Dela

Anna Herbe

 • Agil coach
 • Kravhanterare
 • Testledare

Översikt

Agil coach, Kravhanterare och Testledare med anknytning till IT mot olika branscher. Lång erfarenhet av att leverera kundnytta med fokus på kravställning och kvalitetssäkring genom att använda agila arbetsmetoder.

• Agil coach, Scrum master
Erfarenhet av att leda systemutvecklingsteam enligt agila arbetsmetoder så som scrum, kanban och lean. Anna har erfarenhet att få organisationer att gå från vattenfallsmetodik till agil utvecklingsmetodik. Som agil coach kombinerar Anna coachning och mentorskap i syfte att hjälpa organisationer och team att fungera effektivare och nå fastställda mål. Att arbeta som agil coach handlar för Anna om facilitering, det vill säga att ställa rätt frågor och undanröja eventuella hinder och få team att själva driva förändringar samt om utbildning genom att bidra med den erfarenhet Anna har som agil coach. Som scrum master fokuserar Anna på ett team åt gången och försöker få teamet att bli så effektivt och självorganiserande som möjligt.

• Kravledning och kravanalys
Anna har erfarenhet av att leda kravarbete i agila utvecklingsprojekt och av mer traditionellt kravledningsarbetet (V-modellen) med moment såsom: Definiera kundens affärsprocesser genom workshops där övergripande arbetsflöden tas fram (är- och börlägen). Nedbrytning av affärsprocesserna i delprocesser, användningsfall, scenarion och krav i nära samarbete med verksamhetsansvariga. Kraven och användningsfallen görs specifika och tydliga, för att kunna ligga till grund för funktions- och designspecifikationer inför utveckling av IT-stöd.

• Test och Testledning
Anna har erfarenhet av testledning och test i agila organisationer och enligt vattenfallsmetodik. Anna har lång erfarenhet av manuella och automatiserade tester mot SOA-lösningar och stordatormiljö i komplexa system med många integrationer. Bred erfarenhet av test- och kvalitetsprocesser, från systemtest till acceptanstest. Erfarenhet av utforskande testning och testautomatisering främst inom agila organisationer. Anna anser att det är viktig att verka för kvalitetstänkande genom hela utvecklingsprocessen genom att införa bra arbetssätt, såsom testdriven utveckling (BDD) och continuous integration (CI).

• Produktägare
Anna har erfarenhet att arbeta som produktägare i agila organisationer. Som produktägare representerar Anna projektets intressenter och prioritera teamets product backlog och har kontroll på vad som bör levereras när.

Egenskaper

Anna är mycket målmedveten, positiv och är en engagerad lagspelare. Anna är positiv och glad och har lätt för att entusiasmera medarbetare.

Anna är analytisk, noggrann och strukturerad vilket resulterar i att uppsatta mål nås på ett effektivt sätt. Anna anses duktig på att uppmärksamma behov på ett tidigt stadium och hitta smidiga lösningar, alltid med en positiv approach. Ser möjligheter istället för problem och är bra på att kommunicera med alla.
Anna gillar utmaningar och att ta sig an nya områden. Är lyhörd och van att arbeta i stora och små organisationer där det finns många intressenter och viljor att ta hänsyn till.

Konsultens CV

 • Paynova AB

  2017 -

  Agil coach

  I rollen som agil coach är Annas främsta uppgift att hjälpa både de enskilda teamen samt hela utvecklingsavdelningen att uppnå deras fulla potential och skapa en produktiv miljö som kontinuerligt skapar affärsvärde. Anna kommer att ansvara för att upprätta en övergripande plan för hur Paynova ska arbeta med sina processer och metoder samtidigt som Anna på en mer detaljerad nivå agerar Scrum Master/Agil ledare i den dagliga verksamheten.

 • Linkon AB

  2016 - 17

  Product owner och productspecilist

  I rollen som product owner har Anna arbetar tätt ihop med teamets Product Manager för att kontinuerligt ha en bra prioritering på vad som ska göras för att kunna göra omprioriterinagar vid behov. Som produktspecialist för biljettdistribution och betalningar har Anna säkerställt kraven mot kund och beskrivit vad som ska göras för utvecklingsteamet.

 • Linkon AB

  2013 - 17

  Teamcoach

  I rollen som teamcoach ingår att facilitera dagliga ståupp-möten, sprintplanering och återblicksmöten. Anna har som teamcoach infört ett agilt arbetssätt för utvecklingsteamen och har skapat ett bra arbetsklimat. På daglig basis har Anna undanröjt hinder som uppstått så att teamet har kunnat fokusera på rätt arbetsuppgifter. Som teamcoach har Anna coachat alla teammedlemar för att få ett så effektivt arbetssätt som möjligt inom teamet.

 • Linkon AB

  2010 - 13

  Krav och testanalytiker

  Som testanalytiker har Anna säkrat leveranskvalité för ett produktionssättningstillfälle (release) genom att genomföra systemtest, såväl manuella som automatiska tester med SoapUI och Concordion. Anna har tagit fram en testprocess som används vid kvalitetssäkring av en release.
  Som kravanalytiker har Anna ansvarat för att samla in och fastställa krav för olika beställningar som har genomförts. Anna har även varit drivande till att förbättra kravprocessen som idag används.

 • Linkon AB

  2009 - 10

  Ansvarig för krav och test

  Som testanalytiker har Anna säkrat leveranskvalité för ett produktionssättningstillfälle (release) genom att genomföra systemtest, såväl manuella som automatiska tester med SoapUI och Concordion.
  Som kravanalytiker ansvarade Anna för att samla in och fastställa krav för olika beställningar som ska genomföras.

 • Eurofins, Stockholm vatten AB

  2008 - 09

  Ansvarig för krav och kvalitet

  Utvärdera övergång till SampleManager som laboratoriedatasystem.

 • SSAB

  2007 - 08

  Delprojektledare och testledare

  Ansvarig för kvalitet och projektdokumentation, workshopledare för kravinsamling och testledare för de tester som ska genomföras.

 • Lantmännen Analycen, Danmark

  2007 - 07

  Ansvarig för test och projektdokumentation

  Uppgradering av laboratoriedatasystemet SampleManager

 • ALK Abelló, Danmark

  2007 - 07

  Ansvarig för test- och projektdokumentation

  Uppgradering av laboratoriedatasystemet SampleManager

 • Forsmarks kraftgrupp

  2005 - 05

  Ansvarig för test- och projektdokumentation

  Nytt system för datalagring som bygger på AspenTechs produkt IP.21. Systemet ska nå kraven på övervakning och dokumentation av processerna vid kärnkraftverket. Systemet ska hantera; processövervakning, processoptimering, tillståndsanalys, statistik- och myndighetsrapportering och analys av störningar.

 • ALcontrol, Linköping

  2003 - 03

  Kvalitets- och testansvarig

  Implementering av ett nytt LIMS-system (Laboratoty Information Management System), Nautilus

 • AstraZeneca

  2000 - 03

  Utvecklare

  Skapa och ta fram rapporter från laboratoriedatasystem som ska användas vid kvalitetsuppföljning.

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  ReQtest, Selenium, SoapUI, Atlassian Jira, Jira

 • - Standarder

  PCI DSS, GAMP, GMP, ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Change Management, Organisationsutveckling, Projektledning, Förändringsledning, Kravmodellering, Medicinteknik, Processförvaltning, Processinförande, Processutveckling, Utredning, Workshopledning, Kravanalys

 • - Metoder & Processer

  Continuous Integration, Lean Six Sigma, PROPS, RUP/UP, Continious Delivery, ITIL, LEAN, Lean-baserad processmetodik, PPS, Processkartläggning, TDD - Test Driven Development, Agila metoder allmänt, KANBAN, Processer och metoder allmänt, REQB, SAFe, Scrum, ISTQB

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Det coachande ledarskapet

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Systemering/Design/Krav, Test

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Agile project systems

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumenthantering, Kvalitetsledning, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering, Change Management, Kvalitetscertifiering, Dokumentation, Kvalitetssystem

 • - Test & Verifiering

  Validering & Test - Hårdvara, Strategisk testledning, Acceptanstestledning, Quality center, Testautomatisering, Testprocessutveckling, Testutveckling, Validering & Test - Mjukvara, Acceptanstest, Funktionstestning, Integrationstest, Systemtestning, Testledning

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Ledningssystem, Systemförvaltning, Systemintegration, Systemtyper allmänt, Stordatorsystem, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem, Ledningssystem, SOA, Billing-system

 • - Branscherfarenhet

  Energi, Hälso-Sjukvård, Medicinsk Teknik, Transport/Spedition/Flyg, Bank & Finans, Stat/kommun/Landsting, Forskning och utveckling (FoU), Läkemedelsindustri, Resebranschen, Tillverkande Industri

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Produktägare, Utbildningsledare, Delprojektledare, Facilitator, Förändringsledare, Team-ledare, Workshopledare, Coach, Kvalitetsansvarig, Scrum master, Utredare, Kravanalytiker, Testare, Testledare

Anställningar

 • 2010 - 2017

  Testanalytiker, Linkon AB

 • 2009 - 2010

  Seniorkonsult, Sigma Solution AB

 • 2000 - 2009

  Seniorkonsult, PlantVision/Validera

 • 1998 - 2000

  Laboratorieingenjör, AstraZeneca, R&D

 • 1993 - 1998

  Laboratorieingenjör, AstraZeneca production

 • 1991 - 1993

  Biomedicinskanalytiker, Danderyds sjukhus

Utbildningar

 • 2000 - 00

  Design av webbaserade verktyg för informationshantering (SQL), Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 5pDesign av webbaserade verktyg för informationshantering (SQL), KTH Stockholm

 • 1998 - 90

  Biomedicinsk analytiker, Karolinska institutet

 • 1995 - 95

  Analytisk kemi och matematik, Stockholms universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68