Dela

Robert Zetterqvist

 • Systemutvecklare

Översikt

Robert har tidigare erfarenhet av att bygga telekom- och butiksdata-system. Robert har deltagit i utveckling och förvaltning som backend- eller fullstack-utvecklare i projekt baserade på Java EE och Open Source-teknologi. Robert är van att sätta upp byggsystem och CI-pipelines med automatiserade deploy och testning i olika lager och mot olika typer av gränssnitt. Allt från enhetstest i backend och frontendkod till komponentvisa integrationstester, test mot REST API och end to end tester mot webbgränssnitt.

Egenskaper

Robert är självgående och initiativtagande. Robert har ett särskilt intresse för kvalitetsfrågor och ser automatiserad testning, testdriven utveckling, continuous integration, automatiserad deploy och kodgranskning som en självklarhet och som något roligt i rollen som utvecklare. Ämnen som teknisk skuld och förvaltningsbar kod är ständigt aktuella.

Som person är Robert engagerad i sitt arbete och letar hela tiden efter saker att förbättra. Robert är prestigelös och lär sig gärna ny teknik och arbetssätt. Robert tycker att diskussion och kunskapsöverföring är nyckeln till en god leverans och bra stämning i teamet.

Konsultens CV

 • Arbetsförmedlingen

  2015 - 16

  Fullstackutvecklare

  Statsbidragsansökan
  Robert deltog som utvecklare i projektet med att utveckla en ny tjänst för ansökan om statsbidrag från landets arbetslöshetskassor vid utbetalning av arbetslöshetsersättning. Robert tog en senior utvecklarroll genom att börja som ensam utvecklare och sätta upp hela projektet från grunden. Utöver att knyta ihop ramverken i backend samt frontend och sätta den initiala arkitekturen så integrerades projektet med befintlig infrastruktur för CI och deployment på myndigheten.
  Under projektet byggdes integrationer både mot interna och externa tjänster. Robert utvecklade och implementerade en strategi för god täckning av automattester i applikationens alla lager. Java och JavaScript-kod unit-testades och applikationen integrations och end to end-testades med automatiserad deploy i dockermiljö.

  Tekniker: Java EE, Hibernate, EJB, WebServices, SOAP, JUnit, Git, Maven, Oracle, WildFly/JBoss, Jenkins, Linux, ReQtest, Puppet, Karma, Jasmine, Bootstrap, AngularJS, Protractor, Arquillian, H2, JaCoCo, Cobertura, DeltaSpike JPA, Bower, NPM, Node, Liquibase, Docker, CSS, HTML5, RESTAssured, Postgres, JWT, TDD, Hamcrest, Scrum, iText

 • TeliaSonera

  2015 - 15

  Backendutvecklare

  Plattformsuppgradering
  Robert deltog som utvecklare i projektet med att migrera och modernisera en av TeliaSoneras befintliga telekomtjänster. Källkodshanteringen migrerades från CVS till Git. Byggsystemet migrerades från Ant till Maven. Delade ramverk byttes ut till modernare versioner, EJB2 beans migrerades till EJB3 och applikationsplattformen migrerades från SunAS och Java 6 tilll JBoss 6.4 samt Java 8.

  Tekniker: Java EE, Hibernate, EJB, JMS, RMI-IIOP, JUnit, CVS, Git, Ant, Maven, MySQL, SunAS, JBoss, Jenkins, Gerrit, Linux, JIRA, Scrum

 • TeliaSonera

  2015 - 15

  Fullstackutvecklare

  Backend för mobil selfservice
  Robert deltog som fullstackutvecklare och förvaltade funktioner i befintligt back end system för TeliaSoneras mobila selfservice tjänst. Systemets administrativa frontend var implementerad i Ruby on Rails och XML-data levererades till klienterna via en Java EE applikation.

  Tekniker: Java EE, Hibernate, EJB, RESTEasy, Ruby on Rails, JUnit, Cucumber, Git, Maven, Oracle, JBoss, Jenkins, Linux, JIRA, HTML5, CSS

 • Phonera

  2014 - 15

  Backendutvecklare

  VPBX-lösning för företag
  Robert deltog som backendutvecklare för en virtuell molnväxellösning (VPBX) och byggde en REST-baserad mediator för integrationen mot en BroadWorks nätplatform. Mot mediatorn kördes IOS- och Android-baserade klienter där slutanvändaren kan beställa fler tjänster och konfigurera sin växel själv.
  Koden granskades med Gerrit och alla CI-byggen körde automatisk deploy och integrationstester med Cucumber och RestAssured.

  Tekniker: Java EE, Hibernate, EJB, RESTEasy, RESTAssured, JUnit, Cucumber, Git, Maven, MySQL, WildFly/JBoss, Jenkins, Gerrit, Linux, JIRA, Broadsoft BroadWorks, Flyway, TDD, BDD, Hamcrest, Scrum

 • TeliaSonera

  2014 - 14

  Fullstackutvecklare

  Produktkiosk med touchdisplay
  Robert deltog som fullstackutvecklare för en produktkiosk för TeliaSoneras butiker. I kiosken kan kunderna bläddra bland Telias erbjudanden och kombinera egna paket med telefon, surfplatta och abonnemang samt se detaljerad prisinformation. Kioskerna byggdes på open source portalplattformen Liferay med en single page frontend i Angular.js med touchdisplay. Produkten integrerade mot underliggande system för att presentera produkt och prisinformation.

  Tekniker: Liferay CMS, Java EE, Hibernate, Spring, JSP, JSTL, AngularJS, SPA, JUnit, EasyMock, Git, Maven, PostgreSQL, Tomcat, Jenkins, Linux, JIRA, Google Analytics, HTML5, CSS, SASS, Scrum

 • TeliaSonera

  2013 - 14

  Fullstackutvecklare

  Kollaborativt säljverktyg för surfplatta
  Robert deltog som fullstackutvecklare för detta butiksdatasystem för TeliaSoneras butiker. I projektet byggdes ett säljverktyg för surfplattor. Systemet gör bemanningen av butikspersonal mer flexibel och skapar en kollaborativ säljupplevelse där säljaren och kund gemensamt går igenom säljprocessen på en surfplatta. Produkten integrerade mot underliggande system för att presentera produkt och prisinformation samt för att kunna slutföra köp och beställningar.

  Tekniker: Liferay CMS, Java EE, Hibernate, Spring, JSP, JSTL, JQuery, AngularJS, Selenium, JUnit, EasyMock, Git, Maven, PostgreSQL, Tomcat, Jenkins, Linux, JIRA, Google Analytics, HTML5, CSS, SCSS, Scrum

 • Dewire Consultants

  2013 - 13

  Fullstackutvecklare

  Företagswebb
  Robert deltog som fullstackutvecklare och byggde en responsiv företagswebb baserad på Liferay CMS. Siten hade integrationer mot tjänster som Facebook, Twitter, LinkedIn, Pardot, Jobvite, Google Maps och Google Analytics. På siten fanns funktioner som publicering av artiklar, whitepapers, platsannonser och blog.

  Tekniker: Liferay CMS, Java EE, JSP, JSTL, JQuery, JUnit, EasyMock, Git, Maven, MySQL, Tomcat, Jenkins, Linux, JIRA, Google Analytics, HTML5, CSS, SCSS

 • LO

  2012 - 13

  BI-utvecklare

  Rapportverktyg för fackliga förbund
  Robert deltog som utvecklare och hjälpte ett flertal LO-anslutna fackliga organisationer att utveckla ett BI-stöd för verksamhetsuppföljning på open source BI-plattformen Pentaho. Robert utvecklare rapporter i SQL och OLAP kubscheman för analys.

  Tekniker: Pentaho BI, MySQL Workbench, MySQL, OLAP, Linux, CVS, JIRA

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Android, iOS, VmWare ESXi, Apache HTTP Server, Linux, Mac OS, Mac OS X, Red Hat, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows XP

 • - Databashanterare

  mySQL, Oracle, Postgresql

 • - Verktyg & Middleware

  Ant, Axis 2, CORBA, Netbeans, Netscape, Node.js, Spring, Spring Webservice, Subversion, Xcode, Apache Jakarta/Tomcat, Arquillian, Atlassian Jira, Cucumber, CVS, Docker, Gerrit, JDBC, Jira, JMS, Liferay, MS Office, MySQL Workbench, Pentaho, Protractor, SoapUI, Tomcat, Wildfly, Eclipse, Git, Hibernate, J2EE, JBoss, Jenkins, Maven, Selenium

 • - Utvecklingsspråk

  Android, IntelliJ, Matlab, Perl, PHP, Ruby, Spring, VHDL, Visual Basic, XML, XSD, C, C++, HTML, HTML5, J2SE, Javascript, Jquery, JSP, MVC, SOAP, SQL, SSL, Unix Shell script, Webservices, AngularJS, EJB, Java, JUnit, Rest, Servlets

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Standarder

  WCAG 2.0

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Kravformulering, Leverantörsanalys

 • - Metoder & Processer

  ITIL, KANBAN, Continious Delivery, Parprogrammering, Scrum, XP (Extreme Programming), Agila metoder allmänt, Continuous Integration, TDD - Test Driven Development

 • - Ledarskap

  Mentor

 • - Projektfaser

  Implementation, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Test & Verifiering

  Testprocessutveckling, Testautomatisering, Testutveckling, Validering & Test - Mjukvara

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth

 • - Fast datakommunikation

  ATM, Unix, Datakommunikation allmänt, Ethernet, LAN, TCP/IP, WAN

 • - Drift/Support/Service

  Nätverksadministration, Användarsupport, Datadrift/övervakning, Drift/Support/Service allmänt

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Accessnät och linjeanalys, SIP, Tripple Play, Bredband allmänt, Routrar

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Kryptering

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt, Databaskonstruktion, Datalager, Datamodellering, Datawarehousing, Postgresql, Prestandaoptimering

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, Operativsystem och drivrutiner, Systemarkitektur - systemnivå, Windowsapplikationer, Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse, Nätverk och kommunikation, Systemförvaltning, Systemintegration, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Instant Messaging, Butiksdatasystem, GIS, OSS (Operational Support Systems)

 • - Branscherfarenhet

  Konsumentelektronik, Teleoperatörer

 • - Utbildning

  Matematik, civ.ing

 • - Roller

  Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2016 -

  Systemutvecklare, Kvadrat

 • 2015 - 2016

  Systemutvecklare, R2M

 • 2013 - 2015

  Systemutvecklare, Dewire Consultants

 • 2012 - 2013

  BI developer, BizOne

 • 2007 - 2013

  Support engineer, Xpeedio Support Solutions

Utbildningar

 • 2007 - 15

  Civilingenjör Datateknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Malin Rällsjö
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-660 97 87
Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363