Dela

Magnus Collin

 • Program/projektledare Digitalisering
 • Business & Enterprise architect
 • PDM/PLM SME

Översikt

Magnus har en bred bakgrund inom verksamhets- och IT-utveckling, med fokus på PLM/PDM och stöd för processer inom R&D, Tillverkning och Kvalitetsledning. Magnus har också erfarenhet att agera stöd för och leda Enterprise Architecture-relaterat arbete i globala organisationer.

Magnus has a broad experience in enterprise and IT development, focusing on PLM & PDM and support for processes within R&D, Manufacturing and Quality Management. Magnus also has vast experience managing and supporting Enterprise Architecture related initiatives in global organisations.

Egenskaper

Magnus tar ansvar för att brygga mellan verksamhet och IT och tar en ledande och drivande roll i förbättrings- och digitaliseringsuppdrag. Han har också en god helhetssyn med strategisk skärpa och en ständig strävan att förbättra.

Magnus takes responsibility for closing the gap between business and IT, taking a leading and driving role in improvement and digitalization initiatives. He also has a good overall picture with a strategic sharpness and a continuous strive to improve.

Konsultens CV

 • Volvo Cars

  2016 -

  Business Project Manager & Senior Business Analyst

  Magnus har en ledande roll i framtagandet av nästa generation verksamhetsledningssystem. Initialt uppdrag innebar en projektledarroll för en utvärdering av nytt IT-stöd vilket sedan i samband med större omorganisationer och förändringar av fokus har övergått i mer rådgivande och utredande analytisk och strategisk roll.

 • Eurostep AB

  2015 - 15

  Stf Regional Operations Manager

  Magnus verkade under 8 månader som ställföreträdande ansvarig för Göteborgskontoret och en konsultverksamhet med 8 underställda konsulter.
  Nyckelord: Personalansvar, Account Manager, Management, Fakturering, Resursplanering

 • Volvo IT / Volvo GTT

  2014 - 16

  Business Analyst & Projektledare

  Magnus har under två år haft både Business Analyst och System analyst rollen i ett projekt som implementerat och driftsatt en "Engineering Collaboration"-lösning. Magnus har främst tagit fram koncept och lösningsförslag samt haft en roll att samordna visions-workshops för att sätta en roadmap i linje med Volvos mål och föränderliga kravbild från verksamhetsprojekt. Uppdragen har gett en god kännedom om Volvos ISGDP projektmodell och också inneburit en tät koppling till och kunskapsbyggande kring Enterprise Architecture processer och strukturer på Volvo. Som projektledare ansvarig för leveransprojekt och samordning av utvecklarresurser från leverantörssidan (Eurostep).
  Nyckelord: Business analyst, Integrationslösningar, PLM/PDM, Projektledare, Kravanalys

 • Ej namngiven kund

  2013 - 14

  Projektledare

  Magnus projektledde ett implementationsprojekt i flera steg med två olika team inblandade inklusive resurser hos en kund inom försvarssektorn. Uppdraget bestod i att lyfta en komplex integrationsmiljö med ett flertal affärs- och dokumenthanteringssystem till en gemensam hub-lösning.
  Nyckelord: Projektledning, integrationer, PLM, implementation, utbildning

 • Eurostep AB

  2013 - 16

  Senior Business Consultant

  Magnus agerar i sin roll som Senior Business Consultant som affärskonsult och projektledare i pre-sales och implementationsprojekt. Magnus agerar också i mångt och mycket intern verksamhets- och processutvecklare.
  Nyckelord: Affärskonsult, Kravanalys, Processutveckling, PLM, Integrationer, Säljstöd

 • Volvo IT / Volvo GTT

  2013 - 13

  System Analyst / SOA Expert

  Magnus var anlitad som expert kring tjänste-orienterad arkitektur och design av XML-meddelanden för ett initiativ kring service oriented PLM integration platform. Uppdraget innebar också att bistå i att ta fram underhållsrutiner och tjänstebibliotek för de tjänster som togs fram.
  Nyckelord: XML, Integrationslösningar, PLM/PDM, Kravanalys, Tjänsteorientering, SOA

 • ESAB

  2009 - 13

  Group PLM Manager

  Magnus var ansvarig för ESABs globala PLM program med många beröringspunkter inom produktion, forskning och utveckling, inköp och marknad. Tjänsten innebar också budgetansvar motsvarande 10MSEK/år samt personalansvar med ett team på 1-3 personer. Rapporterade till Group Quality Director.
  Nyckelord: Programledare, Projektledare, PLM/PDM-ansvarig, Personalansvar, Processutveckling

 • ESAB

  2008 - 13

  QEHS Internal Auditor

  Magnus var internt certifierad "lead" auditör/revisor för ESABs globala miljö och hälsa&säkerhet (ISO 14001 & OHSAS 18001) ledningssystem, samt intern auditör/revisor för ESABs globala kvalitetsledningssystemet (ISO 9001). Under sin tid på ESAB gjorde han ca 30 internaudits runt om i världen både på produktionsanläggningar och på sälj- och regionskontor. Magnus utförde också ett antal leverantörs-audits.
  Nyckelord: Ledningssystem, Kvalitetsledning, Miljöledning, Hälsa och säkerhet, Coachning av ledningsgrupper, Lean manufacturing

 • ESAB

  2005 - 09

  PLM Architect

  Magnus var systemansvarig för ESABs PLM-system baserat på MatrixOne, senare Dassault Systemes ENOVIA V6. Rollen hade ett IT- och process-arkitekturellt fokus och innebar allt från kravanalys, maintenance-frågor och support till projektledning.
  Nyckelord: Systemarkitekt, PLM/PDM, R&D-stöd, Maintenance, Projektledning, Kravanalys

 • Technia AB

  2001 - 05

  PLM Consultant

  Magnus gjorde under sin tid på Technia en resa från applikationsutvecklare till tekniskt ansvarig för kundåtaganden och business-konsult i förstudier.
  Nyckelord: Applikationsutveckling, programmering, Technical Account Manager, Kravanalys, PLM/PDM, SOA, integrationer

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server

 • - Databashanterare

  MS Access, Oracle, SQL server

 • - Affärssystem

  Hogia, IFS, Movex, Dynamics AX

 • - Verktyg & Middleware

  Ant, Apache Jakarta/Tomcat, CVS, Weblogic, Apache FOP, Enterprise Architecht (verktyg), Tcl, Atlassian Jira, ShareAspac

 • - Utvecklingsspråk

  CSS, HTML5, Java, Javascript, JSP, MVC, PHP, SOAP, VBA, SysML, HTML, UML, XML, XSD, XSL, XSL-FO, XSL-T

 • - Standarder

  21 CFR Part 11, CE-Marking (EMC/LVD), ISO 10303 STEP, ISO 14001, ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling, Innovationsledning, Processförvaltning, Produktledning, Utbildning, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsstyrning, Arkitekturramverk, Begreppsmodellering, Change Management, Compliance, Förändringsledning, Information Management, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Processinförande, Programledning, Projektrevision, Sustainability/Hållbarhet, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Workshopledning, Affärs och IT strategi, Kravanalys, Processutveckling, Projektledning, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Marknadsföring

  Employer Branding, Varumärke/branding, Digitalisering

 • - Försäljning

  Försäljning, Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Säljsupport

 • - IT-strategi

  Teknikutredning, IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Upphandling

  Leverantörsanalys, Miljö- och sociala krav, Beställarstöd, Inköp och förhandling, Kravformulering, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  ITIL, Lean Six Sigma, Lean-baserad processmetodik, PM3, Prince2, Scrum, Agila metoder allmänt, BPMN, KANBAN, LEAN, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, TOGAF, TQM, BPM

 • - Ledarskap

  Det coachande ledarskapet, Grupprocesser, Kurs- och seminarieledare, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Interimsledning, Kansli och administrativ chef, Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Rekrytering & Personalutveckling, Fackförhandlingar

 • - Projektfaser

  Utveckling/Genomförande, Drift, Införande och överlämning, Test, Förstudie, Implementation, Systemering/Design/Krav

 • - Projektledning

  Innovationsledning, Kommersiell projektledning, Portföljledning, Administrativ huvudprojektledning, Administrativ delprojektledning, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering, Change Management, Dokumenthantering, Kvalitetscertifiering, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Funktionstestning, Testledning, Validering & Test - Mjukvara, Acceptanstestledning

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Informationssäkerhetsspecialist, IT-revisor, Riskanalys, Säkerhetsarkitekturer, IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Datawarehousing, Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Windowsapplikationer, Data Warehouse, Objektorienterade system, Systemarkitektur - systemnivå, Systemförvaltning, Ledningssystem, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system, PDM/PLM system

 • - Tillämpningar

  CRM-system, Affärssystem, Internet of Things, SOA, Ärendehanteringssystem, Ledningssystem

 • - Branscherfarenhet

  Forskning och utveckling (FoU), Läkemedelsindustri, Service/Tjänster, Fordon, Försvar, Tillverkande Industri, Verkstad och Automotive

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Användbarhetsspecialist, Configuration Manager (CM), Produktledare, Produktägare, Projektadministratör, Service Designer, Systemförvaltare, Testare, Upphandlare, Utredare, Utvecklare/Programmerare, Affärsutvecklare, Arkitekt, Facilitator, Förändringsledare, Interimschef, Kvalitetsansvarig, Lärare, Lösningsarkitekt, programledare, Systemanalytiker, Teknisk projektledare, Utbildningsledare, Workshopledare, Delprojektledare, Enterprise Architecht, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Organisations-och Processkonsult, Team-ledare

 • - Kommunikation & Information

  3D-modellering, Förändringskommunikation, Grafisk identitet och profil, Investor relations, Kommunikationspolicy, Kommunikationsstrategi, CSR, Marknadskommunikation, Presentationsteknik, Utbildningsmaterial, Engelska

Anställningar

 • 2013 -

  Senior PLM Consultant, Eurostep AB

 • 2009 - 2013

  Group PLM Manager, ESAB

 • 2008 - 2013

  Group QEHS Internal Auditor, ESAB

 • 2005 - 2009

  PLM Architect, ESAB

 • 2001 - 2005

  PLM Consultant, Technia AB

Utbildningar

 • 2009 - 09

  Certifierad Enterprise Architect, IRM

 • 2007 - 07

  Ledarskap för projektledare, Zancon

 • 2006 - 06

  Occupational Health and Safety audits, CANEA

 • 2004 - 04

  Identifying and confirming user requirements, Learning Tree

 • 2003 - 03

  Object oriented analysis and design using UML, Learning Tree

 • 1995 - 05

  Civilingenjör Maskinteknik inriktning Datorstöd för konstruktion och utveckling, KTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77