Dela

Oscar Törnroth

 • Systemutvecklare
 • Javautvecklare

Översikt

Oscar är en driven systemutvecklare med mångårig erfarenhet systemutveckling i stora som små projekt. Han är van att delta i alla delar av utvecklingsprocessen från kravutredning, utveckling till test och driftsättning. Har har lång erfarenhet av web- och systemutveckling i både frontend och backend med tyngdpunkt på Javascript och Java. Han tar alltid ansvar för samtliga delar av utvecklingen med arbetsuppgifter som innefattar bl.a systemarkitektur, systemdesign och systemintegration.

Egenskaper

Oscar gillar problemlösning och har alltid haft ett stort intresse av programmering. Han är noggrann, strukturerad och drivs av att hitta bra och hållbara lösningar. Han är osjälvisk och gillar att var del i ett team och tar gärna ansvar genom att hjälpa andra. Med sin positiva inställning och ansvarstagande utgör han ofta en nyckelperson i sitt team.

Konsultens CV

 • Jordbruksverket

  2017 -

  Systemutvecklare

  UPPDRAG: Projektet syftade till att vidareutveckla ett kontrollsystem för att förbättra deras interna kontrollprocess. Det innebar också utvecklandet av en helt ny modul för ett befintligt handläggningssystem för att kunna ta hand om kontrollresultat.

  ROLL: Oscar ingick i ett större team av systemutvecklare och deltog i både frontend och backend utvecklingen samt design av systemarkitektur.

  KUNDNYTTA: Projektets huvudsyfte var att modernisera jordbruksverket IT stöd för att kunna tillmötesgå EU:s nya jordbrukspolitik.

  METOD/TEKNIK: Scrum, Kanban, TDD, DDD, Objektorienterad design, CQRS, Java, EJB3, JPA/Hibernate, JavaSript, Angular.js, SQL, Drools, Cucumber, REST, SOAP, JMS, SOA, JBoss, PostgreSQL, Subversion, Git, Maven, Jenkins, Docker, Eclipse.

 • Jordbruksverket

  2015 - 16

  Systemutvecklare

  UPPDRAG: Projektet syftade till att utveckla ett nytt kontrollsystem åt jordbruksverket för att effektivisera och förbättra deras interna kontrollprocess.

  ROLL: Oscar ingick i ett större team av systemutvecklare och deltog i både frontend och backend utvecklingen. Han var fick även under uppdragets gång vara fadder åt en av jordbruksverkets trainee:er.

  KUNDNYTTA: Projektets huvudsyfte var att modernisera jordbruksverket IT stöd för att kunna tillmötesgå EU:s nya jordbrukspolitik.

  METOD/TEKNIK: Scrum, Kanban, TDD, DDD, Objektorienterad design, Java, EJB3, JPA/Hibernate, JavaSript, Angular.js, SQL, Drools, REST, SOAP, JMS, SOA, JBoss, PostgreSQL, Subversion, Maven, Jenkins, Eclipse

 • Telekomoperator

  2015 - 15

  Systemutvecklare

  UPPDRAG: Målet var att upprätta systemstöd för kommande topologiförändringar i ett befintligt OSS system.

  ROLL: Oscar var delaktig i allt från krav utredning, framtagning av lösningsförslag till systemdesign och systemutveckling. Han bidrog med tekniskt expertis kring befintlig systemfunktionalitet och datamodell samt hade han en ledande roll i utvecklingsarbetet.

  KUNDNYTTA: Förändringen var helt nödvändig för att systemet i fortsättningen skulle vara användbart.

  METOD/TEKNIK: Java, Java EE, JavaScript, JQuery, Ajax och HTML, Subversion, IntelliJ.

 • Volkswagen

  2015 - 15

  Apputvecklare

  UPPDRAG Projektet syftade till att lägga till ett nyhetsflöde i ett flertal befintliga android appar.

  ROLL: Oscar bidrog med teknisk kunnande och var under utvecklingen ensam ansvarig för utvecklingen.

  KUNDNYTTA: Utvecklingen syftade till kunna presentera information till kunderna i form av nyheter för att öka attraktionsvärdet i apparna.

  METOD/TEKNIK: Android, Java, REST, Git, Eclipse, Android Studio.

 • Telekomoperator

  2015 - 15

  Systemutvecklare

  UPPDRAG: I uppdraget ingick förstudie, utveckling och i efterhand förvaltning av en ny kartmodul som används i ett befintligt OSS system.

  ROLL: Oscars arbetsuppgifter deltog främst i framtagandet av databehandlings modul som föder en ”dum” klient med färdigpaketerad data.

  KUNDNYTTA: Införandet av en integrerad nätkartemodul innebar minskat manuellt handhavade vilket både höjde kvaliten och sparade tid.

  METOD/TEKNIK: Java, Cytoscape, JQuery, REST, Subversion, IntelliJ.

 • Telekomoperator

  2014 - 15

  Systemutvecklare

  UPPDRAG Projektet syftade till att införa en ny systemkoppling i ett befintligt system med tillhörande ärendehanteringsmodul.

  ROLL: Oscar bidrog med lösningsförslag och teknisk systemexpertis i krav framtagandet och var under utvecklingen ansvarig för både arkitektur och utveckling.

  KUNDNYTTA: Utvecklingen syftade till att automatisera manuella flöden där användare var tvungna att parrallellt arbeta i multipla system. Vilket bidrog till att höja datakvaliteten samtidigt som arbetsbelastningen minskade.

  METOD/TEKNIK: Java, Java EE, JMS, SOAP, JSP, JavaScript, Subversion, IntelliJ.

 • Transmode

  2013 - 15

  Systemutvecklare

  UPPDRAG: Projektet syftade till att skapa en ny kund/övervaknings portal. Projektet löpte under en längre tid i olika etapper och delprojekt.

  ROLL: Oscars främsta arbetsuppgifter innebar design och utveckling av portalens MTOSI interface. Data som hämtades användes sedan för att kalkylera KPI värden som är själva grundstommen för hela portalen.

  KUNDNYTTA: Portalen utgjorde ett mycket uppskattat tillskott i kundens produktportfölj och har blivit ett naturligt säljverktyg pga. den enkla och tilltalande designen.

  METOD/TEKNIK: Gradle, EJB3, JPA, JavaEE, Mockito, Junit, Guice, GIN och GWT, Git, IntelliJ.

 • Telekomoperator

  2011 - 12

  Systemutvecklare

  UPPDRAG: Projektet innebar införandet av en helt ny modul för administrering av IP adresser samt regelverk för FQDN namnsättning.

  ROLL: Oscar var delaktig i allt från kravutredning, framtagning av lösningsförslag till systemutveckling en ny modul för IP adress hantering. Han bidrog med tekniskt kunnande och systemkunskap och deltog dessutom i framtagandet av ny systemarkitektur för den nya modulen.

  KUNDNYTTA: Införandet av IP adress model innebär framförallt ökad datakvalite hos kunden och minskade det manuella arbete som tidigare krävdes vi registrering av IP adresser.

  METOD/TEKNIK: Java, Java EE, GWT, JavaScript, Ajax, HTML, Subversion, IntelliJ.

 • Telekomoperator

  2009 - 15

  Systemutvecklare

  UPPDRAG: Förvaltningsuppdrag av befintligt OSS system.

  ROLL: Oscars främsta arbetsuppgifter innebar felsökning och buggrättning.

  METOD/TEKNIK: Java, Java EE, JSP, SOAP, JMS, JavaScript, Ajax, JQuery, HTML, Ingres, Subversion, IntelliJ.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Android, Linux, Mac OS X, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows 7

 • - Databashanterare

  Oracle, MS SQL-server, mySQL, Postgresql

 • - Affärssystem

  Agresso

 • - Verktyg & Middleware

  Docker, Gradle, Hibernate, SoapUI, Tomcat, Cucumber, JBoss, Jira, Subversion, Eclipse, Git, J2EE, JDBC, Maven, Node.js

 • - Utvecklingsspråk

  Android, C, JUnit, PHP, Python, Angular 2, AngularJS, CSS, HTML5, Ingres, Jquery, SOAP, UML, XSD, EJB, HTML, IntelliJ, J2SE, Java, Javascript, JSP, Rest, SQL, XML

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Standarder

  ISO 27001/27002

 • - Metoder & Processer

  Scrum, TDD - Test Driven Development

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Integrationstest, Systemtestning

 • - Databaser

  Prestandaoptimering, Ingres, Databaser allmänt, Postgresql

 • - Systemtyper

  Mjukvaruarkitektur - programnivå, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system, Objektorienterade system

 • - Tillämpningar

  SOA

 • - Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år

 • - Roller

  Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2012 - 2016

  Systemutvecklare, Knowit Jönköping AB

 • 2009 - 2012

  Systemutvecklare, Persistent Solutions

Utbildningar

 • 2004 - 07

  Medieteknik, JTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779