Dela

Magnus Nilsson

  • Arkitekt
  • Utvecklare

Översikt

Magnus är en erfaren arkitekt och utvecklare på flera av Microsofts olika produktplattformar. Fokus ligger på webbutveckling med .NET och SharePoint, men han har även stor erfarenhet av andra produkter såsom SQL Server och BizTalk. Förutom Microsofts olika produkter så har han erfarenhet av Java och andra öppna tekniker.

Magnus har följande certifieringstitlar: MCSD SharePoint Applications, MCPD SharePoint Developer 2010

Egenskaper

Magnus är positiv, självgående och lösningsfokuserad. Tack vare god analytisk förmåga och ett brett kunskapsområde är han en tillgång i många olika typer av projekt.

Konsultens CV

  • CPA Global

    2016 -

    Utvecklare

    Utveckling av ett system för hantering av patent och varumärken baserat på AngularJS och Web API i C# hostat i Microsoft Azure.

  • Saab AB

    2015 - 16

    Utvecklare

    Förvaltning och nyutveckling av integrationer i BizTalk 2010 och BizTalk 2013.

  • Image Systems AB

    2015 - 15

    Utredare

    Ta fram riktlinjer för att mordernisera applikationsplattformen för Image Systems produkter.

  • Stångåstaden

    2014 - 15

    Arkitekt och utvecklare

    En ny publik webbplats för Stångåstaden baserad på SharePoint Server 2013 som ersatte den gamla baserad på SharePoint Server 2010. Webbplatsen är responsiv, använder sig av metadatanavigering, har en modulärt uppbyggd megameny och uppfyller WCAG 2.0.

  • Siemens Sverige AB

    2014 - 14

    Arkitekt och utvecklare

    En migrering av nio applikationer från Lotus Notes till SharePoint Server 2013 med Quest Notes Migrator for SharePoint.

  • Eskilstuna Kommun

    2014 - 14

    Arkitekt och utvecklare

    Ett nytt intranät baserat på SharePoint Server 2013 där personalisering med standardkomponenter var viktigt. Migrering från det gamla intranätet gjordes med Metalogix Content Matrix.

  • Linköpings Universitet

    2013 - 13

    Utvecklare

    En ny studentportal baserad på SharePoint Server 2013, AngularJS och Bootstrap hostad i Windows Azure.

  • SCA Hygiene Products AB

    2012 - 13

    Arkitekt och utvecklare

    Snapshot är en intern informationswebb med sociala funktioner baserad på SharePoint Server 2010.

  • Ovako Steel AB

    2012 - 13

    Arkitekt

    Ett nytt intranät med språkhantering baserat på SharePoint Server 2010.

  • Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB

    2012 - 12

    Arkitekt och utvecklare

    Ett nytt dokumenthanteringssystem med anpassade innehållstyper och arbetsflöden baserat på SharePoint Server 2010.

  • Cloetta AB

    2012 - 12

    Utvecklare

    Nytt dokumenthanteringssystem för produktionsdokument med anpassade innehållstyper och arbetsflöden baserat på SharePoint Server 2010.

  • Eskilstuna Energi och Miljö

    2012 - 12

    Arkitekt

    En uppgradering av sammarbetslösningen i Microsoft Office SharePoint Server 2007 till SharePoint Server 2010.

  • Statens Energimyndighet

    2012 - 12

    Arkitekt och utvecklare

    Ett nytt intranät med sociala funktioner baserat på SharePoint Server 2010 och FAST.

  • Toyota Material Handling Europe

    2011 - 12

    Arkitekt och utvecklare

    Vidareutveckling av webbplattformen för Toyota baserad på Microsoft Office SharePoint Server 2007. Nya sidmallar och webbdelar infördes så att truckarna kunde publiceras på ett mer modernt och användarvänligt sätt.

  • Statens Energimyndighet

    2011 - 12

    Arkitekt

    Förstudie med processer från Services Ready för att ta fram kraven på ett nytt intranät baserat på SharePoint Server 2010.

  • Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB

    2011 - 11

    Arkitekt

    Förstudie med processer från Services Ready för att ta fram kraven på ett nytt dokumenthanteringssystem baserat på Microsoft SharePoint Server 2010.

  • Statens Energimyndighet

    2011 - 11

    Arkitekt och utvecklare

    Ett nytt stödsystem för elcertifikat baserat på ASP.NET MVC 3, Razor, Entity Framework 4.1 och jQuery 1.6 som integrerar alla existerande system hos Statens Energimyndighet. Användargränssnittet använder sig av CSS 3.0 och Ajax för ett modernt utseende och en rik användarupplevelse.

  • Statens Energimyndighet

    2010 - 10

    Utredare

    Projektet tog fram samtliga processer och krav för ett nytt systemstöd för att handlägga elcertifikat.

  • Toyota Material Handling Europe

    2010 - 10

    Arkitekt och utvecklare

    Sökmotorn för produktinformation, QP Search, integrerades med online-butiken e-Sales. Ett flertal ändringar, kopplade till en ny roll, krävdes i QP Search innan slutkunder kunde tillåtas att använda sökmotorn. En enkel SSO-funktion implementerades även mellan e-Sales och QP Search.

  • Toyota Material Handling Europe

    2010 - 11

    Arkitekt och utvecklare

    Short Term Rental är en funktion på externa webben baserad på Microsoft Office SharePoint Server 2007 som låter Toyota publicera lagertruckar som är tillgängliga för uthyrning.

  • Länsförsäkringar

    2010 - 10

    Arkitekt

    Framtagning av en ny struktur för intranätet baserat på Windows SharePoint Services 3.0.

  • Saab AB

    2010 - 10

    Arkitekt

    En ny extern webbplats för saabgroup.com med spännande design och en väldigt innovativ sökmotor. Webbplatsen baserades på EPiServer 5.0 tillsammans med sökmotorn från SharePoint Portal Server 2010.

  • Eskilstuna Energi och Miljö

    2009 - 10

    Arkitekt och utvecklare

    Ett nytt intranät med mycket Web 2.0 influencer baserat på EPiServer 5.0 med EPiServer Community och EPiServer Relate+, och Microsoft Office SharePoint Server 2007.

  • Toyota Material Handling Europe

    2009 - 09

    Arkitekt och utvecklare

    Vidareutveckling av Fleet Web som är en webbapplikation för att sälja begagnade truckar baserad på Microsoft Office SharePoint Server 2007 och SQL Server med integration mot Movex via IBM ESB. Användarbehörighet är styrd av AzMan.

  • Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB

    2009 - 11

    Arkitekt och utvecklare

    Vidareutveckling av dokumenthanteringssystemet baserat på SharePoint Portal Server 2003.

  • Fortifikationsverket

    2009 - 09

    Utvecklare

    Vidareutveckling av kundportalen baserad på Windows SharePoint Services 3.0. Anpassade webbplatsdefinioner och listor och en integration mot 3L håller ordning på serviceärenden och hyreskostnader.

  • Toyota Material Handling Europe

    2009 - 09

    Arkitekt och utvecklare

    Vidareutveckling av webbplattformen för Toyota baserad på Microsoft Office SharePoint Server 2007. Ett nytt arbetsflöde för översättning och publicering infördes.

  • Cloetta Fazer AB

    2009 - 09

    Arkitekt

    En ny produktutvecklingsdatabas baserat på Windows SharePoint Services 3.0. Anpassade webbplatsdefinitioner, listor och arbetsflöden ger Cloetta möjlighet att administrera sina nya produkter.

  • Specialfastigheter Sverige AB

    2008 - 09

    Projektledare och arkitekt

    En ny publik webbplats för Specialfastigheter baserad på Microsoft Office SharePoint Server 2007 som ersatte den gamla baserad på Microsoft Content Management Server.

  • Toyota Material Handling Europe

    2008 - 09

    Arkitekt och utvecklare

    Migrera Fleet Web-applikationen från Microsoft Content Management Server till Microsoft Office SharePoint Server 2007.

  • Toyota Material Handling Europe

    2008 - 08

    Arkitekt och utvecklare

    Vidareutveckling av Fleet Web som är en webbapplikation för att sälja begagnade truckar baserad på Microsoft Content Management Server och SQL Server med integration mot Movex via BizTalk 2004. Användarbehörighet är styrd av AzMan.

  • Toyota Material Handling Europe

    2008 - 08

    Arkitekt och utvecklare

    Ny design och mindre förändringar till intranätet baserat på SharePoint Portal Server 2003.

  • Cardo AB

    2007 - 08

    Utvecklare

    En ny publik webbplats för Cardo baserad på Microsoft Office SharePoint Server 2007.

  • Specialfastigheter Sverige AB

    2007 - 07

    Utvecklare

    Ett nytt intranät för Specialfastigheter baserat på Microsoft Office SharePoint Server 2007 som ersatte det gamla baserat på SharePoint Portal Server 2003.

  • Ipendo AB

    2006 - 07

    Arkitekt och utvecklare

    Intasma är en webbapplikation baserad på ASP.NET 1.1 och SQL Server för patent och varumärkesregistreringar. Den hanterar hela livscykeln för ett patent eller varumärke genom att hålla reda på alla aktiviteter, såsom förnyelser och betalningar, och lagring av alla dokument som produceras under en registrering.

  • Metsä Tissue

    2006 - 06

    Arkitekt och utvecklare

    MDE är en webbapplikaiton baserad på ASP.NET 1.1 och SQL Server för manuell ändring av viss finansiell information. Användarbehörighet är styrd av AzMan.

  • Specialfastigheter Sverige AB

    2005 - 05

    Arkitekt och utvecklare

    iSec är en webbapplikation baserad på ASP.NET 1.1 för administrering av andra system. Applikationsspecifika servicar skrivs och kan pluggas in i iSec via ett .NET-interface. Användarbehörighet är styrd av AzMan.

  • LKDATA

    2005 - 05

    Utvecklare

    En integration av applikationerna Sofia IFO och Agresso baserad på BizTalk 2004.

  • BT Europe

    2005 - 05

    Utvecklare

    Integrering av Movex och Used Trucks (senare döpt till Fleet Web) baserad på BizTalk 2004 och webbtjänster. På Movex-sidan finns en webtjänst skriven i Java som kör i WebSphere Application Server som hämtar information från Movex och skickar det till MizTalk. På Used Trucks-sidan finns en webbtjänst skriven i .NET som tar emot data från BizTalk och lägger in det i databasen för Used Trucks.

  • BT Products

    2005 - 05

    Utvecklare

    PDC är en webbapplikation baserad på ASP.NET 1.1 och SQL Server för att exportera truckstrukturer till XML-filer och konvertera sprängskissbilder till ett mindre format mer lämpligt för handhållna enheter. Användarbehörighet är styrd av AzMan.

  • BT Europe

    2005 - 06

    Arkitekt och utvecklare

    Ett intranät baserat på SharePoint Portal Server 2003. Lösningen innefattar till exempel flerspråksstöd, omfattande layoutförändringar, ett antal anpassade webbdelar och nyhetshantering i Microsoft Content Management Server.

  • Linköpings Kommunala Fastigheter AB

    2004 - 04

    Arkitekt och utvecklare

    En projektportal baserad på ASP.NET 1.1 och Windows SharePoint Serivces 2.0. Projektportalen integrerades med den existerande publika webbplatsen. Användargränssnittet för WSS användes ej. Istället anropade alla sidorna i projektportalen WSS via webtjänster.

  • BT Products

    2004 - 04

    Utvecklare

    Förändringar av applikationerna ASD och CSS.

  • BT Products

    2004 - 04

    Arkitekt och utvecklare

    Simple Proxy är en webbapplikation baserad på ASP.NET 1.1 som agerar såsom en proxy server. Den utvecklades för att publicera en intern webbapplikation mot Internet på ett säkert sätt.

  • Specialfastigheter Sverige AB

    2004 - 04

    Arkitekt och utvecklare

    Ett intranät för Specialfastigheter baserat på SharePoint Portal Server 2003. Lösningen inkluderar utseendeförändringar, anpassade webbdelar och händelsehanterare för dokumentbibliotek.

  • LKDATA

    2004 - 04

    Utvecklare

    Konvertering av söksidan på www.linkoping.se från ASP och VB6 till ASP.NET.

  • CSM Materialteknik AB

    2003 - 03

    Arkitekt och utvecklare

    Ett dokumenthanteringssystem baserat på SharePoint Portal Server 2003. Lösningen innefattar metadatahantering, Word-mallar och händelsehanterare för dokumentbibliotek.

  • Saab AB

    2003 - 03

    Utvecklare

    PDB är en webbapplikation baserad på ASP.NET 1.1 och SQL Server som används för att publicera alla Saabs produkter. Dynamic PDF Generator används för att skapa PDF-dokument av produktkategorier och produkter. Alla produkter hanteras i applikationen via ett eget administrationsgränssnitt.

  • Post- och telestyrelsen

    2002 - 02

    Utvecklare

    En publik webbapplikation baserad på ASP.NET och SQL Server som används för prisjämförelser mellan telefontjänster i Sverige.

  • Landstinget i Östergötland

    2002 - 02

    Utredare

    Ta fram riktlinjer för hur man ska skriva kravspecifikationer på webbapplikationer baserade på ASP.NET.

  • LKDATA

    2002 - 02

    Utvecklare

    En publik webbplats för Linköping baserad på Microsoft Content Management Server och SQL Server.

  • Saab AB

    2002 - 02

    Utvecklare

    Ett intranät för Saab baserat på Microsoft Content Management Server och SQL Server.

  • Saab Aircraft AB

    2002 - 02

    Utvecklare

    En applikation för reservdelar och servicemanualer baserad på VB6 och SQL Server.

  • Landstinget i Östergötland

    2001 - 01

    Utredare

    Ta fram riktlinjer för hur .NET-applikationer ska implementeras.

  • Ericsson Radio Systems AB

    2001 - 01

    Utvecklare

    RNX är en applikation baserad på Java som används för att göra prestandamätningar i ett GSM-nätverk.

  • Ericsson Radio Systems AB

    2001 - 01

    Arkitekt, utvecklare och ClearCase-administratör

    ONE är en applikation baserad på Java och CIF, som är ett internt ramverk utvecklat av Ericsson, som används för att navigera i ett mobilnätverk och aktivera funktioner på de olika objekten i nätverket.

  • Ericsson Radio Systems AB

    2000 - 00

    Utvecklare och ClearCase-administratör

    CSH är en applikation baserad på Java som används för att gruppera godtyckliga objekt i ett GSM-nätverk.

  • Ericsson Radio Systems AB

    2000 - 00

    Arkitekt och utvecklare

    CMCC2 är en webbapplikation baserad på UNIX shell script (Korn Shell och AWK) som används för att kontrollera ett PDC-nätverk efter vissa regler.

  • Ericsson Radio Systems AB

    1999 - 00

    Arkitekt och utvecklare

    FCIT är ett verktyg baserat på UNIX shell script (Korn Shell och AWK) som används för att införa frekvensuppdateringar i ett PDC-nätverk.

  • ConNova Systems

    1999 - 99

    Översättare och utvecklare

    BizManager är ett affärsystem för kabel och satellit TV operatörer baserat på PowerBuilder och Oracle.

  • Saab Aircraft AB

    1998 - 99

    Arkitekt och utvecklare

    PDB är ett program baserat på PowerBuilder och Oracle som används för att beräkna priset för ett JAS-plan beroende på konfiguration, reservdelar och övrig kringutrustning.

Kompetensområden

  • - Operativsystem/plattformar

    MS Content Management Server, MS Internet Information Server, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows XP

  • - Databashanterare

    MSSQL Server Integration Services, Oracle, MS SQL-server

  • - Verktyg & Middleware

    Episerver, Visio, Entity Framework, MS Exchange, Nhibernate, Windows Presentation Foundation, Windows Workflow Foundation, MVC.net, Team Foundation Server, Windows Communication Foundation, MS Explorer, MS Office, MS Sharepoint, MS Visual Source Safe, MS Visual Studio, Sharepoint, SharePoint 2013, SharePoint Online, Visual Studio .NET

  • - Utvecklingsspråk

    C, C++, PL/SQL, PowerShell, VBA, AngularJS, ASP, HTML5, Java, MVC, Visual Basic, Visual Basic .NET, XSD, Javascript, Jquery, Rest, SQL, XSL, ASP.NET, C#, CSS, HTML, MS .NET, Webservices

  • - Hårdvara

    PC

  • - Verksamhetsutveckling och Strategi

    Kravmodellering, Utbildning, Utredning, Workshopledning, Kravanalys

  • - IT-strategi

    Teknikutredning

  • - Metoder & Processer

    KANBAN, Agila metoder allmänt, Scrum

  • - Ledarskap

    Kurs- och seminarieledare, Mentor, Mentorskap

  • - Projektfaser

    Drift, Test, Införande och överlämning, Projektering, Förstudie, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

  • - IT-säkerhet

    Kryptering, IT-säkerhet allmänt

  • - Databaser

    Prestandaoptimering, Datamodellering, Databaser allmänt

  • - Systemtyper

    Windowsapplikationer, Systemintegration, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Systemarkitektur - systemnivå, Webb- och Internetbaserade system

  • - Utbildning

    Annan högskoleutbildning 3 år

  • - Roller

    Driftstekniker, Workshopledare, Databasadministratör, Designer, Enterprise Architecht, Lärare, Utbildningsledare, Utredare, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Teknisk projektledare, Arkitekt, Lösningsarkitekt, Systemförvaltare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

  • 2016 -

    IT-konsult, Kvadrat

  • 2015 - 2016

    IT-konsult, ÅF Technology AB

  • 2009 - 2015

    IT-konsult, Sogeti Sverige AB

  • 2008 - 2009

    IT-konsult, Qurius Sweden AB

  • 1999 - 2008

    IT-konsult, Ibitec AB

  • 1998 - 1999

    IT-konsult, DataVis Syd AB

Utbildningar

  • 1995 - 98

    Höskoleingenjör Datateknik (Di), Linköpings Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757