Dela

Stefan Strandgren

 • Systemutvecklare

Översikt

Stefan har arbetat som systemutvecklare på ett litet företag sedan 2008 och jobbat med alla delar av produkten och i alla projektfaser. Fokus har varit på kravställan, implementation både i front-end och back-end samt support och driftsättning av nya releaser.

Egenskaper

Stefan är en engagerad systemutvecklare med bred kompetens och ett intresse i systemarkitektur och användarinteraktion. Han är en noggrann person som ser till kundens bästa utifrån användbara och hållbara lösningar.

Konsultens CV

 • Comprima Software

  2016 - 16

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling av WinForms-klient som visualiserar bilder och metadata vid batch-registrering av journalhandlingar för landstingskunder. Mindre utvecklingsarbete i WPF-klient och dokumentarkivet Comprima.

  C#, .NET 4.5, Windows Forms, Telerik WinForms, WCF, WPF

 • Comprima Software

  2015 - 15

  Systemutvecklare

  Kravställan och implementation av funktionalitet för att tillmötesgå patientdatalagen hos landstingskunder. Detta arbete inkluderar integration mot spärrtjänst och nationell HSA-katalog. Informationen från spärrtjänsten används för att styra vilken vårdgivare och vilka vårdenheter som användaren kan se i systemet.

  C#, WCF, Certifikat, ASP.NET 4.5, CSS, JavaScript

 • Comprima Software

  2015 - 15

  Systemutvecklare

  Slutgiltig utfasning av äldre version av dokumentarkiv. Förenkling och generalisering av datastrukturer i databaslager, dataaccesslager, affärslogiklager samt i de olika klienterna. Vidareutveckling av funktioner i Webb-, WinForms- och WPF-klienter.

  C#, ASP.NET 4.5, Entity Framework 6, POCO, Code First, Code First Migrations, WCF, WPF, PostSharp, LINQ

 • Comprima Software

  2014 - 14

  Systemutvecklare

  Utveckling av WinForms-klient som visualiserar bilder och metadata vid batch-registrering av journalhandlingar för landstingskunder. I flödet används försättsblad med barkoder som OCR-tolkas av en skanner och klienten använder detta data för att minska mängden manuellt arbete och öka patientsäkerheten.

  C#, .NET 4.5, Windows Forms, Telerik WinForms, DjVu

 • Comprima Software

  2014 - 14

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling av WinForms-klient för att arkivera bygglovshandlingar från en kommunkunds ärendehanteringssystem in i dokumentarkivet.

  C#, .NET 4.5, XML, Windows Forms, Telerik WinForms

 • Comprima Software

  2013 - 13

  Systemutvecklare

  Utveckling av ett antal MEF-plugins för integration mot med olika kunders befolkningsregister via till exempel web services, WCF eller av kunden tillhandahållna dller.

  C#, .NET 4.5, MEF, WCF, Certifikat

 • Comprima Software

  2013 - 13

  Systemutvecklare

  Förstudie för att utvärdera ett bildhanteringsbibliotek tillsammans med tekniken Xaml Browser Application. XBAP använder en delmänd av WPF och kan integreras i webbapplikationer.

  C#, XBAP, WPF, ImageGear .NET, ClickOnce

 • Comprima Software

  2013 - 13

  Systemutvecklare

  Utveckling av Single sign-on för dokumentarkivet med SAML Web SSO 2.0 Redirect. Implementerar integration med kundens Identity Provider samt översätter information från medarbetaruppdrag i vårdgivarens HSA-katalog till användarens befogenheter i dokumentarkivet.

  SAML2, SAML Web SSO 2.0 Redirect, ASP.NET HttpModule, Identity Provider, Medarbetaruppdrag

 • Comprima Software

  2012 - 12

  Systemutvecklare

  Utveckling av en ny WPF-klient för att hantera samtliga delar i dokumentarkivet. Det omfattar bland annat skanning och registrering av dokument, administration av organisationsstruktur och användare, sökning och modifiering av befintliga dokument i arkivet samt hantering av inkomna dokumentbeställningar via en OData-tjänst.

  C#, .NET 4.5, WPF, MEF, Prism, Unity Application Block, WCF, Web API, OData, ImageGear, PostSharp, VintaSoft WPF Twain

 • Comprima Software

  2011 - 11

  Systemutvecklare

  Utveckling av en ny webbapplikation i ASP.NET för att ersätta en äldre version som använde ISAPI och C++. Några av målen var att snabba upp utvecklingstakten och öka möjligheten att tillgodose kundernas önskemål om ny funktionalitet. Fokus låg på enklare driftsättningar och en förmåga att hantera ett stort antal kunder med vitt skilda önskemål i samma produkt. Lika viktigt var att klara den höga belastningen hos landstingskunderna och att ge användaren ett tydligare grafiskt gränssnitt genom att visualisera organisationen i en trädstruktur.

  Användarna loggar in i webben, oftast automatiskt via uthopp från olika journalsystem eller ärendehanteringssystem. Andra möjliga vägar in i klienten omfattar Forms-inloggning och integrerad Windows-autentisering.

  Funktionaliteten i klienten omfattar bland annat olika varianter av dokumentgranskning, utskrifter, e-post och beställning av digitalisering av pappersdokument.
  Olika kunder kräver olika funktionalitet och utseende i webben vilket styrs via konfiguration.

  C#, ASP.NET 4.5, WebForms, Telerik, JQuery, JavaScript, CSS, WCF, Web API, OData, PostSharp, IIS 6, IIS 7

 • Comprima Software

  2009 - 10

  Systemutvecklare

  Utveckling av dokumentarkiv med helt ny arkitektur för att successivt ersätta en äldre version. Då alla delar inte kan fasas ut på en gång ställs väldigt speciella krav på den nya arkitekturen för att tillgodose den äldre versionens krav på exklusiv åtkomst till databasen.

  I första etappen utvecklas en WCF-tjänst i ASP.NET. Tjänsten jobbar med datastrukturer som tillåter ett flexibelt uppbyggt arkiv där användaren kan ställa godtyckliga och dynamiska sökningar utifrån olika sökbegrepp som kopplas till dokumenten i arkivet.

  För att möjliggöra en enkel integration med andra back-end system finns, förutom tjänsten för dokumentarkivets egna klienter, ett par tjänster som tillåter sökning såväl som arkivering av dokument via ett dynamiskt xml-gränssnitt som styrs av xml-scheman.

  C#, ASP.NET 4.5, WCF, PostSharp, LINQKit, Entity Framework, Selftracking Entities, T-SQL, Triggers, Stored Procedures, XSD, XML

 • Comprima Software

  2008 - 08

  Systemutvecklare

  Utveckling av ett webbaserat system för att effektivisera manuell registrering av metadata till stora mängder skannade dokument av typen ritningar och ärendehandlingar.

  C#, ASP.NET, Telerik, WinForms, LINQ To SQL, T-SQL, Stored Procedures

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  Git, Team Foundation Server, Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation, Entity Framework, MS Visual Studio, ReSharper

 • - Utvecklingsspråk

  AngularJS, C++, CSS, HTML, ASP.NET, SQL, XML, XSD, C#, MS .NET

 • - Metoder & Processer

  Scrum

 • - Projektfaser

  Förstudie, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Systemering/Design/Krav, Implementation

 • - Databaser

  Datamodellering

 • - Systemtyper

  Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Windowsapplikationer

 • - Branscherfarenhet

  Hälso-Sjukvård, Stat/kommun/Landsting

 • - Roller

  Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2008 - 2016

  Systemutvecklare, Comprima Software AB

Utbildningar

 • 1997 - 01

  Datavetenskapligt program, Uppsala Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25