Dela

Sidar Savas

 • Javautvecklare, Utvecklingsnära testare

Översikt

Sidar har mångårig erfarenhet av systemutveckling, förvaltning och test. Han trivs med att arbeta i olika roller relaterade till Java-plattformen, där merparten av hans arbetslivserfarenhet finns. Han har ett brett intresse för systemutveckling och har erfarenhet av samtliga faser i ett projekts livscykel.

Han har jobbat med såväl backend- som frontendutveckling och även arbetat med såväl integrationstester som att automatisera tester. Han ser sig själv gärna i en roll som systemutvecklare eller utvecklingsnära testare. Sidar har från tidigare projekt god vana av att arbeta enligt SCRUM.

Egenskaper

Sidar värdesätter goda sociala relationer på sin arbetsplats och upplevs som positiv och ha lätt för att samarbeta. Han brinner i sitt dagliga arbeta för att leverera affärsnytta till sin uppdragsgivare, genom att lösa problem effektivt och leverera förvaltningsbara lösningar.

Konsultens CV

 • Handelsbanken

  2016 - 17

  Systemutvecklare

  Sidar har varit med om att ta fram två nya webbapplikationer under sin tid hos uppdragsgivaren. I båda projekten var huvudsyftet att ersätta äldre applikationer skrivna i Cobol med Java/Javascript applikationer skrivna i bankens egna ramverk.

  I den första applikationen byggde Sidar en ny applikation som automatiserar och förbättrar bankens processer vid ränteförändringar.

  I sitt andra projekt arbetar Sidar som frontendutvecklare för att ta fram ett nytt system som används för valutahandel. Under tiden på Handelsbanken har Sidar även varit systemansvarig för ett antal system.

  Teknologier: Java EE, JSP, Javascript, JQuery, Websphere, Git, ClearCase, Ant, QC

 • Stockholms Läns Landsting (SLL)

  2014 - 16

  Systemutvecklare/Teknisk testare

  Arbetade i två olika projekt i olika roller.

  I första projektet (sep 2014-jan 2015) arbetade Sidar med att vidareutveckla ett system som beräknar prismodeller för att prissätta olika behandlingar som ges av vårdinrättningar knutna till Stockholms Läns Landsting. Sidar arbetade som fullstack-utvecklare.

  Tekniker som användes var: Java EE, Hibernate, Spring, SQL Server, Apache Wicket, Maven, Jenkins och Tomcat.

  I andra projektet (jan 2015-feb 2016) arbetade Sidar med att vidareutveckla ett system och som teknisk testare i ett system som skapar fakturor och skickar ut dessa till vårdinrättningar utifrån olika prismodeller kopplade till Stockholms Läns Landsting. Sidar arbetade även med uppgraderingar av olika tekniker som användes i projektet i syfte att modernisera applikationen, bland annat uppgradering av JSF från JSF 1.2 till 2.2.

  Han införde även automatiserade tester i Selenium för att automatisera regressionstester, samt JMeter för att utföra olika lasttester. Dessa tester integrerades sedan med Jenkins för att kunna köras i testmiljöer. Han arbetade även med prestandaförbättringar av applikationen.

  Tekniker: AJAX, JQuery, Javascript, Hibernate, Spring, SQL Server, Java EE, Maven,
  JIRA, Subversion, JSF, JUnit, AngularJS 1, Selenium, Jenkins, JMeter, Tomcat.

 • Extenda

  2012 - 14

  Systemutvecklare

  Arbetade med förvaltning och vidareutveckling av mjukvara för ett kassasystem (Point of Sales) Sidar arbetade i produktteamet som hade som huvuduppgift att ta fram API:er som kundteam sedan skulle använda sig av i sina anpassade lösningar.

  Sidar utvecklade även en Android app i syfte att läsa in information från en NFC-läsare. Appen användes i demo-syfte. Sidar var även mentor till nyanställda under sin tid hos uppdragsgivaren. Han arbetade även med integrationer mot andra system, där information skickades genom Web Services. En del av detta arbete innefattade att testa dessa integrationer genom Soap UI.

  Teknologier: Java EE, Spring, QC, Java FX, Swing, Perforce, Ant, Maven, Soap UI, Windows, Linux, MySQL.

 • Försäkringsgirot

  2012 - 12

  Systemutvecklare

  Sidar arbetade främst med förvaltning, men även med nyutveckling, där han utvecklade ett dokumenthanteringssystem i Spring Web Flow.

  Teknologier: AJAX, JQuery, Javascript, Swing, Spring, MySQL, Java EE, Maven, Subversion,
  Eclipse, Apache Tomcat, JSF, JSP, Junit, Linux, Windows

 • Saab Systems

  2007 - 11

  Systemutvecklare/Testare

  Arbetade i säkerhetsklassad tjänst som systemutvecklare och verifieringsingenjör inom försvarssektorn med Försvarets Materielverk (FMV) som beställare. Arbetet bestod mestadels av vidareutveckling, integrationstester och systemtester av ledningssystem och simulatorer.

  Teknologier: Java, Ada, C, Eclipse, Netbeans, Ant, SQL, Linux, Unix, Bash, Windows,
  GNU, Emacs

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  Oracle, Postgresql, MS SQL-server, mySQL, SQL server

 • - Verktyg & Middleware

  JMS, Liferay, Clearcase, Cucumber, CVS, Hibernate, J2EE, JDBC, Jenkins, Jira, Maven, MS Office, SoapUI, Spring Webservice, Trimble Sketch-up, Eclipse, Selenium, Spring

 • - Utvecklingsspråk

  Android, AngularJS, IntelliJ, SOAP, ADA, CSS, EJB, Javascript, JUnit, SQL, Webservices, XML, HTML5, Java, JSP, Rest

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Försäkring, Hälso-Sjukvård, Point of Service (POS).

Anställningar

 • 2016 - 2017

  konsult, B3It

 • 2014 - 2016

  konsult, Kentor

 • 2012 - 2012

  Utvecklare, Försäkringsgirot

 • 2012 - 2014

  Utvecklare, Extenda

 • 2007 - 2011

  Utvecklare, Saab Systems

Utbildningar

 • 2000 -

  Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik, Kth

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25