Dela

Jean Lindroos

 • Projektledare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Utvecklingschef

Översikt

Jag trivs och drivs i rollen som ledare av mindre team. Jag gillar att utmana och uppmuntras av att utmanas av andra människor. Min ambition är alltid att bidra med mitt öppna och lösningsorienterade sinne för processförbättringar. Lycka skapar jag genom engagemang och kompetens!

Mina expertområden är projektledning (Scrum), förändringsarbete, bygga businesscase och framtagning av specifikationer. Flertalet gånger har jag involverats i processer inom sälj- och marknad med lyckat resultat.

Jag är väl insatt inom produktutveckling och då i synnerhet inom inbyggda system.

Egenskaper

Mina goda egenskaper är att jag är målfokuserad, ihärdig och orädd. Jag är nyfiken i min natur och vill ständigt lära mig nya saker och ta del av andras goda erfarenheter. Jag älskar att ta tag i nya projekt och gillar att utmanas av komplexa uppdrag. Min starkaste framgångsfaktor är mitt pragmatiska synsätt. Mina starka sidor som ledare är att jag är tydlig och ärlig.

Konsultens CV

 • Kongsberg Automotive, Mullsjö

  2016 - 16

  Projektledare / Teamledare

  Jean tog över ett mjukvaruprojekt som var utan fungerande styrning och kraftigt försenat. Uppdraget var att strukturera upp, planera om samt komma fram till en åtgärdsplan och en ny tidplan.

  Uppdraget genomfördes på plats i Mullsjö men innefattade teammedlemmar som satt i Göteborg, Mölndal samt Bangalore i Indien.

  Projektet drevs med SCRUM som metod och JIRA som verktyg för sprintplanering m.m. Totalt omfattade det teamledning av som mest 11 personer.

  Uppdraget utfördes med gott resultat och överlämnades till en intern projektledare i månadsskiftet september/oktober

 • Flintab AB, Jönköping

  2015 - 16

  Produktägare systemprodukt

  Projektansvar för att driva och utveckla produkten Viktoria 2, som är ett av Flintab egenutvecklat vägningssystem och är marknadsledande inom hantering av vägningsrelaterade tjänster och lösningar. Viktoria 2 är en helt nyutvecklad plattform som konceptuellt baserar sig på den tidigare versionen.

  Viktoria 2 kom ut i betaversion hösten 2015 och planeras släppas i en fullversion hösten 2016. Scrum används som metod i utvecklingsprojekten inom Flintab.

  Samtidigt projektansvarig mot några av de största kunderna på Flintab:
  - Kartläggning av kunders verksamheter och systembehov
  - Ansvarig för att skriva och underhålla stora centrala avtal
  - Medverka som produktexpert vid produktförsäljningar av vägningssystemet

 • Flintab AB, Jönköping

  2014 - 16

  Försäljningsansvarig

  Flintab AB påbörjade för några år sedan ett förändringsarbete där företaget skulle bli marknadsdrivet från att tidigare varit teknikdrivet. I rollen som försäljningsansvarig ingick bl.a följande aktiviteter:

  - Införa regionsindelningar, CRM-system och mätbara mål för regionsäljarna
  - Initera revision av affärssystemet för att bättre passa verksamheten
  - Skapa en ny marknadswebb
  - Aktivt ägarskap för hela försäljningsprocessen, vidareutveckla processer, systematisera arbetssätt, säkerställa efterlevnad av rutiner och arbetssätt
  - Vidareutveckla affären med större kunder.
  - Aktivt deltagande i Flintabs ledningsgrupp

 • Flintab AB, Jönköping

  2011 - 16

  Kravhanteringsansvarig systemprodukt

  - Medverka som produktexpert vid i synnerhet projektförsäljningar där det egenutvecklade vägningssystemet Viktoria var en del av projektet.
  - Föra vidare kundönskemål på Viktoria från nyckelkunder in till utvecklingsavdelningen.
  - Se till att nyckelkunder fick ta del av produktförbättringar och releaser.

 • Flintab AB, Jönköping

  2009 - 11

  Projektledare kundorderstyrda projekt

  Ansvar för kundorderstyrda projekt

  - Stort fokus på systemutvecklingsprojekt.
  - Totalansvar för större kundprojekt.
  - Kommersiellt ansvarig för projekten.

  Exempel på större projekt:
  - Trafikstyrningssystem åt Fortum Högdalen
  (http://flintab.se/media/39039/KundCase_Fortum.pdf)

  - Kommungemensamt Återvinningssystem i Göteborgsregionen
  (http://flintab.se/media/39057/Kundcase_Renova.pdf)

  Flintab är det ledande företaget i Sverige då det handlar om industriella
  vågtillämpningar. Flintab förfogar över marknadens mest kompletta
  vägningssystem.

 • Gain IT, Huskvarna

  2008 - 08

  Utvecklingschef / t.f VD

  Ansvarig för utvecklingsavdelningen som bestod av 4 st programmerare.
  Hade även ansvaret som t.f VD på slutet.

  Gain IT utvecklade en applikation som hanterar innehåll i elektroniska
  blanketter, brev, rutindokument och formulär. Senare sålt till Evry.

 • Atlas Copco Rock Drills, Örebro

  2006 - 08

  Produktchef

  Ansvarig för produkten SmartRig som är en datorstyr bergborrigg avsedd för ovanjordsbruk

  Ansvarsområden:
  - Coacha säljbolagen ute i världen
  - leda kundseminarier
  - Konkurrentbevakning
  - Omvärldsanalys
  - Initiera produktförbättringar och förändringar
  - Projektledning (Exempel: GPS-positionering av borriggen, omfattning ca 2000 mantimmar)

 • Atlas Copco Rock Drills, Örebro

  2003 - 06

  Projektledare

  Ansvarig för kundorderstyrda utvecklingsprojekt på systemsidan speciellt för bergborriggar för ovanjordsbruk.

  Projekten var av olika karaktär och olika storlek, från 40 - 2000 mantimmar.

 • Tritech Konsulter, Örebro / Göteborg

  2002 - 03

  Processansvarig inbyggda system

  Ansvar för hela säljprocessen.
  Tritech leverar tjänster och lösningar inom inbyggda system.

 • WM-data / Embeddo AB, Örebro

  2000 - 02

  Regionchef

  Ansvar för satsning på inbyggda system inom WM-data. Drevs inom eget dotterbolag, Embeddo AB.
  - Byggande av varumärke
  - Rekrytering
  - Försäljning av tjänster och lösningar
  - Coachning av konsulter
  - Kundvård
  - Medverkan i EMbeddo AB's ledningsgrupp

 • JL Konsult & Alltjänst, Västerås (Eget bolag)

  1995 - 00

  Konsult Inbyggda system

  Erbjöd tjänster inom inbyggda system såsom:
  - Programmering
  - Testledning
  - Projektledning

  En typisk kund var något av ABB-bolagen i Västerås.

 • Frontec Konsulter, Västerås

  1994 - 95

  Konsult

  Frontec skulle bygga upp en verksamhet inom inbyggda system i Västerås

  - Säljansvarig av hela tjänsteutbudet (50%)
  - Uthyrd konsult (50%)

 • Enator Industriteknik AB, Västerås

  1988 - 94

  Konsult

  Verksam spm konsult inom inbyggda system. Exempel på uppdrag:

  - Projektledning av utvecklingsprojekt (ABB Automation, Philips Industries, Järfälla)
  - Programmering (ABB Automation, ABB Robotics)
  - Testledning (ABB Automation)
  - Konvertering av programvara för mobiltelefoni (Comvik, Hägersten)

 • ABB Automation AB, Västerås

  1985 - 88

  Programmerare

  Utveckling av programvara för processtyrsystemet ABB Master

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Business restructuring, Information Management, Turnaround, Change Management, Innovationsledning, Kravmodellering, Order- och leveransflöden, Processförvaltning, Projektrevision, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsstyrning, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Förändringsledning, Kravanalys, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Processinförande, Processutveckling, Produktledning, Programledning, Projektledning, Workshopledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling

 • - Marknadsföring

  Digitalisering, Employer Branding, Marknadsstöd, Marknadsundersökning, Profilering & positionering, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster, Varumärke/branding, Kundupplevelse, Marknadsanalys, Marknadsintroduktion, Marknadsplanering, Målgruppsanalys, Strategisk affärsplanering

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Säljsupport, Avtal och Förhandling, Försäljning, Försäljningsledning

 • - IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö, IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning

 • - Upphandling

  LOU, Tillgänglighet, Internationella tekniska upphandlingar, Kravformulering, Resurs i upphandlingsprocess, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  LEAN, Agila metoder allmänt, Processer och metoder allmänt, RUP/UP, Scrum

 • - Ledarskap

  Outsourcing, Fackförhandlingar, Grupprocesser, Interimsledning, Kansli och administrativ chef, Koncernledning, Rekrytering & Personalutveckling, VD, Affärscoachning, Chefscoaching, Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, Operativ ledning

 • - Projektfaser

  Drift, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande, Förstudie

 • - Projektledning

  Contract management, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Agile project systems, Kommersiell projektledning, Portföljledning, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Configuration Management, Dokumentation, Kvalitetscertifiering, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem

 • - Test & Verifiering

  Integrationstest, Strategisk testledning, Validering & Test - Mjukvara, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Testledning

 • - Fast datakommunikation

  TCP/IP

 • - IT-säkerhet

  Riskanalys

 • - Systemtyper

  Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Realtidssystem, Systemarkitektur - systemnivå, Systemförvaltning, Systemintegration

 • - Tillämpningar

  CRM-system, SOA, Ärendehanteringssystem, Internet of Things

 • - Branscherfarenhet

  Skog och Papper, Elektronikindustri, Fordon, Verkstad och Automotive, Energi, Tillverkande Industri

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Kommunikationscoach, Kommunikationsrådgivare, Upphandlare, Interimschef, Systemförvaltare, Testare, Utbildningsledare, Utvecklare/Programmerare, VD, Affärsutvecklare, Kravanalytiker, Lärare, Testledare, Utredare, Coach, Delprojektledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Omvärldsbevakare, Organisations-och Processkonsult, Produktledare, Produktägare, programledare, Projektadministratör, Riskansvarig, Teknisk projektledare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Brand Management, Grafisk identitet och profil, Kommunikationsplanering, Kommunikationspolicy, Kommunikationsstrategi, Utbildningsmaterial, Event management, Marknadskommunikation, Medierelationer, Mätningar, utvärderingar, Engelska, Externkommunikation, Förändringskommunikation, Kampanjer, Kriskommunikation, Presentationsteknik

Anställningar

 • 2014 - 2016

  Försäljningschef, Flintab AB, Jönköping

 • 2011 - 2014

  Key Account Manager, Flintab AB, Jönköping

 • 2009 - 2011

  Projektedare, Flintab AB, Jönköping

 • 2008 - 2008

  Utvecklingschef / t.f VD, Gain IT

 • 2006 - 2008

  Produktchef, Atlas Copco Rock Drills AB, Örebro

 • 2003 - 2006

  Projektledare, Atlas Copco Rock Drills AB, Örebro

 • 2002 - 2003

  Säljansvarig, Tritech AB, Örebro / Göteborg

 • 2000 - 2002

  Regionchef, WM-data / Embeddo AB, Örebro

 • 1995 - 2000

  Konsult (Egen företagare), JL Konsult & Alltjänst, Västerås

 • 1994 - 1995

  Säljande konsult, Frontec Konsulter, Västerås

 • 1988 - 1994

  Konsult, Enator Industriteknik AB, Västerås

 • 1985 - 1988

  Programmerare, ABB Automation

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Ledarskap – Att leda och samordna, ISL Institute, Göteborg

 • 2003 - 03

  Praktisk projektledning, Wenell, Stockholm

 • 2001 - 01

  Ledarutveckling, Minerva AB, Stockholm

 • 1980 - 84

  4-årig teknisk linje, Elkraft, Rudbecksskolan, Örebro

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Alexander Odegran
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0733842564