Dela

Johan Rydberg

 • IT Processledning, IT Projektledning, IT Management advisor (Bollplank)

Översikt

Johan vill vara den förlängda armen till dig där du leder IT:n. Han har jobbat i IT-branchen i 21 år och de senaste 11 åren har varit ur ett förvaltande perspektiv (drift av IT-system). Här har han bl.a. drivit förändring av arbetssätt som lett till ökad kvalitet, lägre kostnader och bättre upplevelse av IT tjänster.

Egenskaper

I jobbet är Johan:
• Pålitlig
• Resultatinriktad
• Kundfokuserad
• Strukturerad
• Positiv
• Undersökande
• Kunskapstörstig
• Planerande
• Lösningsorienterad
• Förändringsbenägen

"Jag bor i en egen marklägenhet, med en liten gräsmatta och uteplats i Hököpinge. Mina två barn, Ella 10
och Axel 7, bor hos mig varannan vecka och har varsitt rum även hos mig. Jag kan vara flexibel i mitt arbete, då barnens mor har samma jobbsituation som jag. Vi hjälps åt vid behov. Det gör att jag kan vara mer flexibel i mitt arbete."

Konsultens CV

 • Ikea IT

  2017 - 17

  Improvement Spcialist

  Kvalitetsgranskning av IT tjänster som ska produktionssättas. Varje IT-tjänst som ska förändras, förnyas eller ändras, ska granskas och kvalitetssäkras. Detta gäller för tjänster som ska in i en testmiljö eller det som ska sättas i skarp produktion.
  I uppdraget ligger även att vara en del i en ständig förbättring av verksamhetens vidareutveckling och effektivisering.

 • Office IT partner

  2016 - 16

  Avtalskonsult

  I detta uppdraget skulle Johan vara behjälplig att ta fram en avtalsstruktur som kunden ska använda till sina kunder.
  Strukturen och innehållet gjordes och används nu mot nya kunder som väljer att ha OITP som strategisk IT-parner.

 • Radix Kompetens AB

  2016 - 16

  QA-ansvarig

  Radix har outsourcat hela sin IT till en leverantör. Johans uppdrag här är att kvalitetssäkra denna leverans och se till att leverantören följer de åtaganden som är utlovade. Det handlar om att säkra mot de avtal som är skrivna.
  I uppdraget ingår även att vara rådgivande i IT-strategi och IT-policy arbete.

 • CCIT

  2015 - 16

  Processledare

  I det här uppdraget bygger Johan ett processtyrt arbetssätt, definierar ansvarsroller och sköter interna utbildningar. Sättet att arbeta ligger till grund för ett nytt arbetssätt som kommer att möjliggöra för vidare expansion av ett nytt hosting-koncept.
  Arbetet är ITIL-baserat, men anpassat för företagets storlek.
  Det ingår även att ta fram en rekommendation av ärendehanteringsystem, övervakning och Client-management system. Rätt system, för kunden, valdes, köptes inte och installerades med hjälp av leverantören. De teoretiska anpassningarna hjälpte han till med att införa också.

 • Teleservice

  2015 - 15

  Processledare

  Här jobbade Johan med att införa ITIL som arbetssätt. Det handlade om att införa 3 ITIL-processer, definiera ansvarsroller och tillhanda hålla tydliga instruktioner och hålla lämpliga utbildningar.
  Johan tog även över ansvaret för funktionen Servicedesk. Här jobbade 10st agenter med varierande kompetenser.
  Här deltog Johan i ett svar på en offentlig upphandling och var dessutom ganska central i arbetet. Man kom väldigt långt fram i tävlingen med underlaget och affären gick till en annan som kunde ta affären p.g.a. lägre pris.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Android, Mac OS, Mac OS 8, Mac OS 9, Mac OS X, Mac OS7, MS Internet Information Server, OS/400, VMS, Windows 2008 Server, Windows 7, VM, VmWare ESXi, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP

 • - Databashanterare

  MS Access, MS SQL-server, SQL server

 • - Affärssystem

  agDA PS, Hogia, Jeeves

 • - Verktyg & Middleware

  Domino, Episerver, Lotus Notes, MS Visual Studio, Sharepoint, Tivoli, MS Exchange, MS Explorer, MS Office, MS Project, MS Sharepoint, SharePoint 2013, Visio

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Standarder

  ISO 27001/27002, ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Change Management, Omvärldsanalys, Processutveckling, Utbildning, Affärs och IT strategi, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Processinförande, Projektledning, Verksamhetsanalys

 • - Marknadsföring

  Målgruppsanalys, Profilering & positionering

 • - Försäljning

  Säljsupport

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning

 • - Upphandling

  Kravformulering, Tillgänglighet, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  Continious Delivery, Continuous Integration, Controlling and Reporting, Microsoft Solution Framework, Ratten/Pilen, ITIL, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Grupprocesser, Interimsledning, Mentor, Operativ ledning, Psykologi, Beteendevetenskap, Det coachande ledarskapet, Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Produktionsinförande, Projektering, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande, Drift, Förstudie

 • - Projektledning

  Event Management, Projektadministratör/assistent, Administrativ delprojektledning, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Kvalitetsledning, Dokumenthantering, Dokumentation, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning

 • - Trådlös datakommunikation

  WLAN

 • - Fast datakommunikation

  WAN, Datakommunikation allmänt, Ethernet, LAN, TCP/IP

 • - Drift/Support/Service

  Nätverksadministration, Installation/underhåll, Användarsupport, Datadrift/övervakning, Drift/Support/Service allmänt

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  ADSL, Gateways och modem, Provisioning, Routrar

 • - IT-säkerhet

  Kryptering, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning, Säkerhetsarkitekturer, Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, IT-säkerhet allmänt, Riskanalys

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Trådlösa system, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Byggindustri, Detaljhandel, Energi, Försvar, Hälso-Sjukvård, Postorder/ e-handel, Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting, Säkerhet, Fastighet, Skola och utbildningsväsende

 • - Utbildning

  e-learning

 • - Roller

  Användbarhetsspecialist, Huvudprojektledare, Interaktionsdesigner, Produktledare, Produktägare, Riskansvarig, Upphandlare, Utbildningsledare, Delprojektledare, Interimschef, Kravanalytiker, Kvalitetsansvarig, Omvärldsbevakare, Organisations-och Processkonsult, Service Designer, Driftstekniker, Projektadministratör, Systemförvaltare, Team-ledare, Teknisk projektledare, Utredare

 • - Kommunikation & Information

  Event management, Intranät, Kriskommunikation, Presentationsteknik, Mätningar, utvärderingar, Engelska

Anställningar

 • 2015 -

  Konsult, ProOp (Proactive Operation)

 • 2014 - 2015

  Servicedesk Manager, Teleservice Skåne AB

 • 2014 - 2015

  Processledare, Teleservice Skåne AB

 • 2012 - 2013

  Projektledare, Cygate Malmö

 • 2008 - 2012

  Driftansvarig (Teamleader), Cygate Malmö

 • 2008 - 2012

  Service Delivery Manager, Cygate Malmö

 • 2002 - 2008

  IT-konsult/Driftansvarig, Avansys Malmö AB

 • 2001 - 2002

  IT-Konsult, Qbranch Malmö AB

 • 1997 - 2001

  IT-konsult, WMdata

Utbildningar

 • 2015 - 15

  ITIL Lifecycle Service Strategy, Cornerstone

 • 2014 - 14

  ITIL Lifecycle Service Operation, Addskills

 • 2010 - 10

  Kommunikation och ledarskap, Dale Carnegie

 • 2009 - 09

  ITIL Foundation, Cornerstone

 • 2008 - 08

  Att leda och driva ett projekt, Cornerstone

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Annette Larsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0703 -90 10 04
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025