Dela

Stefan Engström

 • Interimschef
 • Business controlling
 • Affärsutveckling

Översikt

Erfaren, engagerad och självgående civilekonom med bred erfarenhet från ekonomichefstjänster, business controlling, affärsutveckling, redovisning och rapportering.

Egenskaper

Mina personliga styrkor är att jag är analytisk och planerande, drivande, har affärsverksamheten i fokus och älskar att jobba mot ständig förbättring av verksamhetens alla delar.
Jag är även beskriven av andra som självgående, ansvarstagande och social.

Konsultens CV

 • Total Produce Nordic

  2017 -

  Projektägare GDPR

  Stefan arbetar som projektägare för implementering av processer, rutiner och säkerhetslösningar för att Total Produce ska klara det nya regelverket kring Dataskyddsförordningen, GDPR, som börjar gälla i maj 2018.

 • Starka

  2017 - 17

  Controller

  Stefan arbetar som stöd till nuvarande business controller med processer och rutiner för bokslutsarbete. Även delprojektledare för implementering av AX Dynamics 365 på en av Starka Betongindustriers produktionsenheter.

 • Medborgarskolan

  2016 - 17

  Controller

  Stefan är ansvarig för budget och prognoser samt för intern kontroll av verksamheten. Tjänsten är ett interimsuppdrag på 50% som avslutas 2017-04-30

 • Lekolar

  2012 - 16

  E-commerce Manager

  Stefan var med och byggde upp vår nya webshop för våra B2B-kunder. Vår tidigare webshop var endast ett orderläggningsverktyg som bestod av en spegling av den information som fanns i vårt affärssystem.
  Stefan hjälpte oss i val av plattform och tjänsteleverantör och hjälpte oss även med att utforma funktioner och utseende för den nya plattformen.
  Stefan var i ett senare skede av projektet även interim E-Commerce Manager för vår nordiska marknad, och arbetade då även mycket med att ta fram specifikationer för hur vi skulle mäta KPI:er för webbkanalen.

 • Bokus

  2010 - 12

  COO / Affärsutvecklingschef

  Som anställd på Bokus hade Stefan bland annat ansvar för följande funktioner och uppdrag:

  - Platschef på Bokus kontor i Malmö.
  - Huvudansvarig för Bokus bolagiseringsprocess.
  - Huvudansvarig för Bokus affärsutveckling.
  - Ansvarig för att etablera säljorganisation och funktionalitet för Bokus B2B-marknad, inklusive rekrytering, arbetssätt och uppföljning, omsättning ca 120 msek.
  - Ansvarig för operativ kravställning och affärsregler för ny IT-plattform.
  - Ansvarig för Bokus operativa och finansiella kravställning vid flytt av logistikfunktion, kostnadsomfattning ca 25 msek.
  - Ansvarig för legala krav gentemot logistikpartner i samband med upphandling.
  - Ansvarig för upphandling av reskontra- och delbetalningstjänster.
  - Ansvarig för generell kvalitetssäkring avseende Bokus kund- och leverantörsavtal.
  - Ansvarig för generell pris- och lönsamhetssäkring avseende Bokus offentliga upphandlingar.
  - Ansvarig för generell lönsamhets- och konsekvensanalys avseende Bokus olika affärsområden.

 • Bokus

  2008 - 09

  CFO

  Stefan var chef för ekonomifunktionen och ytterst ansvarig för Bokus finansiella rapportering internt och externt. I ett senare skede även ytterst ansvarig för överlämning av ekonomifunktionen till KF's shared service center i Stockholm.

 • CDON

  2000 - 08

  Ekonomichef

  Stefan var ansvarig för CDON's interna och externa rapportering sedan bolagets start år 2000. Bolaget expanderade kraftigt under åren Stefan var anställd, vilket ställde krav på att den ekonomiska uppföljningen var tvungen att vara i fas med utvecklingen av nya marknader, produktgrupper och tjänster.

 • TV-Shop Europe

  1998 - 99

  International controller

  Stefan var ansvarig för att likforma den interna rapporteringen för TV-Shop Europe's 17 dotterbolag inom framför allt Europa. Stefan var även ansvarig för utvecklandet av faktureringsmodeller för internprissättningar mellan moderbolaget och dess dotterbolag i enlighet med gällande lokala lagstiftningar.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  ERP Implementation, Förändringsledning, Kravanalys, Organisationsutveckling, Projektledning, Affärsplanering, Affärsutveckling

 • - Marknadsföring

  Digitalisering, Strategisk affärsplanering, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Försäljningsledning

 • - Upphandling

  LOU, Beställarstöd, Inköp och förhandling, Kravformulering, Leverantörsanalys

 • - Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Interimsledning, Operativ ledning

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning

 • - Test & Verifiering

  Integrationstest, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning

 • - Tillämpningar

  CRM-system, Ärendehanteringssystem, Affärssystem, e-handel

 • - Branscherfarenhet

  Postorder/ e-handel

 • - Utbildning

  civ.ek

 • - Roller

  Delprojektledare, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Lärare, Omvärldsbevakare, Projektledning digitala medier, Testare, Testledare, Utbildningsledare, Workshopledare, Affärsutvecklare, Förändringsledare, Interimschef, Organisations-och Processkonsult

Anställningar

 • 2010 - 2012

  COO / Affärsutvecklingschef, Bokus

 • 2008 - 2009

  CFO, Bokus

 • 2000 - 2008

  CFO, CDON

 • 1998 - 1999

  International Controller, TV-Shop Europe

Utbildningar

 • 1988 - 92

  Civilekonom inriktning redovisning, Lund

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025