Dela

Rune Skarphagen

 • Projektledare
 • Innovatör
 • Rådgivare

Översikt

Med blicken mot stjärnorna och benen fast på marken har Rune i 15 år jobbat med IT och säkerhetsfrågor kring IT. Rune jobbar ut ifrån att de mesta är möjligt , men man får aldrig glömma Datasäkerheten vilket ofta sker. Rune är mycket duktig på att på ett enkelt sätt kunna förklara komplexa funktioner för andra och samtidigt kunna förklara varför man bör se till att man aldrig ska glömma vilka risker det ligger i alla nya möjligheter som ligger i modern teknik. Rune jobbar gärna i miljöer som värdesätter kunskapsrika personer med många förslag på hur man ska lösa olika problem. Rune gillar människor lika mycket som teknik och utgår också alltid ifrån de behov och krav som finns i en organisation istället för att tekniken ska styra.

Egenskaper

Rune har en bred teknisk kompetens från flertalet branscher och har främst arbetat med redundant och säker Telekommunikation, Informationssäkerhet och positionering . Han har stor erfarenhet av att arbeta med både privata och statliga organisationer, främst med utveckling av metoder och system för redundant kommunikation och Informationssäkerhet. Rune har drivit flertalet stora projekt som Projektledare/Affärsutvecklare i alla led från behovsanalys, anbudsprocess till leverans av system för flertalet myndigheter, landsting och privata aktörer. Rune har också varit kontaktpunkt mellan leverantör (UMS) och SOS Alarm rörande system för viktigt meddelande till allmänheten (VMA) UMS Alert. Rune är van att leda medarbetare, såväl som att styra leverantörer/partners mot uppsatta mål i komplexa och multisourcade miljöer. Rune har bland annat också jobbat med framtagande av ny webbaserat KC funktionalitet för Rakelnätet. Rune har också varit ansvarig för leverans av Kriskommunikationssystem till Regeringskansliet där det lagts stor vikt på Informationssäkerhet och säker hantering av data i system med känslig information. En av Runes starka sidor är att tillsammans med olika verksamheter samla in och formulera krav och mål och sedan omsätta dem till tjänster tillsammans med leverantörer.

Konsultens CV

 • Kriminalvården

  2016 -

  Analytiker/Utredare/Teknikspecialist

  Rune är ansvarig för utredning av tekniker för positionering för nytt system för E-Boja, Transportledningssystem och Intagnas telefoni. I uppdraget ingår analys av nya tjänster för positionering i samråd med nytt EU direktiv för Dataskydd och personlig Integritet. Uppdraget omfattar också ansvar för utredning av ny KKC och funktion för Nationell Övervakare E-Boja. Detta innebär inte bara teknikval, men också planering, arbetssätt, bemanning och IT-Säkerhet som genomsyrar allt som görs hos Kriminalvården. Rune jobbar också för Kriminalvården med frågor kring Mobil Säkerhet, MDM-System, Dataskydd, skydd mot intrång, Säkerhetsgranskningar, Certifikathantering , kryptering samt teknisk kravhantering.

 • Capio ST-Görans Hospital

  2016 - 16

  Projektledare

  Runa var ansvarig för kravspecifikation samt införande av system för säkerhetskritisk data och telekommunikation och Kriskommunikation med mobila larm samt positionering på kanaler som GSM, IP och RAKEL. Arbetet omfattande också teknisk kravhantering samt sårbarhetsanalyser och Säkerhetsgranskningar

 • Region Gotland

  2015 - 16

  Projektledare

  Rune var ansvarig för utveckling och Projektledning vid införandet av system för, säkerhetskritisk data och telekommunikation, kriskommunikation/mobila larm med positionering över kanaler som GSM, IP och RAKEL hos Region Gotland, system för VMA vid avbrott i Vattenförsörjning, smitta i vattnet, med mera. Arbetet omfattande också teknisk kravhantering samt sårbarhetsanalyser och Säkerhetsgranskningar

 • Regeringskansliet

  2015 - 15

  Projektledare

  Rune var ansvarig för utveckling och projektledning vid införandet av system för säkerhetskritisk data och telekommunikation, kriskommunikation och mobila larm med positionering via redundanta kanaler som Text till Tal i mobil och fastnät, SMS, Rakel vid olika kritiska händelser. Rune var också ansvarig för Informationssäkerheten i det nya systemet med tanke på att systemet innehåller känslig information om Sveriges Politiska ledning. Arbetet omfattande också teknisk kravhantering samt sårbarhetsanalyser och Säkerhetsgranskningar

 • Sveriges Riksdags Säkerhetsavdelning

  2015 - 15

  Projektledare

  Rune var ansvarig för utveckling och Projektledning vid införandet av system för säkerhetskritisk data och telekommunikation, kriskommunikation genom massutskick av SDS i RAKEL. Rune var också ansvarig för Informationssäkerheten i det nya systemet med tanke på att systemet innehåller känslig information om Sveriges Politiska ledning. Arbetet omfattande också teknisk kravhantering samt sårbarhetsanalyser och Säkerhetsgranskningar

 • UMS-MSB

  2015 - 15

  Projektledare

  Rune var ansvarig för att ta fram nya tjänster i RAKEL för säkerhetskritisk data och telekommunikation baserat på webbaserade system för mobila larm med positionering. Arbetet bestod också i teknisk kravhantering samt säkerhetsgranskningar och sårbarhetsanalyser.

 • Kemira Chemicals OY

  2014 - 15

  Projektledare

  Rune var ansvarig för behovsanalys, design, funktion, teknisk kravhantering och leverans av system for säkerhetskritisk data och telekommunikation, kritisk kommunikation/mobila larm via kanaler som text till Tal, SMS, web, GSM, IP, Tetra vid kritiska händelser vid Kemiras produktionsanläggningar. Arbetet bestod också i säkerhetsgranskningar och sårbarhetsanalyser.

 • SOS Alarm AB

  2014 - 14

  Projektledare

  Rune var ansvarig för behovsanalys, design, funktion och leverans av system for Positionering, säkerhetskritisk data och telekommunikation, Kriskommunikation/mobila larm via kanaler som text till Tal, SMS, web, GSM, IP, Rakel vid kritiska händelser och information till samarbetande myndigheter inkallning TIB. Rune var också ansvarig för Informationssäkerheten i det nya systemet med tanke på att systemet innehåller känslig information. Arbetet omfattande också teknisk kravhantering samt sårbarhetsanalyser och Säkerhetsgranskningar

 • Ringhals AB

  2013 - 14

  Projektledare

  Rune ansvarade för införandet Säkerhetskritisk Data och telekommunikation , distribution av positionsbaserade mobila larm via olika kanaler så som GSM, IP, Rakel, Integration mellan Rakel och Inkallning/Utalarmeringssystem, design av inkallnings och Positioneringssystem samt visualisering av positioner från olika system så som GPS, GSM/LTE, i kartmiljö. Arbetet bestod också i teknisk kravhantering samt säkerhetsgranskningar och sårbarhetsanalyser.

 • Rikspolisstyrelsen

  2013 - 13

  Projektledare

  Rune var ansvarig för positionsbaserat mobila larm i kartmiljö och inkallning/utalarmering av personal och säkerhetskritisk data och telekommunikation. Arbetet omfattande också teknisk kravhantering.

 • Örebro Läns Landsting

  2012 - 13

  Projektledare

  Rune ansvarade för införandet av Säkerhetskritisk Data och telekommunikation , distribution av positionsbaserade mobila larm via olika kanaler så som GSM, IP, Rakel, Integration mellan Rakel och Inkallning/Utalarmeringssystem, design av inkallnings och Positioneringssystem samt visualisering av positioner från olika system så som GPS, GSM/LTE, BLE och Wifi i kartmiljö. Arbetet bestod också i teknisk kravhantering samt säkerhetsgranskningar och sårbarhetsanalyser.

 • Malmö Stad

  2011 - 12

  Projektledare

  Rune ansvarade för införandet Säkerhetskritisk Data och telekommunikation , distribution av positionsbaserade mobila larm via olika kanaler så som GSM, IP, Rakel, Integration mellan Rakel och Inkallning/Utalarmeringssystem, design av inkallnings och Positioneringssystem samt visualisering av positioner från olika system så som GPS, GSM/LTE i kartmiljö. Arbetet bestod också i teknisk kravhantering samt säkerhetsgranskningar och sårbarhetsanalyser.

 • Göteborg Stad

  2011 - 11

  Projektledare

  Rune ansvarade för införandet av Säkerhetskritisk Data och telekommunikation , distribution av positionsbaserade mobila larm via olika kanaler så som GSM, IP, design av inkallnings och Positioneringssystem samt visualisering av positioner från olika system så som GPS, GSM/LTE i kartmiljö. Arbetet bestod också i teknisk kravhantering samt säkerhetsgranskningar och sårbarhetsanalyser.

 • Västmanlands Läns Landsting

  2011 - 11

  Projektledare

  Rune ansvarade för införandet av Säkerhetskritisk Data och telekommunikation , distribution av positionsbaserade mobila larm via olika kanaler så som GSM, IP, Rakel, Integration mellan Rakel och Inkallning/Utalarmeringssystem, design av inkallnings och Positioneringssystem samt visualisering av positioner från olika system så som GPS, GSM/LTE, BLE och Wifi i kartmiljö. Arbetet bestod också i teknisk kravhantering samt säkerhetsgranskningar och sårbarhetsanalyser.

 • Interaktiv Säkerhet Norden AB

  2009 - 11

  IT-Säkerhetsansvarig

  Ansvarade för IT-Säkerhet och personalansvar rörande övervakningstjänster för Rikstäckande media. För Interaktiv Säkerhet hade Rune ansvar för att hitta sårbarheter i websidor hos flertalet av Rikstäckande media i Norge och Sverige. Arbetet bestod också i säkerhetsgranskningar och penetrationstester. Exempel på uppdragsgivare är TV2 Norge, VG och Aftenposten.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, Novell Netware, iOS, Mac OS, Android, Dos, Linux, Red Hat, Windows 2000, Windows 2003, Windows NT, Windows XP, Windows 7, Windows 95, Windows 98

 • - Databashanterare

  MS Access, MS SQL-server

 • - Affärssystem

  Agresso, Dynamics AX, SuperOffice

 • - Verktyg & Middleware

  Jira, Lotus Notes, MS Visual Studio, MS Sharepoint, MS Explorer, MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  HTML, Visual Basic, C, Unix Shell script

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Organisationsutveckling, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Innovationsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Omvärldsanalys, Strategisk planering, Utredning, Verksamhetsanalys, Affärsutveckling, Projektledning, Utbildning

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Säljsupport, Försäljning, Försäljningsledning

 • - IT-strategi

  Teknikutredning

 • - Upphandling

  Kravformulering, Leverantörsanalys, LOU

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, ITIL, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Beteendevetenskap, Fackförhandlingar, Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt, Mentor, Operativ ledning

 • - Projektfaser

  Produktionsinförande, Projektering, Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Administrativ delprojektledning

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning

 • - Trådlös datakommunikation

  RAN, WiMax, RFID, Bluetooth, NFC, WLAN

 • - Fast datakommunikation

  TCP/IP, Unix, WAN, Datakommunikation allmänt, Ethernet, LAN

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport, Datadrift/övervakning, Drift/Support/Service allmänt, Installation/underhåll, Nätverksadministration

 • - Mobila Telesystem

  GPRS, GSM, LTE, Mobilsystem allmänt, WCDMA (3G), Handburna terminaler/ Mobiltelefoner

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Tripple Play, Gateways och modem, Routrar, ADSL, Bredband allmänt

 • - IT-säkerhet

  Informationssäkerhetsspecialist, Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, IT-säkerhet allmänt, Kryptering, Riskanalys, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning, Säkerhetsarkitekturer

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt, Databaskonstruktion

 • - Systemtyper

  Systemintegration, Ledningssystem, Systemarkitektur - systemnivå, Systemförvaltning, Mobilapplikationer, Nätverk och kommunikation, Operativsystem och drivrutiner, Systemtyper allmänt, Trådlösa system, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, GIS, Internet of Things, CRM-system, Instant Messaging

 • - Branscherfarenhet

  Forskning och utveckling (FoU), IP-Industrin, Försvar, Hälso-Sjukvård, Media, Energi, Räddningstjänst, Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting, Säkerhet

 • - Utbildning

  e-learning, Högskoleingenjör, Annan högskoleutbildning 3 år, Systemvetenskap

 • - Roller

  Databasadministratör, Designer, Inköpschef, Utvecklare/Programmerare, Driftstekniker, Huvudprojektledare, Lärare, Produktägare, Projektadministratör, Riskansvarig, Testare, Upphandlare, Utbildningsledare, Coach, Delprojektledare, Kravanalytiker, Lösningsarkitekt, Produktledare, Systemanalytiker, Systemförvaltare, Systemingenjör, Team-ledare, Teknikstöd, Affärsutvecklare, Omvärldsbevakare, Utredare

 • - Kommunikation & Information

  Pedagogik, Kampanjer, Presentationsteknik, Samhällskommunikation, Lobbying, Engelska, Kriskommunikation

Anställningar

 • 2017 -

  VD, Skarphagen Consulting AB

 • 2016 -

  Senior Konsult, Clearpoint AB

 • 2012 - 2014

  Senior Konsult, Enera International AB

 • 2009 - 2011

  Konsult/Rådgivare, Interaktiv Säkerhet Norden AB

 • 2008 - 2009

  Konsult, SLG Thomas Interantional

 • 2006 - 2008

  Account Manager, Goodeyar Dunlop Nordic

 • 2003 - 2006

  IT-Ansvarig, Höylandet Auto AS

 • 2001 - 2003

  IT-Konsult/Projektledare, Näröy kommun

Utbildningar

 • 2011 - 11

  Linux Utvecklingsmiljö, Universitetet i Umeå

 • 2011 - 11

  LINUX SERVER ADMINISTRATION, Universitetet i Umeå

 • 2001 - 02

  KANDIDATEXAMEN, DATORTEKNIK OCH IT-SÄKERHET, Högskolan i Trondheim

 • 2001 - 01

  RED-HAT LINUX CERTIFIED ENGINEER, Tönsberg

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77