Dela

Lars Scheff

 • Affärsjurist
 • Upphandlingsspecialist
 • Inköpschef interim

Översikt

Erfaren konsult med stor erfarenhet i att kombinera affärsjuridik och upphandling. Har ett starkt intresse av leda och driva upphandlingar med en tydligt process från förfrågningsunderlag med kravspecifikation till slutförhandling av avtal. Jag har en stor initiativkraft och vilja att uppnå mål och resultat.

Specialist inom affärsjuridik och upphandlingar inom såväl privat som offentlig sektor. Stor förhandlingsvana och har erfarenhet från förändringsledning och projektledning. Har arbetat med både strategiskt och operativt inköp.

Egenskaper

Som person är jag strukturerad och noggrann och är van att leverera resultat på utsatt tid.

Jag har lätt för att skapa förtroende hos kunder och organisationer. Är också prestigelös och delar gärna med mig av erfarenheter och kunskaper samt är lättsam att ha att göra med.

Min personlighet baseras på ärlighet, entusiasm, laganda, humor och att jag gärna vill komma i mål!

Konsultens CV

 • SCA / Essity

  2016 - 17

  Affärsjurist IT avtal / Upphandlingsexpert

  Lars genomförde en split av existerande IT-avtal från en legal enhet till två legala enheter. Uppdraget gick ut på att ändra avtalspart och justera berörda prestationer samt att omförhandla vissa avtal.
  Lars genomförde också en telefoniupphandling samt en upphandling av HR-tjänster som molntjänst.

 • CEVT

  2014 - 15

  Inköpschef indirekt, interim

  Lars hade inledningsvis en roll som upphandlingsexpert och var ensam ansvarig för det operativa inköpet av indirekt material. Rollen utvecklades till en inköpschefsroll för indirekt material och innefattade också ansvaret att ta fram en inköpsprocess samt rekrytering för att bygga upp inköpsorganisationen.

 • PostNord

  2012 - 14

  Upphandlingsexpert

  Lars genomförde IT-upphandlingar såsom Digital Signing, Monitorer, tekniska tjänster, etc. Men också upphandlingar inom investerings och maskinområdet, t.ex. postsortering- och bunthanteringsmaskiner.
  PostNord lyder under LUF (Lagen om offentlig upphandling - försörjningssektorerna).

 • Skanska Sverige AB

  2010 - 12

  Bolagsjurist

  Juridisk support till byggprojekt i form av rådgivning och lösning på problem. Granskning av förfrågningsunderlag och avtal. Hålla i utbildningar kring inköpsjuridik, avtalsrätt och entreprenadjuridik. Ansvarig för avtalsmallgruppen, etc.

 • Skanska Sverige AB

  2009 - 09

  Inköpsjurist

  Juridisk support till den nordiska inköpsorganisationen. Ansvarig för avtalsmallgruppen. Granskning och förhandling av inköpsavtal.
  Medlem i Finance Exposure Review Team. Länk mellan inköps- och juristorganisationen.

 • Skanska Sverige AB

  2007 - 09

  Upphandlingsspecialist

  Supporterade Nordic Procurement Unit. Specialist på strategiskt inköp och upphandlingsprocessen. Rådgivning och support till Kategoriansvariga inköpare samt inköpsdirektörerna. Förändringsledning och införsäljning av rutiner avseende upphandlingsprocessen.

 • Tele2

  2002 - 06

  Inköpschef Tele2 Ryssland

  Lars ansvarade för inköp av teknisk utrustning, master, basstationer, bodar, IN/SMS/MMS-plattformar, billingsystem m.m. för byggnation och etablering av 11 stycken GSM-nät i olika delar i Ryssland.

 • Tele2

  2001 - 03

  Procurement Manager

  Lars ansvarade för flera upphandlingar av GSM-system, avseende hårdvara, mjukvara, sitematerial, licenser, leverantörsbasoptimering, IN/SMS/MMS-plattformar etc. för samtliga Tele2 bolag i Europa. Uppdragen omfattade allt från att ta fram avtalsunderlag och förfrågningsunderlag till att slutförhandla avtal och priser.

 • American Management Systems AB

  1998 - 99

  Business Analyst

  Produktionssupport, acceptanstest, funktionell support av faktureringssystem, granskning och förhandling av konsultavtal, framtagande av offerter tillsammans med bid-team.

 • K4 Arvidsjaur

  1997 - 98

  Stf. Plutonchef/Instruktör jägarpluton

  Utbildning av värnpliktiga i bl.a. ledarskap, truppföring, vinteröverlevnad, kylskadeutbildning, lavinutbildning etc.

 • Framtidshuset AB

  1996 - 97

  Bolagsjurist

  Bistod denna innovativa arkitektbyrå med olika juridiska tjänster såsom, avtal, förhandlingar, patent etc.

 • K4 Arvidsjaur

  1989 - 90

  Officer/Instruktör jägarpluton

  Grundutbildning av jägarsoldater.

 • KA4 Västkustens Marinkommando

  1988 - 88

  Officer/Instruktör Radarskolan

  Grundutbildning av värnpliktiga på Radarskolan

 • Nilco Promotion AB

  1984 - 84

  Säljare

  B2B-försäljning av reklamplats till små och medelstora företag.

 • Servicetekniker

  1984 - 86

  Trelleborg Mining Service AB

  Service på transportband och packningar för gruv- och betongindustrin.

 • Göteborg Fritid AB

  1982 - 91

  Stadium Personal på Ullevi

  Extrapersonal i samband med konserter och andra event på Ullevi. Uppdraget innefattande uppgifter såsom biljettkontroll, anvisning av plats, säkerhet, scenbygge o. dyl.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Compliance, ERP Implementation, Innovationsledning, Make /& Buy Analyser, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Processinförande, Strategisk planering, Sustainability/Hållbarhet, Tillväxtstrategi, Verksamhetsanalys, Verksamhetsstyrning, Affärsutveckling, Change Management, Förändringsledning, Kravanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektledning, Supply chain management, Utredning, GDPR, Strategiskt inköp, Inköp, Utbildning

 • - Försäljning

  Försäljningsledning, Försäljning, Säljsupport, Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  CRM Project systems

 • - Upphandling

  Miljö- och sociala krav, Kravformulering, Leverantörsanalys, LOU, Beställarstöd, Inköp och förhandling, Internationella tekniska upphandlingar, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess, Tillgänglighet

 • - Metoder & Processer

  Lean Six Sigma, Prince2, Processer och metoder allmänt, Scrum, Agila metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Fackförhandlingar, Koncernledning, Organisationskultur och värdegrund, Styrelseledamot, Affärscoachning, Beteendevetenskap, Chefscoaching, Det coachande ledarskapet, Grupprocesser, Mentor, Mentorskap, Operativ ledning, Outsourcing, Psykologi, Interimsledning, Ledarskap allmänt, Rekrytering & Personalutveckling, Kurs- och seminarieledare

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Test

 • - Projektledning

  Agile project systems, Portföljledning, Project auditing, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning, Kommersiell projektledning, Projektledning inom Supply Chain, Contract management, Inköp

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstestledning, Funktionstestning, Systemtestning, Acceptanstest

 • - Drift/Support/Service

  Drift/Support/Service allmänt

 • - Mobila Telesystem

  WCDMA (3G), Basstation, GPRS, GSM, Handburna terminaler/ Mobiltelefoner, LTE, Mobilsystem allmänt

 • - Fasta Telesystem

  Core nät

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Bredband allmänt, Gateways och modem, Routrar

 • - IT-säkerhet

  Riskanalys

 • - Systemtyper

  Mobila telesystem, Mobilapplikationer, Nätverk och kommunikation, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Billing-system, CRM-system, Dataspel/ Internetspel, Elektronisk fakturering, Internet of Things, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Energi, Forskning och utveckling (FoU), Medicinsk Teknik, Skola och utbildningsväsende, Säkerhet, Verkstad och Automotive, Byggarkitektur, Fastighet, Fordon, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning, Detaljhandel, Försvar, Byggindustri, Teleoperatörer

 • - Utbildning

  MBA, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer

 • - Roller

  Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Organisations-och Processkonsult, Testare, Coach, Delprojektledare, Förändringsledare, Interimschef, Riskansvarig, Team-ledare, Utbildningsledare, Lärare, Inköpschef, Upphandlare

 • - Kommunikation & Information

  Event management, Externkommunikation, Kommunikationsplanering, Kommunikationsstrategi, Lobbying, Förändringskommunikation, Public Affairs, Upphandling av kommunikationstjänster, Utbildningsmaterial, Presentationsteknik, Engelska

Anställningar

 • 2012 - 2018

  Legal and sourcing specialist / Senior Manager, Opticos AB

 • 2007 - 2012

  Sourcing specialist/Inköpsjurist/Bolagsjurist, Skanska Sverige AB

 • 2001 - 2007

  Manager, Procure IT Right AB (Kinnevik och Tele2)

 • 1998 - 2000

  Business Analyst, American Management Systems (AMS)

 • 1996 - 1998

  Bolagsjurist, Framtidshuset AB

 • 1988 - 1991

  Reservofficer. Jägarplutonchef. Instruktör, K4 Norrlands Dragonregemente i Arvidsjaur

 • 1984 - 1986

  Technical Service Engineer, Trelleborg Mining Service

Utbildningar

 • 2017 - 17

  IT och digitalisering, JUC nätverket

 • 2017 - 17

  GDPR, JUC

 • 2012 - 12

  Praktiskt Projektledning, Astrakan Strategisk Utbildning AB

 • 2011 - 11

  Fokus - inre effektivitet, Franklin Covey

 • 2010 - 10

  Projektinköpsutbildning, Skanska

 • 2009 - 09

  Entreprenadjuridik, Skanska

 • 2009 - 09

  Entreprenadjuridik i affärer, Skanska

 • 2009 - 09

  Förändringsledning, Mindset

 • 2008 - 08

  Category Managers Sourcing Program, Arjan van Veele

 • 1999 - 99

  Negotiations Workshops, AMS Staff Development Europe

 • 1995 - 95

  Företagsekonomi A, Handelshögskolan i Umeå

 • 1993 - 93

  UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), Försvarsmakten

 • 1991 - 96

  Jur. kand., Uppsala universitet

 • 1987 - 88

  Officershögskola, reservofficerskurs, Officershögskolan i Umeå

 • 1986 - 87

  Militärtjänstgöring med Kadettskola, K4 Arvidsjaur

 • 1982 - 84

  Samhällsvetenskaplig examen, Burgårdens gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77