Dela

Pehr Rehnberg

 • IT Projektledare
 • Förändringsledare (Change management)
 • Project Portfolio Management

Översikt

Certifierad senior projektledare och certifierad förändringsledare med lång internationell erfarenhet.

Branscherfarenhet: automotive, life science and digital communikation.Uppdrag: ITIL Service Desk, metoder, processer, migrering, mjukvaruutveckling, product portfolio
management och affärsutveckling.

Certifieringer: projektledning PRINCE2 (2014) och ITIL Foundation (2015)

Verktyg:
Projektmetodik: SCRUM, agilt, PROPS, RUP och vattenfallsmetoden
Projektverktyg: Projektplatsen, Microsoft Project, Tello
PPM: SAP och Antura
PLM: Teamcenter och CATIA V5
Dokumentationshantering: Sharepoint

Språk: svenska, engelska, tyska och spanska flytande. 7 års utlandserfarenhet

Sammanfattning
Är bra på att driva projekt och affärer i tid med god kvalitet. Har bred bakgrund inom IT, projektledning, ledarskap, försäljning, affärsutveckling och marknadsföring.

Egenskaper

Jag är självstartande, strukturerad, måldriven, tycker om utmaningar, mycket god analysförmåga, besitter god social kompetens efter flera år inom försäljning. Är självstartande, alert, pådrivande, entusiastisk, vänlig, tar hänsyn till andra men är bestämd och trygg i min roll som ledare.

God förmåga att driva projekt och affärer i tid med god kvalitet. Har bred bakgrund inom IT, projektledning, försäljning, affärsutveckling och marknadsföring.

Styrkor: holistiskt synsätt, kravfångst, struktur och att driva projekt framåt i tid med god kvalitet. Säkrar
engagemang från medarbetare och ledning

Min långa internationella erfarenhet, utlandserfarenhet och goda språkkunskaper gör att jag är bra på att skapa och utveckla internationella kontakter och stakeholder management.

Konsultens CV

 • Mölnlycke HealthCare

  2017 -

  IT Project Manager

  Driva och säkerställa implementation av ett HR-projekt SAP SuccessFactor (Saas lösning) på uppdrag av PMO, IT. Projektet har en snävt tidsplan och ställer höga krav på projektledning, kravställning av vald leverantör, avstämning med involverade .

 • Connect Väst

  2016 - 16

  Business Coach

  Pehr är coach och mentor för entreprenörer som får stöd vad gäller att skriva affärsplaner, affärsutveckling, kapitalanskaffning säljträning och partnerskap. Pehr är sedan 2009 aktiv medlem, coach och mentor i Connect Väst och deltar i paneler för att coacha entreprenörer vad gäller IT, försäljning och marknadsföring. Han är även jurymedlem för att varje år utse affärsplansvinnare i Venture Cup (Chalemers Innovation)

  Nuvarande uppdrag: Predicare (digitalt beslutsstöd inom akutsjukvård)
  Tidigare uppdrag: MedicWave, Enkätfabriken, Crawlica, Torso Innovation, Zygomatic

 • Strålfors

  2015 - 15

  Team leader

  Ansvar
  Pehr ansvarade för att utveckla och ta fram en bättre kopia av ett befintligt nordiskt faktureringssystem med SAP kopplingar. Han ansvarade för en projektgrupp med 3 utvecklare en arkitekt och en systemförvaltare. Pehr rapporterade till PostNords PPM manager Mia Snöbohm

  Projektmetodik: PRINCE 2 och agil projektledning (SCRUM), Tello

  Kundnytta. PostNord fick ett bättre, säkrare och effektivare faktureringssystem

 • Atlas Copco Rock & Drill

  2014 - 14

  IT projektledare

  Ansvar
  Pehr ansvarade för att ta fram anpassat utbildningsmaterial i PLM verktyget Teamcenter för Atlas Copcos personal i samband med att de bytte PLM verktyg till Teamcenter.

  Product Life Cycle Management verktyg: Teamcenter

  Kundnytta: Atlas Copco fick tillgång till ett modernt och funktionellt product life cycle management verktyg Teamcenter och utbildning av 800 medarbetare i Teamcenter

 • Västsvensk Tidningsdistribution

  2014 - 14

  Projektledare

  Ansvar: Pehr satte upp en temporär organisation för sortering och distribution av 18 000 brev per dag. Han hade en projektgrupp på 12 personer och 30 ungdomar som sorterade post manuellt i väntan på installation av en automatisk sorteringsmaskin.

  Projektmetodik: PROPS

  Kundnytta: säkrade leverans av en vunnen upphandling av kommunal post och förstärkte därmed VTDs intäkter i väntan på installation av en automatisk sorteringsmaskin

 • Strålfors

  2014 - 14

  IT Projektledare

  Ansvar
  Pehr ansvarade för att ta fram underlag och kravfångst för en upphandling av digital ID för norska posten.

  Projektgrupp: Han ansvarade för en testledare, en säkerhetsansvarig och en utvecklare.

  Kundnytta: PostNord fick på relativt kort tid fram underlag för en konkurrenskraftig lösning av digital ID kontroll i Norge (i likhet med min myndighetspost)

 • CEVT

  2013 - 13

  Senior IT project manager

  Ansvar
  Pehr tog fram ett koncept för kvalitetsäkring i PLM verktyget CATIA för CEVTs konstruktörer

  Verktyg: CATIA V5

  Kundnytta:
  CEVT kunde därmed säkra tillräcklig kvaliteten hos varje konstruktör i CATIA, vilket höjde kvalitén, sparade tid och pengar för CEVT.

 • Innovatum

  2013 - 13

  Affärscoach

  Ansvar
  Pehr var coach och mentor för entreprenörer vad gäller att skriva affärsplaner, affärsutveckling och säljträning.

  Kundnytta
  Pehr säkrade att företaget Torso Innovation kunde få fram bättre promotion material och säkrade en partner för att snabbare kunna expandera försäljningen i Sverige och internationellt

 • Strålfors

  2012 - 13

  Teamleader

  Som tillförordnad IT chef på Strålfors hade Pehr personalansvar för en grupp av 6 systemförvaltare och 4 utvecklare som ansvarade för platt-formen TFS (fakturahantering). Han hade även ansvar för att coacha och dela ledarskapet med en Teamledare som hade ansvar för åtta integratörer (konventering och mappningar). I uppdraget ingick även upphandlingar, inköp, SLA:er och konsultförsörjning till olika projekt och delområden.

  Kundnytta: Pehr säkrade en effektivare hantering av tickets vad gäller konverteringar och byggde upp processer enligt ITIL i samband med en omorganisation av Strålfors IT avdelning.

 • Volvo Cars

  2011 - 12

  IT Projektledare

  Ansvar
  Pehr implementerade project portfolio management enligt PMI best practice och PPM verktyget från SAP. Han hade ansvar för såväl Business Analysts, arkitekt som SAP konsulter
  I ett andra projekt var Pehr IT projektledare för market IT operations med syfte att bygga upp en ny infrastruktur vad gäller governance och service management för Volvo Cars återförsäljare. Han hade ansvar för två Business Analysts och två systemförvaltare.

  Projektmetodik: DITS (VCC)

  Kundnytta: Volvo Cars fick för första gången tillgång till ett riktigt PPM verktyg, vilket förbättrade kvalitén i deras project portfolio management. IT Service Desk fick en bättre organisation modell och process för IT Service management på global nivå.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Android, Apache HTTP Server, HP, Linux, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows XP

 • - Databashanterare

  MS SQL-server, Oracle, SQL server

 • - Affärssystem

  Lundalogik, Lime m.fl., Movex, SAP

 • - Modulkunskap affärssystem

  SAP, Fakturering, Redovisning, Säljstöd/ Marknadsföring, Tidrapportering, Projektredovisning/Projektstyrning

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Flash, Adobe Illustrator, Adobe Illustrator', Adobe Photoshop, MS Visual Studio, MS Visual Source Safe

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Standarder

  EDIFACT, ISO 14001, GMP

 • - Roller

  Infomaster, Omvärldsbevakare, Produktledare, Systemförvaltare, Talskrivare, Utredare, Facilitator, Interimschef, Kommunikationscoach, Kravanalytiker, Kvalitetsansvarig, programledare, Riskansvarig, Upphandlare, VD, Förändringsledare, Lärare, Organisations-och Processkonsult, Produktägare, Projektadministratör, Scrum master, Teknisk projektledare, Utbildningsledare, Workshopledare, Affärsutvecklare, Coach, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Projektledning digitala medier, Team-ledare

Anställningar

 • 2016 -

  Affärscoach, Connect Väst

 • 2014 - 2015

  Senior projektledare, Unico Consulting

 • 2011 - 2014

  Senior projektledare, Experis

 • 2009 - 2010

  Försäljningschef, MedicWave AB

 • 2007 - 2008

  Key Account Manager, Bactiguard AB

 • 1998 - 2007

  Chef projektledare, Wellspect

 • 1996 - 1998

  Internationell produktchef, Chromogenix AB

 • 1992 - 1995

  Produktchef i Tyskland, Beiersdorf

Utbildningar

 • 2017 - 17

  JIRA Essentials, Atlassians

 • 2016 - 16

  Certifiering i ITIL Foundation, Olingo

 • 2015 - 15

  Certifiering Projektledning PRINCE2 Foundation, Metier

 • 2006 - 06

  Practical Project Management, Wenell

 • 2004 - 04

  Project Management 1, IT-huset

 • 1988 - 89

  Företagsekonomi, Hamburgs Universitet

 • 1987 - 91

  Statsvetenskap, Linköpings universitet

 • 1986 - 91

  MsC in Business & Administration, Linköpings universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77