Dela

Jakob Svenhamn

 • Lösningsarkitekt
 • Projektledare
 • Organisations-och Processkonsult

Översikt

Har sedan år 1999 arbetat som konsult med projektledning, utveckling av BI-/ERP-/CRM-/KONSOLIDERINGS-lösningar.
Tidigare arbetslivserfarenhet som ansvarig för implementation av nytt verksamhetssystem inom koncern med påföljande systemansvar.
Arbetar gärna med BI-utveckling där ekonomi- och verksamhetskunskap går väl i hand med förståelse för underliggande systemstöd och vilka möjligheter detta ger för insamling, bearbetning och presentation av data.

Egenskaper

Är tekniskt inriktad ekonom med praktisk erfarenhet av redovisning, koncernkonsolidering, controlling, logistik, projektledning, test, utbildning, systemintegration samt verksamhetsutveckling.
Kan prata både med ekonomer och IT-specialister vilket underlättar vid förstudier och kravspecificeringar av verksamhetslösningar.
Gillar svåra utmaningar och ser alltid lösningar på problem genom strukturering av ingående faktorer så helhetsbild uppnås och förstås av alla parter.

Konsultens CV

 • Skola, privat

  2016 -

  Seniorkonsult, BI-lösning

  Framtagande av BI-portal med nyckeltal och indikatorer. Utvecklat i webverktyget Webinfo där ekonomisk data hämtats ifrån ERP-systemet Agresso och där informationen finns på en MS-SQL server. Lösningen används i huvudsak av skolornas rektorer.

 • Statligt verk

  2011 - 12

  Seniorkonsult

  Utveckling av nytt projektuppföljningssystem. Skapat webbaserad lösning för projektadministration, planering, rapportering och analys.

 • Servicehandel

  2008 -

  Seniorkonsult

  Utveckling av tidrapporteringslösning där butikschefer tid rapporterar alla sina anställdas tider.
  Färdiga tidrapporter för 2-3 tusen anställa överfördes i ett integrationsjobb till ERP-systemet Agressos lönesystem, för vidare utbetalning och bokföring av lön.. Löpande underhåll och support.

 • Statligt affärsverk

  2008 -

  Seniorkonsult

  Har byggt ett budget och prognosverktyg i Webinfo. Integration mellan Cognos och Agresso. Byggt ett projektkort för styrning av investeringsprojekt. Utdatarapporter för ekonomisk uppföljning. Byggt utökad datainsamling i agresso via s.k. flexitabeller. Byggt ett flertal rapporter i verktyget excelerator.

 • Innehållsleverantör

  2007 - 08

  Seniorkonsult, BI-lösning

  BI-lösning med data från ekonomisystemet Unit4 Agresso och CRM-systemet SuperOffice. Webbaserade rapporter beställdes via intranätet och användes för intäkts- och lönsamhetsanalyser i flera olika dimensioner och aggregeringsnivåer. BI-lösningen byggde på MS SQL Server BI produkter med Reporting Services som användargränssnitt. Utbildning hölls för alla anställda, inkl. ledningsgruppen.

 • Telekom

  2003 - 04

  Lösningsarkitekt/projektledare

  Lösningsarkitekt efter genomförd förstudie för resursallokeringsverktyget Alloc. Projektledare vid implementering. Efterfrågad resurskompetens till projekt matchades mot tillgänglighet hos resursägare.

 • Skogsbolag

  2001 - 04

  Applikationskonsult/projektledare

  Implementering och projektledning av koncernkonsolideringssystemet AARO.

 • Professionella Eventlösningar

  1999 - 00

  Applikationskonsult Visma Business

  Implementation av affärssystemet Visma Business. Införande av huvudbok, order, lager, produktionsorders och inköp. Uppsättning av kund och leverantörsreskontra med tillhörande elektroniska betalningsrutiner.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsstyrning, Projektledning, Projektrevision, Begreppsmodellering, ERP Implementation, Kravanalys, Kravmodellering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaskonstruktion, Datamodellering

 • - Tillämpningar

  Affärssystem

 • - Utbildning

  civ.ek, Systemvetenskap

 • - Roller

  Användbarhetsspecialist, Databasadministratör, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Lärare, Systemförvaltare, Systemingenjör, Upphandlare, Utbildningsledare, Utredare, Workshopledare, Coach, Configuration Manager (CM), Delprojektledare, Kravanalytiker, Lösningsarkitekt, Organisations-och Processkonsult, Produktägare, Projektadministratör, Systemanalytiker, Teknikstöd, Teknisk projektledare, Testare, Testledare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2016 -

  Seniorkonsult/partner, Conira AB

 • 2006 - 2008

  Seniorkonsult, Cinteros AB

 • 2004 - 2005

  Applikationskonsult/projektledare, CIBER AB

 • 2000 - 2004

  Applikationskonsult/projektledare, Aaro Systems AB

 • 1999 - 2000

  Applikationskonsult, Saven affärssystem AB

 • 1995 - 1999

  Controller/systemansvarig, Salcom Communication AB (Cygate AB)

Utbildningar

 • 2018 - 18

  Microsoft Power BI, Cornerstone Kista

 • 2014 - 14

  Developer/Designer QlikView, QlikTech

 • 2013 - 13

  Microsoft Sharepoint med BI-portal, Cornerstone

 • 2007 - 09

  Konsultutbildning Unit4 Agresso affärssystem, Agresso Academy

 • 2004 - 04

  Apllikationskonsult SAP Business One, SAP Alvik

 • 1998 - 98

  Applikationskonsult Visma Business., Visma AB

 • 1994 - 95

  Data systemvetenskap, KTH Elektrum

 • 1990 - 94

  Ekonomsexamen, Stockholms Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07