Dela

Jan Heder

 • Testansvarig
 • Testmiljöledning
 • Testledning

Översikt

Jan hjälper kunder att ta nästa steg inom testområdet och optimera sin testorganisation och sitt kvalitetssäkringsarbete. Han har tidigare hjälpt kunder bl.a. med arbete kring testmiljöer och testdata, kompetenskartläggning, testutbildning, testverktyg och testpolicyfrågor.

Jan kan snabbt orientera sig i och analysera testorganisationer, har en djup teknisk förståelse och samtidigt ett öga för verksamhetens behov. Jan är certifierad inom samtliga ISTQB Advanced- områden, Test Manager, Test Analyst samt Technical Test Analyst.

Egenskaper

Jan är självständig, ansvarstagande och prestigelös. Att nå resultat och att ständigt stäva efter förbättring är hörnstenar i hans arbete. Jan är samtidigt en utpräglad lagspelare som skapar en positiv och trevlig stämning i gruppen. Jan är rak och tydlig i sin kommunikation och van vid att hantera många interna och externa relationer i en komplex omgivning.

Konsultens CV

 • FOREX Bank

  2016 - 17

  Testmiljöansvarig/Testledare/Testansvarig

  Ansvarig för att etablera ny testmiljöansvarigroll hos kund. Organisationen hade tidigare inte på ett strukturerat sätt arbetat med testmiljöer eller testdata och behövde hjälp med att organisera arbetet och implementera relevanta arbetssätt.

  I uppdraget ingick bland annat:
  * Nulägesanalys
  * Ansvara för etablering av processer, rutiner och hantering av testmiljöer, testdata och testarbetsplatser
  * Stötta testansvarig i uppbyggnad av övrig testfunktion inklusive rekrytering och utbildning

  Efter etableringsfas på fem månader övergick uppdraget som testmiljöansvarig till att även inkludera testansvar och testledningsuppgifter.

  Testansvarrollen innebar ansvar för fortsatt etablering av testfunktion genom att bl.a. driva förbättringsarbete, ansvara för testutbildning av organisationen och vara stöd vid rekrytering av testpersonal.

  Testledarrollen innebar ett helhetsansvar för kvalitetssäkring av projekt genom att leda testarbetet genom samtliga testfaser/testnivåer, från systemtest till systemintegrationstest, acceptanstest, pilot och driftsättning.

  Tekniska plattformar: Bl.a. AS400, BizTalk, IIS, Oracle
  COTS applikationer: Bl.a. iScala, ReView, eGRC, Verisec

 • Försäkringskassan IT

  2013 - 16

  Testmiljöansvarig

  Testmiljöansvarig med mål att höja utnyttjandegrad samt säkerställa kvalité.

  I rollen som Testmiljöansvarig ingick bl.a. att:
  * Delta i den övergripande leveransplaneringen
  * Bevaka livscykelflöden och vid behov hantera testmiljöförändringar
  * Stötta projekt och testledare i testmiljö- och testdatafrågor
  * Ansvara för utlåning av testmiljöer till projekt, förvaltning och externa parter
  * Vid behov testleda icke- funktionella systemtester i fullstor, produktionslik testmiljö
  * Driva förbättringsarbetet kring rutiner och hantering av testmiljöer och testdata för att underlätta det övergripande testarbetet, bland annat förbättringar av testdatahantering för att underlätta vidare testautomatisering.

  Tekniska plattformar: Linux, Cobol, SAP

 • TeliaSonera

  2012 - 12

  Test Manager

  Övergripande produkttestledare med ansvar för att kvalitetssäkra kunderbjudande.

  I uppdraget som övergripande produkttestledare ingick det bl.a. att:
  * Övervaka hela projektet från ett testperspektiv, från kravställning till lansering och processanpassningar
  * Koordinering av delsystemleveranser från underleverantörer
  * Strukturerad och utforskande testning
  * Testleda acceptanstest av framtagen lösning
  * Utföra utbildning av verksamhetspersonal

  Tekniska plattformar: Unix, Windows, GSM/LTE,

 • Försäkringskassan IT

  2010 - 11

  Testledare

  Testledare för de icke- funktionella (IFK) testerna i produktionslik systemmiljö. I uppgiften som testledare ingick att bl.a. att:
  * Granska och kravställa samtliga ingående releaseprojekt (ca 20-30 st) ur ett IFK- perspektiv
  * Planera och koordinera test-, installation- och felsökningsarbete för mer än 25 personer

  Tekniska plattformar: Unix, Linux, Cobol, SAP

 • TeliaSonera

  2009 - 10

  Teknisk Specialist

  Ta emot kundärenden från andra- linjen- supportfunktion. Hålla i ärendeutredningen, felsöka kundlösningen, testa lösningar och återrapportera resultat samt föreslagen lösning till kund.

 • VOO Belgium

  2007 - 09

  Customer Project Manager

  Kundprojektledare för utrullning av nytt röstmeddelandesystem hos teleoperatören VOO. I uppdraget ingick att anpassa Ericssons standardprodukt utefter helt nya förutsättning då kunden inte hade traditionell telekom- infrastruktur. Uppdraget inkluderade ett flertal
  utvecklingsprojekt, med underprojektledare, för utveckling och anpassning av standardprodukten. I uppdraget ingick att koordinera projektarbete för fler än 10 personer lokaliserade i flertalet länder.

 • Telekom Flexi

  2007 - 07

  Customer Project Manager

  Kundprojektledare för implementering av ny produkt ämnad för privatkonsumenter I Indonesien. I projektet ingick det att ta fram en helt ny typ av produkt och tillsammans med kanalpartner lansera produkten på den Indonesiska marknaden. Uppdraget inkluderade ett flertal utvecklingsprojekt för utveckling och anpassning av standardprodukten. I uppdraget ingick att koordinera projektarbete för fler än 10 personer lokaliserade i flertalet länder.

 • Saudi Telecom

  2006 - 06

  Customer Project Manager

  Kundprojektledare för utrullning av nytt testsystem hos teleoperatören Saudi Telecom. Projektet inkluderade nytt röst/video/e-mail system. I uppdraget ingick att koordinera projektarbete för fler än 5 personer lokaliserade i flertalet länder.

 • Ericsson/Mobeon

  2004 - 06

  Kravhanterare/Utvecklare/Testare

  Utvecklare och testare inom Customer Adaptation gruppen. Gruppen hade till uppgift att detaljspecificera kundkrav, anpassa och utveckla det komplexa standardsystemet utefter kraven samt testa och leverera lösningen. För varje projekt skedde uppgiftsrotation av kravhanterare, utvecklare och testare inom gruppen.

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  Quality Center, Jira, Rational Rose, ReQtest

 • - Metoder & Processer

  ITIL, PEJL, PROPS, ISTQB

 • - Projektledning

  Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetsledning

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstestledning, Quality center, Strategisk testledning, Testledning, Testprocessutveckling

 • - Mobila Telesystem

  Mobilsystem allmänt

 • - Branscherfarenhet

  Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer, Bank & Finans

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, civ.ek

 • - Roller

  Kvalitetsansvarig, Testledare

Anställningar

 • 2016 -

  IT- Konsult, Kvadrat Stockholm AB

 • 2013 - 2016

  IT- konsult, B3IT Norr

 • 2010 - 2013

  IT- konsult, Dewire AB

 • 2009 - 2010

  IT- konsult, Relacom Consulting AB

 • 2008 - 2009

  Kundprojektledare, Ericsson AB

 • 2006 - 2008

  Kundprojektledare, Mobeon AB

 • 2004 - 2006

  Utvecklare, Mobeon AB

Utbildningar

 • 2016 - 16

  ITIL Foundation, Learning Tree

 • 2016 - 16

  Certifiering ITIL Foundation, Learning Tree

 • 2015 - 15

  Certifiering ISTQB Advanced Test Analyst, Swedish Software Testing Board

 • 2014 - 14

  Certifiering ISTQB Advanced Technical Test Analyst, Swedish Software Testing Board

 • 2014 - 14

  Praktisk pedagogik, Advantum Kompetens

 • 2013 - 13

  Processer på IT, Försäkringskassan

 • 2013 - 13

  Pejl- projektledningsutbildning, Pejl AB

 • 2013 - 13

  Certifiering ISTQB Advanced Test Manager, Learning Tree

 • 2013 - 13

  Certifiering Pejl® Projektstyrningsmodell, Pejl AB

 • 2010 - 10

  Certifiering ISTQB Foundation, Learning Tree

 • 2007 - 07

  PMI Preparation, Learning Tree

 • 2006 - 06

  PROPS-C, Ericsson AB

 • 2000 - 04

  Magister datateknik med inriktning nätverk, Mittuniversitetet

 • 2000 - 04

  Kandidat företagsekonomi med inriktning strategiska nätverk, Mittuniversitetet

Visa mer

Intresserad? Kontakta