Dela

Josefin Buraas

 • Verksamhetsutvecklare
 • Utbildare
 • Projektledare
 • Workshopledare

Översikt

Josefin leder gärna process- och utvecklingsarbeten i verksamheter med mångfald och högt i tak. Hon är certifierad och erfaren inom Lean och Six Sigma samt arbetar gärna med såväl ledningsgrupper som operativa team. Josefin arbetar helst under eget ansvar med tydliga ramar samt kombinerar ofta utbildning med praktiskt genomförande.

Egenskaper

Josefin är lyhörd, social och resultatinriktad.
I uppdrag involverar Josefin alla i samtalet, kan sortera ut det viktiga från sammanhanget, är metodisk och analytisk samt är mån om att uppnå egna och andras målsättningar.

Konsultens CV

 • Stena Metall

  2016 - 17

  Projektledare

  Josefin har genomfört en förstudie och pilotprojekt i syfte att skapa ett ramverk och struktur för det koncerngemensamma ledningssystemet på Stena Metall. Josefin har lett 6 piloter och ett par konfigureringsteam samt skapat det ramverk som ska gälla för hela koncernen. Detta för att skapa förutsättningar för ett bredd-införande för samtliga (8) bolag inom Stena Metall. Ledningssystemet ska möjliggöra effektivare process- och dokumentstyrning, tydligare och effektivare projektledning samt ärendehantering.

 • APM Terminals

  2012 - 16

  Business Process Manager

  Josefin ansvarade för utveckling och implementering av Lean, Six Sigma och verksamhetssystemet på container-terminalen i Göteborg. Hon coachade och utbildade chefer och projektledare samt ledde själv större tvärfunktionella initiativ. Som medlem i ledningsgruppen ansvarade Josefin för att bla facilitera affärplansarbetet, målnedbrytning och processutvecklingsarbetet i ledningsgruppen.

 • Akademiska Hus

  2011 - 12

  Delprojektledare Category Management

  Josefin var delprojektledare inom kategorin Mark och genomförde kategori- och spendanalys inom ramen för ett större inköpsprojekt på Akademiska Hus. Uppnådde bla ökade synergier mellan regioner, minskad leverantörsbas, standardiserade arbetssätt, förbättrade kravspecifikationer.

 • Gävleborgs landsting

  2009 - 09

  Huvudprojektledare Lean transformation

  Josefin ansvarade för att leda och koordinera programmet för att utveckla och implementera Lean-strategier på både operativ och strategisk nivå. Projektet resulterade i ett antal processförbättringar som bl.a. ledde till kortare kötider för patienten. Utbildningar genomfördes i t ex värdeflödesanalys, 5 varför, Kaizen, PDCA and 5 S

 • Volvo Logistics

  2007 - 08

  Interim avdelningschef Inköp

  Josefin ledde medarbetare till att utveckla processer och verktyg i syfte att stödja inköpsprocessen genom ett mer strategiskt och proaktivt arbetssätt. Avdelningen bestod av ca 10 medarbetare.

 • Volvo Personvagnar Göteborg

  2005 - 07

  Master Black Belt och implementeringsansvarig

  Josefin var ansvarig för att utveckla och implementera strategier tillsammans med ledningsgrupper inom produktion och logistik för att uppnå förbättrad process och produktkvalitet. Utbildare och coach för projektledare och chefer.

Kompetensområden

 • - Standarder

  ISO 14001, ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Inköp, Omvärldsanalys, Affärsplanering, Affärsutveckling, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Supply chain management, Change Management, Förändringsledning, Projektledning, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Processutveckling, Utbildning

 • - Marknadsföring

  Målgruppsanalys, Strategisk affärsplanering

 • - Metoder & Processer

  TQM, Processer och metoder allmänt, LEAN, Lean Six Sigma, Lean-baserad processmetodik, Processkartläggning

 • - Ledarskap

  Det coachande ledarskapet, Interimsledning, Operativ ledning, Kurs- och seminarieledare

 • - Projektledning

  Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumenthantering, Kvalitetsledning, Change Management

 • - Tillämpningar

  Ledningssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Byggindustri, Energi, Fastighet, Hotell , Restaurang och Mötesindustri, Transport/Spedition/Flyg, Hälso-Sjukvård, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Verkstad och Automotive, Fordon

 • - Utbildning

  Workshopledning

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Interimschef, Utbildningsledare, Coach, Delprojektledare, Facilitator, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Organisations-och Processkonsult, Lärare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Utbildningsmaterial, Presentationsteknik

Anställningar

 • 2016 -

  konsult, Buraas Consulting AB

 • 2012 - 2016

  Business Process manager, APM Terminals

 • 2007 - 2012

  Management konsult, Capgemini Consulting

 • 2005 - 2005

  Logistikchef, Volvo Cars Body Components

 • 2005 - 2007

  Förändringsledare, Six Sigma Master Black Belt, Volvo Cars Torslanda

 • 2001 - 2004

  Logistikutvecklare och projektledare, Volvo Cars Body Components

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Content & Market management, IHM Business School

 • 2016 - 16

  Retorik 10 hp, Göteborgs universitet

 • 2015 - 16

  Mini-MBA, Probana business school

 • 2015 - 15

  UGL - Utveckling Grupp ledare, Göteborgs Arbetspsykologi

 • 2015 - 15

  Business management, IHM Business School

 • 2015 - 16

  Balansekonomi del 1 och 2, Balansekonomi AB

 • 2014 - 14

  Ledarskapsutbildning "Leading others", Maersk Training

 • 2007 - 12

  Konsult-utbildningar på Capgemini, Capgemini University Les Fontaine, Paris

 • 2003 - 05

  Six Sigma Master Black Belt Level 2, Ford Motor Company

 • 2003 - 05

  Organisation och ledarskap 45 hp, Kristianstad Högskola

 • 2001 - 02

  Elevingenjörsprogrammet Volvo Personvagnar, Volvo

 • 1997 - 01

  Fil Mag Industriell Systemekonomi (Total Quality Management), Växjö universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77