Dela

Oscar Törnroth

 • Systemutvecklare
 • Javautvecklare

Översikt

Oscar är en driven systemutvecklare med mångårig erfarenhet av funktions- och vidareutveckling inom befintliga system. Han arbetar helst i team och är osjälviskt i sitt arbetssätt och hjälper gärna andra. Med sin positiva inställning och ansvarstagande utgör han ofta en nyckelperson i sitt team.

Egenskaper

Oscar har lätt för att sätta sig in i nya domäner och gillar att lära sig nya saker. En av hans främsta egenskaper är att kunna förstå kundnyttan i nya kravställningar och har lätt för att översätta detta till tekniska lösningar.

Konsultens CV

 • Jordbruksverket

  2015 - 16

  Systemutvecklare

  UPPDRAG: Projektet syftade till att utveckla ett nytt kontrollsystem åt jordbruksverket för att effektivisera och förbättra deras interna kontrollprocess.

  ROLL: Oscar ingick i ett större team av systemutvecklare och deltog i både frontend och backend utvecklingen. Han var fick även under uppdragets gång vara fadder åt en av jordbruksverkets trainee:er.

  KUNDNYTTA: Projektets huvudsyfte var att modernisera jordbruksverket IT stöd för att kunna tillmötesgå EU:s nya jordbrukspolitik.

  METOD/TEKNIK: Scrum, Kanban, Java, EJB3, JavaSript, Angular.js.

 • Telekomoperator

  2015 - 15

  Systemutvecklare

  UPPDRAG: Målet var att upprätta systemstöd för kommande topologiförändringar i ett befintligt OSS system.

  ROLL: Oscar var delaktig i allt från krav utredning, framtagning av lösningsförslag till systemdesign och systemutveckling. Han bidrog med tekniskt expertis kring befintlig systemfunktionalitet och datamodell samt hade han en ledande roll i utvecklingsarbetet.

  KUNDNYTTA: Förändringen var helt nödvändig för att systemet i fortsättningen skulle vara användbart.

  METOD/TEKNIK: Java, Java EE, JavaScript, Ajax och HTML.

 • Telekomoperator

  2015 - 15

  Systemutvecklare

  UPPDRAG: I uppdraget ingick förstudie, utveckling och i efterhand förvaltning av en ny kartmodul som används i ett befintligt OSS system.

  ROLL: Oscars arbetsuppgifter deltog främst i framtagandet av databehandlings modul som föder en ”dum” klient med färdigpaketerad data.

  KUNDNYTTA: Införandet av en integrerad nätkartemodul innebar minskat manuellt handhavade vilket både höjde kvaliten och sparade tid.

  METOD/TEKNIK: Java, Cytoscape

 • Telekomoperator

  2014 - 15

  Systemutvecklare

  UPPDRAG Projektet syftede till att införa en ny systemkoppling i ett befintligt system med tillhörande ärendehanteringsmodul.

  ROLL: Oscar bidrog med lösningsförslag och teknisk systemexpertis i krav framtagandet och var under utvecklingen ansvarig för både arkitektur och utveckling.

  KUNDNYTTA: Utvecklingen syftade till att automatisera manuella flöden där användare var tvungna att parrallellt arbeta i multipla system. Vilket bidrog till att höja datakvaliteten samtidigt som arbetsbelastningen minskade.

  METOD/TEKNIK: Java, Java EE, JMS, JSP, JavaScript.

 • Transmode

  2013 - 15

  Systemutvecklare

  UPPDRAG: Projektet syftade till att skapa en ny kund/övervaknings portal. Projektet löpte under en längre tid i olika etapper och delprojekt.

  ROLL: Oscars främsta arbetsuppgifter innebar design och utveckling av portalens MTOSI interface. Data som hämtades användes sedan för att kalkylera KPI värden som är själva grundstommen för hela portalen.

  KUNDNYTTA: Portalen utgjorde ett mycket uppskattat tillskott i kundens produktportfölj och har blivit ett naturligt säljverktyg pga. den enkla och tilltalande designen.

  METOD/TEKNIK: Gradle, EJB3, JPA, JavaEE, Mockito, Junit, Guice, GIN och GWT.

 • Telekomoperator

  2011 - 12

  Systemutvecklare

  UPPDRAG: Projektet innebar införandet av en helt ny modul för administrering av IP adresser samt regelverk för FQDN namnsättning.

  ROLL: Oscar var delaktig i allt från kravutredning, framtagning av lösningsförslag till systemutveckling en ny modul för IP adress hantering. Han bidrog med tekniskt kunnande och systemkunskap och deltog dessutom i framtagandet av ny systemarkitektur för den nya modulen.

  KUNDNYTTA: Införandet av IP adress model innebär framförallt ökad datakvalite hos kunden och minskade det manuella arbete som tidigare krävdes vi registrering av IP adresser.

  METOD/TEKNIK: Java, Java EE, GWT, JavaScript, Ajax, HTML.

 • Telekomoperator

  2009 - 15

  Systemutvecklare

  UPPDRAG: Förvaltningsuppdrag av befintligt OSS system.

  ROLL: Oscars främsta arbetsuppgifter innebar felsökning och buggrättning.

  METOD/TEKNIK: Java, Java EE, JavaScript, HTML.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Android, Linux, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows 7

 • - Databashanterare

  Oracle, Progress, mySQL

 • - Verktyg & Middleware

  Eclipse, Git, Gradle, Hibernate, Jira, SoapUI, Tomcat, J2EE, JBoss, JDBC, Subversion

 • - Utvecklingsspråk

  Android, AngularJS, C, JUnit, PHP, CSS, HTML5, Ingres, Jquery, Rest, SOAP, UML, XSD, EJB, HTML, IntelliJ, J2SE, Java, Javascript, JSP, SQL, XML

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Databaser

  Prestandaoptimering, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Systemintegration, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system

 • - Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år

 • - Roller

  Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2012 - 2016

  Systemutvecklare, Knowit Jönköping AB

 • 2009 - 2012

  Systemutvecklare, Persistent Solutions

Utbildningar

 • 2004 - 07

  Medieteknik, JTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Alexander Odegran
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0733842564