Dela

Martin Svensson

 • Testledare
 • Testare
 • Scrum Master

Översikt

Martin har runt 20 års erfarenhet av att arbeta med test och utveckling men har de senaste 17 åren haft fokus på testledning och test.
Martin började som utvecklare, men gled efterhand över till testarbete som han trivdes bättre med, och har en bred erfarenhet från många olika branscher som har givit honom djup teknisk förståelse.

Egenskaper

Kvalitetssäkring är viktig för Martin och han driver sina projekt med högsta kvalitet som mål.
Han trivs i rollen som testledare och är uppskattad för sin coachande personlighet och sin förmåga att driva projekten i mål.
Martin trivs med att arbeta både enskilt och i grupp, tycker om att ta sig an nya utmaningar och trivs bäst när arbetet inte går på rutin. Utmaningar gör att det blir roligare.
Han har certifieringar inom både ISTQB och REQB, och är även ceritifierad Scrum Master.

Konsultens CV

 • Regeringskansliet

  2017 -

  Kravledare/Testledare/ScrumMaster

  Regeringskansliet har under en längre tid varit i behov av ett system som kan hantera, höja kvaliten och underlätta för handläggare när det gäller personalbeslut. Detta resulterade i att projektet för "Digitaliserad Process för personalbeslut" startade.
  Martin tog tillsammans med verksamhetsspecialister på Regeringskansliet fram krav som låg till grund för en utgallring bland leverantörer som kunde tänkas utveckla det system Regeringskansliet behöver.
  Utifrån kraven planerar Martin upp acceptanstester med testplan, säkrar resurser, tar fram acceptanstestfall och genomför sedan acceptanstester med resurserna från verksamheten. Resultatet utvärderas och projektledningen meddelas resultatet.
  Martin medverkar även i utvecklingsföretagets systemtester för att som verksamhetens representant tidigt kunna hitta avvikelser från önskad funktionalitet och därmed göra det mer sannolikt att version 1 av beställt system är så nära kravbilden som möjligt.
  Under utvecklingsdelen agerar Martin ScrumMaster och planerar upp sprinterna med verksamheten, genomför och följer upp.

 • Jordbruksverket - Jönköping

  2017 - 17

  Teknisk testare

  Jordbruksverket utvecklar ett komplext system för att Sveriges lantbrukare ska kunna söka och få stöd för att kunna driva sina lantbruk på ett miljövänligt och effektivt sätt. Man hanterar stöd finansierade både av EU och av Svenska staten.
  Martin togs in som teknisk testare för att stärka upp ett av teamen då man hela tiden är pressad av tids- och funktionskrav från beställaren.
  Arbetet drivs i agilt i sprintar med leverans var tredje vecka som till slut resulterar i en ny release, ungefär fyra gånger per år.
  Martin arbetar bla med att ta fram testfall, genomföra tester - både front-end och back-end, rapportera till testledare.
  Några verktyg som används är Jira för ärendehantering, Docker för att kunna testa delmål inom sprinten, Enterprise Architect för att hålla reda på krav och modeller, pgAdmin för att skriva SQL-frågor mot databasen.

 • Nacka Kommun

  2016 - 17

  Testledare

  Martin togs in som testledare för acceptanstesterna när Nacka Kommun skulle byta ut sitt ekonomisystem till Unit4 Business World - UBW (fd Agresso).

  Acceptanstesterna genomfördes per modul, dokumenterades i ReQtest, och resulterade i ett testresultat och en önskelista på funktioner då man under testerna insett att man inte riktigt visste vad man beställt.
  Testerna var en administrativ utmaning då projektet var styrt på tid, det inte fanns någon aktuell kravbild, och då verksamhetsresurserna inte fått inplanerad tid för att medverka i förberedelser och tester.
  Den noggranna testplan Martin satte upp för projektet och de testfall han tog fram underlättade för utsedda testare att genomföra tester och verifiera att den funktionalitet som förväntades verkligen fanns där.

 • Axfood IT AB

  2016 - 16

  Testare

  Uppdraget hos Axfood, som bla äger Hemköp och Willys, gick ut på att säkerställa att önskad funktionalitet fanns i e-handeln för de båda kedjorna. Köp ska kunna göras både på desktop och plattor av olika slag men även på olika mobiler.
  Första tiden i uppdraget gick huvudsakligen åt att genomföra backend-tester i Hybris och kontrollera loggar och xml-filer.
  Efterhand blev det mer frontend-tester och mer inriktat på att testa kundscenarier.
  Martin var här ansvarig för tester av hanteringen av rabatter och kuponger av olika slag samt av säljstyrning med hjälp av SPSS.
  Verktyg som användes var bland annat QC och Jira

 • Sveaskog AB

  2012 - 15

  Testledare / Förvaltningsledare

  I uppdraget hos Sveaskog arbetade Martin som testledare för VALS - deras största systemgrupp för planering, genomförande och uppföljning av skogsavverkning – ett stort komplext system med många integrationer mot andra system, både interna och externa, vilket innebar mycket kontakter och synkroniseringar mot andra företag. Testerna krävde mycket planering eftersom de oftast genomfördes med personal utspridda på olika kontor runt om i landet, där Martin var spindeln i nätet och ledde arbetet från kontoret i Stockholm.

  Arbetet som testledare gick även ut på att introducera och utbilda ny personal i testverktyget ReQtest och att arbeta med Jira. Att vara med att ta fram den nya teststrategin och bestämma testmetodik tillsammans med Sveaskogs testansvarig var också något som ingick i rollen.

  Här var han förutom testledare även testmiljöansvarig, med allt som det innebär, för de delar som ingick i VALS, men hoppade också in som testare för olika program/system när dessa skulle introduceras eller uppdateras; tex Jira, Mörrumswebben, Sharepoint.

 • Försvarsmakten

  2011 - 12

  Testledare / Testare

  Hos FMV i Enköping planerade och genomförde Martin Systemintegrationstester i ett utvecklingsprojekt som gick ut på att ta fram en rikstäckande nät- och informationsinfrastruktur som även skulle fungera internationellt.
  Här var det extra viktigt att ha kontroll på utvecklings/test/driftmiljöerna eftersom det var många parter inblandade.
  Testerna genomfördes genom att manuellt kontrollera att kommunikation fungerar på båda hållen genom nätverken och att avsedda funktioner går att använda.
  Han var även samordnande testledare i slutskedet av delprojekt där WIN7 skulle införas inom Försvarsmakten.
  Försvarsmakten har stora krav på sig att utvecklade system ska följa vissa standarder för säkerhet och tillgänglighet, då de kan användas på Sveriges alla positioneringar runt om i världen. Detta var något som fick tas hänsyn till och göra extra kontroller på under testarbetet.

 • H&M IT

  2007 - 11

  Testledare / Testare

  På H&M förberedde och ledde Martin testarbetet av kassasystemen (POS) i existerande länder i maintenance releaser. Han genomförde tester av systemen och utvärderade testresultaten. Han ledde och genomförde även tester för nya länder i H&Ms expansionsländer och då både POS och EFT-delarna.

  POS-systemen i H&Ms butiker är relativt lika i de flesta länder, och iom detta fick Martin mycket god kunskap om hur systemen och arkitekturen runt systemen fungerade, vilket gjorde att han ständigt hittade nya sätt att hitta eventuella avvikelser från förväntad funktionalitet.

  Han var även testansvarig för H&Ms webshop, vilket inkluderade planering, förberedelser, framtagande av testfall och ledning av testarbetet för både funktionsreleaser i de dåvarande länderna, men även för expansionen i nya länder.

Kompetensområden

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, LEAN, Processer och metoder allmänt, PROPS, RUP/UP, Agila metoder allmänt, ISTQB, REQB, Scrum

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Test

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Projektadministratör/assistent, Projektledning

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Strategisk testledning, Acceptanstestledning, Integrationstest, Quality center, Systemtestning, Testledning, Testprocessutveckling, Testutveckling, Acceptanstest, Validering & Test - Mjukvara

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt, Databaskonstruktion

 • - Tillämpningar

  Billing-system, e-handel, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Försvar, Hotell , Restaurang och Mötesindustri, Postorder/ e-handel, Resebranschen, Skog och Papper, Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer

 • - Roller

  Utvecklare/Programmerare, Delprojektledare, Team-ledare, Kravanalytiker, Scrum master, Testare, Testledare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2014 -

  Egen företagare / IT-konsult, Malmarcon AB

 • 2012 - 2014

  IT-konsult/Testspecialist, Konsultbolag1

 • 2011 - 2012

  IT-konsult, ÅF AB

 • 2007 - 2011

  Testledare/Testare, H&M IT

 • 2006 - 2007

  IT-konsult, Tritech AB

 • 2003 - 2004

  Säkerhetshandläggare/Delprojektledare, KTH

 • 2000 - 2002

  Testare/Testledare, Cybercom AB

 • 1998 - 1999

  Utvecklare, NCN Systems AB

 • 1996 - 1998

  IT-konsult, Modul 1 Data AB

 • 1995 - 1996

  Utvecklare, Ericsson

Utbildningar

 • 1992 - 95

  Dator- och Informationssystemlinjen 120 p, Högskolan i Karlskrona/Ronneby

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Magnus J Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0709 - 38 31 38