Dela

Ann-Sofie Danielsson

 • Testledning
 • Test
 • Projektledning

Översikt

Ann-Sofie är en erfaren testledare med bred kompetens. Under åren har Ann-Sofie haft olika roller inom test och kvalitetssäkring, arbetat i alla testfaser samt skaffat sig gedigen erfarenhet kring olika testmetodiker och testverktyg. Ann-Sofie brinner för test och trivs i testledarrollen.

Ann-Sofie har arbetat inom ett flertal verksamhetsområden och med olika typer av arkitektur. Andra arbetsuppgifter har varit mentorskap, kravanalys samt projekt- och testledning.

Egenskaper

Ann-Sofie är van testledare som kan hantera stora grupper, hon är duktig på att planera, koordinera och skapa engagemang i testgruppen. Som person är Ann-Sofie kreativ, drivande och bra på att samarbeta. Kunderna uppskattar hennes förmåga att kommunicera, arbeta självständigt och att dela med sig av sin kunskap till teammedlemmar.

Konsultens CV

 • Handelsbanken

  2016 -

  Testledare, testansvarig

  Testledare, testansvarig i projekt KUR1.
  Del 1
  Projektet genomförde omläggning av bankkunders inlåningsavtal. Test verifierade att all information presenterades och att befintlig funktionalitet fungerade på samma sätt före som efter omläggning.
  Del 2
  Omskrivning av reskontra i funktionen Öppna konto på Internet. Nytt gränssnitt till angränsande system som skapar inlåningskonton, ex privatpension och ISK. Test verifierade att all information skapades och presenterades och att befintlig funktionalitet fungerade på samma sätt före som efter förändring.
  Projekt Förbättrad Insättningsgaranti
  Projektet genomförde kompletteringar av texter gällande insättningsgaranti på bankens avtal samt kompletteringar av nya villkor.

 • Swedbank

  2014 - 16

  Testledare, testansvarig, IT-Projektledare

  Testledare och IT-projektledare för projekt med uppgift att migrera all kod i Swedbanks bankhandläggarsystem från VB6 till .NET-kod. Tillsammans med extern leverantör samt IT- och verksamhetsresurser från Swedbank verifieras att all funktionalitet fungerar på samma sätt före som efter migrering.

  Testansvarig för AML aktivitet - ny lagstiftning och krav kring bankens kundkännedom.

  Testledare för införande av Swish Företag. Samarbete med BGC och andra banker som samtidigt införde produkten.

 • Swedbank

  2013 - 13

  Testledare, testare

  Testledare under utveckling och införande av ny försäkringsprodukt.
  Tillsammans med Folksam, extern leverantör, och Sparbankerna planerades och genomfördes tester under utveckling och införande av ny försäkringsprodukt.

 • Swedbank

  2010 - 12

  Testledare, testare, regressionstestledare

  Testledare för nya lagkrav kring avkastningsskatt för Kapitalförsäkringar.

  Ansvarig för regressionstester av bankens externa försäkringssystem Inca, leverans av nya releaser från Itello, extern leverantör, fyra gånger per år enligt fastställt schema.

 • Swedbank

  2009 - 10

  Testledare, testare

  Testansvarig för migrering av Swedbanks försäkringsbestånd från internt stordatorsystem till nytt försäkringssystem, Inca, hos extern leverantör (Itello).

 • Collectum

  2007 - 09

  Testledare, testare

  Testledare/testare för Gemensamt värdebesked och Händelsestyrda Försäkringsbesked.
  Kontaktperson gällande test för externa bolag som levererar ITP-, ITPK- och ITP1-information till Collectums värdebesked, testplanering, test samt visst kravarbete kring förändringar inom GVB- och HFB-system.

 • Collectum

  2006 - 07

  Testledare, testare, kravgranskare

  Nytt system tjänstepension (ITP1)utvecklat i SAP.
  Uppdraget bestod av två delar:
  - Tillsammans med anställda från verksamheten ta fram krav till valapplikation utvecklad i SAP för nya tjänstepensionen (ITP1)
  - Planera, ta fram testfall och genomföra tester för densamma.

 • Skandia

  2006 - 06

  Krav, test

  Medverka i framtagande av krav samt testa nytt provisionssystem hos Skandia.

 • AttiNet AB

  2003 - 05

  Krav, utveckling, test

  Utveckla och leverera hemsidor till småföretag.
  Ta fram krav, utveckla samt testa hemsidor till småföretag. Kundkontakt och diskussioner om lösningar/önskemål.
  Viss del av förvaltning då önskemål om ändringar inkom eller problem uppstod.
  Hemsidorna utvecklades i Flash och Dreamweaver och skrevs i HTML och JavaScript.

 • Fora Försäkringscentral AB

  1999 - 03

  IT-delprojektledare, Testansvarig

  Analys av förändringsbehov samt test i diverse system hos Fora kring kommande sekelskifte.

  IT-delprojektledare i projekt för förändring av betalningsrutin.

  IT-delprojektledare samt testansvarig i projekt för förändringar i ekonomisystem.

 • Folksam

  1997 - 97

  Testare

  Analys av förändringsbehov inför sekelskiftet samt systemering, programmering Cobol och test av genomförda förändringar.

 • Tele2

  1996 - 97

  Systemering, förvaltning

  Billingsystem hos Tele2
  Systemering, programmering och förvaltning.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Dos, MVS, Windows XP, VMS, Z/OS

 • - Databashanterare

  DB/2, DL1

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Adobe Photoshop, FrontPage, Jira, Quality Center

 • - Utvecklingsspråk

  Cobol, HTML, Javascript, SQL, XML

 • - Hårdvara

  PC, IBM Stordator

 • - Standarder

  ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Begreppsmodellering, Kravanalys, Workshopledning

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, PROPS, RUP/UP, Agila metoder allmänt, ISTQB, Scrum

 • - Ledarskap

  Mentor, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Förstudie, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Implementation, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Administrativ delprojektledning

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Integrationstest, Quality center, Systemtestning, Testledning, Validering & Test - Mjukvara

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datawarehousing

 • - Systemtyper

  Systemtyper allmänt

 • - Branscherfarenhet

  Medlemsorganisationer & Fackförbund, Bank & Finans, Försäkring

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 1 år

 • - Roller

  Scrum master, Systemanalytiker, Kravanalytiker, Systemförvaltare, Utredare, Delprojektledare, Testare, Testledare

Anställningar

 • 2009 - 2016

  Testledare, Swedbank AB

 • 2006 - 2009

  Konult, Okodee

 • 2001 - 2005

  Konsult, AttiNet AB

 • 1999 - 2001

  Konsult, NCP

 • 1997 - 1998

  Konsult, Jämtdata AB

 • 1996 - 1997

  Konsult, Programmera

 • 1991 - 1996

  Systemansvarig, Wasa Försäkring AB

 • 1983 - 1991

  Programmerare, systemerare, systemansvarig, UnionData AB

 • 1980 - 1983

  Pensionshandläggare, Kommunernas Pensionsanstalt

Utbildningar

 • 2013 - 13

  ISTQB Certified Tester, Advanced level – Test manager, ISTQB, Stockholm

 • 2008 - 08

  ISTQB Grundkurs i Test samt certifiering, ISTQB, Stockholm

 • 2004 - 04

  Företagsekonomi – Företag och Marknad II, Gävle Högskola

 • 2004 - 04

  Multimedial Webdesign, NTI Skolan AB

 • 2003 - 03

  Användarcentrerad systemdesign, Uppsala universitet

 • 2003 - 03

  Företagsekonomi - Företag och Marknad I, Gävle Högskola

 • 2002 - 02

  Objektorienterad programmering i Java, Gävle Högskola

 • 2001 - 01

  Grundkurs IT, Gävle Högskola

 • 2001 - 01

  HTML och JavaScript, Gävle Högskola

 • 2000 - 00

  Projektledning, IHM

 • 1990 - 90

  Kommunikation och ledarskap, Dale Carnegie

 • 1982 - 83

  Eftergymnasial ekonomisk utbildning med ADB inriktning, Frans Schartaus gymnasie

 • 1977 - 80

  Humanistisk 3 år gymnasium, Farsta Gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25