbildning med ett prov.
  Produkten levererades på 3,5 " disketter som var kopieringsskyddade på ett sostifikerat sätt. Stefan var delägare i produkten fram till 1998, då Stefans del försåldes till SIFU AB !

 • Liber Utbildning AB

  1993 - 94

  Säljare/projektledare

  Projektet syftade till att digitalisera teoriboken för körkortsutbildning med hjälp av ljud, bild, rörlig bild samt text!

 • Invandrarverket/Intergrationsmyndigheten

  1993 - 95

  Säljare/projektledare

  Utveckling av en digital språkplattform för språkundervisning av nyanlända flyktingar. Produkten kunde samtidigt visa meningar på tre språk, engelska, spanska samt svenska. Meningarna kunde läsas upp på de tre språken, samtliga ord interaktiva som en ordlista där tre språk visades samtidigt!

 • Kährs AB

  1993 - 93

  Säljare/ projektledare

  Stefan sålde in en idé att visualisera Kärhs AB' s produktprogram i en interaktiv dator miljö för företagets återförsäljare! Stefan fick uppdraget att utveckla systemlösningen för idéen!

 • Jönköpings Läns Landsting

  1992 - 92

  Säljare/utvecklare

  Projektet syftade att visualisera Jönköping Läns Landstings utvecklingsverksamhet med hjälp HTML teknik. Projektet var pekande för framtidens visualiserings möjligheter! Projektet utvecklades med BBedit på Machintoch plattform och mycket handpåläggning. Projektet levererades på diskett som medlevererades tillsammans med den tryckta boken. På disketten fanns produktinstallationer av HTML läsare!

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Mac OS 8, Windows 2003, Windows 2008 Server, iOS, Mac OS 9, Mac OS X, Windows 7

 • - Databashanterare

  FileMakerPro

 • - Affärssystem

  Hogia, IBS

 • - Modulkunskap affärssystem

  Redovisning, Anläggnings-/Inventarieregister, Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Lönehantering, Projektredovisning/Projektstyrning, Säljstöd/ Marknadsföring, Tidrapportering, Fakturering, Order/Distribution

 • - Verktyg & Middleware

  FrontPage, Lotus Notes, MS Exchange, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Illustrator', Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Episerver, MS Sharepoint, Netscape, SharePoint 2013, MS Project, MS Explorer, MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  HTML

 • - Hårdvara

  IBM AS/400, Mac, PC

 • - Standarder

  ISO 14001, ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Change Management, ERP Implementation, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Omvärldsanalys, Projektledning, Affärs och IT strategi, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Order- och leveransflöden, Organisationsutveckling, Produktledning, Strategisk planering, Turnaround, Verksamhetsanalys, Affärsplanering, Affärsutveckling, Verksamhetsstyrning

 • - Marknadsföring

  Marknadsanalys, Marknadsintroduktion, Digitalisering, Strategisk affärsplanering, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster, Varumärke/branding

 • - Försäljning

  Försäljning, Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Försäljningsledning

 • - IT-strategi

  CRM Project systems, IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Upphandling

  Resurs i upphandlingsprocess, Beställarstöd, LOU, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, Ratten/Pilen, Roder

 • - Ledarskap

  Fackförhandlingar, Mentor, Rekrytering & Personalutveckling, Affärscoachning, Interimsledning, Koncernledning, Operativ ledning, VD

 • - Projektfaser

  Test, Införande och överlämning

 • - Projektledning

  Contract management, Kommersiell projektledning, Projektledning, Innovationsledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Kvalitetscertifiering, Kvalitetssystem

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstestledning, Funktionstestning, Systemtestning, Validering & Test - Mjukvara, Acceptanstest

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Försvar, Ideell organisation, Media, Passagerartransport, Verkstad och Automotive, Fastighet, Fordon, Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Transport/Spedition/Flyg, Byggindustri

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 1 år, e-learning

 • - Roller

  Coach, Utredare, Workshopledare, Användbarhetsspecialist, Interimschef, Organisations-och Processkonsult, Projektledning digitala medier, Riskansvarig, Teknisk projektledare, Affärsutvecklare, Delprojektledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Produktledare, Produktägare, Upphandlare, VD

 • - Kommunikation & Information

  Intranät, Investor relations

Anställningar

 • 2016 -

  CEO, Resultattid i Sverige AB

 • 2013 - 2014

  VD, Sweden Water AB

 • 2009 - 2013

  Avdelningschef, Jönköpings kommun Tekniska Kontoret

 • 2007 - 2009

  VD, FT Vätterbygden AB

 • 2002 - 2006

  Affärsområdeschef/ IT-chef/Kundtjänstchef, Transab

 • 2000 - 2002

  Affärsutvecklare/Business Maniac, Mandator/Cell Network

 • 1998 - 2000

  Affärsområdeschef, Alfaskop Linköping

 • 1996 - 1998

  vVD, AlisonBell AB

 • 1991 - 2000

  VD, Sapec System AB

 • 1990 - 2015

  VD, CEPAS

Utbildningar

 • 2016 - 16

  PROSCI Change Management, One Academy - Stockholm

 • 2012 - 12

  CSR, Jönköpings Kommun

 • 2011 - 11

  Att möta media, Jönköpings Kommun

 • 2005 - 05

  Ledarskapsutbildning IDI-profilering, Conny Hjelm

 • 2004 - 05

  Ledarskapsutbildning 5 poäng, IHH

 • 2004 - 04

  Allmännabestämmelser AB04, SIFU

 • 2003 - 03

  Avancerad offertgivning, SÅ

 • 2001 - 01

  Säljutbildning, Cell Network

 • 2000 - 00

  Affärsmannaskap -Pilotgrupp, Alfaskop Utbildning AB

 • 1999 - 99

  Ledarskap utbildning, Alfaskop Utbildning AB

 • 1999 - 99

  Projektledareutbildning i RATTEN, Alfaskop Utbildning AB

 • 1998 - 98

  Säljutbildning, Alfaskop Utbildning AB

 • 1998 - 98

  Projektstyrning i PPS, PPS

 • 1996 - 96

  Projektledarutbildning i STYR, WM-data Utbildning

 • 1982 - 85

  Bygg & Anläggning, Fortuna Gymnasiet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Alexander Odegran
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0733842564