Dela

Åsa Thorsell Löndahl

 • Kravledare
 • Testledare
 • Förvaltningsledare/Systemspecialist

Översikt

Åsa har lång erfarenhet av olika roller inom systemutveckling och systeminförande både utifrån ett verksamhets- och tekniskt perspektiv. Med sig har hon gedigen erfarenhet av att både genomföra och att leda arbete inom såväl kravhantering som test. Åsa är stark på att röra sig mellan helikopterperspektiv och detaljer där kunden hela tiden är i fokus. Hon duktig på att bygga och anpassar metoder och arbetssätt utefter de förutsättningar och behov som finns. Arbete som hon leder och/eller gör kommer framåt och levererar inom utsatt tid.

Egenskaper

Åsa är en glädjespridare och en lagspelare, oavsett om hon är den som leder laget eller ingår i det. Hon är mycket engagerad och dedikerad sin uppgift. Struktur och ordning är andra nyckelord som beskriver Åsa. Att säkerställa att kvalitet i både projekt och produkt hålls så enkel och ”ren” som möjligt för att minimera felkällor har visat sig vara lite av ett signum.

Konsultens CV

 • Riksbyggen

  2017 -

  Delprojektledare / Kravledning

  Projekt- och kravleder projekt för Avveckling, arkivering, åtkomst och avtal.
  Projektet hanterar system som avvecklas i samband med att större plattformsbyte genomförs , ca 20 system. Systemen avvecklas kontrollerat och data ska arkiveras med hänsyn till på lag- och verksamhetsbehov. Åtkomst till arkiverad data ska framtidssäkras och avtal omförhandlas eller avslutas. Nytt system för arkivlösning har upphandlats och implementeras.

 • Kvadrat Stockholm AB

  2017 - 17

  Bid Manager

  Löpande hantering av kammarkollegiets avropsförfrågningar.
  Hålla ordning på datum, rapportering och svar enligt LOU. Hitta rätt person till uppdraget, samla in de underlag som efterfrågas i skall- och börkrav. Skicka in svar på förfrågningar.

 • Riksbyggen

  2016 - 16

  Kravledare migrering

  Åsa abetade med krav i ett migreringsteam i större projekt. Delprojektet som team migrering ingick i hanterade design och lösning av ny systemlösning, bestående av standardsystem. Delprojeketet innefattade migrering, konfigurering, anpassning och nyutveckling av framtida och kvarvarande system.

 • Förenade Liv

  2015 - 16

  Testledare anpassning till Solvens 2

  Åsa var testande testledare i ett agilt projekt för att uppfylla Solvens 2 krav i verksamhetens system. Ledde även projektets delar i Releaseprocess och ansvarade för överlämning till förvaltning.

 • Sveaskog AB

  2014 - 15

  Förvaltningsetablera nytt BI-system

  Åsa hade uppdrag att avveckla tidigare BI-lösning samt en nyckelroll i etableringen av förvaltningens process för ny BI-lösning. Lösningen innefattade datalager, dashboards och rapporter för ekonomi- och verksamhetsuppföljning.

 • Sveaskog AB

  2013 - 15

  Systemspecialist i Förvaltning

  Åsa hade rollen som systemspecialist för systemen för Koncernkonsolidering och Virkesadministration. Det har ingått att reda ut processen och miljöerna för utvecklings-, acceptanstest- och produktionsmiljöerna. Även lett utredning kring prestandaproblem. Uppdraget omfattade också att hantera historiskt data och framtidssäkra åtkomst.

 • Sveaskog AB

  2013 - 15

  Förvaltning av BI-system

  Åsa har arbetat för en beställarorganisation i roller motsvarande förvaltningsledare, systemexpert, verksamhets- och processutvecklare.
  Hon har lett förvaltningsarbetet löpande genom hela processen; från verksamhetens beställningsunderlag till leverantören , avstämning av pågående arbete samt mottagande av beställd leverans. Rollen har varit strategisk med avseende på systemets strukturer och arkitektur för att täcka verksamhetens behov.

 • Svenska Kennelklubben

  2012 - 12

  Begreppsmodellering Proof of Concept

  Åsa hade i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för begreppsmodellering på övergripande nivå. För strategisk rådgivning, coachning och utbildning av IT avdelningen.

 • Riksdagsförvaltningen

  2012 - 12

  Krav Behovsanalys inom funktion för säkerhet

  Åsas roll som kravanalytiker var att göra en snabb behovsanalys för bättre funktionalitet gällande funktion för säkerhet. Slutresultatet av behovsanalysen inkluderade ett förslag till lösning.

 • Riksdagsförvaltningen

  2012 - 12

  Kvalitetssäkring av upphandlingsunderlag

  Åsa hade som kravanalytiker i uppgift att genomföra granskning av upphandlingsunderlag för ny webbplats.

 • Riksdagsförvaltningen

  2011 - 12

  Kvalitetssäkring av iPhone- och iPad-applikation

  Åsas uppgift var att planera och genomföra tester för Riksdagsförvaltningens egenutvecklade iPhone- och iPad-applikation i intern AppStore.

 • Riksdagsförvaltningen

  2011 - 12

  Krav Förstudie för ny hantering av dokumentflöde

  Projektet ingick inom ett större program för att byta ut gammal teknik. Projektet ansvarade för förstudie och prototyputveckling för dokumentflödet och produktion av olika typer av utskottsdokument i beslutsprocessen.
  Åsa hade rollen som kravanalytiker och genomförde utöver detta nulägesanalysen inom projektet. Tog fram process- och informationsmodeller.

 • Riksdagsförvaltningen

  2011 - 11

  Acceptanstest av Webb-TV på ny webbplats

  I projekt för att skapa en ny webbplats för riksdagen, var Åsa Acceptanstestledare för delprojektet Webb-TV, som skulle streama pågående TV-produktion på webbplatsen. Hon var även testkoordinator för prestandatester.
  Webbplatsens betaversion vann Bästa myndighetssajt 2011.

 • Riksdagsförvaltningen

  2010 - 11

  Krav Systeminförande av stöd för dokumentflöde

  Åsa var kravanalytiker i ett agilt projekt, där det även ingick att testa. Projektets uppgift var att bygga ett webbaserat system för hantering av EU-dokument.

 • Riksdagsförvaltningen

  2010 - 11

  Kvalitetssäkring av upphandlat system

  Åsa var acceptanstestledare för ett upphandlat mediehanteringssystem som används för inspelning av TV-produktion, indexering, arkivering, redigering och uppspelning av riksdagens egna tv-sändningar. Tester genomfördes på Integrations-, system- och acceptanstestnivå.
  Hon deltog även aktivt vid migreringsarbetet av befintligt videoarkiv.

 • Riksdagsförvaltningen

  2010 - 10

  Acceptans av Gruppbokningssystem

  Åsa var acceptanstestledare i ett projekt som syftade till införande av ett upphandlat gruppbokningssystem som stöd för anmälan, besöks- och resursplanering och hantering av besöksgrupper som besöker riksdagen.

 • Riksdagsförvaltningen

  2008 - 12

  Kvalitetsförbättring inom Kravhantering och Test

  I Krav- och Testgrupp har Åsa arbetat löpande med omvärldsbevakning, kvalitetsansvarig för uppgraderingar och patchar av standardplattformen, processutveckling, verksamhetsutveckling, kvalitetshöjande åtgärder inom krav och test för hela verksamheten samt kontinuerlig utveckling av krav- och testprocessen. Åsa var initialt ansvarig för införandet av kravprocessen i verksamheten.

 • Riksdagsförvaltningen

  2001 - 06

  Driftansvarig

  Åsa arbetade på teknikenheten som Serviceingenjör. Hon var driftansvarig för Riksdagens interaktiva videoarkiv för den egna TV-produktionen och Kammarstödet i beslutsprocessen.
  I uppgifterna ingick även produktion av TV-sändningar samt offentlig upphandling av teknik, installation, felsökning och service av samtlig konferensteknik mm.

Kompetensområden

 • - Branscherfarenhet

  Försäkring, Skog och Papper, Fastighet, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Stat/kommun/Landsting

Anställningar

 • 2012 - 2016

  Konsult Krav och Test, Konsultbolag1

 • 2001 - 2012

  Serviceingenjör, Kravhantering och Test, Riksdagsförvaltningen

 • 1993 - 2002

  Kontorist, Industrifacket

 • 1987 - 1987

  Barnskötare inom hemtjänsten, Socialtjänsten i Stockholm

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Effektiv säkerhet, Konsultbolag1

 • 2015 - 15

  Agil Test, Konsultbolag1

 • 2014 - 14

  Hypergene Bas, Hypergene

 • 2012 - 12

  Kravledning - i projekt och förvaltning, Konsultbolag1

 • 2012 - 12

  Workshopledning, Konsultbolag1

 • 2011 - 11

  ISTQB, Konsultbolag1

 • 2009 - 09

  REQB, Konsultbolag1

 • 2009 - 09

  Requirement Engineering, Kungliga Tekniska högskolan

 • 1998 - 01

  Högskoleingenjör Elektro med inriktning Informations- och medieteknik, Kungliga Tekniska högskolan

 • 1997 - 98

  Tekniskt basår, Kungliga Tekniska högskolan

 • 1985 - 87

  Vårdlinjen Barnskötare, Röllingbyskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941