Dela

Birgitta Mörnstam

 • Chef/Projektledare
 • Kvalitet
 • Upphandling

Översikt

Mångårig erfarenhet som chef över flertal olika funktionsområden inom läkemedelsindustrin. Kännetecknande för uppdragen har utöver personalledning varit förändring, lean och controller. Inom roller även drivit flertal större projekt från ax till limpa.

Egenskaper

Min drivkraft är att se företag och anställda utvecklas. Jag trivs med att arbeta med människor och att utveckla processer.

Jag är prestations- och lösningsorienterad i min arbetsmetodik och baserar mina beslut på analys. Tydlighet och delaktighet är viktigt för att engagera team mot samma mål. Jag inspireras av uppdrag som innebär att tolka företags behov till realiserbara planer och att genomföra dessa. Analytisk, strukturerad, uthållig, självständig och lugn är ord som beskriver mig.

Konsultens CV

 • Tidningsbärarna

  2017 -

  Interim Logistikchef

  Tidningsbärarna är inne i en omställningsperiod. Fallande tidningsupplagor ersätts med morgontidig post. Processer ställs om och med det organisationen. I uppdraget som logistikchef ingår distriktsplaneringsgruppen, transport- & packsalsgruppen, QHSE, kundtjänst, hjälpmedel- och fordonsansvar.

 • PolyPeptide Group

  2014 - 16

  Projektledare ERP plattform

  Vid bolagets införande av MS Dyn AX ansvarade Birgitta för införande av ny IT-miljö i MS Azure och till det knuten lokal utrustning (ex. streckkodsläsare, API) och anpassning av IT för den nya servicen. Hon upprättade även licens-, drift- och underhållsavtal med externa leverantörer. Birgitta hade också en aktiv roll som rådgivande i validering (testning) av ERP. I projektet levererade hon också risk- och gap-analyser.

 • PolyPeptide Group

  2011 - 13

  Projektledare införande av CRM

  Birgitta ansvarade för upphandling av CRM-leverantör, kontraktskrivning, drev S&M's kravspecifikation, val av mjukvara och platform, tillsättning av företagets resurser, rensning av data för migrering, utrullning i fem fabriker, uppdatering IT's servicekatalog och sedvanlig projektadministration.

 • PolyPeptide Group

  2010 - 10

  IT controlling

  Genomgång av IT's samtliga kostnader och upprättande av system för effektiv kostnadskontroll. Birgitta genomförde även besparingar genom förhandlingar av licensavtal, ramavtal för tjänster/support och pensionering av överflödiga system. Genomförda besparingar första kvartalet motsvarade 18% (årsbasis).

 • PolyPeptide Inc.

  2009 - 09

  Orsaksutredning av produktionsproblem

  Birgitta undervisade först i Kepner Tregoes problemanalys och ledde därpå ett team för att identifiera grundorsaken (root cause investigation) till ett intermittent återkommande produktionsproblem. Problemet kunde mitigeras efter funnen orsak. Birgitta dokumenterade även ärendet m.a.p. analysrapport, gap-utredning, kvalitetsdokumentation och kommunikation med företagets kund.

 • PolyPeptide AB

  2009 - 09

  Organisationsanalys

  Enmansuppdrag. Analys- och organisationsutredning av IT-funktionen. Birgitta levererade förslag till omorganisation inkluderande ny processkarta och ansvarsfördelning.

 • PolyPeptide A/S

  2008 - 08

  Projektledare Lean

  Syftet var att öka kapacitet i dansk fabrik pga ökad efterfrågan. Uppnådd kapacitetsökning 70% på mindre än ett år. Birgitta intern projektledare för projektet som leddes i samråd med dansk konsult. Hon ledde själv flertal workshop för värdeströmsanalys och gap-analys samt införde aktivitetsdrivande och kontrollerande KPI'er. Projektet genomfördes med hjälp av leanmetoder. Det innebar även en utbildningsinsats där Birgitta undervisade personalen i Kepner Tregoes metod för problemanalys.

 • PolyPeptide AB

  2006 - 08

  Resurssättning indisk fabrik

  Birgitta ingick i styrgruppen för byggnation och etablering av fabrik för produktion av läkemedelssubstans av en fabrik i Mumbai. Som chef över bolagets ingenjörer och testare (validering) ansvarade hon för tillsättning av resurser med interna och externa ingenjörer. Detta innefattade kompetensutvärdering, kontraktsförhandling och efterkommande stöd till det bildade teamet. Birgitta tog även direkta uppgifter inom projektet som upphandling och stöd till upphandling av industriell utrustning (ex. renvattenanläggning). Hon införde även designtestning som "paper factory" där de önskade processerna simulerades i förhållande till fabrikens föreslagna layout och balansering av funktioner.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Dynamics AX, Movex

 • - Standarder

  GAMP, GxP, 21 CFR Part 11, GMP

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Information Management, Medicinteknik, Affärs och IT strategi, ERP Implementation, Organisationsutveckling, Processutveckling, Sustainability/Hållbarhet, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Change Management, Compliance, Kravanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling

 • - IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Internationella tekniska upphandlingar, Miljö- och sociala krav, Inköp och förhandling, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, ITIL, Lean Six Sigma, Lean-baserad processmetodik, Workflow management, Processkartläggning

 • - Ledarskap

  Chefscoaching, Fackförhandlingar, Kurs- och seminarieledare, Operativ ledning, Organisationskultur och värdegrund, Outsourcing, Rekrytering & Personalutveckling, Det coachande ledarskapet, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Test

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Contract management, Project auditing, Administrativ delprojektledning, Portföljledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Kvalitetssystem, Dokumentation, Dokumenthantering

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Strategisk testledning, Systemtestning, Testutveckling, Testledning, Validering & Test - Hårdvara, Validering & Test - Mjukvara

 • - Drift/Support/Service

  Installation/underhåll, Datadrift/övervakning, Användarsupport, Drift/Support/Service allmänt

 • - Mobila Telesystem

  Handburna terminaler/ Mobiltelefoner

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, IT-säkerhet allmänt, Riskanalys

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Kommunikation & Information

  Brand Management, Intranät, Engelska, Event management, Externkommunikation, Förändringskommunikation, Kommunikationsplanering, Presentationsteknik, Utbildningsmaterial, Internkommunikation

Anställningar

 • 2010 - 2016

  Global IS/IT Director, PolyPeptide Group

 • 2008 - 2010

  Director of Process Excellens / Lean, PolyPeptide Laboratories AB

 • 2006 - 2008

  Director / Head of Project Engineering, PolyPeptide Laboratories AB

 • 2002 - 2006

  Validation Manager, Europe, PolyPeptide Laboratories AB

 • 1997 - 2002

  Validation Manager, Scandinavia, PolyPeptide Laboratories AB

Utbildningar

 • 2016 -

  Executive Management Program, Management Partners

 • 2015 - 15

  Ledarskapsutbildning för chefer, CaochWalk

 • 2013 - 13

  Microsoft Dynamics CRM basic and user admin, Stratiteq

 • 2011 - 11

  Business Understanding and Performance Management, Blueberry Hill, Per Arvidsson

 • 2011 - 11

  Microsoft System Center, basic, Cygate, ATEA

 • 2011 - 11

  Invoice scanning, Conrab / OPTO

 • 2010 - 10

  Active Directory, basic, Cygate

 • 2010 - 10

  Exchange 2010, basic, Cygate

 • 2009 - 09

  Process Excellence and Six Sigma, European Compliance Academy (ECA)

 • 2009 - 09

  Problem Solving & Decision Making, Kepner-Tregoe

 • 2008 - 08

  GAMP 5: Enabling Innovation and Technology Advance, International Society of Pharmaceutical Engineering

 • 2007 - 07

  Technical writing, LTH, Lunds Universitet

 • 2006 - 06

  Ledarskapsutbildning för chefer, Mercuri Urval

 • 2006 - 06

  Rengöringsvalidering, David Begg, Manchester

 • 2005 - 05

  FDA-inspection (mock-up), Jeff Yuen and Associates

 • 2003 - 03

  Electronic Records and Electronic Signatures, 21 CFR part 11, International Society of Pharmaceutical Engineering

 • 2003 - 03

  Systematiskt arbetsmiljöarbete, Feelgood

 • 2002 - 02

  Kommunikation, Motivationskonsult AB

 • 2002 - 02

  Planering, Motivationskonsult AB

 • 2002 - 02

  Självkännedom, Motivationskonsult AB

 • 2002 - 02

  Coaching, konflikthantering, stress, prestationsångest, laganda, Tommy Wadebeck

 • 2002 - 02

  Hantera förändring, Motivationskonsult AB

 • 2002 - 02

  Stresshantering, Feelgood

 • 2002 - 02

  Validation in production, European Compliance Academy (ECA)

 • 2001 - 01

  Konflikthantering, Motivationskonsult AB

 • 2001 - 01

  Kreativitet, Motivationskonsult AB

 • 2001 - 01

  Motivation / Coachning, Motivationskonsult AB

 • 2001 - 01

  Delegering, Motivationskonsult AB

 • 2001 - 01

  Arbetsmiljö, Feelgood

 • 2001 - 01

  Rekrytering, Motivationskonsult AB

 • 2001 - 01

  Arbetsrätt, Almega

 • 2000 - 00

  Projektledarutbildning, Hogia Institut Ledarskap AB

 • 2000 - 00

  GAMP Concepts and Case studies, International Society of Pharmaceutical Engineering

 • 1999 - 99

  Regelverk för CE-märkning, CE Assistans AB

 • 1999 - 99

  Typografi, Copy Quick AB

 • 1999 - 99

  Validation Manager, European Compliance Academy (ECA)

 • 1999 - 99

  Movex (M3), Intentia A/S

 • 1998 - 16

  GMP, GxP, GLP, Flertal

 • 1998 - 98

  Renhetsteknik, BioTekPro AB, Matts Ramstorp

 • 1998 - 98

  Kvalitet i teori och praktik, Malmö Högskola

 • 1996 - 96

  Kommunikationsteknik, Lunds Universitet

 • 1995 - 95

  Litteratursökning, Lunds Universitet

 • 1994 - 94

  Matematiska verktyg, Kemisk Apparatteknik, LTH, Lunds Universitet

 • 1993 - 93

  Patentkurs, AWA patent

 • 1991 - 91

  Technical writing, Pittsburg Conference

 • 1991 - 91

  Kemiska hälsorisker, LTH, Lunds Universitet

 • 1981 - 85

  Civilingenjör, Kemiteknik, LTH, Lunds Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025