Dela

Magnus Eriksson

 • Förändringsledare
 • Facilitator
 • Moderator

Översikt

Magnus Eriksson är en kreativ, energirik och utåtriktad konsult som har lätt att bygga relationer. Han brinner för att utveckla människor och organisationer. Med sin breda bakgrund från olika branscher och sitt strukturerade arbetssätt finner han sin plats i såväl den strategiska ledningsgruppen som i den operativa arbetsgruppen. Som moderator ger Magnus energi till era seminarier och workshops, i rollen som facilitator bidrar han till att alla får en möjlighet att höras och att fokus ligger på sakfrågan. I rollen som förändringsledare konkretiserar han luddiga visioner och värderingar till faktiska beteende och bestående förändringar.

Egenskaper

Hans största tillgång är förmågan att väcka människors engagemang och skapa förståelse för förändringar av processer, införande av nya system eller omorganisationer. Magnus har en mycket god förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv där kundens mål och vision, affär och kvalitet, utveckling och process samverkar.

Konsultens CV

 • Minc i Sverige AB

  2018 -

  Verksamhetscontroller

 • Skurups kommun

  2018 -

  Resurskonsult EU-projekt

  Magnus Eriksson stödjer projektledningsteamet i ett ESF-projekt med bland annat projektledningsuppgifter, processledning, projektkommunikation, framskrivning av rapporter och undra underlag samt andra administrativa uppgifter.

 • Räddningstjänsten Halmstad

  2017 - 18

  Workshopledare

  Magnus Eriksson agerade processledare för åtta workshops för personalen inom Räddningstjänsten Halmstad under deras process med att implementera en ny värdegrund och vision för organisationen. Syftet med de workshops som genomförts är att personalen tagit fram innehåll till värdegrunden som gör att de kan leva efter den i sin vardag på arbetsplatsen.

 • RISE Interactive Institute

  2017 - 17

  Processledare

  I uppdraget för RISE Interactive , Studio C i Norrköping, bistod Magnus i kontakten med små och medelstora företag i Östergötland. Syftet med projektet var att få fler småföretag att se nyttan av att samarbeta med institutet. I uppdraget ingick at ta fram ett presentationsmaterial samt att genomföra ett antal företagsbesök.

 • Länsstyrelsen i Östergötland

  2017 - 17

  Workshopledare

  Processledning av workshop där experter inom solel och kommunikatörer identifierat ett antal branscher där solel eller solvärme är särskilt lämpliga och av stor nytta för små och medelstora företag.

 • Katrineholms kommun

  2017 - 17

  Processledare

  Kartläggning av tillväxtfrämjande aktörer i Västra Sörmland. I uppdraget ingick att kartlägga befintliga aktörer genom djupintervjuer samt att göra en analys och ta fram förslag på hur aktörerna kan samverka för att tydligare nå målgrupperna näringslivet, arbetssökande och nyföretagare.

 • Centerpartiet i Norrköping

  2017 - 17

  Moderator

  Modererade ett panelsamtal mellan fyra kommunalråd i Norrköping. Samtalet fokuserade på hur det är att leda kommunen i en konstellation som samarbetar över blockgränserna i den sk Kvartetten (S, C, L, KD)

 • Stories & Brands Kommunikationsbyrå

  2016 - 17

  Processledare och skrivstöd

  Processledning av workshop med ett 20-tal aktörer i syfte att arbeta fram projektidéer till en ESF-ansökan. I uppdraget ingick att dokumentera resultatet av workshopen till projektägarens arbetsgrupp.

 • Dog & People

  2016 - 16

  Affärsutveckling

  Bistod hundföretaget Dog & People med utveckling av ett nytt affärsområde inom tjänstehundar med inriktning narkotikasök.

 • NyföretagarCentrum Västra Sörmland

  2016 - 16

  Skrivstöd

  Skrivstöd i utformningen av en ansökan till av medel till ett projekt kring entreprenörskap och företagande för utrikes födda. Magnus ansvarade för processledning på arbetsmöten hos kund samt löpande kontakt med finansiären.

 • Tillväxten Sörmland ek Förening

  2016 - 16

  Projektledare event

  Magnus Eriksson var projektledare för en tillgänglighetsanpassad konferens för ett projekt finansierat av Arvsfonden. Målgruppen för konferensen var personer med funktionsvariationer vilket ställde höga krav på tydlig information och tillgänglighet.

 • Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland

  2015 - 15

  Workshopledare

  Workshop för grundorganisationer inom SV för att bryta ner en nationell överenskommelse på regional nivå.

 • Leader Sörmlandskusten

  2015 - 15

  Skrivstöd

  Framtagande av kommunikationsplan för den nybildade föreningen Leader Sörmlandskusten som administrerar EU-medel för landsbygdsutveckling.

 • Coompanion Sörmland

  2015 - 17

  Verksamhetsutvecklare

  Magnus Erikssons ansvarade för att bygga upp ett rådgivningskontor i KFV-regionen samt bygga långsiktiga relationer med lokala och regionala partners i syfte att säkra verksamheten på lång sikt. I uppdraget ingick även projektadministration, rapportering till olika finansiärer såsom Tillväxtverket, Regionförbundet och kommuner samt EU:s landsbygdsfond.

 • Hela Sverige ska leva

  2015 - 15

  Workshopledare

  Magnus ledde ett flertal workshops inom konceptet Landsbygd 2.0 som HSSL har utvecklat. Syfte var att öka ungdomars delaktighet i den demokratiska processen i de kommuner där workshopen genomfördes.

 • Linneuniversitetet

  2015 - 15

  Projektledare event

  Projektledning av mässan IECBiT 2015 i Växjö. IEC är ett icke vinstdrivande IT-kluster med medlemmar från näringslivet, akademin och offentlig sektor med Linnéuniversitetet som projektägare. I uppdraget har Magnus Eriksson ansvarat för allt praktisk arbete kring mässan såsom utställare, förtäring, lokaler och teknik. Under själva mässan agerade Magnus även moderator på en av scenerna

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Innovationsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Affärsplanering, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Processutveckling, Tillväxtstrategi, Utredning, Verksamhetsutveckling allmänt, Förändringsledning, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Projektledning, Strategisk planering, Utbildning, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Marknadsplanering, Marknadsundersökning, Employer Branding, Kundupplevelse, Målgruppsanalys, Profilering & positionering, Strategisk affärsplanering, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster, Varumärke/branding

 • - Försäljning

  Försäljning, Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Försäljningsledning, Säljsupport

 • - Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Interimsledning, Grupprocesser, Kansli och administrativ chef, Ledarskap allmänt, Organisationskultur och värdegrund, Styrelseledamot, VD, Affärscoachning, Kurs- och seminarieledare, Mentor, Mentorskap, Operativ ledning

 • - Projektfaser

  Införande och överlämning, Projektering, Drift, Förstudie

 • - Projektledning

  Innovationsledning, Event Management, Inköp, Kommersiell projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektadministratör/assistent, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumentation

 • - Branscherfarenhet

  Försäkring, Skola och utbildningsväsende, Bank & Finans, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Stat/kommun/Landsting, Ideell organisation

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Workshopledning

 • - Roller

  Produktägare, Projektledning digitala medier, Affärsutvecklare, Förändringsledare, Kommunikationsrådgivare, Kommunikationsstrateg, Lärare, VD, Coach, Delprojektledare, Facilitator, Huvudprojektledare, Kommunikationscoach, Omvärldsbevakare, Organisations-och Processkonsult, Projektadministratör, Utbildningsledare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Brand Management, CSR, Engelska, Event management, Externkommunikation, Grafisk identitet och profil, Internkommunikation, Kampanjer, Kommunikationsstrategi, Kriskommunikation, Marknadskommunikation, Medierelationer, Pedagogik, Public Affairs, Redaktionell kommunikation, Samhällskommunikation, Sociala medier, Utbildningsmaterial, Kommunikationsplanering, Lobbying, Presentationsteknik

Anställningar

 • 2015 -

  Projektledare, Konsult Magnus Eriksson i Nrkp

 • 2014 - 2014

  Evenemangssamordnare, Nyköpings kommun

 • 2012 - 2014

  Organisationsutvecklare, Centerpartiets Riksorganisation

 • 2010 - 2012

  Projektledare, Ung Företagsamhet Göteborgsregionen

 • 2008 - 2010

  Företagsrådgivare, Swedbank

 • 2004 - 2008

  Regionchef, Ung Företagsamhet Skaraborg

 • 2002 - 2004

  Projektledare/assistent, Högskolan i Skövde

 • 2001 - 2002

  Näringslivsansvarig, Studentkåren i Skövde

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Diplomerad Mötesledare, Gr8 Meetings

 • 2015 - 15

  Processledarutbildning, INDEA

 • 2007 - 07

  Coaching Practitioner, Coach2Coach

 • 2004 - 04

  Kontraktsrätt och associationsrätt, Högskolan i Skövde

 • 2003 - 03

  Projektadministratör, Företagsuniversitetet

 • 2003 - 03

  Projektledning med inriktning projektpedagogik, Högskolan i Skövde

 • 2003 - 03

  Arbetsrätt, Högskolan i Skövde

 • 1997 - 01

  Europaekonomprogrammet, Högskolan i Skövde

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025