Dela

Filip Lindberg

 • Utvecklare

Översikt

Filip är genuint teknikintresserad och problemlösning är något han brinner för. Därför är programmering och systemutveckling något han verkligen trivs med. Han har primärt jobbat med C++ och .NET men har även kunskap inom Java.

Egenskaper

Nya utmaningar är han inte främmande för och han har ett stort tålamod och ger inte upp i första taget när han möter ett nytt problem. Han försöker alltid att vara tillmötesgående och strävar alltid efter ett gott arbetsklimat och samarbete.

Konsultens CV

 • Sectra Sverige

  2015 -

  Utvecklare

  Som mjukvaruutvecklare på ÅF hade Filip ett uppdrag på Sectra Sveriges utvecklingsavdelning, som är specialister på integrationer mellan Sectras system och andra IT-system på sjukhus. Sectra skulle leverera system till Nya Karolinska sjukhuset och en mängd nyutveckling skulle göras för att knyta Sectras system till andra system på sjukhuset.

  I huvudsak var det serverintegrationer som skulle utvecklas som publicerades mot slutanvändaren i form av web-gränssnitt. Flera anpassningar gick även ut på att publicera data från Sectra i form av REST-webtjänster eller åt andra hållet att konsumera data till Sectras system från sjukhusets webtjänster.

  Projekten som var inriktade mot web utvecklades som MVC-projekt i Visual Studio. Många anpassningar gick även ut på att göra någon form av operation/transaktion på daglig basis och dessa kördes som bakgrundsjobb i Windows i form av Windows Services.

  Utvecklingsarbetet skedde i tät kontakt med Karolinskas slutanvändare där man hade ett antal sprint-demos inplanerade där kunden fick ge feedback.

 • Ericsson

  2013 - 15

  Utvecklare

  Som mjukvaruutvecklare på Cybercom var Filip bemannad i ett inhouse-projekt mot Ericsson där man utvecklade en lastsimulator för LTE-radiobasstationer. Projektet drevs i Scrumliknande former och en central del i kodningsarbetet var att koden skulle utvecklas genom TDD (Test Driven Development) och CI (Continuous Integration). Produkten var väldigt tidskritisk och krävde ett realtids-OS som OSE och Linux RT. Den mest tidskritiska koden skrevs i C++ medan övre lager skrevs i Java. I projektet fick jag även möjlighet att jobba en hel del med byggsystem, framförallt GNU Make och dessutom en hel del scriptning, huvudskakligen i bash och expect.

  Arbetet i projektet var väldigt varierande och vi roterade även i projektet med att utveckla och även att sitta i support-teamet, där man hade daglig kontakt med kunderna och hjälpte dem med supportfrågor och felrapporter.

  Ett jobb som Filip gjorde var att effektivisera byggsystemet. Byggtiderna hade under flera år legat på alldeles för höga nivåer, över 30 minuter för ett rent bygge. Projektet var väldigt stort och det fanns många beroenden som man var tvungen att ta hänsyn till. Han specificerade alla beroenden så att man kunde bygga parallellt och kunde därmed reducera byggtiden för ett rent bygge till under tre minuter vilket ökade effektiviteten för samtliga utvecklare i projektet markant.

 • Saab Aeronautics

  2012 - 13

  Systemingenjör

  Som systemingenjör på Saab arbetade Filip med modellering och simulering av grundflygplansystem. Modellerna användes dels i utvecklings- samt träningssimulatorer men även för analys och utveckling av delsystemen. Filip var ansvarig för hydraulikmodellerna men arbetade även med andra system som styrsystem och hjälpkraft.

  Han var också inblandad i projekt för att titta på modellernas realtidsprestanda i simulatorerna.

  Parallellt var han även inblandad i en internkurs som han höll inom Modelleringsmetodik. Dessutom var han handledare för en Bachelor Thesis.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  OSE, Windows 2008 Server, Linux, Realtids-OS

 • - Databashanterare

  MS SQL-server, Oracle

 • - Verktyg & Middleware

  Eclipse, Entity Framework, Gerrit, Git, Jenkins, MS Visual Studio, MVC.net

 • - Utvecklingsspråk

  ADA, ASP.NET, C, CSS, HTML5, Java, Javascript, Jquery, JUnit, SQL, Webservices, XML, C#, C++, Matlab

 • - Standarder

  3GPP

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Continuous Integration, Parprogrammering, Scrum

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Branscherfarenhet

  Försvar, Hälso-Sjukvård, Medicinsk Teknik, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  Fysik, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, civ.ing, Matematik

 • - Roller

  Beräkningsingenjör, Databasadministratör, Interaktionsdesigner, Systemingenjör, Testare, Utredare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2015 -

  IT-konsult, ÅF Technology

 • 2013 - 2015

  IT-konsult, Cybercom

 • 2012 - 2013

  Systemingenjör, Saab Aeronautics

Utbildningar

 • 2005 - 11

  Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik, Umeå Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757
Camilla Collins
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0702-791369
Christian Berger
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0708770409